Changeset 8127


Ignore:
Timestamp:
2016-07-26 20:46:23 (7 years ago)
Author:
eeanpulk
Message:

Lisäsin ääniä

Location:
2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight
Files:
21 added
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight.cs

  r8114 r8127  
  2727        Gravity = new Vector(0.0, -800.0); 
  2828 
  29         MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Ninja In The Dark Light", "Aloita peli", "Laulu 1", "Laulu 2", "Laulu 3", "Laulu 4", "Lopeta"); 
   29        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Ninja In The Dark Light", "Aloita peli", "Laulu 1", "Laulu 2", "Laulu 3", "Laulu 4", "Laulu 5", "Lopeta"); 
  3030        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
  3131        valikko.Color = Color.Purple; 
   
  4343        ninja.CanRotate = false; 
  4444        ninja.Tag = "pelaaja"; 
  45         AddCollisionHandler(ninja, "vihu", CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
  4645        ninja.Image = ninjankuva; 
   46        AddCollisionHandler(ninja, "vihu", PelaajaTormaa); 
  4747         
  4848    } 
   
  8383    void PelaajaTormaa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pahis) 
  8484    { 
  85  
   85        pelaaja.Destroy(); 
   86        MessageDisplay.Add("SINÄ KUOLIT"); 
   87        MediaPlayer.Play("Determination"); 
  8688    } 
  8789    void Hyppy(PlatformCharacter ninja, Double nopeus) 
   
  112114                break; 
  113115            case 6: 
   116                //Laulu5 
   117                break; 
   118            case 7: 
  114119                Exit(); 
  115120                break; 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight.csproj.Debug.cachefile

  r8114 r8127  
  11Content\ninja.xnb 
   2Content\Core.xnb 
   3Content\DatingF.xnb 
   4Content\Determination.xnb 
   5Content\Dummy.xnb 
   6Content\EnemyA.xnb 
   7Content\Neo.xnb 
   8Content\Stronger.xnb 
   9Content\Core.wma 
   10Content\DatingF.wma 
   11Content\Determination.wma 
   12Content\Dummy.wma 
   13Content\EnemyA.wma 
   14Content\Neo.wma 
   15Content\Stronger.wma 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r8114 r8127  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
   2583        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   2584            <summary> 
   2585            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2586            </summary> 
   2587            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2588            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2589        </member> 
   2590        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
   2591            <summary> 
   2592            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2593            </summary> 
   2594            <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
   2595            <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2596            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2597            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2598            <returns></returns> 
   2599        </member> 
   2600        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
   2601            <summary> 
   2602            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2603            </summary> 
   2604            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2605            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2606            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2607            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2608            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2609            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2610            <returns></returns> 
   2611        </member> 
   2612        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
   2613            <summary> 
   2614            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2615            </summary> 
   2616            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2617            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2618            <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
   2619            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2620            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2621            <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2622            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2623            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2624            <returns></returns> 
   2625        </member> 
   2626        <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
   2627            <summary> 
   2628            Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
   2629            </summary> 
   2630        </member> 
  25832631        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  25842632            <summary> 
   
  31973245            </summary> 
  31983246        </member> 
   3247        <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
   3248            <summary> 
   3249            Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
   3250            </summary> 
   3251        </member> 
   3252        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   3253            <summary> 
   3254            Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3255            </summary> 
   3256            <param name="condition">Ehto</param> 
   3257            <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
   3258        </member> 
   3259        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
   3260            <summary> 
   3261            Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3262            </summary> 
   3263        </member> 
   3264        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
   3265            <summary> 
   3266            PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
   3267            </summary> 
   3268            <param name="time"></param> 
   3269        </member> 
   3270        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
   3271            <summary> 
   3272            Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
   3273            </summary> 
   3274        </member> 
   3275        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
   3276            <summary> 
   3277            PÀivitetÀÀnkö. 
   3278            </summary> 
   3279        </member> 
   3280        <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
   3281            <summary> 
   3282            Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
   3283            </summary> 
   3284        </member> 
  31993285        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32003286            <summary> 
   
  33563442            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  33573443            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3358             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3359         </member> 
  3360         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3361             <summary> 
  3362             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3363             fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3364             </summary> 
  3365             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  3366             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3367             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3368         </member> 
  3369         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  3370             <summary> 
  3371             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3372             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3373             </summary> 
  3374             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3375             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3376             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3377         </member> 
  3378         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3379             <summary> 
  3380             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3381             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3382             </summary> 
  3383             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3384             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  33853444            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  33863445        </member> 
   
