Changeset 8027


Ignore:
Timestamp:
2016-07-08 11:24:41 (5 years ago)
Author:
jamjuhla
Message:
 
Location:
2016/27/JamiL/.vs/GrandTheAutoDash
Files:
2 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/JamiL/.vs/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash.cs

  r7966 r8027  
  99public class GrandTheAutoDash : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0); 
  1112     
  1213 
   
  2930    private Image koirakuva = LoadImage("lore"); 
  3031    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
  31      
  32  
   32    IntMeter vihollislaskuri; 
   33     
   34 
   35     
  3336    public override void Begin() 
  34     {MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   37    { 
   38        ClearAll(); 
   39        topLista = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   40 
   41 
   42        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  3543   "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  36      Add(alkuValikko); 
  37          
   44        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   45        Add(alkuValikko); 
   46 
   47        vihollislaskuri = new IntMeter(0,0,10000); 
   48        vihollislaskuri.LowerLimit += voittitpelin; 
  3849        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  3950        nopeus = kavelyNopeus; 
  4051        LuoKentta(); 
  4152        LisaaNappaimet(); 
  42         
   53        LuoPistelaskuri(); 
  4354        Camera.Follow(pelaaja1); 
  4455        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   
  4657 
  4758        
   59    }void voittitpelin() 
   60    { 
   61        ClearAll(); 
   62        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed,Exit, "Lopeta peli"); 
   63        Label teksti = new Label("Voittit pelin"); 
   64        Level.Background.Color = Color.Emerald; 
   65        teksti.TextScale = new Vector(5, 5); 
   66        Add(teksti); 
  4867    } 
  4968    
   69 
   70    void PelaajaKuoli(PhysicsObject pelaaja,PhysicsObject ammus) 
   71    { 
   72        pelaaja.Destroy(); 
   73        //topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
   74        //topLista.HighScoreWindow.Closed += AloitaPeli; 
   75 
   76        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   77                               "Parhaat pisteet", 
   78                               "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   79                               topLista, pisteLaskuri); 
   80        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   81         
   82        Add(topIkkuna); 
   83    } 
   84    void TallennaPisteet(Window sender) 
   85    { 
   86        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   87        Begin(); 
   88    } 
  5089    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  5190    { 
   91 
  5292         
  5393    } 
   
  129169        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  130170        Add(pelaaja1); 
  131         AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahaAmmus", CollisionHandler.DestroyObject); 
   171        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahaAmmus", PelaajaKuoli); 
   172         
  132173 
  133174        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(50.0, 50.0); 
   
  166207 
  167208        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase); 
  168  
   209        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Down, voittitpelin, "aloita peli"); 
  169210        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  170211        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
   
  179220         
  180221    } 
  181     
  182  
   222 
   223    void ParhaatPisteet() 
   224    { 
   225 
   226 
   227 
   228    } 
  183229    void Lisaapahis (Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  184230     { 
   
  186232        pahis.Position = paikka; 
  187233        pahis.Image = koirakuva; 
   234         
  188235        Add(pahis); 
   236        
   237        vihollislaskuri.Value++; 
  189238        RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(200); 
  190239        satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 3; 
   
  194243        ajastin.Timeout += delegate { AmmuPelaajaa(pahis); }; 
  195244        ajastin.Start(); 
  196         AddCollisionHandler(pahis, "ammus", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject B) { ajastin.Stop(); pahis.Destroy(); }); 
  197     } 
  198  
   245        AddCollisionHandler(pahis, "ammus", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject B) { ajastin.Stop(); pahis.Destroy(); pisteLaskuri.AddValue(1); vihollislaskuri.Value--; }); 
   246    } 
   247    IntMeter pisteLaskuri; 
   248 
   249    void LuoPistelaskuri() 
   250    { 
   251        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   252         
   253        Label pisteNaytto = new Label(); 
   254        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   255        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   256        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   257        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   258 
   259        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   260        Add(pisteNaytto); 
   261    } 
  199262    private void AmmuPelaajaa(PhysicsObject pahis) 
  200263    { 
   
  223286    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  224287    { 
   288        pisteLaskuri.AddValue( 1); 
  225289        maaliAani.Play(); 
  226290        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
 • 2016/27/JamiL/.vs/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7966 r8027  
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\JamiL\.vs\GrandTheAutoDash\GrandTheAutoDash\GrandTheAutoDash\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-07-07T14:40:00.1374816+03:00</Time> 
   47      <Time>2016-07-08T11:16:25.1531139+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
 • 2016/27/JamiL/.vs/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDash/GrandTheAutoDashContent/kentta1.txt

