Changeset 7827 for 2016


Ignore:
Timestamp:
2016-07-05 22:20:30 (3 years ago)
Author:
TaLiimat
Message:
 
Location:
2016/27/TaneliL
Files:
1 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/TaneliL/viikko27peli/viikko27peli/viikko27peli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r7752 r7827  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
   2583        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   2584            <summary> 
   2585            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2586            </summary> 
   2587            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2588            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2589        </member> 
   2590        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
   2591            <summary> 
   2592            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2593            </summary> 
   2594            <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
   2595            <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2596            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2597            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2598            <returns></returns> 
   2599        </member> 
   2600        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
   2601            <summary> 
   2602            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2603            </summary> 
   2604            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2605            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2606            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2607            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2608            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2609            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2610            <returns></returns> 
   2611        </member> 
   2612        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
   2613            <summary> 
   2614            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2615            </summary> 
   2616            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2617            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2618            <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
   2619            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2620            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2621            <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2622            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2623            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2624            <returns></returns> 
   2625        </member> 
   2626        <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
   2627            <summary> 
   2628            Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
   2629            </summary> 
   2630        </member> 
  25832631        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  25842632            <summary> 
   
  31973245            </summary> 
  31983246        </member> 
   3247        <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
   3248            <summary> 
   3249            Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
   3250            </summary> 
   3251        </member> 
   3252        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   3253            <summary> 
   3254            Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3255            </summary> 
   3256            <param name="condition">Ehto</param> 
   3257            <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
   3258        </member> 
   3259        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
   3260            <summary> 
   3261            Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3262            </summary> 
   3263        </member> 
   3264        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
   3265            <summary> 
   3266            PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
   3267            </summary> 
   3268            <param name="time"></param> 
   3269        </member> 
   3270        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
   3271            <summary> 
   3272            Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
   3273            </summary> 
   3274        </member> 
   3275        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
   3276            <summary> 
   3277            PÀivitetÀÀnkö. 
   3278            </summary> 
   3279        </member> 
   3280        <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
   3281            <summary> 
   3282            Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
   3283            </summary> 
   3284        </member> 
  31993285        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32003286            <summary> 
   
  33563442            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  33573443            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3358             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3359         </member> 
  3360         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3361             <summary> 
  3362             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3363             fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3364             </summary> 
  3365             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  3366             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3367             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3368         </member> 
  3369         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  3370             <summary> 
  3371             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3372             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3373             </summary> 
  3374             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3375             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3376             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3377         </member> 
  3378         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3379             <summary> 
  3380             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3381             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3382             </summary> 
  3383             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3384             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  33853444            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  33863445        </member> 
   
  36183677            </summary> 
  36193678        </member> 
   3679        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
   3680            <summary> 
   3681            Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
   3682            </summary> 
   3683        </member> 
  36203684        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36213685            <summary> 
   
  44054469            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44064470            </summary> 
  4407             <returns>]0,2pi]</returns> 
   4471            <returns>[0,2pi[</returns> 
  44084472        </member> 
  44094473        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44124476            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44134477            </summary> 
  4414             <returns>]0,360]</returns> 
   4478            <returns>[0,360[</returns> 
  44154479        </member> 
  44164480        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  56995763            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57005764        </member> 
   5765        <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
   5766            <summary> 
   5767            Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
   5768            </summary> 
   5769            <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
   5770            <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
   5771        </member> 
  57015772        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57025773            <summary> 
   
