Changeset 8180


Ignore:
Timestamp:
2016-07-28 10:40:47 (7 years ago)
Author:
nilamijy
Message:

ääni

Location:
2016/24/NikoJ
Files:
29 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN.cs

  r8136 r8180  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8 
   9 
   10 
   11// http://www.bfxr.net/ 
   12 
  813 
  914public class ArrowRUN : PhysicsGame 
   
  1924    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2025    Image Laserkuva = LoadImage("laser"); 
  21     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   26    Image plasmakuva = LoadImage("plasma"); 
   27    Image YdinPommikuva = LoadImage("ydinPommi"); 
   28     
  2229 
  2330    List<Vector> spawnit = new List<Vector>(); 
   
  4350        LisaaNappaimet(); 
  4451 
  45         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  46   "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   52        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("arrowRUN", 
   53  "start", "top score", "exit"); 
   54 
   55 
   56         
   57        alkuValikko.Color = Color.Mint; 
  4758 
  4859        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   
  152163    } 
  153164 
   165    void LisaaItem4(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   166    { 
   167        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   168        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   169        tahti.Position = paikka; 
   170        tahti.Image = plasmakuva; 
   171        tahti.Tag = "item4"; 
   172        Add(tahti); 
   173    } 
   174 
   175 
  154176    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  155177    { 
   
  160182        AddCollisionHandler(pelaaja1, "item2", TormaaItem2); 
  161183        AddCollisionHandler(pelaaja1, "laser", TormaaLaser); 
   184        AddCollisionHandler(pelaaja1, "item4", TormaaItem4); 
   185        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ydinPommi", TormaaydinPommi); 
  162186        Image arvottukuva = RandomGen.SelectOne<Image>(pelaajankuvat); 
  163187        //pelaaja1.Color = vari; 
   
  239263    } 
  240264 
  241     /* 
  242     void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  243     { 
  244         hahmo.Jump(nopeus); 
  245     } 
  246     */ 
   265     
  247266    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  248267    { 
  249268        nykyinenAse = "tahti"; 
  250269 
  251         MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
  252         //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, delegate { HeitaKranaatti(pelaaja1); }, "heittää kranaatin"); 
   270        MessageDisplay.Add("you pick spesialitem"); 
   271         
   272        pisteLaskuri.Value += 10; 
  253273 
  254274        tahti.Destroy(); 
   
  258278    void TormaaItem2(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Item2) 
  259279    { 
  260         MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
   280        MessageDisplay.Add("you pick spesialitem"); 
  261281        nykyinenAse = "item2"; 
  262282        Timer.SingleShot(10, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
   283        pisteLaskuri.Value += 10; 
  263284        Item2.Destroy(); 
  264285 
   
  268289    { 
  269290        nykyinenAse = "laser"; 
  270         MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
   291        MessageDisplay.Add("you pick spesialitem"); 
   292        pisteLaskuri.Value += 10; 
  271293        Item2.Destroy(); 
   294    } 
   295 
   296    void TormaaItem4(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Item4) 
   297    { 
   298        MessageDisplay.Add("you pick spesialitem"); 
   299        nykyinenAse = "item4"; 
   300        //Timer.SingleShot(30, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
   301        pisteLaskuri.Value += 10; 
   302        Item4.Destroy(); 
   303 
   304    } 
   305 
   306    void TormaaydinPommi(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject ydinPommi) 
   307    { 
   308        MessageDisplay.Add("you pick superitem"); 
   309        nykyinenAse = "ydinPommi"; 
   310        Timer.SingleShot(10, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
   311        pisteLaskuri.Value += 1000; 
   312        ydinPommi.Destroy(); 
   313 
  272314    } 
  273315 
   
  281323        // 5.0 30.0 
  282324        Timer ajastin = new Timer(); 
  283         ajastin.Interval = RandomGen.NextDouble(0.1, 0.1); 
   325        ajastin.Interval = RandomGen.NextDouble(5.0, 30.0); 
  284326        ajastin.Timeout += delegate 
  285327        { 
  286328            Vector arvottupaikka = spawnit[RandomGen.NextInt(spawnit.Count - 1)]; 
  287329 
  288             int luku = RandomGen.NextInt(0, 90); 
  289  
  290             if (luku < 30) 
   330            int luku = RandomGen.NextInt(0, 101); 
   331 
   332            if (luku < 25) 
  291333            { 
  292334                LisaaTahti(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  293335            } 
  294             else if (luku < 60) 
   336            else if (luku < 50) 
  295337            { 
  296338                LisaaItem2(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  297339            } 
  298             else if (luku < 90) 
   340            else if (luku < 75) 
  299341            { 
  300342                LisaaLaser(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  301343            } 
   344            else if (luku < 100) 
   345            { 
   346                LisaaItem4(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   347            } 
   348 
   349            else if (luku < 101) 
   350            { 
   351                LisaaYdinPommi(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   352            } 
  302353        }; 
  303354        ajastin.Start(); 
   
