Changeset 8083 for 2016/30/TimoH


Ignore:
Timestamp:
2016-07-25 14:43:04 (7 years ago)
Author:
tihaapas
Message:
 
Location:
2016/30/TimoH
Files:
52 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/TimoH/Ponki/Ponki/Ponki/Ponki.cs

  r8082 r8083  
  99public class Ponki : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Image oliokuva = LoadImage("kuva1"); 
  1112     
  1213     
  13     Vector nopeusylos = new Vector(0, 200); 
  14     Vector nopeusalas = new Vector(0, -200); 
   14    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   15    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1516 
  1617    PhysicsObject pallo; 
  1718    PhysicsObject maila; 
  1819    PhysicsObject kapula; 
   20     
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1923 
  20      
   24 
  2125    public override void Begin() 
  2226    { 
   
  2428        asetaohjaimet(); 
  2529        aloitapeli(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  2631         
   32 
  2733 
  2834        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2935 
  30          
   36 
  3137    } 
  3238 
   
  3844        pallo.Color = Color.Red; 
  3945        pallo.Restitution = 1; 
   46        pallo.Image = oliokuva; 
  4047 
  41         maila = luomaila(Level.Left + 20, 0); 
  42         kapula = luomaila(Level.Right - 20, 0); 
   48        maila = luoKapulat(Level.Left + 20, 0); 
   49        kapula = luoKapulat(Level.Right - 20, 0); 
  4350 
  44          
   51        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   52 
   53 
   54        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   55        vasenReuna.Restitution = 10.0; 
   56        vasenReuna.IsVisible = false; 
   57 
   58        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   59        oikeaReuna.Restitution = 10.0; 
   60        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   61        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   62 
   63        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   64        ylaReuna.Restitution = 10.0; 
   65        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   66        ylaReuna.IsVisible = false; 
   67 
   68        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   69        alaReuna.Restitution = 10.0; 
   70        alaReuna.IsVisible = false; 
   71        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
  4572 
  4673 
   
  4875 
  4976        Level.Background.Color = Color.Green; 
  50         Level.CreateBorders(1, false); 
   77         
  5178 
  5279        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  5481    } 
  5582 
   83    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   84    { 
   85 
   86    } 
   87 
  5688    void aloitapeli() 
  5789    { 
  58         Vector Intussi = new Vector(1000, 0); 
   90        Vector Intussi = new Vector(500, 0); 
  5991        pallo.Hit(Intussi); 
  6092 
   
  78110    void asetaohjaimet() 
  79111    { 
  80         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja 1 : Liikuta mailaa ylös", maila, nopeusYlos); 
  81         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetanopeus, null, maila, Vector.Zero); 
   112        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 1 : Liikuta mailaa ylös", maila, nopeusYlos); 
   113        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
  82114        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila, nopeusAlas); 
  83115        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
   
  94126    } 
  95127 
  96     void asetanopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   128    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  97129    { 
   130        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   131        { 
   132            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   133            return; 
   134        } 
   135        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   136        { 
   137            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   138            return; 
   139        } 
   140 
  98141        maila.Velocity = nopeus; 
   142    } 
  99143 
   144    void LisaaLaskurit() 
   145    { 
   146         
   147        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   148        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   149    } 
   150 
   151    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   152    { 
   153        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   154        laskuri.MaxValue = 10; 
   155        return laskuri; 
   156 
   157        Label naytto = new Label(); 
   158        naytto.BindTo(laskuri); 
   159        naytto.X = x; 
   160        naytto.Y = y; 
   161        naytto.TextColor = Color.White; 
   162        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   163        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   164        Add(naytto); 
  100165    } 
  101166} 
 • 2016/30/TimoH/Ponki/Ponki/Ponki/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{C8D4B25E-4416-496F-9869-BB2E7E5F486A}.xml

  r8082 r8083  
  22<XnaContent xmlns:Pipeline="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline"> 
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
   4    <Item> 
   5      <Source>kuva1.png</Source> 
   6      <Name>kuva1</Name> 
   7      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   8      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   9      <Options>None</Options> 
   10      <Output>C:\MyTemp\TimoH\Ponki\Ponki\Ponki\bin\x86\Debug\Content\kuva1.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-07-25T14:16:12.1626193+03:00</Time> 
   12    </Item> 
  413    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  514    <Settings> 
   
  1625    <Assemblies> 
  1726      <Assembly> 
   27        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
   28        <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
   29      </Assembly> 
   30      <Assembly> 
   31        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
   32        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   33      </Assembly> 
   34      <Assembly> 
   35        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
   36        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   37      </Assembly> 
   38      <Assembly> 
   39        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
   40        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   41      </Assembly> 
   42      <Assembly> 
   43        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
   44        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   45      </Assembly> 
   46      <Assembly> 
   47        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
   48        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   49      </Assembly> 
   50      <Assembly> 
   51        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
   52        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   53      </Assembly> 
   54      <Assembly> 
   55        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
   56        <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
   57      </Assembly> 
   58      <Assembly> 
  1859        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  1960        <Value>2015-09-16T19:26:07.6285999+03:00</Value> 
 • 2016/30/TimoH/Ponki/Ponki/Ponki/obj/x86/Debug/Ponki.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8082 r8083  
  77C:\MyTemp\TimoH\Ponki\Ponki\Ponki\obj\x86\Debug\Ponki.exe 
  88C:\MyTemp\TimoH\Ponki\Ponki\Ponki\obj\x86\Debug\Ponki.pdb 
   9C:\MyTemp\TimoH\Ponki\Ponki\Ponki\bin\x86\Debug\Content\kuva1.xnb 
 • 2016/30/TimoH/Ponki/Ponki/PonkiContent/PonkiContent.contentproj

  r8082 r8083  
  4545    <Reference Include="AnimationExtension" /> 
  4646  </ItemGroup> 
   47  <ItemGroup> 
   48    <Compile Include="kuva1.png"> 
   49      <Name>kuva1</Name> 
   50      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   51      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   52    </Compile> 
   53  </ItemGroup> 
  4754  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4855  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.