  1105411125            </summary> 
  1105511126        </member> 
   11127        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
   11128            <summary> 
   11129            Seuraavan pisteen indeksi. 
   11130            </summary> 
   11131        </member> 
   11132        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
   11133            <summary> 
   11134            Seuraavan pisteen paikka. 
   11135            </summary> 
   11136        </member> 
   11137        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
   11138            <summary> 
   11139            Askel (listassa). 
   11140            Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
   11141            Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
   11142            </summary> 
   11143        </member> 
  1105611144        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1105711145            <summary> 
   
  1107211160            <summary> 
  1107311161            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
   11162            </summary> 
   11163        </member> 
   11164        <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
   11165            <summary> 
   11166            Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1107411167            </summary> 
  1107511168        </member> 
   
  1510915202            </summary> 
  1511015203            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   15204        </member> 
   15205        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
   15206            <summary> 
   15207            Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
   15208            </summary> 
   15209            <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
   15210        </member> 
   15211        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
   15212            <summary> 
   15213            Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
   15214            </summary> 
   15215            <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1511115216        </member> 
  1511215217        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
 • 2016/27/TaneliL/viikko27peli/viikko27peli/viikko27peli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{F99EDDCF-4A4A-460D-B3A5-3336E699DEC5}.xml

  r7789 r7827  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-07-04T13:12:08.467615+03:00</Time> 
   11      <Time>2016-07-05T21:12:54.9907128+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-07-05T11:05:18.2075151+03:00</Time> 
   20      <Time>2016-07-05T21:13:08.1689308+03:00</Time> 
  2121      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0000_0.xnb</Request> 
  2222      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0001_0.xnb</Request> 
   
  6161    </Item> 
  6262    <Item> 
  63       <Source>kavely\0000.png</Source> 
  64       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  65       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  66       <Options>None</Options> 
  67       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0000_0.xnb</Output> 
  68       <Time>2016-07-05T12:00:37.4648594+03:00</Time> 
  69     </Item> 
  70     <Item> 
  71       <Source>kavely\0001.png</Source> 
  72       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  73       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  74       <Options>None</Options> 
  75       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0001_0.xnb</Output> 
  76       <Time>2016-07-05T12:00:37.4648594+03:00</Time> 
  77     </Item> 
  78     <Item> 
  79       <Source>kavely\0002.png</Source> 
  80       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  81       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  82       <Options>None</Options> 
  83       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0002_0.xnb</Output> 
  84       <Time>2016-07-05T12:00:37.4648594+03:00</Time> 
  85     </Item> 
  86     <Item> 
  87       <Source>kavely\0003.png</Source> 
  88       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  89       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  90       <Options>None</Options> 
  91       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0003_0.xnb</Output> 
  92       <Time>2016-07-05T12:00:37.4804595+03:00</Time> 
  93     </Item> 
  94     <Item> 
  95       <Source>kavely\0004.png</Source> 
  96       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  97       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  98       <Options>None</Options> 
  99       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0004_0.xnb</Output> 
  100       <Time>2016-07-05T12:00:37.4804595+03:00</Time> 
  101     </Item> 
  102     <Item> 
  103       <Source>kavely\0005.png</Source> 
  104       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  105       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  106       <Options>None</Options> 
  107       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0005_0.xnb</Output> 
  108       <Time>2016-07-05T12:00:37.4960596+03:00</Time> 
  109     </Item> 
  110     <Item> 
  111       <Source>kavely\0006.png</Source> 
  112       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  113       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  114       <Options>None</Options> 
  115       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0006_0.xnb</Output> 
  116       <Time>2016-07-05T12:00:37.5116597+03:00</Time> 