  309360        if (kohde.Tag.Equals("Vihollinen")) 
  310361        { 
   362            if (!ammus.Tag.Equals("plasma")) 
  311363            ammus.Destroy(); 
  312364            kohde.Destroy(); 
   365 
  313366            pisteLaskuri.Value += 100; 
  314  
  315         } 
  316  
   367        } 
  317368    } 
  318369 
   
  321372        if (nykyinenAse == "tahti") 
  322373        { 
  323             HeitaKranaatti(pelaaja1); 
   374            HeitaKranaatti(pelaaja1, 250); 
   375            nykyinenAse = "perus"; 
   376            return; 
   377        } 
   378 
   379        if (nykyinenAse == "ydinPommi") 
   380        { 
   381            HeitaKranaatti(pelaaja1, 3000); 
  324382            nykyinenAse = "perus"; 
  325383            return; 
   
  333391        { 
  334392            pelaajan1Ase.FireRate = 50; 
   393        } 
   394 
   395        if (nykyinenAse == "item4") 
   396        { 
   397            pelaajan1Ase.FireRate = 50; 
   398            ammuksenVari = Color.DarkGreen; 
   399            ammuksenKoko = new Vector(100,100); 
   400 
  335401        } 
  336402 
   
  342408            Timer.SingleShot(1, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
  343409        } 
  344          
   410 
   411 
   412 
   413 
   414 
  345415        PhysicsObject ammus = pelaajan1Ase.Shoot(); 
  346416        if (ammus != null) 
   
  352422 
  353423            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3.0); 
   424 
   425            if (nykyinenAse == "item4") 
   426            { 
   427                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(30.0); 
   428                ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   429                ammus.Image = plasmakuva; 
   430                ammus.MaxVelocity = 100; 
   431                ammus.Tag = "plasma"; 
   432                nykyinenAse = "perus"; 
   433            } 
  354434        } 
  355435    } 
   
  365445    { 
  366446 
  367  
   447        //1.0 3.0 
  368448        Timer ajastin = new Timer(); 
  369449        ajastin.Interval = RandomGen.NextDouble(1.0, 3.0); 
   
  389469    } 
  390470 
  391     void HeitaKranaatti(PhysicsObject pelaaja) 
   471    void HeitaKranaatti(PhysicsObject pelaaja, double radius) 
  392472    { 
  393473        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0); 
  394         kranaatti.Explosion.MaxRadius = 250; 
   474        kranaatti.Explosion.MaxRadius = radius; 
  395475        pelaaja.Throw(kranaatti, Angle.FromDegrees(30), 30000); 
  396476        kranaatti.Explosion.AddShockwaveHandler("Vihollinen", KranaattiOsui); 
   
  407487    } 
  408488 
  409     void Laser() 
  410  
  411     { 
  412  
  413     } 
  414  
  415  
  416  
  417  
  418  
  419  
   489    void LisaaYdinPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   490 
   491    { 
   492        PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   493        pommi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   494        pommi.Position = paikka; 
   495        pommi.Image = YdinPommikuva; 
   496        pommi.Tag = "ydinPommi"; 
   497        Add(pommi); 
   498    } 
  420499 
  421500 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN.csproj.Debug.cachefile

  r7432 r8180  
  1717Content\item2.xnb 
  1818Content\item3.xnb 
   19Content\plasma.xnb 
   20Content\erikois voima.xnb 
   21Content\kranaatti.xnb 
   22Content\pallo.xnb 
   23Content\perus ase.xnb 
   24Content\valikko.xnb 
   25Content\laser aani.xnb 
  1926Content\laser.xnb 
   27Content\ydinPommi aani.xnb 
   28Content\ydinPommi.xnb 
  2029Content\tahti.png 
  2130Content\Untitled.png 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r8136 r8180  
  66        <Item Index="0" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  77          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   8            <Value>niko2000000</Value> 
   9          </Field> 
   10          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   11            <Value>780710</Value> 
   12          </Field> 
   13        </Item> 
   14        <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   15          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   16            <Value>niko2000000</Value> 
   17          </Field> 
   18          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   19            <Value>18010</Value> 
   20          </Field> 
   21        </Item> 
   22        <Item Index="2" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   23          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   24            <Value>666</Value> 
   25          </Field> 
   26          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   27            <Value>16180</Value> 
   28          </Field> 
   29        </Item> 
   30        <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   31          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   32            <Value>niko regt</Value> 
   33          </Field> 
   34          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   35            <Value>9700</Value> 
   36          </Field> 
   37        </Item> 
   38        <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   39          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  840            <Value>niko</Value> 
  941          </Field> 
   
