Changeset 8117 for 2016/30/TaavettiV


Ignore:
Timestamp:
2016-07-26 14:55:55 (6 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2016/30/TaavettiV
Files:
1 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/TaavettiV/pong/pong/pong/pong.cs

  r8090 r8117  
  88 
  99public class pong : PhysicsGame 
  10 { Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  11     Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   10{   Vector nopeusYlos = new Vector(0, 2000); 
   11    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -2000); 
   12   Vector nopeusVasen = new Vector(-1090, 0 ); 
   13    Vector nopeusoikea = new Vector(1090, 0); 
   14 
   15 
  1216    PhysicsObject pallo; 
  13      PhysicsObject maila1; 
   17    PhysicsObject maila1; 
  1418    PhysicsObject maila2; 
   19 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject oikeaReuna; 
   22 
   23    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   24    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   25 
  1526public override void Begin() 
  1627    { 
  1728        LuoKentta(); 
  1829        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  1931        AloitaPeli(); 
  2032         
  2133        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2234    } 
  23  
  2435    void LuoKentta() 
  2536    { 
  26         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   37        pallo = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  2738        pallo.Shape = Shape.Circle; 
   39        pallo.Color = Color.YellowGreen; 
  2840        pallo.X = -0.0; 
  2941        pallo.Y = 300.0; 
  3042        Add(pallo); 
   43AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   44  maila1= LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   45  maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   46        maila1.Color = Color.Orange; 
   47        maila2.Color = Color.Orange; 
  3148 
  32 LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  33     LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51vasenReuna.IsVisible = false; 
  3452 
  35         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   53         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   54        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   56 
   57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   58        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   59        alaReuna.IsVisible = false; 
   60 
   61        PhysicsObject YläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   62        YläReuna.Restitution = 1.0; 
   63        YläReuna.IsVisible = false; 
   64 
  3665 
  3766        pallo.Restitution = 1.0; 
   
  4776    } 
  4877 
  49     void LuoMaila(double x, double y) 
   78   PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5079    { 
  51         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   80        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(16.0, 111.0); 
  5281        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  5382        maila.X = x; 
  5483        maila.Y = y; 
  5584        maila.Restitution = 1.0; 
   85 
  5686        Add(maila); 
   87            return maila; 
  5788    }void AsetaOhjaimet() 
  58 { Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaMaila1Ylos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös"); 
  59    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila1, null); 
  60    Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  61 }void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   89    {       Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down,AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   90        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   91        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   92        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   93        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   99        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, nopeusVasen); 
   100        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   101        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa oikealle", maila2, nopeusoikea); 
   102        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   103 
   104 
   105    } 
   106 
   107    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  62108{ 
   109            
   110 if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   111    { 
   112        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   113        return; 
   114    } 
   115     
   116                if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   117        { 
   118         
   119        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   120        return; 
   121    } 
  63122   maila.Velocity = nopeus; 
  64123} 
   124    void LisaaLaskurit() 
   125{ 
   126        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   127    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   128   // ... 
  65129} 
   130    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   131{ 
   132    IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   133    laskuri.MaxValue = 10; 
   134     
   135        Label naytto = new Label(); 
   136    naytto.BindTo(laskuri); 
   137    naytto.X = x; 
   138    naytto.Y = y; 
   139    naytto.TextColor = Color.White; 
   140    naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   141    naytto.Color = Level.Background.Color; 
   142    Add(naytto); 
   143        return laskuri; 
   144} 
   145 
   146 
   147    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   148{ 
   149if (kohde == oikeaReuna) 
   150    { 
   151        pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   152    } 
   153    else if (kohde == vasenReuna) 
   154    { 
   155        pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   156    } 
   157 
   158} 
   159 
   160  
   161} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.