Changeset 8136 for 2016/24


Ignore:
Timestamp:
2016-07-27 11:01:28 (6 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2016/24/NikoJ/ArrowRUN
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN.cs

  r8135 r8136  
  2626    IntMeter pisteLaskuri; 
  2727 
   28    string nykyinenAse = "perus"; 
   29 
  2830    Weapon pelaajan1Ase; 
  29     Vector ammuksenKoko; 
  30  
  31     Color ammuksenväri; 
  3231 
  3332 
   
  7271 
  7372        topLista.Show(); 
  74         topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate(Window a) { Begin(); }; 
   73        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate (Window a) { Begin(); }; 
  7574 
  7675    } 
   
  9796    } 
  9897 
  99    
   98 
  10099 
  101100    void LuoPistelaskuri() 
   
  120119        taso.Tag = "seina"; 
  121120        Add(taso); 
  122          
   121 
  123122    } 
  124123 
   
  170169 
  171170 
  172         pelaajan1Ase = new AssaultRifle(0,001); 
   171        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(0, 001); 
  173172        pelaajan1Ase.FireRate = 0.5; 
  174173        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  175174        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
  176         ammuksenKoko = new Vector(10,10); 
  177         ammuksenväri = Color.Gray; 
  178175 
  179176        Add(pelaaja1); 
   
  250247    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  251248    { 
   249        nykyinenAse = "tahti"; 
   250 
  252251        MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
  253         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, delegate { HeitaKranaatti(pelaaja1); }, "heittää kranaatin"); 
   252        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, delegate { HeitaKranaatti(pelaaja1); }, "heittää kranaatin"); 
   253 
  254254        tahti.Destroy(); 
  255255 
   
  259259    { 
  260260        MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
  261         pelaajan1Ase.FireRate = 50; 
  262         Timer.SingleShot(10, delegate () { pelaajan1Ase.FireRate = 1; }); 
   261        nykyinenAse = "item2"; 
   262        Timer.SingleShot(10, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
  263263        Item2.Destroy(); 
  264264 
   
  267267    void TormaaLaser(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Item2) 
  268268    { 
  269  
  270         //pelaajan1Ase = new AssaultRifle(20, 5); 
  271        // pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  272         pelaajan1Ase.FireRate = 100; 
  273         ammuksenKoko = new Vector(40,2); 
  274         ammuksenväri = Color.Red; 
  275        // pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
  276  
  277  
   269        nykyinenAse = "laser"; 
  278270        MessageDisplay.Add("keräsit erikois voiman"); 
  279         // pelaajan1Ase.FireRate = 50; 
  280         Timer.SingleShot(1, delegate () 
  281         { 
  282             pelaajan1Ase.FireRate = 1; 
  283             ammuksenKoko = new Vector(10,10); 
  284             ammuksenväri = Color.Gray; 
  285         }); 
  286271        Item2.Destroy(); 
  287  
  288272    } 
  289273 
   
  303287 
  304288            int luku = RandomGen.NextInt(0, 90); 
  305              
   289 
  306290            if (luku < 30) 
  307291            { 
  308               LisaaTahti(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   292                LisaaTahti(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  309293            } 
  310294            else if (luku < 60) 
  311295            { 
  312               LisaaItem2(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   296                LisaaItem2(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  313297            } 
  314298            else if (luku < 90) 
  315299            { 
  316                LisaaLaser(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   300                LisaaLaser(arvottupaikka, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  317301            } 
  318302        }; 
   
  324308    { 
  325309        if (kohde.Tag.Equals("Vihollinen")) 
  326             { 
  327          ammus.Destroy(); 
  328          kohde.Destroy(); 
   310        { 
   311            ammus.Destroy(); 
   312            kohde.Destroy(); 
  329313            pisteLaskuri.Value += 100; 
  330314 
   315        } 
   316 
   317    } 
   318 
   319    void AmmuAseella() 
   320    { 
   321        if (nykyinenAse == "tahti") 
   322        { 
   323            HeitaKranaatti(pelaaja1); 
   324            nykyinenAse = "perus"; 
   325            return; 
   326        } 
   327 
   328        Vector ammuksenKoko = new Vector(10, 10); 
   329        Color ammuksenVari = Color.Gray; 
   330        pelaajan1Ase.FireRate = 1; 
   331 
   332        if (nykyinenAse == "item2") 
   333        { 
   334            pelaajan1Ase.FireRate = 50; 
   335        } 
   336 
   337        if (nykyinenAse == "laser") 
   338        { 
   339            ammuksenVari = Color.Red; 
   340            pelaajan1Ase.FireRate = 100; 
   341            ammuksenKoko = new Vector(40,2); 
   342            Timer.SingleShot(1, delegate () { nykyinenAse = "perus"; }); 
  331343        } 
  332344         
  333     } 
  334  
  335     void AmmuAseella() 
  336     { 
  337345        PhysicsObject ammus = pelaajan1Ase.Shoot(); 
  338  
  339346        if (ammus != null) 
  340347        { 
   
  342349            ammus.Image = null; 
  343350            ammus.Shape = Shape.Circle; 
  344             ammus.Color = ammuksenväri; 
  345              
  346            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3.0); 
  347  
   351            ammus.Color = ammuksenVari; 
   352 
   353            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3.0); 
  348354        } 
  349355    } 
   
  378384        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
  379385        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate (Window a) { Begin(); }; 
  380        // Timer.SingleShot(3.0,Begin); 
   386        // Timer.SingleShot(3.0,Begin); 
  381387 
  382388 
   
  389395        pelaaja.Throw(kranaatti, Angle.FromDegrees(30), 30000); 
  390396        kranaatti.Explosion.AddShockwaveHandler("Vihollinen", KranaattiOsui); 
  391          
   397 
  392398        Keyboard.Clear(); 
  393399        LisaaNappaimet(); 
   
  396402    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
  397403    { 
  398          
   404 
  399405        rajahdyksenKohde.Destroy(); 
  400406        pisteLaskuri.Value += 100; 
   
  404410 
  405411    { 
  406          
   412 
  407413    } 
  408414 
 • 2016/24/NikoJ/ArrowRUN/ArrowRUN/ArrowRUN/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r8135 r8136  
  8181          </Field> 
  8282          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>500</Value> 
   83            <Value>600</Value> 
  8484          </Field> 
  8585        </Item> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.