Changeset 7972 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2016-07-07 15:04:58 (7 years ago)
Author:
aaelruut
Message:
 
Location:
2015/koodauskerho/AakeR/IMBT
Files:
18 added
35 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.cs

  r7908 r7972  
  3838public class MonsteriPelaaja : Pelaaja 
  3939{ 
   40    public bool voiLyoda = true; 
   41    public bool voiTehdaErikoiskyvyn = true; //sallii napin painamisen 
  4042    public MonsteriPelaaja(double leveys, double korkeus, int valinta, Image pelaajanKuva) 
  4143        : base(leveys, korkeus, valinta, pelaajanKuva) 
  4244    { 
  43          
   45        this.LinearDamping = 0.65; 
   46        Nopeus = 9000; 
   47        healthit.MaxValue = 200; 
   48        healthit.Value = 200; 
  4449    } 
  4550} 
   
  278283    Image boostKuva8 = LoadImage("BoostKuva8"); 
  279284    Image boostKuva9 = LoadImage("BoostKuva9"); 
   285    Image lyontiKuva = LoadImage("LyontiKuva"); 
   286    Image lyontiKuvaKaannetty = LoadImage("LyontiKuvaKaannetty"); 
   287    Image monsteriJaljet = LoadImage("MonsterJaljet"); 
  280288    Image[] boostinKuvat = LoadImages( 
  281289             "BoostKuva1", 
   
  292300        "Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio1", 
  293301        "Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio2", 
  294         "Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio3" 
   302        "Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio3", 
   303        "Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4" 
  295304        ); 
  296305 
   
  298307        "Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio1", 
  299308        "Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio2", 
  300         "Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio3" 
   309        "Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio3", 
   310        "Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4" 
  301311        ); 
  302312 
   
  304314        "Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio1", 
  305315        "Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio2", 
  306         "Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio3" 
   316        "Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio3", 
   317        "Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4" 
  307318        ); 
  308319 
   
  310321        "Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio1", 
  311322        "Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio2", 
  312         "Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3" 
   323        "Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3", 
   324        "Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4" 
  313325        ); 
  314326 
   
  350362    void Alkuvalikko() 
  351363    { 
  352         MediaPlayer.Play("MenuMusic"); 
  353         MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   364        /*MediaPlayer.Play("MenuMusic"); 
   365        MediaPlayer.IsRepeating = true;*/ 
  354366 
  355367        alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   
  376388        MediaPlayer.Stop(); 
  377389        alkuValikko.Destroy(); 
  378         switch (RandomGen.NextInt(4)) 
   390        /*switch (RandomGen.NextInt(4)) 
  379391        { 
  380392            case 0: 
   
  396408        } 
  397409 
  398         MediaPlayer.Volume = 0.5; 
   410        MediaPlayer.Volume = 0.5;*/ 
  399411        string Kenttä = RandomGen.SelectOne<string>("Kenttä1", "Kenttä2", "Kenttä3", "Kenttä4", "Kenttä5", "Kenttä6", "Kenttä7", "Kenttä8", "Kenttä9"); 
  400412        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(Kenttä); 
   
  431443    { 
  432444        Pelaaja luotuPelaaja; 
  433  
  434         //luotuPelaaja = LuoTankkiPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanr); 
  435         luotuPelaaja = LuoMonsteriPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanr); 
   445        /*var luonti = RandomGen.SelectOne<Func<Vector, double, double, int, Pelaaja>>(LuoTankkiPelaaja, LuoMonsteriPelaaja); 
   446        luotuPelaaja = luonti(paikka, leveys, korkeus, pelaajanr);*/ 
   447        luotuPelaaja = LuoTankkiPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanr); 
   448        //luotuPelaaja = LuoMonsteriPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajanr); 
  436449        return luotuPelaaja; 
  437450    } 
   
