Changeset 7938 for 2016/27/AnttiN


Ignore:
Timestamp:
2016-07-07 11:29:54 (6 years ago)
Author:
anvinurm
Message:
 
Location:
2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä
Files:
5 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä.cs

  r7911 r7938  
  1515    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1616 
   17    IntMeter voimaMittari; 
   18    int kenttaNRO = 1; 
   19    const int maxKentat = 1; 
  1720    PhysicsObject pelaaja1; 
  1821 
   
  2730    Image TykkiKuva = LoadImage("Tykki"); 
  2831 
  29     AssaultRifle pelaajan1Ase; 
   32    AssaultRifle tykkiAse; 
  3033 
  3134    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  3336    public override void Begin() 
  3437    { 
   38        ClearAll(); 
   39        LuoPaavalikko(); 
   40    } 
   41 
   42    void LuoPaavalikko() 
   43    { 
   44        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   45"Pelaa", "Lopeta"); 
   46        Add(alkuValikko); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(0, Pelaa); 
   48        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   49    } 
   50 
   51    void Pelaa() 
   52    { 
   53        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Valitse kenttä", 
   54"Kenntä 1", "Takaisin"); 
   55        Add(alkuValikko); 
   56        alkuValikko.AddItemHandler(0, delegate { AloitaPeli(1); }); 
   57        alkuValikko.AddItemHandler(1, LuoPaavalikko); 
   58 
   59    } 
   60 
   61    void AloitaPeli(int kentta) 
   62    { 
   63        this.kenttaNRO = kentta; 
  3564        IsMouseVisible = true; 
  3665        LuoKentta(); 
   66        LuoTahtiLaskuri(); 
  3767        LisaaNappaimet(); 
  3868 
   
  4474    void LuoKentta() 
  4575    { 
  46         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   76        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttaNRO); 
  4777        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4878        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  5888    } 
  5989 
   90    void LuoTahtiLaskuri() 
   91    { 
   92        voimaMittari = new IntMeter(0,0,3); 
   93        voimaMittari.UpperLimit += VoimaMittariTaynna; 
   94 
   95        ProgressBar voimaPalkki = new ProgressBar(150, 50); 
   96        voimaPalkki.X = Screen.Right - 250; 
   97        voimaPalkki.Y = Screen.Bottom + 100; 
   98        voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   99        voimaPalkki.Image = LoadImage("harmaatTahdet"); 
   100        voimaPalkki.BarImage = LoadImage("kultaisetTahdet"); 
   101        Add(voimaPalkki); 
   102 
   103    } 
   104 
   105    void VoimaMittariTaynna() 
   106    { 
   107        MessageDisplay.Add("Keräsit kaikki kolme tähteä!"); 
   108    } 
   109 
  60110    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  61111    { 
   
  87137        Add(pelaaja1); 
  88138        pelaaja1.LinearDamping = 0.9; 
   139        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  89140        pelaaja1.CanRotate = false; 
  90141 
  91         pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  92         pelaajan1Ase.Power.MaxValue = 50; 
  93         pelaajan1Ase.FireRate = 1; 
  94         pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  95         pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
   142        tykkiAse = new AssaultRifle(30, 10); 
   143        tykkiAse.Power.MaxValue = 50; 
   144        tykkiAse.FireRate = 1; 
   145        tykkiAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   146        pelaaja1.Add(tykkiAse); 
  96147 
  97148        
   
  158209        tykki.Position = paikka; 
  159210        tykki.Image = TykkiKuva; 
  160         tykki.Tag = "Tykkki"; 
   211        tykki.Tag = "Tykki"; 
  161212        Add(tykki); 
   213 
   214        AssaultRifle tykkiAse = new AssaultRifle(30, 10); 
   215        tykkiAse.IsVisible = false; 
   216        tykkiAse.Power.MaxValue = 50; 
   217        tykkiAse.FireRate = 0.5; 
   218        tykkiAse.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   219        tykki.Add(tykkiAse); 
   220 
   221        Timer tykkiAjastin = new Timer(); 
   222        tykkiAjastin.Interval = 0.5; 
   223        tykkiAjastin.Timeout += delegate 
   224        { 
   225            AmmuAseella(tykkiAse); 
   226        }; 
   227        tykkiAjastin.Start(); 
   228 
   229        tykki.Destroyed += delegate { tykkiAjastin.Stop(); }; 
  162230 
  163231        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  178246        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu ylöspäin", pelaaja1, new Vector(0, nopeus)); 
  179247        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "pelaaja liikkuu alaspäin", pelaaja1, new Vector(0, -nopeus)); 
  180         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase); 
   248        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", tykkiAse); 
  181249        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
  182250 
   
  187255        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-nopeus, 0)); 
  188256        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector(nopeus, 0)); 
  189         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase); 
   257        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", tykkiAse); 
  190258        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Tahtaa2, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä."); 
  191259 
   
  195263    void Tahtaa2(AnalogState tatinTila) 
  196264    { 
  197         pelaajan1Ase.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
   265        tykkiAse.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
  198266    } 
  199267 
   
