Ignore:
Timestamp:
2016-07-26 09:28:51 (7 years ago)
Author:
jotapoti
Message:

Kalvoralliin tehty muutoksia, jotta toimii Deltan koneella.
Pallopeli, jossa aliohjelmalla voi luoda palloja.

Location:
2016/30/luennot/Kalvoralli
Files:
19 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli.cs

  r8101 r8102  
  4141    { 
  4242        IsFullScreen = false; 
  43         Window.Width = 800; 
  44         Window.Height = 600; 
   43        Window.Width = 1024; 
   44        Window.Height = 768; 
  4545 
  4646        AloitaKalvoAlusta(); 
   
  6262 
  6363        Camera.Follow(pelaaja1); 
  64         Camera.ZoomToLevel(); 
   64    //    Camera.ZoomToLevel(); 
  6565        Camera.StayInLevel = true; 
  6666    } 
   
  9191        LisaaPelaaja(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  9292 
  93         AddCollisionHandler(vasenReuna, "pelaaja", delegate { kenttanro--; poistumispaikka = pelaaja1.Position; AloitaKalvoAlusta(); } ); 
  94         AddCollisionHandler(oikeaReuna, "pelaaja", delegate { kenttanro++; poistumispaikka = pelaaja1.Position; AloitaKalvoAlusta(); } ); 
   93        AddCollisionHandler(vasenReuna, "pelaaja", delegate(PhysicsObject vasenreuna, PhysicsObject hahmo) { kenttanro--; poistumispaikka = pelaaja1.Position; AloitaKalvoAlusta(); } ); 
   94        AddCollisionHandler(oikeaReuna, "pelaaja", delegate(PhysicsObject oikeareuna, PhysicsObject hahmo) { kenttanro++; poistumispaikka = pelaaja1.Position; AloitaKalvoAlusta(); } ); 
  9595 
  9696        Level.Background.CreateGradient(Color.Snow, Color.LightGray); 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli.csproj.Debug.cachefile

  r8101 r8102  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\tiistain_ohjelma.xnb 
  6 Content\kentta0.xnb 
  75Content\millaisia_peleja_jypelilla.xnb 
  86Content\ota_myos_huomioon.xnb 
  9 Content\kentta2.xnb 
  107Content\norsurakettirepulla2.xnb 
  118Content\laatikko.xnb 
  129Content\ideointi.xnb 
   10Content\kentta0.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\kentta2.xnb 
  1313Content\kentta3.xnb 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r8101 r8102  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
  2583         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  2584             <summary> 
  2585             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2586             </summary> 
  2587             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2588             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2589         </member> 
  2590         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
  2591             <summary> 
  2592             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2593             </summary> 
  2594             <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
  2595             <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2596             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2597             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2598             <returns></returns> 
  2599         </member> 
  2600         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
  2601             <summary> 
  2602             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2603             </summary> 
  2604             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2605             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2606             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2607             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2608             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2609             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2610             <returns></returns> 
  2611         </member> 
  2612         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
  2613             <summary> 
  2614             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2615             </summary> 
  2616             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2617             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2618             <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
  2619             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2620             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2621             <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2622             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2623             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2624             <returns></returns> 
  2625         </member> 
  2626         <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
  2627             <summary> 
  2628             Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
  2629             </summary> 
  2630         </member> 
  26312583        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  26322584            <summary> 
   
  32453197            </summary> 
  32463198        </member> 
  3247         <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
  3248             <summary> 
  3249             Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
  3250             </summary> 
  3251         </member> 
  3252         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  3253             <summary> 
  3254             Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3255             </summary> 
  3256             <param name="condition">Ehto</param> 
  3257             <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
  3258         </member> 
  3259         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
  3260             <summary> 
  3261             Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3262             </summary> 
  3263         </member> 
  3264         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
  3265             <summary> 
  3266             PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
  3267             </summary> 
  3268             <param name="time"></param> 
  3269         </member> 
  3270         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
  3271             <summary> 
  3272             Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
  3273             </summary> 
  3274         </member> 
  3275         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
  3276             <summary> 
  3277             PÀivitetÀÀnkö. 
  3278             </summary> 
  3279         </member> 
  3280         <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
  3281             <summary> 
  3282             Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
  3283             </summary> 
  3284         </member> 
  32853199        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32863200            <summary> 
   
  34423356            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  34433357            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3358            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3359        </member> 
   3360        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3361            <summary> 
   3362            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3363            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3364            </summary> 
   3365            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3366            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3367            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3368        </member> 
   3369        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   3370            <summary> 
   3371            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3372            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3373            </summary> 
   3374            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3375            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3376            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3377        </member> 
   3378        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3379            <summary> 
   3380            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3381            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3382            </summary> 
   3383            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3384            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  34443385            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  34453386        </member> 
   
  36773618            </summary> 
  36783619        </member> 
  3679         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
  3680             <summary> 
  3681             Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
  3682             </summary> 
  3683         </member> 
  36843620        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36853621            <summary> 
   