  440453    { 
  441454        //int valinta = RandomGen.NextInt(0,3); 
  442         int valinta = 1; 
  443         MonsteriPelaaja pelaaja = new MonsteriPelaaja(leveys, korkeus, valinta, pelaaja1MonsterKavelyKuvat[0]); 
   455        int valinta = 0; 
   456        MonsteriPelaaja pelaaja = new MonsteriPelaaja(leveys*1.5, korkeus* 0.8, valinta, pelaaja1MonsterKavelyKuvat[0]); 
   457        pelaaja.AngularDamping = 0.95; 
  444458        pelaaja.Position = paikka; 
   459        pelaaja.Animation = new Animation(pelaaja1MonsterKavelyKuvat); 
   460        pelaaja.Animation.FPS = 8; 
  445461 
  446462        GamePad[] kontrollerit = { ControllerOne, ControllerTwo, ControllerThree, ControllerFour }; 
  447463          //kontrollerit[pelaajanr - 1].ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.0, KaannaTykkia, "", pelaaja); 
  448           //kontrollerit[pelaajanr - 1].ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.0, KaannaPelaajaa, "", pelaaja); 
   464          kontrollerit[pelaajanr - 1].ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.0, KaannaPelaajaa, "", pelaaja); 
  449465         
  450         //kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, Ammu, "", pelaaja, "perus", valinta); 
   466        kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, MonsterLyonti, "", pelaaja); 
  451467        //kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, Ammu, "", pelaaja, "raketti", valinta); 
  452468        //kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, Ammu, "", pelaaja, "pallo", valinta); 
  453         //kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Pressed, Erikoiskyky, "", pelaaja, valinta); 
   469        kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Pressed, MonsteriErikoisKyky, "", pelaaja); 
  454470        pelaaja.kontrolleri = kontrollerit[pelaajanr - 1]; 
  455471 
   
  616632        if (pelaaja.voiLiikkua) 
  617633        { 
  618             if (!pelaaja.liikkuu) 
   634            if (tatinTila.StateVector.Magnitude > 0.75) 
   635            { 
   636                if (pelaaja.liikkuu == false) 
   637                { 
   638                    pelaaja.Animation.Start(); 
   639                    pelaaja.liikkuu = true; 
   640                } 
   641                 
   642            } 
   643 
   644            else 
  619645            { 
  620646                
   647                pelaaja.liikkuu = false; 
   648                pelaaja.Animation.Stop(); 
   649                 
   650            } 
   651            /*if (pelaaja.liikkuu) 
   652            { 
   653 
  621654                pelaaja.liikkuu = true; 
  622             } 
  623             if (tatinTila.StateVector.Magnitude < 0.1) 
  624             { 
  625                  
  626                 pelaaja.liikkuu = false; 
  627             } 
   655                pelaaja.Animation.Start(); 
   656 
   657            }*/ 
   658             
   659            /*if (tatinTila.StateVector.Magnitude > 0.9) 
   660            { 
   661                pelaaja.liikkuu = true; 
   662                pelaaja.Animation.Start(); 
   663            }*/ 
  628664 
  629665            Angle vanhaKulma = pelaaja.Angle; 
   
  699735                            ammus.Image = rakettiKuva; 
  700736                            ammus.Tag = "raketti"; 
   737                            ammus.Velocity *= 1.5; 
  701738                            ammus.Size *= 2.5; 
  702739                            AddCollisionHandler(ammus, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   
  10921129    } 
  10931130 
   1131    void MonsterLyonti(MonsteriPelaaja pelaaja) 
   1132    { 
   1133        if (pelaaja.healthit.Value == 0 ||pelaaja.voiLyoda == false ) return; 
   1134        Vector hit = pelaaja.Position + Vector.FromLengthAndAngle(pelaaja.Width* 0.75, pelaaja.Angle); 
   1135        GameObject Lyonti = new GameObject(25.5, 48); 
   1136        Lyonti.Angle = pelaaja.Angle; 
   1137        Lyonti.Image = RandomGen.SelectOne(lyontiKuva, lyontiKuvaKaannetty); 
   1138        Lyonti.Position = hit; 
   1139        Lyonti.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(0.2); 
   1140        Add(Lyonti); 
   1141        pelaaja.voiLyoda = false; 
   1142        Timer.SingleShot(0.2, delegate  
   1143        { 
   1144            pelaaja.voiLyoda = true; 
   1145        }); 
   1146        List<GameObject> kohteet = GetObjects(x => x is Pelaaja && Vector.Distance( x.Position, hit) < 50); 
   1147        foreach (GameObject item in kohteet) 
   1148        { 
   1149            Pelaaja kohde = item as Pelaaja; 
   1150            kohde.healthit.Value -= 10; 
   1151 
   1152        } 
   1153    } 
   1154 
   1155    void MonsteriErikoisKyky(MonsteriPelaaja pelaaja) 
   1156    { 
   1157        if (pelaaja.voiTehdaErikoiskyvyn == true) 
   1158        { 
   1159            pelaaja.IgnoresCollisionResponse = true; 
   1160            pelaaja.Nopeus = 20000; 
   1161            pelaaja.voiTehdaErikoiskyvyn = false; 
   1162            Timer.SingleShot(4.5, delegate 
   1163            { 
   1164                pelaaja.voiTehdaErikoiskyvyn = true; 
   1165            }); 
   1166            Timer.SingleShot(1.25, delegate 
   1167            { 
   1168                pelaaja.IgnoresCollisionResponse = false; 
   1169                pelaaja.Nopeus = 9000; 
   1170            }); 
   1171        } 
   1172    } 
   1173 
  10941174 
  10951175    public void TarkistaTatti() 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.csproj.Debug.cachefile