  36183677            </summary> 
  36193678        </member> 
   3679        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
   3680            <summary> 
   3681            Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
   3682            </summary> 
   3683        </member> 
  36203684        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36213685            <summary> 
   
  44054469            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44064470            </summary> 
  4407             <returns>]0,2pi]</returns> 
   4471            <returns>[0,2pi[</returns> 
  44084472        </member> 
  44094473        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44124476            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44134477            </summary> 
  4414             <returns>]0,360]</returns> 
   4478            <returns>[0,360[</returns> 
  44154479        </member> 
  44164480        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  56995763            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57005764        </member> 
   5765        <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
   5766            <summary> 
   5767            Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
   5768            </summary> 
   5769            <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
   5770            <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
   5771        </member> 
  57015772        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57025773            <summary> 
   
  1105411125            </summary> 
  1105511126        </member> 
   11127        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
   11128            <summary> 
   11129            Seuraavan pisteen indeksi. 
   11130            </summary> 
   11131        </member> 
   11132        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
   11133            <summary> 
   11134            Seuraavan pisteen paikka. 
   11135            </summary> 
   11136        </member> 
   11137        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
   11138            <summary> 
   11139            Askel (listassa). 
   11140            Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
   11141            Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
   11142            </summary> 
   11143        </member> 
  1105611144        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1105711145            <summary> 
   
  1107211160            <summary> 
  1107311161            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
   11162            </summary> 
   11163        </member> 
   11164        <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
   11165            <summary> 
   11166            Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1107411167            </summary> 
  1107511168        </member> 
   
  1510915202            </summary> 
  1511015203            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   15204        </member> 
   15205        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
   15206            <summary> 
   15207            Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
   15208            </summary> 
   15209            <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
   15210        </member> 
   15211        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
   15212            <summary> 
   15213            Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
   15214            </summary> 
   15215            <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1511115216        </member> 
  1511215217        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{01852247-1A23-46E3-903D-BC84858C76EC}.xml

  r8114 r8127  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\ninja.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-07-26T14:13:28.0795043+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\ninja.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-07-26T19:55:07.5016657+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>Core.mp3</Source> 
   15      <Name>Core</Name> 
   16      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   17      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Core.xnb</Output> 
   20      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Core.wma</Extra> 
   21      <Time>2016-07-26T20:22:37.6340478+03:00</Time> 
   22    </Item> 
   23    <Item> 
   24      <Source>DatingF.mp3</Source> 
   25      <Name>DatingF</Name> 
   26      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   27      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   28      <Options>None</Options> 
   29      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\DatingF.xnb</Output> 
   30      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\DatingF.wma</Extra> 
   31      <Time>2016-07-26T20:22:47.0915888+03:00</Time> 
   32    </Item> 
   33    <Item> 
   34      <Source>Determination.mp3</Source> 
   35      <Name>Determination</Name> 
   36      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   37      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   38      <Options>None</Options> 
   39      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Determination.xnb</Output> 
   40      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Determination.wma</Extra> 
   41      <Time>2016-07-26T20:22:57.6081903+03:00</Time> 
   42    </Item> 
   43    <Item> 
   44      <Source>Dummy.mp3</Source> 
   45      <Name>Dummy</Name> 
   46      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   47      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   48      <Options>None</Options> 
   49      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Dummy.xnb</Output> 
   50      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Dummy.wma</Extra> 
   51      <Time>2016-07-26T20:23:07.079732+03:00</Time> 
   52    </Item> 
   53    <Item> 
   54      <Source>EnemyA.mp3</Source> 
   55      <Name>EnemyA</Name> 
   56      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   57      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   58      <Options>None</Options> 
   59      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\EnemyA.xnb</Output> 
   60      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\EnemyA.wma</Extra> 
   61      <Time>2016-07-26T20:23:17.4413247+03:00</Time> 
   62    </Item> 
   63    <Item> 
   64      <Source>Neo.mp3</Source> 
   65      <Name>Neo</Name> 
   66      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   67      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   68      <Options>None</Options> 
   69      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Neo.xnb</Output> 
   70      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Neo.wma</Extra> 
   71      <Time>2016-07-26T20:23:36.1253933+03:00</Time> 
   72    </Item> 
   73    <Item> 
   74      <Source>Stronger.mp3</Source> 
   75      <Name>Stronger</Name> 
   76      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   77      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   78      <Options>None</Options> 
   79      <Output>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Stronger.xnb</Output> 
   80      <Extra>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Stronger.wma</Extra> 
   81      <Time>2016-07-26T20:24:06.0071025+03:00</Time> 
  1282    </Item> 
  1383    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  1888      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  1989      <CompressContent>false</CompressContent> 
  20       <RootDirectory>C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLightContent\</RootDirectory> 
  21       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\</LoggerRootDirectory> 
  22       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  23       <OutputDirectory>C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   90      <RootDirectory>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLightContent\</RootDirectory> 
   91      <LoggerRootDirectory>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\</LoggerRootDirectory> 
   92      <IntermediateDirectory>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   93      <OutputDirectory>C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  2494    </Settings> 
  2595    <Assemblies> 
  2696      <Assembly> 
  2797        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  28         <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
   98        <Value>2016-03-29T10:06:40+03:00</Value> 
  2999      </Assembly> 
  30100      <Assembly> 
   