  r7966 r8027  
  3030                                                 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  3131                 .                               ...........................................................................................................................                ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  32                  .                               ...........................................................................................................................*********************************....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  33                  .               ........................................p..................................................................................*********************************........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
  34         N        M               ..........................................................................o.........o...............o.......o.........o...o......*********************************....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
   32                 .                               ...........................................................................................................................************....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
   33                 .               ........................................p..................................................................................***************........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
   34        N        M               ..........................................................................o.........o...............o.......o.........o...o......************....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  3535#####################################################################################################################################################               ##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### 
  3636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                #### 
  3737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        p                                                               p                                                               p                                                                               #### 
  3838                                                                                        p                                                                                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pp                                                                                                                                                                                              #### 
  39         pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p                                                                                                               p                                                                                                               pp      p       pp                                                                                      p                                                                                                                                                       #### 
  40         pppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             #                                                                                                                                                                                                              pp                                                                                                                                                              p               p       pp                                      pp                                                                                                                                                               
   39        p p                                                                                                                                             *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                                                               p                                                                                                               pp      p       pp                                                                                      p                                                                                                                                                       #### 
   40        p p p p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          #                                                                                                                                                                                                              pp                                                                                                                                                              p               p       pp                                      pp                                                                                                                                                               
  4141                                                                                                                                                        p                                                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                p 
  42                                                         p                       p                               ppp 
  43                                         p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pppp 
  44                                                                 p               p                                                                                                                                                
   42                                                        p                       p                               p p p 
   43                                        p                                                                                                                                                                                               *                                               *                                                                                                                                                                                                                               P                                                       P                                                                                                                                                pppp 
   44                                                                p               p                                                                                                       p 
  4545                                                                 
  46                                                                  
  47                                                                  
  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         #### 
  49 ############################################################                              ########################################################################################################################################################################################################################################################                                             ##################################################################################################################################################################################################################################################################################   ####                                               
  50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         #### 
  51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 p                                                                       p                               p                               p                       p                       p                                                                               #### 
  52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         p                       p                               p                                       p                       p                                       p                       p                                       #### 
  53                                                 p                                                               ppp     p                                       p                       p                                                                               p                       p                                                                                                               #### 
  54                                                                                                                                                                                                                                                 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pp                                                                              p                                                               #### 
  55                                                                                         p                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                               p               p                                                                               p                                                                                       #### 
   46                                                                **                                                                                                * 
   47                                                                * 
   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   49############################################################                            **  ########################################################################################################################################################################################################################################################     ######                         ##################################################################################################################################################################################################################################################################################   ####                                               
   50                                                                                                                                        *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               #### 
   51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                p                                                                                                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                       p                               p                               p                       p                       p                                                                               #### 
   52                                                                                *               *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                       p                               p                                       p                       p                                       p                       p                                       #### 
   53                                                p                                                               ppp     p                                       p                       p                                                                               p                       p                                                                                                                
   54                                                                                                                                                                                                                                                p                                                                                                                                                                                                               p                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pp                                                                              p                                                               #### 
   55                                                                                        p                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                               p               p                                                                               p                                                                                       #### 
  5656                                                p                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                       p                                                                                                                       p               p                                                                                                               #### 
  57                                         p                                                                                                               pp                                              pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p               p                                       p                                                       p                                                                                       #### 
   57                                        p                                                                                                               pp                                              pp                                                                                                                                                                                                                                                                      p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               p               p                                       p                                                       p                                                                                       #### 
  5858                                                                                p               p                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               p                                                                                                                                                               #### 
  5959###########################################################################################################                         ########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################                     # 
   
  6161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         # 
  6262                                                                                                                                        p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
  63                                                                                                                                                                                                                 p                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
  64                                                                                         pp                                                                                      p                                                                                                                                                                                                                                                                       ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp                                                                                                                                                                                                                                                                                            # 
   63                                                                                                                                                                                                                p                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
   64                                                                                        pp                                                                                      p                                                                                                                                                                                                                                                                       ppp            pp                pppp                  ppppp            ppppp                                                      pp            pppp              ppp                 pppppppp                             pppppppppppppp                                                                                                                                                                                                                                                                                               # 
  6565                                                                         
  6666                                                                         
   
  6969                                                                        pp 
  7070                                                                         
  71                                                                                                 p                       pp              pp                                                                                                                      pp                                                                                                                      ppp     pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         # 
   71                                                                                                p                       pp              pp                                                                                                                      pp                                                                                                                      ppp     pp         p ppp                                                             ppp              ppp             pp               ppp               ppp            ppp             ppppppp               ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        # 
  7272#####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################                       #################################### 
  7373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             #  
   74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P                                                                                                                                                                                       P                                                                                                                                   # 
   75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P                                                                                                                               P                                                                           # 
  7576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            # 
  76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             # 
  83 ####################################                        #############################################################################################################################################################################################################                     ################################################################################### 
   77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P                                       P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   # 
   78                                                                                        ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      P                                                                                                                                                                                                                                           # 
   79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P                                                                                                                                           # 
   80                                                                                                                                                                                                                                                                        P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   # 
   81                                                                                                                                                                                        P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           # 
   82####################################             ##        ##   ####################################################################################################################################################################################################################                     ################################################################################### 
  8483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
  8584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
  86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  90 ####################################                        #############################################################################################################################################################################################################                     ################################################################################### 
  91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  98 #############################################################################################                                             #######################################################                          ############################################################################################################################################################### 
   85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P                                 P 
   86                                P                                                                                                               P                                                                                                                                                                                                                                                         P                                                                                                                                                                                                                                                                                                P 
   87                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P                                                                                                                                                         P                                                                P 
   88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P 
   89                                                                                P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P 
   90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P                                                                                          
   92                                                                                                                                                                                        P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               #                                                                                                                                                                                                          P 
   93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                p                                                                                                                                       p                                                               p                                                                       p                                                                                                               # 
   94#############################################################################################                                             #######################################################                          ###############################################################################p################################################################################ 
  9995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  10096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
   97                                                                                                                                                                                                                                                                                p                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                        # 
   98                                                                                                                                                                                                                        *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                               p                                                                                # 
   99                                                                p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        # 
   100                                p                                                                                                       *                                       p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                # 
  101101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
  103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
  104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
  105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
  106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
  107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # 
   102                                                                                                                                                                                        p                                                                                                                                                                                                                                                                                                               p                                                                                                                                                                                                                                                                        # 
   103                                                        p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       p                                                                       p                                                                                                                        # 
  108104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 # 
  109105######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.