  117     </Item> 
  118     <Item> 
  119       <Source>kavely\0007.png</Source> 
  120       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  121       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  122       <Options>None</Options> 
  123       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0007_0.xnb</Output> 
  124       <Time>2016-07-05T12:00:37.5272598+03:00</Time> 
  125     </Item> 
  126     <Item> 
  127       <Source>kavely\0008.png</Source> 
  128       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  129       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  130       <Options>None</Options> 
  131       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0008_0.xnb</Output> 
  132       <Time>2016-07-05T12:00:37.5272598+03:00</Time> 
  133     </Item> 
  134     <Item> 
  135       <Source>kavely\0009.png</Source> 
  136       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  137       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  138       <Options>None</Options> 
  139       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0009_0.xnb</Output> 
  140       <Time>2016-07-05T12:00:37.5428599+03:00</Time> 
  141     </Item> 
  142     <Item> 
  143       <Source>kavely\0010.png</Source> 
  144       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  145       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  146       <Options>None</Options> 
  147       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0010_0.xnb</Output> 
  148       <Time>2016-07-05T12:00:37.3712588+03:00</Time> 
  149     </Item> 
  150     <Item> 
  151       <Source>kavely\0011.png</Source> 
  152       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  153       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  154       <Options>None</Options> 
  155       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0011_0.xnb</Output> 
  156       <Time>2016-07-05T12:00:37.3712588+03:00</Time> 
  157     </Item> 
  158     <Item> 
  159       <Source>kavely\0012.png</Source> 
  160       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  161       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  162       <Options>None</Options> 
  163       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0012_0.xnb</Output> 
  164       <Time>2016-07-05T12:00:37.3868589+03:00</Time> 
  165     </Item> 
  166     <Item> 
  167       <Source>kavely\0013.png</Source> 
  168       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  169       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  170       <Options>None</Options> 
  171       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0013_0.xnb</Output> 
  172       <Time>2016-07-05T12:00:37.3868589+03:00</Time> 
  173     </Item> 
  174     <Item> 
  175       <Source>kavely\0014.png</Source> 
  176       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  177       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  178       <Options>None</Options> 
  179       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0014_0.xnb</Output> 
  180       <Time>2016-07-05T12:00:37.402459+03:00</Time> 
  181     </Item> 
  182     <Item> 
  183       <Source>kavely\0015.png</Source> 
  184       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  185       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  186       <Options>None</Options> 
  187       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0015_0.xnb</Output> 
  188       <Time>2016-07-05T12:00:37.402459+03:00</Time> 
  189     </Item> 
  190     <Item> 
  191       <Source>kavely\0016.png</Source> 
  192       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  193       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  194       <Options>None</Options> 
  195       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0016_0.xnb</Output> 
  196       <Time>2016-07-05T12:00:37.4180591+03:00</Time> 
  197     </Item> 
  198     <Item> 
  199       <Source>kavely\0017.png</Source> 
  200       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  201       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  202       <Options>None</Options> 
  203       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0017_0.xnb</Output> 
  204       <Time>2016-07-05T12:00:37.4180591+03:00</Time> 
  205     </Item> 
  206     <Item> 
  207       <Source>kavely\0018.png</Source> 
  208       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  209       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  210       <Options>None</Options> 
  211       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0018_0.xnb</Output> 
  212       <Time>2016-07-05T12:00:37.4336592+03:00</Time> 
  213     </Item> 
  214     <Item> 
  215       <Source>kavely\0019.png</Source> 
  216       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  217       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  218       <Options>None</Options> 
  219       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0019_0.xnb</Output> 
  220       <Time>2016-07-05T12:00:37.4492593+03:00</Time> 
  221     </Item> 
  222     <Item> 
  223       <Source>kavely\0020.png</Source> 
  224       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  225       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  226       <Options>None</Options> 
  227       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0020_0.xnb</Output> 
  228       <Time>2016-07-05T12:00:37.4804595+03:00</Time> 
