Changeset 8123


Ignore:
Timestamp:
2016-07-26 14:59:51 (7 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
Location:
2016/30/JuhaniP
Files:
56 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/JuhaniP/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys.cs

  r8088 r8123  
  99public class FysiikkaPeliräjähdys : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     PhysicsObject pallo; 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   13    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   14    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   15PhysicsObject pallo; 
   16 
   17    PhysicsObject vasenReuna; 
   18    PhysicsObject oikeaReuna; 
   19 
   20    PhysicsObject maila1; 
   21    PhysicsObject maila2; 
  1222    public override void Begin() 
  1323    { 
  1424        LuoKentta(); 
  1525        AloitaPeli(); 
  16         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  17         pallo.Hit(impulssi); 
   26        LisaaLaskurit(); 
   27        AsetaOhjaimet(); 
  1828 
  19         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  20         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   29 
   30 
  2131    } 
  2232    void LuoKentta() 
  2333    { 
   34        
  2435        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2536        Add(pallo); 
   37        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2638        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  2739        pallo.X = -200.0; 
  2840        pallo.Y = 0.0; 
  29         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   41        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   42        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   43        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   45        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   46        vasenReuna.IsVisible = false; 
   47        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   48        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   49        ylaReuna.IsVisible = false; 
   50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   51        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        alaReuna.IsVisible = false; 
  3053        pallo.Restitution = 1.0; 
   54        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   55        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   56 
   57 
  3158        Camera.ZoomToLevel(); 
  32         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  33         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  34         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  35         maila.Y = 0.0; 
  36         maila.Restitution = 1.0; 
  37         Add(maila); 
  38         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  39         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   59 
  4060 
  4161    } 
   
  4565        pallo.Hit(impulssi); 
  4666    } 
  47     void LuoMaila(double x, double y) 
   67    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  4868    { 
  4969        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   
  5373        maila.Restitution = 1.0; 
  5474        Add(maila); 
   75        return maila; 
  5576    } 
  5677    void AsetaOhjaimet() 
  5778    { 
   79        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: LiikutaMaila1Ylos", maila1, nopeusYlos); 
   80        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   81        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   82        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   83 
   84        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   86        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   87        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   88 
   89        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   90 
   91 
   92 
  5893        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  5994    } 
   95    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   96    { 
   97        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   98        { 
   99            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   100            return; 
   101        } 
   102 
   103        maila.Velocity = nopeus; 
   104    } 
   105    void LisaaLaskurit() 
   106    { 
   107        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   108        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);    // ... 
   109    } 
   110    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x,double y) 
   111    { 
   112        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   113        laskuri.MaxValue = 10; 
   114        Label naytto = new Label(); 
   115        naytto.BindTo(laskuri); 
   116        naytto.X = x; 
   117        naytto.Y = y; 
   118        naytto.TextColor = Color.White; 
   119        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   120        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   121        Add(naytto); 
   122 
   123        return laskuri; 
   124    } 
   125    
   126    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   127    { 
   128        if (kohde == oikeaReuna) 
   129        { 
   130            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   131        } 
   132        else if (kohde == vasenReuna) 
   133        { 
   134            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   135        } 
   136    } 
   137} 
  60138 
  61139 
  62 } 
   140 
   141 
   142 
   143 
   144 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.