  1244          </Field> 
  1345        </Item> 
  14         <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   46        <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   47          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   48            <Value>niko</Value> 
   49          </Field> 
   50          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   51            <Value>5200</Value> 
   52          </Field> 
   53        </Item> 
   54        <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   55          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   56            <Value>666</Value> 
   57          </Field> 
   58          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   59            <Value>4600</Value> 
   60          </Field> 
   61        </Item> 
   62        <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   63          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   64            <Value>niko</Value> 
   65          </Field> 
   66          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   67            <Value>3800</Value> 
   68          </Field> 
   69        </Item> 
   70        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   71          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   72            <Value>niko2000000</Value> 
   73          </Field> 
   74          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   75            <Value>3660</Value> 
   76          </Field> 
   77        </Item> 
   78        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  1579          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  1680            <Value>niko</Value> 
   
  2084          </Field> 
  2185        </Item> 
  22         <Item Index="2" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  23           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  24             <Value>niko</Value> 
  25           </Field> 
  26           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  27             <Value>2300</Value> 
  28           </Field> 
  29         </Item> 
  30         <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  31           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  32             <Value>niko</Value> 
  33           </Field> 
  34           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  35             <Value>1100</Value> 
  36           </Field> 
  37         </Item> 
  38         <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  39           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  40             <Value>niko</Value> 
  41           </Field> 
  42           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  43             <Value>800</Value> 
  44           </Field> 
  45         </Item> 
  46         <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  47           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  48             <Value>niko</Value> 
  49           </Field> 
  50           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  51             <Value>600</Value> 
  52           </Field> 
  53         </Item> 
  54         <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  55           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  56             <Value>niko</Value> 
  57           </Field> 
  58           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  59             <Value>600</Value> 
  60           </Field> 
  61         </Item> 
  62         <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  63           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  64             <Value>Wilko Rektaaaaaaaa</Value> 
  65           </Field> 
  66           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  67             <Value>600</Value> 
  68           </Field> 
  69         </Item> 
  70         <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  71           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  72             <Value>niko</Value> 
  73           </Field> 
  74           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  75             <Value>600</Value> 
  76           </Field> 
  77         </Item> 
  78         <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  79           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>niko</Value> 
  81           </Field> 
  82           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>600</Value> 
  84           </Field> 
  85         </Item> 
  8686      </Array> 
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value>niko</Value> 
   89      <Value>niko2000000</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/obj/x86/Debug/ArrowRUN.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7432 r8180  
  3838C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\item3.xnb 
  3939C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\laser.xnb 
   40C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\plasma.xnb 
   41C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\ydinPommi.xnb 
   42C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\erikois voima.xnb 
   43C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb 
   44C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\pallo.xnb 
   45C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\perus ase.xnb 
   46C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\valikko.xnb 
   47C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\laser aani.xnb 
   48C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\ydinPommi aani.xnb 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8135 r8180  
  153153      <Options>None</Options> 
  154154      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\item2.xnb</Output> 
  155       <Time>2016-06-17T10:37:05.295026+03:00</Time> 
   155      <Time>2016-07-27T11:05:53.6249889+03:00</Time> 
  156156    </Item> 
  157157    <Item> 
   
  165165    </Item> 
  166166    <Item> 
   167      <Source>plasma.png</Source> 
   168      <Name>plasma</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171      <Options>None</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\plasma.xnb</Output> 
   173      <Time>2016-07-27T13:31:24.1511417+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>erikois voima.wav</Source> 
   177      <Name>erikois voima</Name> 
   178      <Importer>WavImporter</Importer> 
   179      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\erikois voima.xnb</Output> 
   182      <Time>2016-07-28T10:04:08.2072226+03:00</Time> 
   183    </Item> 
   184    <Item> 
   185      <Source>kranaatti.wav</Source> 
   186      <Name>kranaatti</Name> 
   187      <Importer>WavImporter</Importer> 
   188      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   189      <Options>None</Options> 
   190      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb</Output> 
   191      <Time>2016-07-28T10:04:08.2072226+03:00</Time> 
   192    </Item> 
   193    <Item> 
   194      <Source>pallo.wav</Source> 
   195      <Name>pallo</Name> 
   196      <Importer>WavImporter</Importer> 
   197      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   198      <Options>None</Options> 
   199      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\pallo.xnb</Output> 
   200      <Time>2016-07-28T10:04:08.2228226+03:00</Time> 
   201    </Item> 
   202    <Item> 
   203      <Source>perus ase.wav</Source> 
   204      <Name>perus ase</Name> 
   205      <Importer>WavImporter</Importer> 
   206      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   207      <Options>None</Options> 
   208      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\perus ase.xnb</Output> 
   209      <Time>2016-07-28T10:04:08.2228226+03:00</Time> 
   210    </Item> 
   211    <Item> 
   212      <Source>valikko .wav</Source> 
   213      <Name>valikko</Name> 
   214      <Importer>WavImporter</Importer> 
   215      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   216      <Options>None</Options> 
   217      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\valikko.xnb</Output> 
   218      <Time>2016-07-28T10:04:08.2228226+03:00</Time> 
   219    </Item> 
   220    <Item> 
   221      <Source>laser aani.wav</Source> 
   222      <Name>laser aani</Name> 
   223      <Importer>WavImporter</Importer> 
   224      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   225      <Options>None</Options> 
   226      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\laser aani.xnb</Output> 
   227      <Time>2016-07-28T10:04:08.2072226+03:00</Time> 
   228    </Item> 
   229    <Item> 
  167230      <Source>laser.png</Source> 
  168231      <Name>laser</Name> 
   