  229     </Item> 
  230     <Item> 
  231       <Source>kavely\0021.png</Source> 
  232       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  233       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  234       <Options>None</Options> 
  235       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0021_0.xnb</Output> 
  236       <Time>2016-07-05T12:00:37.4804595+03:00</Time> 
  237     </Item> 
  238     <Item> 
  239       <Source>kavely\0022.png</Source> 
  240       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  241       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  242       <Options>None</Options> 
  243       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0022_0.xnb</Output> 
  244       <Time>2016-07-05T12:00:37.4960596+03:00</Time> 
  245     </Item> 
  246     <Item> 
  247       <Source>kavely\0023.png</Source> 
  248       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  249       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  250       <Options>None</Options> 
  251       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0023_0.xnb</Output> 
  252       <Time>2016-07-05T12:00:37.4960596+03:00</Time> 
  253     </Item> 
  254     <Item> 
  255       <Source>kavely\0024.png</Source> 
  256       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  257       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  258       <Options>None</Options> 
  259       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0024_0.xnb</Output> 
  260       <Time>2016-07-05T12:00:37.5116597+03:00</Time> 
  261     </Item> 
  262     <Item> 
  263       <Source>kavely\0025.png</Source> 
  264       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  265       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  266       <Options>None</Options> 
  267       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0025_0.xnb</Output> 
  268       <Time>2016-07-05T12:00:37.5116597+03:00</Time> 
  269     </Item> 
  270     <Item> 
  271       <Source>kavely\0026.png</Source> 
  272       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  273       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  274       <Options>None</Options> 
  275       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0026_0.xnb</Output> 
  276       <Time>2016-07-05T12:00:37.5272598+03:00</Time> 
  277     </Item> 
  278     <Item> 
  279       <Source>kavely\0027.png</Source> 
  280       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  281       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  282       <Options>None</Options> 
  283       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0027_0.xnb</Output> 
  284       <Time>2016-07-05T12:00:37.5272598+03:00</Time> 
  285     </Item> 
  286     <Item> 
  287       <Source>kavely\0028.png</Source> 
  288       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  289       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  290       <Options>None</Options> 
  291       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0028_0.xnb</Output> 
  292       <Time>2016-07-05T12:00:37.5428599+03:00</Time> 
  293     </Item> 
  294     <Item> 
  295       <Source>kavely\0029.png</Source> 
  296       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  297       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  298       <Options>None</Options> 
  299       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0029_0.xnb</Output> 
  300       <Time>2016-07-05T12:00:37.5428599+03:00</Time> 
  301     </Item> 
  302     <Item> 
  303       <Source>kavely\0030.png</Source> 
  304       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  305       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  306       <Options>None</Options> 
  307       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0030_0.xnb</Output> 
  308       <Time>2016-07-05T12:00:37.3712588+03:00</Time> 
  309     </Item> 
  310     <Item> 
  311       <Source>kavely\0031.png</Source> 
  312       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  313       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  314       <Options>None</Options> 
  315       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0031_0.xnb</Output> 
  316       <Time>2016-07-05T12:00:37.3868589+03:00</Time> 
  317     </Item> 
  318     <Item> 
  319       <Source>kavely\0032.png</Source> 
  320       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  321       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  322       <Options>None</Options> 
  323       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0032_0.xnb</Output> 
  324       <Time>2016-07-05T12:00:37.402459+03:00</Time> 
  325     </Item> 
  326     <Item> 
  327       <Source>kavely\0033.png</Source> 
  328       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  329       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  330       <Options>None</Options> 
  331       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0033_0.xnb</Output> 
  332       <Time>2016-07-05T12:00:37.402459+03:00</Time> 
  333     </Item> 
  334     <Item> 
  335       <Source>kavely\0034.png</Source> 
  336       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  337       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  338       <Options>None</Options> 
  339       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0034_0.xnb</Output> 
  340       <Time>2016-07-05T12:00:37.4180591+03:00</Time> 
  341     </Item> 
