Changeset 8216


Ignore:
Timestamp:
2016-07-28 14:56:32 (7 years ago)
Author:
pybesilt
Message:

Tein vihollisille liikeradan ja paransin luotien osumis fysiikoita. aloin tekemään myös toista vihollista

Location:
2016/30/PyryS/Peli
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/PyryS/Peli/Peli/Peli/Peli.cs

  r8171 r8216  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8using System.Collections.Generic; 
  89 
  910public class Peli : PhysicsGame 
   
  1516    Vector nopeusVasempaan = new Vector(-50000, 0); 
  1617 
  17     AssaultRifle vihu1Laser; 
   18    Pelaaja pelaaja; 
  1819    AssaultRifle pelaajanAse; 
  19  
  20     PhysicsObject wihu; 
  21     PhysicsObject vihu; 
  22     PhysicsObject pelaaja; 
   20     
  2321    PhysicsObject oikeareuna; 
  2422    PhysicsObject vasenreuna; 
  2523     
   24     
  2625    public override void Begin() 
  2726    { 
   
  2928         
  3029        Leveli(); 
   30        LuoPelaaja(0, -400); 
  3131        Ohjaimet(); 
  32          
  33  
  34  
  35         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   32        Vihollinen2Ase(); 
   33        Vihollinen2(Level.Right, 0); 
   34 
   35        Timer vihuSpawnausAika = new Timer(); 
   36        vihuSpawnausAika.Interval = 2.0; 
   37        vihuSpawnausAika.Timeout += delegate { LuoVihollinen(Level.Right, 20); }; 
   38        vihuSpawnausAika.Start(7); 
   39         
   40 
   41 
   42 
   43 
  3644        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  3745    } 
   
  3947    void LuoVihollinen(double x, double y) 
  4048    { 
  41         Vihollinen vihu1 = new Vihollinen(40.0, 40.0);  
   49        Vihollinen vihu1 = new Vihollinen(x, y);  
  4250        vihu1.X = x; 
  4351        vihu1.Y = y; 
   52        vihu1.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(10.0); 
  4453        //vihu1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   54        AddCollisionHandler(vihu1, "joku", CollisionHandler.AddMeterValue(vihu1.VihuHealth, -1)); 
   55        vihu1.CanRotate = false; 
   56        vihu1.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  4557        Add(vihu1); 
   58         
  4659 
  4760    //AddCollisionHandler(vihu1, "joku", VihuunOsuu); 
  48         vihu1Laser = new AssaultRifle(30, 10); 
   61        AssaultRifle vihu1Laser = new AssaultRifle(30, 10); 
  4962        vihu1Laser.InfiniteAmmo = true; 
   63        vihu1Laser.Angle = Angle.FromDegrees(-90); 
  5064        vihu1Laser.ProjectileCollision = VihuOsuu; 
  5165        vihu1.Add(vihu1Laser); 
  5266 
  5367        Timer ammusajastin = new Timer(); 
  54         ammusajastin.Interval = 1.5; 
  55         ammusajastin.Timeout += V1LaserAmpuu; 
   68        ammusajastin.Interval = 0.2; 
   69        ammusajastin.Timeout += delegate() { V1LaserAmpuu(vihu1Laser); }; 
  5670        ammusajastin.Start(); 
  5771         
  5872 
  59  
  60           
  61 } 
  62     void Leveli() 
  63     { 
  64  
  65         pelaaja = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   73        PathFollowerBrain vihu1Aivot = new PathFollowerBrain(200); 
   74 
   75 
   76 
   77        List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
   78        polku.Add(new Vector(Level.Right, 0)); 
   79        polku.Add(new Vector(Level.Right - 50, 0)); 
   80        polku.Add(new Vector(Level.Right - 100, 10)); 
   81        polku.Add(new Vector(Level.Right - 200, 50)); 
   82        polku.Add(new Vector(Level.Right - 250, 100)); 
   83        polku.Add(new Vector(Level.Right - 300, 125)); 
   84        polku.Add(new Vector(Level.Right - 350, 150)); 
   85        polku.Add(new Vector(Level.Right - 400, 200)); 
   86        polku.Add(new Vector(Level.Right - 450, 250)); 
   87        polku.Add(new Vector(Level.Right - 650, 600)); 
   88        //polku.Add(new Vector(-100, 50)); 
   89        //polku.Add(new Vector(-250, -200)); 
   90 
   91        vihu1Aivot.Path = polku; 
   92        vihu1Aivot.Loop = false; 
   93        vihu1Aivot.Speed = 200; 
   94 
   95        vihu1.Brain = vihu1Aivot; 
   96 
   97 
   98 
   99 
   100 
   101 
   102 
   103 
   104    } 
   105    void LuoPelaaja(double x, double y) 
   106    { 
   107        pelaaja = new Pelaaja(40.0, 40.0); 
  66108        pelaaja.Shape = Shape.Triangle; 
  67109        pelaaja.X = 0.0; 
   
