Ignore:
Timestamp:
2016-07-26 09:28:51 (5 years ago)
Author:
jotapoti
Message:

Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella.
Pallopeli, jossa aliohjelmalla voi luoda palloja.

Location:
2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/bin/x86/Debug
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r8101 r8102  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
  2583         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  2584             <summary> 
  2585             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2586             </summary> 
  2587             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2588             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2589         </member> 
  2590         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
  2591             <summary> 
  2592             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2593             </summary> 
  2594             <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
  2595             <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2596             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2597             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2598             <returns></returns> 
  2599         </member> 
  2600         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
  2601             <summary> 
  2602             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2603             </summary> 
  2604             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2605             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2606             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2607             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2608             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2609             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2610             <returns></returns> 
  2611         </member> 
  2612         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
  2613             <summary> 
  2614             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2615             </summary> 
  2616             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2617             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2618             <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
  2619             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2620             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2621             <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2622             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2623             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2624             <returns></returns> 
  2625         </member> 
  2626         <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
  2627             <summary> 
  2628             Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
  2629             </summary> 
  2630         </member> 
  26312583        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  26322584            <summary> 
   
  32453197            </summary> 
  32463198        </member> 
  3247         <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
  3248             <summary> 
  3249             Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
  3250             </summary> 
  3251         </member> 
  3252         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  3253             <summary> 
  3254             Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3255             </summary> 
  3256             <param name="condition">Ehto</param> 
  3257             <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
  3258         </member> 
  3259         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
  3260             <summary> 
  3261             Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3262             </summary> 
  3263         </member> 
  3264         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
  3265             <summary> 
  3266             PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
  3267             </summary> 
  3268             <param name="time"></param> 
  3269         </member> 
  3270         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
  3271             <summary> 
  3272             Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
  3273             </summary> 
  3274         </member> 
  3275         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
  3276             <summary> 
  3277             PÀivitetÀÀnkö. 
  3278             </summary> 
  3279         </member> 
  3280         <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
  3281             <summary> 
  3282             Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
  3283             </summary> 
  3284         </member> 
  32853199        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32863200            <summary> 
   
  34423356            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  34433357            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3358            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3359        </member> 
   3360        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3361            <summary> 
   3362            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3363            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3364            </summary> 
   3365            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3366            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3367            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3368        </member> 
   3369        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   3370            <summary> 
   3371            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3372            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3373            </summary> 
   3374            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3375            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3376            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3377        </member> 
   3378        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3379            <summary> 
   3380            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3381            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3382            </summary> 
   3383            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3384            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  34443385            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  34453386        </member> 
   
  36773618            </summary> 
  36783619        </member> 
  3679         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
  3680             <summary> 
  3681             Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
  3682             </summary> 
  3683         </member> 
  36843620        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36853621            <summary> 
   
  44694405            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44704406            </summary> 
  4471             <returns>[0,2pi[</returns> 
   4407            <returns>]0,2pi]</returns> 
  44724408        </member> 
  44734409        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44764412            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44774413            </summary> 
  4478             <returns>[0,360[</returns> 
   4414            <returns>]0,360]</returns> 
  44794415        </member> 
  44804416        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  57635699            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57645700        </member> 
  5765         <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
  5766             <summary> 
  5767             Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
  5768             </summary> 
  5769             <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
  5770             <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
  5771         </member> 
  57725701        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57735702            <summary> 
   
  1112511054            </summary> 
  1112611055        </member> 
  11127         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
  11128             <summary> 
  11129             Seuraavan pisteen indeksi. 
  11130             </summary> 
  11131         </member> 
  11132         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
  11133             <summary> 
  11134             Seuraavan pisteen paikka. 
  11135             </summary> 
  11136         </member> 
  11137         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
  11138             <summary> 
  11139             Askel (listassa). 
  11140             Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
  11141             Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
  11142             </summary> 
  11143         </member> 
  1114411056        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1114511057            <summary> 
   
  1116011072            <summary> 
  1116111073            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  11162             </summary> 
  11163         </member> 
  11164         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
  11165             <summary> 
  11166             Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1116711074            </summary> 
  1116811075        </member> 
   
  1520215109            </summary> 
  1520315110            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  15204         </member> 
  15205         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
  15206             <summary> 
  15207             Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
  15208             </summary> 
  15209             <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
  15210         </member> 
  15211         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
  15212             <summary> 
  15213             Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
  15214             </summary> 
  15215             <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1521615111        </member> 
  1521715112        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.