  342     <Item> 
  343       <Source>kavely\0035.png</Source> 
  344       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  345       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  346       <Options>None</Options> 
  347       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0035_0.xnb</Output> 
  348       <Time>2016-07-05T12:00:37.4336592+03:00</Time> 
  349     </Item> 
  350     <Item> 
  351       <Source>kavely\0036.png</Source> 
  352       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  353       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  354       <Options>None</Options> 
  355       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0036_0.xnb</Output> 
  356       <Time>2016-07-05T12:00:37.4336592+03:00</Time> 
  357     </Item> 
  358     <Item> 
  359       <Source>kavely\0037.png</Source> 
  360       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  361       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  362       <Options>None</Options> 
  363       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0037_0.xnb</Output> 
  364       <Time>2016-07-05T12:00:37.4492593+03:00</Time> 
  365     </Item> 
  366     <Item> 
  367       <Source>kavely\0038.png</Source> 
  368       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  369       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  370       <Options>None</Options> 
  371       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0038_0.xnb</Output> 
  372       <Time>2016-07-05T12:00:37.4492593+03:00</Time> 
  373     </Item> 
  374     <Item> 
  375       <Source>kavely\0039.png</Source> 
  376       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  377       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  378       <Options>None</Options> 
  379       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0039_0.xnb</Output> 
  380       <Time>2016-07-05T12:00:37.4492593+03:00</Time> 
  381     </Item> 
  382     <Item> 
  38363      <Source>hyppy.anim</Source> 
  38464      <Name>hyppy</Name> 
   
  38767      <Options>None</Options> 
  38868      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy.xnb</Output> 
  389       <Time>2016-07-05T13:06:03.3220169+03:00</Time> 
   69      <Time>2016-07-05T21:13:08.1664294+03:00</Time> 
  39070      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0150_0.xnb</Request> 
  39171      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0151_0.xnb</Request> 
   
  451131    </Item> 
  452132    <Item> 
  453       <Source>hyppy\0150.png</Source> 
  454       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  455       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  456       <Options>None</Options> 
  457       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0150_0.xnb</Output> 
  458       <Time>2016-07-05T13:04:55.4039779+03:00</Time> 
  459     </Item> 
  460     <Item> 
  461       <Source>hyppy\0151.png</Source> 
  462       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  463       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  464       <Options>None</Options> 
  465       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0151_0.xnb</Output> 
  466       <Time>2016-07-05T13:04:55.419578+03:00</Time> 
  467     </Item> 
  468     <Item> 
  469       <Source>hyppy\0152.png</Source> 
  470       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  471       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  472       <Options>None</Options> 
  473       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0152_0.xnb</Output> 
  474       <Time>2016-07-05T13:04:55.419578+03:00</Time> 
  475     </Item> 
  476     <Item> 
  477       <Source>hyppy\0153.png</Source> 
  478       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  479       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  480       <Options>None</Options> 
  481       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0153_0.xnb</Output> 
  482       <Time>2016-07-05T13:04:55.4351781+03:00</Time> 
  483     </Item> 
  484     <Item> 
  485       <Source>hyppy\0154.png</Source> 
  486       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  487       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  488       <Options>None</Options> 
  489       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0154_0.xnb</Output> 
  490       <Time>2016-07-05T13:04:55.4507782+03:00</Time> 
  491     </Item> 
  492     <Item> 
  493       <Source>hyppy\0155.png</Source> 
  494       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  495       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  496       <Options>None</Options> 
  497       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0155_0.xnb</Output> 
  498       <Time>2016-07-05T13:04:55.4507782+03:00</Time> 
  499     </Item> 
  500     <Item> 
  501       <Source>hyppy\0156.png</Source> 
  502       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  503       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  504       <Options>None</Options> 
  505       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0156_0.xnb</Output> 
  506       <Time>2016-07-05T13:04:55.4663783+03:00</Time> 
  507     </Item> 
  508     <Item> 
  509       <Source>hyppy\0157.png</Source> 
  510       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  511       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  512       <Options>None</Options> 