  72114        pelaaja.MaxVelocity = 1.0; 
  73115        pelaaja.CanRotate = false; 
   116        AddCollisionHandler(pelaaja, "vihu1Luoti", VahennaElamaa); 
  74117        Add(pelaaja); 
  75118 
  76119        PelaanjaAse(); 
  77  
  78  
   120    } 
   121    void Leveli() 
   122    { 
  79123        oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
  80124        vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   125        oikeareuna.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   126        vasenreuna.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  81127        oikeareuna.Restitution = 0.0; 
  82128        vasenreuna.Restitution = 0.0; 
   129        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  83130             
  84         vihu = new Vihollinen(50.0, 50.0); 
  85         wihu = new Vihollinen(-50, -50); 
  86131         
  87132 
   
  111156    { 
  112157        laser.Destroy(); 
  113         if (kohde == pelaaja) 
  114         { 
  115             kohde.Destroy(); 
  116         } 
   158         
  117159    } 
  118160 
  119161    void PelaanjaAse () 
  120162    { 
  121         pelaajanAse = new AssaultRifle(30, 10); 
   163        pelaajanAse = new AssaultRifle(10, 10); 
  122164        pelaajanAse.InfiniteAmmo = true; 
  123         //pelaajanAse.ProjectileCollision = PelaajaaOsuu; 
   165        pelaajanAse.ProjectileCollision = PelaajaOsuu; 
  124166        pelaajanAse.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
  125167        pelaajanAse.Image = null; 
   