  171234      <Options>None</Options> 
  172235      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\laser.xnb</Output> 
  173       <Time>2016-07-25T13:50:20.771824+03:00</Time> 
   236      <Time>2016-07-27T11:16:36.1435889+03:00</Time> 
   237    </Item> 
   238    <Item> 
   239      <Source>ydinPommi aani.wav</Source> 
   240      <Name>ydinPommi aani</Name> 
   241      <Importer>WavImporter</Importer> 
   242      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   243      <Options>None</Options> 
   244      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\ydinPommi aani.xnb</Output> 
   245      <Time>2016-07-28T10:04:08.2228226+03:00</Time> 
   246    </Item> 
   247    <Item> 
   248      <Source>ydinPommi.png</Source> 
   249      <Name>ydinPommi</Name> 
   250      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   251      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   252      <Options>None</Options> 
   253      <Output>C:\MyTemp\nikoj2\ArrowRUN\ArrowRUN\ArrowRUN\bin\x86\Debug\Content\ydinPommi.xnb</Output> 
   254      <Time>2016-07-27T13:59:02.4079657+03:00</Time> 
  174255    </Item> 
  175256    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7432 r8180  
  1717Content\item2.xnb 
  1818Content\item3.xnb 
   19Content\plasma.xnb 
   20Content\erikois voima.xnb 
   21Content\kranaatti.xnb 
   22Content\pallo.xnb 
   23Content\perus ase.xnb 
   24Content\valikko.xnb 
   25Content\laser aani.xnb 
  1926Content\laser.xnb 
   27Content\ydinPommi aani.xnb 
   28Content\ydinPommi.xnb 
  2029Content\tahti.png 
  2130Content\Untitled.png 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUNContent/ArrowRUNContent.contentproj

  r7432 r8180  
  184184    </Compile> 
  185185  </ItemGroup> 
   186  <ItemGroup> 
   187    <Compile Include="plasma.png"> 
   188      <Name>plasma</Name> 
   189      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   190      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   191    </Compile> 
   192  </ItemGroup> 
   193  <ItemGroup> 
   194    <Compile Include="ydinPommi.png"> 
   195      <Name>ydinPommi</Name> 
   196      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   198    </Compile> 
   199  </ItemGroup> 
   200  <ItemGroup> 
   201    <Compile Include="erikois voima.wav"> 
   202      <Name>erikois voima</Name> 
   203      <Importer>WavImporter</Importer> 
   204      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   205    </Compile> 
   206    <Compile Include="kranaatti.wav"> 
   207      <Name>kranaatti</Name> 
   208      <Importer>WavImporter</Importer> 
   209      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   210    </Compile> 
   211    <Compile Include="laser aani.wav"> 
   212      <Name>laser aani</Name> 
   213      <Importer>WavImporter</Importer> 
   214      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   215    </Compile> 
   216    <Compile Include="pallo.wav"> 
   217      <Name>pallo</Name> 
   218      <Importer>WavImporter</Importer> 
   219      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   220    </Compile> 
   221    <Compile Include="perus ase.wav"> 
   222      <Name>perus ase</Name> 
   223      <Importer>WavImporter</Importer> 
   224      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   225    </Compile> 
   226    <Compile Include="valikko .wav"> 
   227      <Name>valikko</Name> 
   228      <Importer>WavImporter</Importer> 
   229      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   230    </Compile> 
   231    <Compile Include="ydinPommi aani.wav"> 
   232      <Name>ydinPommi aani</Name> 
   233      <Importer>WavImporter</Importer> 
   234      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   235    </Compile> 
   236  </ItemGroup> 
  186237  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  187238  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.