  513       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0157_0.xnb</Output> 
  514       <Time>2016-07-05T13:04:55.4819784+03:00</Time> 
  515     </Item> 
  516     <Item> 
  517       <Source>hyppy\0158.png</Source> 
  518       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  519       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  520       <Options>None</Options> 
  521       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0158_0.xnb</Output> 
  522       <Time>2016-07-05T13:04:55.4975785+03:00</Time> 
  523     </Item> 
  524     <Item> 
  525       <Source>hyppy\0159.png</Source> 
  526       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  527       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  528       <Options>None</Options> 
  529       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0159_0.xnb</Output> 
  530       <Time>2016-07-05T13:04:55.5131786+03:00</Time> 
  531     </Item> 
  532     <Item> 
  533       <Source>hyppy\0160.png</Source> 
  534       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  535       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  536       <Options>None</Options> 
  537       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0160_0.xnb</Output> 
  538       <Time>2016-07-05T13:04:55.575579+03:00</Time> 
  539     </Item> 
  540     <Item> 
  541       <Source>hyppy\0161.png</Source> 
  542       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  543       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  544       <Options>None</Options> 
  545       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0161_0.xnb</Output> 
  546       <Time>2016-07-05T13:04:55.5911791+03:00</Time> 
  547     </Item> 
  548     <Item> 
  549       <Source>hyppy\0162.png</Source> 
  550       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  551       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  552       <Options>None</Options> 
  553       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0162_0.xnb</Output> 
  554       <Time>2016-07-05T13:04:55.5911791+03:00</Time> 
  555     </Item> 
  556     <Item> 
  557       <Source>hyppy\0163.png</Source> 
  558       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  559       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  560       <Options>None</Options> 
  561       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0163_0.xnb</Output> 
  562       <Time>2016-07-05T13:04:55.6067792+03:00</Time> 
  563     </Item> 
  564     <Item> 
  565       <Source>hyppy\0164.png</Source> 
  566       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  567       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  568       <Options>None</Options> 
  569       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0164_0.xnb</Output> 
  570       <Time>2016-07-05T13:04:55.6223793+03:00</Time> 
  571     </Item> 
  572     <Item> 
  573       <Source>hyppy\0165.png</Source> 
  574       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  575       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  576       <Options>None</Options> 
  577       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0165_0.xnb</Output> 
  578       <Time>2016-07-05T13:04:55.6379794+03:00</Time> 
  579     </Item> 
  580     <Item> 
  581       <Source>hyppy\0166.png</Source> 
  582       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  583       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  584       <Options>None</Options> 
  585       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0166_0.xnb</Output> 
  586       <Time>2016-07-05T13:04:55.3571776+03:00</Time> 
  587     </Item> 
  588     <Item> 
  589       <Source>hyppy\0167.png</Source> 
  590       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  591       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  592       <Options>None</Options> 
  593       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0167_0.xnb</Output> 
  594       <Time>2016-07-05T13:04:55.3727777+03:00</Time> 
  595     </Item> 
  596     <Item> 
  597       <Source>hyppy\0168.png</Source> 
  598       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  599       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  600       <Options>None</Options> 
  601       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0168_0.xnb</Output> 
  602       <Time>2016-07-05T13:04:55.3727777+03:00</Time> 
  603     </Item> 
  604     <Item> 
  605       <Source>hyppy\0169.png</Source> 
  606       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  607       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  608       <Options>None</Options> 
  609       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0169_0.xnb</Output> 
  610       <Time>2016-07-05T13:04:55.3883778+03:00</Time> 
  611     </Item> 
  612     <Item> 
  613       <Source>hyppy\0170.png</Source> 
  614       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  615       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  616       <Options>None</Options> 
  617       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0170_0.xnb</Output> 
  618       <Time>2016-07-05T13:04:55.419578+03:00</Time> 
  619     </Item> 
  620     <Item> 
  621       <Source>hyppy\0171.png</Source> 
  622       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  623       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  624       <Options>None</Options> 
  625       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0171_0.xnb</Output> 