  210278        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  211279        tahti.Destroy(); 
   280        voimaMittari.Value += 1; 
  212281    } 
  213282 
  214283    void TormaaLaskeutumiseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Laskeutuminen) 
  215284    { 
   285 
  216286    MessageDisplay.Add("Läpäisit tason"); 
  217  
   287        Timer.SingleShot(1, Voitit); 
  218288    } 
  219289 
   
  226296            ((SahkoansaTykki)kohde).ElamaLaskuri.Value -= 10; 
  227297        } 
  228          
  229     } 
  230  
  231     void AmmusOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  232     { 
  233         ammus.Destroy(); 
  234298        if (kohde.Tag.ToString() == "Tykki") 
  235299        { 
   300 
  236301            ((Tykki)kohde).ElamaLaskuri.Value -= 10; 
  237302 
  238303        } 
   304    } 
   305 
   306    void AmmusOsuiPelaajaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   307    { 
   308        ammus.Destroy(); 
   309        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja") 
   310        { 
   311            TuhoaPelaaja(pelaaja1, ammus); 
   312        } 
  239313 
  240314    } 
   
  242316    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
  243317    { 
  244         Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaajan1Ase.AbsolutePosition).Normalize(); 
  245         pelaajan1Ase.Angle = suunta.Angle; 
   318        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - tykkiAse.AbsolutePosition).Normalize(); 
   319        tykkiAse.Angle = suunta.Angle; 
  246320    } 
  247321    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   
  253327            ammus.Size *= 1; 
  254328            //ammus.Image = ... 
  255             ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(20.0); 
   329            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(200.0); 
  256330        } 
  257331    } 
   
  271345        ClearAll(); 
  272346        Level.Background.Color = Color.Black; 
  273         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Hävisit pelin","Aloita alusta", "Lopeta"); 
  274         Add(alkuValikko); 
  275         alkuValikko.AddItemHandler(0, Begin); 
  276         alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
  277     } 
   347        MultiSelectWindow havioValikko = new MultiSelectWindow("Hävisit pelin", "Aloita alusta", "Päävalikko", "Lopeta"); 
   348        Add(havioValikko); 
   349        havioValikko.AddItemHandler(0, delegate { AloitaPeli(kenttaNRO); }); 
   350        havioValikko.AddItemHandler(1, LuoPaavalikko); 
   351        havioValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   352    } 
   353 
   354    void Voitit() 
   355    { 
   356        ClearAll(); 
   357        Level.Background.Color = Color.Black; 
   358        MultiSelectWindow voittoValikko = new MultiSelectWindow("Taso suoritettu", "Pelaa uudelleen", "Päävalikko","Seuraava kenttä", "Lopeta"); 
   359        Add(voittoValikko); 
   360        voittoValikko.AddItemHandler(0, delegate { AloitaPeli(kenttaNRO); }); 
   361        voittoValikko.AddItemHandler(1, LuoPaavalikko); 
   362        voittoValikko.AddItemHandler(2, delegate { if (!(kenttaNRO < maxKentat)) LuoPaavalikko(); AloitaPeli(kenttaNRO += 1); }); 
   363        voittoValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   364 
   365    } 
   366 
  278367} 
  279368     
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä.csproj.Debug.cachefile

  r7911 r7938  
  1212Content\Rajahdys.xnb 
  1313Content\Tykki.xnb 
   14Content\harmaatTahdet.xnb 
   15Content\kultaisetTahdet.xnb 
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7911 r7938  
  119119      <Time>2016-07-06T14:10:30.3215692+03:00</Time> 
  120120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>harmaatTahdet.png</Source> 
   123      <Name>harmaatTahdet</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtävä\SalainenTehtävä\SalainenTehtävä\bin\x86\Debug\Content\harmaatTahdet.xnb</Output> 
   128      <Time>2016-07-07T10:43:20.8191983+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>kultaisetTahdet.png</Source> 
   132      <Name>kultaisetTahdet</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtävä\SalainenTehtävä\SalainenTehtävä\bin\x86\Debug\Content\kultaisetTahdet.xnb</Output> 
   137      <Time>2016-07-07T10:47:32.4173983+03:00</Time> 
   138    </Item> 
  121139    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  122140    <Settings> 
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/obj/x86/Debug/SalainenTehtävä.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7911 r7938  
  2020C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\bin\x86\Debug\Content\Rajahdys.xnb 
  2121C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\bin\x86\Debug\Content\Tykki.xnb 
   22C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\bin\x86\Debug\Content\harmaatTahdet.xnb 
   23C:\MyTemp\AnttiN\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\SalainenTehtÀvÀ\bin\x86\Debug\Content\kultaisetTahdet.xnb 
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7911 r7938  
  1212Content\Rajahdys.xnb 
  1313Content\Tykki.xnb 
   14Content\harmaatTahdet.xnb 
   15Content\kultaisetTahdet.xnb 
 • 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtäväContent/SalainenTehtäväContent.contentproj

  r7911 r7938  
  130130    </Compile> 
  131131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="harmaatTahdet.png"> 
   134      <Name>harmaatTahdet</Name> 
   135      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="kultaisetTahdet.png"> 
   141      <Name>kultaisetTahdet</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
  132146  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  133147  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.