Ignore:
Timestamp:
2016-07-29 11:18:36 (5 years ago)
Author:
eeanpulk
Message:

Viimeistelin pelin lisäämällä graffoi ääniä ja korjaamalla sen bugin

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight.cs

  r8211 r8238  
  1010{ 
  1111    Image ninjankuva = LoadImage("ninja"); 
  12     Image ninjahyppykuva = LoadImage("ninjahyppy"); 
  13  
   12    Image demoninkuva = LoadImage("demoni"); 
   13 
   14    private Image[] ninjanhyppy = LoadImages("ninjahyppy"); 
   15    private Image[] ninjansyoksys = LoadImages("ninjasyoksys"); 
   16    private Image[] ninjanfall = LoadImages("ninjafall"); 
   17    private Animation ninjasyoksy; 
   18 
   19 
   20    SoundEffect tappoAani = LoadSoundEffect("Hit"); 
  1421    Vector nopeusOikealle = new Vector(600, 0); 
  1522    Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-600, 0); 
   
  3744 
  3845    } 
   46 
   47    protected override void Update(Time time) 
   48    { 
   49        base.Update(time); 
   50 
   51        if (ninja == null) 
   52            return; 
   53 
   54        if(ninja.Left < vasenReuna.Right) 
   55        { 
   56            ninja.Left = vasenReuna.Right; 
   57        } 
   58        if (ninja.Right > oikeaReuna.Left) 
   59        { 
   60            ninja.Right = oikeaReuna.Left; 
   61        } 
   62        if(ninja.Top > ylaReuna.Bottom) 
   63        { 
   64            ninja.Top = ylaReuna.Bottom; 
   65        } 
   66    } 
  3967    void LuoNinja() 
  4068    { 
   
  4876        ninja.Tag = "pelaaja"; 
  4977        ninja.Image = ninjankuva; 
   78        ninja.AnimJump = new Animation(ninjanhyppy); 
   79        ninja.AnimFall = new Animation(ninjanfall); 
  5080        AddCollisionHandler(ninja, "vihu", PelaajaTormaa); 
  5181        AddCollisionHandler(ninja, "tappolattia", CollisionHandler.DestroyObject); 
   
  6898        demoni.Brain = satunnaisAivot; 
  6999        demoni.Tag = "vihu"; 
   100        demoni.Image = demoninkuva; 
  70101 
  71102    } 
  72103    void LuoKentta() 
  73104    { 
  74         vasenReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(10000.0, Level.Height + 10000); 
   105        vasenReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(10000.0, Level.Height + 100000); 
  75106        Add(vasenReuna); 
  76107        vasenReuna.Right = Level.Left; 
  77         oikeaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(10000.0, Level.Height + 10000); 
   108        oikeaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(100000.0, Level.Height + 100000); 
  78109        Add(oikeaReuna); 
  79110        oikeaReuna.Left = Level.Right; 
  80         ylaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width + 10000, 10000.0); 
   111        ylaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width + 100000, 100000.0); 
  81112        Add(ylaReuna); 
  82113        ylaReuna.Bottom = Level.Top; 
   
  94125        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  95126        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku oikealle", ninja, nopeusOikealle); 
  96         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku oikealle", ninja, nopeusVasemmalle); 
   127        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku vasemmalle", ninja, nopeusVasemmalle); 
  97128        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäytä peli"); 
  98129        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppy, "Hyppää", ninja, 1200.0); 
   130        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, Palauta, null, ninja); 
  99131        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, SyoksyS, "Syöksy sivulle", ninja, 2000.0); 
  100132        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, SyoksyA, "Syöksy alas", ninja, 750.0); 
   
  111143            hypyt = 2; 
  112144            pahis.Destroy(); 
   145            tappoAani.Play(); 
  113146            pisteLaskuri.Value++; 
  114147            LuoDemoni(); 
   
  172205        void SyoksyS(PlatformCharacter ninja, double nopeus) 
  173206        { 
   207        /* 
   208        ninja.Animation = ninjasyoksy; 
   209        ninja.Animation.Start();*/ 
   210        ninja.AnimFall = null; 
   211        ninja.AnimJump = null; 
   212 
   213        ninja.Image = ninjansyoksys[0]; 
   214         
   215        ninja.Width = 50; 
   216        ninja.Height = 30; 
  174217        ninja.Walk(ninja.FacingDirection.GetVector().Normalize().X * nopeus); 
  175218        } 
   
  207250            MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  208251        } 
  209  
   252        ninjasyoksy = new Animation(ninjansyoksys); 
  210253        LuoNinja(); 
  211254        LuoDemoni(); 
   
  216259        Gravity = new Vector(0.0, -800.0); 
  217260    } 
   261    void Palauta(PlatformCharacter ninja) 
   262    { 
   263        ninja.Height = 50; 
   264        ninja.Width = 30; 
   265        ninja.AnimFall = new Animation(ninjanfall); 
   266        ninja.AnimJump = new Animation(ninjanhyppy); 
   267    } 
  218268} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.