  626       <Time>2016-07-05T13:04:55.4351781+03:00</Time> 
  627     </Item> 
  628     <Item> 
  629       <Source>hyppy\0172.png</Source> 
  630       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  631       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  632       <Options>None</Options> 
  633       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0172_0.xnb</Output> 
  634       <Time>2016-07-05T13:04:55.4507782+03:00</Time> 
  635     </Item> 
  636     <Item> 
  637       <Source>hyppy\0173.png</Source> 
  638       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  639       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  640       <Options>None</Options> 
  641       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0173_0.xnb</Output> 
  642       <Time>2016-07-05T13:04:55.4663783+03:00</Time> 
  643     </Item> 
  644     <Item> 
  645       <Source>hyppy\0174.png</Source> 
  646       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  647       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  648       <Options>None</Options> 
  649       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0174_0.xnb</Output> 
  650       <Time>2016-07-05T13:04:55.4819784+03:00</Time> 
  651     </Item> 
  652     <Item> 
  653       <Source>hyppy\0175.png</Source> 
  654       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  655       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  656       <Options>None</Options> 
  657       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0175_0.xnb</Output> 
  658       <Time>2016-07-05T13:04:55.4975785+03:00</Time> 
  659     </Item> 
  660     <Item> 
  661       <Source>hyppy\0176.png</Source> 
  662       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  663       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  664       <Options>None</Options> 
  665       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0176_0.xnb</Output> 
  666       <Time>2016-07-05T13:04:55.4975785+03:00</Time> 
  667     </Item> 
  668     <Item> 
  669       <Source>hyppy\0177.png</Source> 
  670       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  671       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  672       <Options>None</Options> 
  673       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0177_0.xnb</Output> 
  674       <Time>2016-07-05T13:04:55.5131786+03:00</Time> 
  675     </Item> 
  676     <Item> 
  677       <Source>hyppy\0178.png</Source> 
  678       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  679       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  680       <Options>None</Options> 
  681       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0178_0.xnb</Output> 
  682       <Time>2016-07-05T13:04:55.5287787+03:00</Time> 
  683     </Item> 
  684     <Item> 
  685       <Source>hyppy\0179.png</Source> 
  686       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  687       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  688       <Options>None</Options> 
  689       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0179_0.xnb</Output> 
  690       <Time>2016-07-05T13:04:55.5287787+03:00</Time> 
  691     </Item> 
  692     <Item> 
  693       <Source>hyppy\0180.png</Source> 
  694       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  695       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  696       <Options>None</Options> 
  697       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0180_0.xnb</Output> 
  698       <Time>2016-07-05T13:04:55.5911791+03:00</Time> 
  699     </Item> 
  700     <Item> 
  701       <Source>hyppy\0181.png</Source> 
  702       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  703       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  704       <Options>None</Options> 
  705       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0181_0.xnb</Output> 
  706       <Time>2016-07-05T13:04:55.6067792+03:00</Time> 
  707     </Item> 
  708     <Item> 
  709       <Source>hyppy\0182.png</Source> 
  710       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  711       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  712       <Options>None</Options> 
  713       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0182_0.xnb</Output> 
  714       <Time>2016-07-05T13:04:55.6223793+03:00</Time> 
  715     </Item> 
  716     <Item> 
  717       <Source>hyppy\0183.png</Source> 
  718       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  719       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  720       <Options>None</Options> 
  721       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0183_0.xnb</Output> 
  722       <Time>2016-07-05T13:04:55.6379794+03:00</Time> 
  723     </Item> 
  724     <Item> 
  725       <Source>hyppy\0184.png</Source> 
  726       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  727       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  728       <Options>None</Options> 
  729       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0184_0.xnb</Output> 
  730       <Time>2016-07-05T13:04:55.3571776+03:00</Time> 
  731     </Item> 
  732     <Item> 
  733       <Source>hyppy\0185.png</Source> 
  734       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  735       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  736       <Options>None</Options> 
  737       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0185_0.xnb</Output> 