  44694405            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44704406            </summary> 
  4471             <returns>[0,2pi[</returns> 
   4407            <returns>]0,2pi]</returns> 
  44724408        </member> 
  44734409        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44764412            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44774413            </summary> 
  4478             <returns>[0,360[</returns> 
   4414            <returns>]0,360]</returns> 
  44794415        </member> 
  44804416        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  57635699            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57645700        </member> 
  5765         <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
  5766             <summary> 
  5767             Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
  5768             </summary> 
  5769             <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
  5770             <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
  5771         </member> 
  57725701        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57735702            <summary> 
   
  1112511054            </summary> 
  1112611055        </member> 
  11127         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
  11128             <summary> 
  11129             Seuraavan pisteen indeksi. 
  11130             </summary> 
  11131         </member> 
  11132         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
  11133             <summary> 
  11134             Seuraavan pisteen paikka. 
  11135             </summary> 
  11136         </member> 
  11137         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
  11138             <summary> 
  11139             Askel (listassa). 
  11140             Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
  11141             Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
  11142             </summary> 
  11143         </member> 
  1114411056        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1114511057            <summary> 
   
  1116011072            <summary> 
  1116111073            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  11162             </summary> 
  11163         </member> 
  11164         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
  11165             <summary> 
  11166             Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1116711074            </summary> 
  1116811075        </member> 
   
  1520215109            </summary> 
  1520315110            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  15204         </member> 
  15205         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
  15206             <summary> 
  15207             Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
  15208             </summary> 
  15209             <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
  15210         </member> 
  15211         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
  15212             <summary> 
  15213             Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
  15214             </summary> 
  15215             <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1521615111        </member> 
  1521715112        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8101 r8102  
  88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-07-17T22:07:09.798521+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-07-26T08:48:45.253391+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-07-17T22:07:09.8005203+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
   20      <Time>2016-07-26T08:48:45.2833916+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-07-17T22:07:09.802523+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-07-26T08:48:45.2933918+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>tiistain_ohjelma.png</Source> 
   33      <Name>tiistain_ohjelma</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tiistain_ohjelma.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-07-26T08:48:45.303392+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>millaisia_peleja_jypelilla.png</Source> 
   42      <Name>millaisia_peleja_jypelilla</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\millaisia_peleja_jypelilla.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-07-26T08:48:45.3933938+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>ota_myos_huomioon.png</Source> 
   51      <Name>ota_myos_huomioon</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ota_myos_huomioon.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-07-26T08:48:45.2933918+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>norsurakettirepulla2.png</Source> 
   60      <Name>norsurakettirepulla2</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsurakettirepulla2.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-07-26T08:48:45.2633912+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>laatikko.png</Source> 
   69      <Name>laatikko</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\laatikko.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-07-26T08:48:45.253391+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>ideointi.png</Source> 
   78      <Name>ideointi</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ideointi.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-07-26T08:48:45.2733914+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>kentta0.txt</Source> 
   87      <Name>kentta0</Name> 
   88      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta0.xnb</Output> 
   92      <Time>2016-07-26T08:48:45.2633912+03:00</Time> 
  3093    </Item> 
  3194    <Item> 
   
  3598      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  3699      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-07-17T23:23:37.0744678+03:00</Time> 
  39     </Item> 
  40     <Item> 
  41       <Source>tiistain_ohjelma.png</Source> 
  42       <Name>tiistain_ohjelma</Name> 
  43       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  44       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  45       <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tiistain_ohjelma.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-07-17T22:20:30.1608091+03:00</Time> 
  48     </Item> 
  49     <Item> 
  50       <Source>kentta0.txt</Source> 
  51       <Name>kentta0</Name> 
  52       <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  53       <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  54       <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta0.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-07-17T23:20:09.4713455+03:00</Time> 
  57     </Item> 
  58     <Item> 
  59       <Source>millaisia_peleja_jypelilla.png</Source> 
  60       <Name>millaisia_peleja_jypelilla</Name> 
  61       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  62       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  63       <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\millaisia_peleja_jypelilla.xnb</Output> 
  65       <Time>2016-07-17T23:22:40.5289013+03:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  68       <Source>ota_myos_huomioon.png</Source> 
  69       <Name>ota_myos_huomioon</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ota_myos_huomioon.xnb</Output> 
  74       <Time>2016-07-17T23:28:22.3735422+03:00</Time> 
   100      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   101      <Time>2016-07-26T08:48:45.2633912+03:00</Time> 
  75102    </Item> 
  76103    <Item> 
   