  r7908 r7972  
  107107Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio2.xnb 
  108108Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3.xnb 
   109Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   110Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   111Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   112Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   113Content\LyontiKuva.xnb 
   114Content\LyontiKuvaKaannetty.xnb 
   115Content\MonsterJaljet.xnb 
  109116Content\Music1.wma 
  110117Content\Music2.wma 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{B6A1F4C9-F2E2-4290-A5B5-3717058CC989}.xml

  r7908 r7972  
  878878      <Options>None</Options> 
  879879      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio1.xnb</Output> 
  880       <Time>2016-07-06T14:12:47.1594925+03:00</Time> 
   880      <Time>2016-07-07T11:19:56.3107471+03:00</Time> 
  881881    </Item> 
  882882    <Item> 
   
  887887      <Options>None</Options> 
  888888      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio2.xnb</Output> 
  889       <Time>2016-07-06T14:12:49.2292323+03:00</Time> 
   889      <Time>2016-07-07T11:24:47.8764555+03:00</Time> 
  890890    </Item> 
  891891    <Item> 
   
  896896      <Options>None</Options> 
  897897      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio3.xnb</Output> 
  898       <Time>2016-07-06T14:12:51.1187716+03:00</Time> 
   898      <Time>2016-07-07T11:20:37.5294233+03:00</Time> 
  899899    </Item> 
  900900    <Item> 
   
  905905      <Options>None</Options> 
  906906      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio1.xnb</Output> 
  907       <Time>2016-07-06T14:12:53.6105317+03:00</Time> 
   907      <Time>2016-07-07T11:22:23.8338045+03:00</Time> 
  908908    </Item> 
  909909    <Item> 
   
  914914      <Options>None</Options> 
  915915      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio2.xnb</Output> 
  916       <Time>2016-07-06T14:12:55.7816977+03:00</Time> 
   916      <Time>2016-07-07T11:24:46.7683447+03:00</Time> 
  917917    </Item> 
  918918    <Item> 
   
  923923      <Options>None</Options> 
  924924      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio3.xnb</Output> 
  925       <Time>2016-07-06T14:12:57.7430471+03:00</Time> 
   925      <Time>2016-07-07T11:22:23.1647376+03:00</Time> 
  926926    </Item> 
  927927    <Item> 
   
  932932      <Options>None</Options> 
  933933      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio1.xnb</Output> 
  934       <Time>2016-07-06T14:13:00.0424157+03:00</Time> 
   934      <Time>2016-07-07T11:22:22.5696781+03:00</Time> 
  935935    </Item> 
  936936    <Item> 
   
  941941      <Options>None</Options> 
  942942      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio2.xnb</Output> 
  943       <Time>2016-07-06T14:13:02.405798+03:00</Time> 
   943      <Time>2016-07-07T11:24:45.6292308+03:00</Time> 
  944944    </Item> 
  945945    <Item> 
   
  950950      <Options>None</Options> 
  951951      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio3.xnb</Output> 
  952       <Time>2016-07-06T14:13:05.1537735+03:00</Time> 
   952      <Time>2016-07-07T11:22:21.9136125+03:00</Time> 
  953953    </Item> 
  954954    <Item> 
   
  959959      <Options>None</Options> 
  960960      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio1.xnb</Output> 
  961       <Time>2016-07-06T14:09:38.0768089+03:00</Time> 
   961      <Time>2016-07-07T11:22:21.3365548+03:00</Time> 
  962962    </Item> 
  963963    <Item> 
   
  968968      <Options>None</Options> 
  969969      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio2.xnb</Output> 
  970       <Time>2016-07-06T12:46:51.11231+03:00</Time> 
   970      <Time>2016-07-07T11:24:43.7480427+03:00</Time> 
  971971    </Item> 
  972972    <Item> 
   