  127169    } 
  128170 
  129     void V1LaserAmpuu () 
  130     { 
  131         PhysicsObject laser = vihu1Laser.Shoot(); 
   171    void PelaajaOsuu (PhysicsObject luoti, PhysicsObject kohde) 
   172    { 
   173 
   174        if (kohde is Vihollinen) 
   175        { 
   176            luoti.Destroy(); 
   177        } 
   178 
   179    } 
   180 
   181    void V1LaserAmpuu (AssaultRifle ase) 
   182    { 
   183        PhysicsObject laser = ase.Shoot(); 
  132184         
  133185        if (laser != null) 
  134186        { 
  135             Vector vihuAmpumisSuunta = (pelaaja.Position - vihu.Position).Normalize(); 
   187            Vector vihuAmpumisSuunta = (pelaaja.Position - ase.Position).Normalize(); 
  136188            laser.Velocity = vihuAmpumisSuunta * 300; 
   189            laser.Tag = "vihu1Luoti"; 
  137190            laser.Angle = vihuAmpumisSuunta.Angle; 
  138191            laser.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   
  147200        { 
  148201            pelaajanammus.Size *= 3; 
  149             //pelaajanammus.Tag = "joku"; 
   202            pelaajanammus.Tag = "joku"; 
  150203            pelaajanammus.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  151         } 
  152          
  153     } 
  154  
  155     void PelaajaaOsuu (PhysicsObject luoti, PhysicsObject kohde) 
  156     { 
  157         luoti.Destroy(); 
  158         if (kohde == vihu) 
  159         { 
  160             kohde.Destroy(); 
  161204             
  162205        } 
  163     } 
  164     /*void VihuunOsuu (PhysicsObject vihu, PhysicsObject ammus) 
  165     { 
  166         vihu.Destroy(); 
  167         ammus.Destroy(); 
  168  
  169     }*/ 
   206         
   207    } 
   208     
   209    void VahennaElamaa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject luoti) 
   210    { 
   211        (pelaaja as Pelaaja).VahennaElamaa(); 
   212    } 
   213 
   214    void Vihollinen2(double x, double y) 
   215    { 
   216        Vihollinen2 vihu2 = new Vihollinen2(50, 50); 
   217        vihu2.Color = Color.Red; 
   218        vihu2.X = x; 
   219        vihu2.Y = y; 
   220        vihu2.CanRotate = false; 
   221        vihu2.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   222        AddCollisionHandler(vihu2, "joku", CollisionHandler.AddMeterValue(vihu2.Vihu2Health, -1)); 
   223        Add(vihu2); 
   224 
   225 
   226 
   227        PathFollowerBrain vihu2Aivot = new PathFollowerBrain(200); 
   228 
   229 
   230 
   231        List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
   232        polku.Add(new Vector(Level.Right, 0)); 
   233        polku.Add(new Vector(Level.Left + 20, 0)); 
   234        polku.Add(new Vector(0, 400)); 
   235        polku.Add(new Vector(Level.Right + 10000, 0)); 
   236 
   237        vihu2Aivot.Path = polku; 
   238        vihu2Aivot.Loop = false; 
   239        vihu2Aivot.Speed = 200; 
   240 
   241        vihu2.Brain = vihu2Aivot; 
   242 
   243    } 
   244 
   245    void Vihollinen2Ase() 
   246    { 
   247        PhysicsObject clusterBall = new PhysicsObject(75, 75);  
   248        clusterBall.Shape = Shape.Circle; 
   249          
   250 
   251        Add(clusterBall); 
   252    } 
  170253 
  171254} 
  172255class Vihollinen : PhysicsObject 
  173256{ 
   257    private IntMeter vihuHealth = new IntMeter(2, 0, 2); 
   258    public IntMeter VihuHealth { get { return vihuHealth; } } 
   259     
   260 
   261    public Vihollinen(double leveys, double korkeus) 
   262        : base(40, 40) 
   263    { 
   264        VihuHealth.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   265    } 
   266     
   267    
   268     
   269} 
   270 
   271class Pelaaja : PhysicsObject 
   272{ 
  174273    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
  175274    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  176  
  177     public Vihollinen(double leveys, double korkeus) 
   275    private bool voikoOttaaOsumaa = true; 
   276    public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
   277        : base(leveys, korkeus) 
   278    { 
   279        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   280    } 
   281    public void VahennaElamaa () 
   282    { 
   283        if (voikoOttaaOsumaa) 
   284        { 
   285            elamaLaskuri.Value -= 1; 
   286            voikoOttaaOsumaa = false; 
   287            Timer.SingleShot(1, delegate { voikoOttaaOsumaa = true; }); 
   288        } 
   289    } 
   290} 
   291 
   292class Vihollinen2 : PhysicsObject 
   293{ 
   294    private IntMeter vihu2Health = new IntMeter(10, 0, 10); 
   295    public IntMeter Vihu2Health { get { return vihu2Health; } } 
   296 
   297 
   298    public Vihollinen2(double leveys, double korkeus) 
  178299        : base(40, 40) 
  179300    { 
  180         elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
  181     } 
   301        Vihu2Health.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   302    } 
   303 
  182304 
  183305 
  184306} 
  185307 
   308 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.