  54124      <Assembly> 
  55125        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  56         <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
   126        <Value>2016-03-29T10:06:38+03:00</Value> 
  57127      </Assembly> 
  58128      <Assembly> 
  59129        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  60         <Value>2015-09-16T13:29:13.3394808+03:00</Value> 
   130        <Value>2016-07-26T19:35:27.9642+03:00</Value> 
  61131      </Assembly> 
  62132    </Assemblies> 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/obj/x86/Debug/NinjaInTheDarkLight.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8114 r8127  
  88C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  99C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\ninja.xnb 
   10C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\ninja.xnb 
   11C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.exe 
   12C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.pdb 
   13C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   14C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   15C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   16C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   17C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.exe 
   18C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLight.pdb 
   19C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Core.xnb 
   20C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\DatingF.xnb 
   21C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Determination.xnb 
   22C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Dummy.xnb 
   23C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\EnemyA.xnb 
   24C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Neo.xnb 
   25C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Stronger.xnb 
   26C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Core.wma 
   27C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\DatingF.wma 
   28C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Determination.wma 
   29C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Dummy.wma 
   30C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\EnemyA.wma 
   31C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Neo.wma 
   32C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\bin\x86\Debug\Content\Stronger.wma 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/obj/x86/Debug/cachefile-{01852247-1A23-46E3-903D-BC84858C76EC}-targetpath.txt

  r8114 r8127  
  11Content\ninja.xnb 
   2Content\Core.xnb 
   3Content\Core.wma 
   4Content\DatingF.xnb 
   5Content\DatingF.wma 
   6Content\Determination.xnb 
   7Content\Determination.wma 
   8Content\Dummy.xnb 
   9Content\Dummy.wma 
   10Content\EnemyA.xnb 
   11Content\EnemyA.wma 
   12Content\Neo.xnb 
   13Content\Neo.wma 
   14Content\Stronger.xnb 
   15Content\Stronger.wma 
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLightContent/NinjaInTheDarkLightContent.contentproj

  r8114 r8127  
  5252    </Compile> 
  5353  </ItemGroup> 
   54  <ItemGroup> 
   55    <Compile Include="Core.mp3"> 
   56      <Name>Core</Name> 
   57      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   58      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   59    </Compile> 
   60  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="DatingF.mp3"> 
   63      <Name>DatingF</Name> 
   64      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   65      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="Determination.mp3"> 
   70      <Name>Determination</Name> 
   71      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   72      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="Dummy.mp3"> 
   77      <Name>Dummy</Name> 
   78      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   79      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="EnemyA.mp3"> 
   84      <Name>EnemyA</Name> 
   85      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   86      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="Neo.mp3"> 
   91      <Name>Neo</Name> 
   92      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   93      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="Stronger.mp3"> 
   98      <Name>Stronger</Name> 
   99      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   100      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
  54103  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  55104  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2016/30/EeroP/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLight/NinjaInTheDarkLightContent/obj/x86/Debug/NinjaInTheDarkLightContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r8114 r8127  
  11C:\MyTemp\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLightContent\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLightContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\EeroP\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLight\NinjaInTheDarkLightContent\obj\x86\Debug\NinjaInTheDarkLightContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.