  80107      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  81108      <Options>None</Options> 
  82       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  83       <Time>2016-07-17T23:47:01.0920457+03:00</Time> 
  84     </Item> 
  85     <Item> 
  86       <Source>norsurakettirepulla2.png</Source> 
  87       <Name>norsurakettirepulla2</Name> 
  88       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  89       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  90       <Options>None</Options> 
  91       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsurakettirepulla2.xnb</Output> 
  92       <Time>2016-07-26T07:58:12.6233228+03:00</Time> 
  93     </Item> 
  94     <Item> 
  95       <Source>laatikko.png</Source> 
  96       <Name>laatikko</Name> 
  97       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  98       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99       <Options>None</Options> 
  100       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\laatikko.xnb</Output> 
  101       <Time>2016-07-26T08:16:09.9079966+03:00</Time> 
  102     </Item> 
  103     <Item> 
  104       <Source>ideointi.png</Source> 
  105       <Name>ideointi</Name> 
  106       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  107       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  108       <Options>None</Options> 
  109       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ideointi.xnb</Output> 
  110       <Time>2016-07-26T08:31:16.4836542+03:00</Time> 
   109      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   110      <Time>2016-07-26T08:48:45.2733914+03:00</Time> 
  111111    </Item> 
  112112    <Item> 
   
  116116      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  117117      <Options>None</Options> 
  118       <Output>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
  119       <Time>2016-07-26T08:29:56.2147078+03:00</Time> 
   118      <Output>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   119      <Time>2016-07-26T08:53:43.6948377+03:00</Time> 
  120120    </Item> 
  121121    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  126126      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  127127      <CompressContent>false</CompressContent> 
  128       <RootDirectory>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\</RootDirectory> 
  129       <LoggerRootDirectory>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\</LoggerRootDirectory> 
  130       <IntermediateDirectory>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  131       <OutputDirectory>C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   128      <RootDirectory>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\</RootDirectory> 
   129      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\</LoggerRootDirectory> 
   130      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   131      <OutputDirectory>C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  132132    </Settings> 
  133133    <Assemblies> 
  134134      <Assembly> 
  135135        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  136         <Value>2016-03-29T10:06:40+03:00</Value> 
   136        <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
  137137      </Assembly> 
  138138      <Assembly> 
  139139        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
  140         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   140        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  141141      </Assembly> 
  142142      <Assembly> 
  143143        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
  144         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   144        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  145145      </Assembly> 
  146146      <Assembly> 
  147147        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
  148         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   148        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  149149      </Assembly> 
  150150      <Assembly> 
  151151        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
  152         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   152        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  153153      </Assembly> 
  154154      <Assembly> 
  155155        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
  156         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   156        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  157157      </Assembly> 
  158158      <Assembly> 
  159159        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
  160         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   160        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  161161      </Assembly> 
  162162      <Assembly> 
  163163        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  164         <Value>2016-03-29T10:06:38+03:00</Value> 
   164        <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
  165165      </Assembly> 
  166166      <Assembly> 
  167         <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  168         <Value>2016-05-28T16:39:31.3381614+03:00</Value> 
   167        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   168        <Value>2016-06-13T14:34:23.3940496+03:00</Value> 
  169169      </Assembly> 
  170170    </Assemblies> 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/obj/x86/Debug/Kalvoralli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8101 r8102  
  2020C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ideointi.xnb 
  2121C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   22C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\Kalvoralli.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   23C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   24C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\Kalvoralli.exe 
   25C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\obj\x86\Debug\Kalvoralli.pdb 
   26C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb 
   27C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
   28C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
   29C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\tiistain_ohjelma.xnb 
   30C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\millaisia_peleja_jypelilla.xnb 
   31C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ota_myos_huomioon.xnb 
   32C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\norsurakettirepulla2.xnb 
   33C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\laatikko.xnb 
   34C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\ideointi.xnb 
   35C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta0.xnb 
   36C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   37C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   38C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   39C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Kalvoralli.exe 
   40C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Kalvoralli.pdb 
   41C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   42C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\Kalvoralli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/Kalvoralli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8101 r8102  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\tiistain_ohjelma.xnb 
  6 Content\kentta0.xnb 
  75Content\millaisia_peleja_jypelilla.xnb 
  86Content\ota_myos_huomioon.xnb 
  9 Content\kentta2.xnb 
  107Content\norsurakettirepulla2.xnb 
  118Content\laatikko.xnb 
  129Content\ideointi.xnb 
   10Content\kentta0.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\kentta2.xnb 
  1313Content\kentta3.xnb 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/KalvoralliContent/kentta3.txt

  r8101 r8102  
  55...................... 
  66...................... 
  7 ...................... 
  8 ...................... 
  9 ...................... 
  10 ...................... 
  11 ...................... 
  12 ...................... 
  13 ...................#.. 
  14 .............#........ 
  15 .N.................... 
   7.....................# 
   8.....................# 
   9.....................# 
   10.....................# 
   11.....................# 
   12.....................# 
   13....................## 
   14.............#.......# 
   15.N...................# 
  1616###################### 
 • 2016/30/luennot/Kalvoralli/Kalvoralli/KalvoralliContent/obj/x86/Debug/KalvoralliContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r8101 r8102  
  11C:\Users\Cornix\ownCloud\Documents\Jounin_tyot\jyu_opetus\2016_npo_kesa\30-luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\obj\x86\Debug\KalvoralliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\JouniP_luennot\Kalvoralli\Kalvoralli\KalvoralliContent\obj\x86\Debug\KalvoralliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.