  977977      <Options>None</Options> 
  978978      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3.xnb</Output> 
  979       <Time>2016-07-06T12:52:08.9150871+03:00</Time> 
   979      <Time>2016-07-07T11:22:20.6344846+03:00</Time> 
   980    </Item> 
   981    <Item> 
   982      <Source>Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.png</Source> 
   983      <Name>Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   984      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   985      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   986      <Options>None</Options> 
   987      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.xnb</Output> 
   988      <Time>2016-07-07T11:25:10.6627558+03:00</Time> 
   989    </Item> 
   990    <Item> 
   991      <Source>Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.png</Source> 
   992      <Name>Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   993      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   994      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   995      <Options>None</Options> 
   996      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.xnb</Output> 
   997      <Time>2016-07-07T11:25:18.1025508+03:00</Time> 
   998    </Item> 
   999    <Item> 
   1000      <Source>Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.png</Source> 
   1001      <Name>Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   1002      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1003      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1004      <Options>None</Options> 
   1005      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.xnb</Output> 
   1006      <Time>2016-07-07T11:25:27.3275024+03:00</Time> 
   1007    </Item> 
   1008    <Item> 
   1009      <Source>Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.png</Source> 
   1010      <Name>Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   1011      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1012      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1013      <Options>None</Options> 
   1014      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.xnb</Output> 
   1015      <Time>2016-07-07T11:25:35.2705083+03:00</Time> 
   1016    </Item> 
   1017    <Item> 
   1018      <Source>LyontiKuva.png</Source> 
   1019      <Name>LyontiKuva</Name> 
   1020      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1021      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1022      <Options>None</Options> 
   1023      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\LyontiKuva.xnb</Output> 
   1024      <Time>2016-07-07T13:18:50.8365529+03:00</Time> 
   1025    </Item> 
   1026    <Item> 
   1027      <Source>LyontiKuvaKaannetty.png</Source> 
   1028      <Name>LyontiKuvaKaannetty</Name> 
   1029      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1030      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1031      <Options>None</Options> 
   1032      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\LyontiKuvaKaannetty.xnb</Output> 
   1033      <Time>2016-07-07T13:18:08.6824474+03:00</Time> 
   1034    </Item> 
   1035    <Item> 
   1036      <Source>MonsterJaljet.png</Source> 
   1037      <Name>MonsterJaljet</Name> 
   1038      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1039      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1040      <Options>None</Options> 
   1041      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\MonsterJaljet.xnb</Output> 
   1042      <Time>2016-07-07T13:00:51.6483821+03:00</Time> 
  9801043    </Item> 
  9811044    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/IMBT.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7908 r7972  
  120120C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio2.xnb 
  121121C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3.xnb 
   122C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   123C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   124C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   125C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   126C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\LyontiKuva.xnb 
   127C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\LyontiKuvaKaannetty.xnb 
   128C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\MonsterJaljet.xnb 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/cachefile-{B6A1F4C9-F2E2-4290-A5B5-3717058CC989}-targetpath.txt

  r7908 r7972  
  112112Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio2.xnb 
  113113Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio3.xnb 
   114Content\Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   115Content\Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   116Content\Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   117Content\Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.xnb 
   118Content\LyontiKuva.xnb 
   119Content\LyontiKuvaKaannetty.xnb 
   120Content\MonsterJaljet.xnb 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBTContent/IMBTContent.contentproj

  r7908 r7972  
  675675    </Compile> 
  676676  </ItemGroup> 
   677  <ItemGroup> 
   678    <Compile Include="Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4.png"> 
   679      <Name>Pelaaja1MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   680      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   681      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   682    </Compile> 
   683    <Compile Include="Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4.png"> 
   684      <Name>Pelaaja2MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   685      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   686      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   687    </Compile> 
   688    <Compile Include="Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4.png"> 
   689      <Name>Pelaaja3MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   690      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   691      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   692    </Compile> 
   693    <Compile Include="Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4.png"> 
   694      <Name>Pelaaja4MonsterKavelyAnimaatio4</Name> 
   695      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   696      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   697    </Compile> 
   698  </ItemGroup> 
   699  <ItemGroup> 
   700    <Compile Include="LyontiKuva.png"> 
   701      <Name>LyontiKuva</Name> 
   702      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   703      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   704    </Compile> 
   705    <Compile Include="LyontiKuvaKaannetty.png"> 
   706      <Name>LyontiKuvaKaannetty</Name> 
   707      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   708      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   709    </Compile> 
   710  </ItemGroup> 
   711  <ItemGroup> 
   712    <Compile Include="MonsterJaljet.png"> 
   713      <Name>MonsterJaljet</Name> 
   714      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   715      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   716    </Compile> 
   717  </ItemGroup> 
  677718  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  678719  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.