  738       <Time>2016-07-05T13:04:55.3727777+03:00</Time> 
  739     </Item> 
  740     <Item> 
  741       <Source>hyppy\0186.png</Source> 
  742       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  743       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  744       <Options>None</Options> 
  745       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0186_0.xnb</Output> 
  746       <Time>2016-07-05T13:04:55.3883778+03:00</Time> 
  747     </Item> 
  748     <Item> 
  749       <Source>hyppy\0187.png</Source> 
  750       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  751       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  752       <Options>None</Options> 
  753       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0187_0.xnb</Output> 
  754       <Time>2016-07-05T13:04:55.3883778+03:00</Time> 
  755     </Item> 
  756     <Item> 
  757       <Source>hyppy\0188.png</Source> 
  758       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  759       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  760       <Options>None</Options> 
  761       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0188_0.xnb</Output> 
  762       <Time>2016-07-05T13:04:55.4039779+03:00</Time> 
  763     </Item> 
  764     <Item> 
  765       <Source>hyppy\0189.png</Source> 
  766       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  767       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  768       <Options>None</Options> 
  769       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0189_0.xnb</Output> 
  770       <Time>2016-07-05T13:04:55.4039779+03:00</Time> 
  771     </Item> 
  772     <Item> 
  773       <Source>hyppy\0190.png</Source> 
  774       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  775       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  776       <Options>None</Options> 
  777       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0190_0.xnb</Output> 
  778       <Time>2016-07-05T13:04:55.4351781+03:00</Time> 
  779     </Item> 
  780     <Item> 
  781       <Source>hyppy\0191.png</Source> 
  782       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  783       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  784       <Options>None</Options> 
  785       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0191_0.xnb</Output> 
  786       <Time>2016-07-05T13:04:55.4507782+03:00</Time> 
  787     </Item> 
  788     <Item> 
  789       <Source>hyppy\0192.png</Source> 
  790       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  791       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  792       <Options>None</Options> 
  793       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0192_0.xnb</Output> 
  794       <Time>2016-07-05T13:04:55.4663783+03:00</Time> 
  795     </Item> 
  796     <Item> 
  797       <Source>hyppy\0193.png</Source> 
  798       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  799       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  800       <Options>None</Options> 
  801       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0193_0.xnb</Output> 
  802       <Time>2016-07-05T13:04:55.4819784+03:00</Time> 
  803     </Item> 
  804     <Item> 
  805       <Source>hyppy\0194.png</Source> 
  806       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  807       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  808       <Options>None</Options> 
  809       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0194_0.xnb</Output> 
  810       <Time>2016-07-05T13:04:55.4975785+03:00</Time> 
  811     </Item> 
  812     <Item> 
  813       <Source>hyppy\0195.png</Source> 
  814       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  815       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  816       <Options>None</Options> 
  817       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0195_0.xnb</Output> 
  818       <Time>2016-07-05T13:04:55.5131786+03:00</Time> 
  819     </Item> 
  820     <Item> 
  821       <Source>hyppy\0196.png</Source> 
  822       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  823       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  824       <Options>None</Options> 
  825       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0196_0.xnb</Output> 
  826       <Time>2016-07-05T13:04:55.5287787+03:00</Time> 
  827     </Item> 
  828     <Item> 
  829       <Source>hyppy\0197.png</Source> 
  830       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  831       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  832       <Options>None</Options> 
  833       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0197_0.xnb</Output> 
  834       <Time>2016-07-05T13:04:55.5443788+03:00</Time> 
  835     </Item> 
  836     <Item> 
  837       <Source>hyppy\0198.png</Source> 
  838       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  839       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  840       <Options>None</Options> 
  841       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0198_0.xnb</Output> 
  842       <Time>2016-07-05T13:04:55.5443788+03:00</Time> 
  843     </Item> 
  844     <Item> 
  845       <Source>hyppy\0199.png</Source> 
  846       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  847       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  848       <Options>None</Options> 
  849       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0199_0.xnb</Output> 
  850       <Time>2016-07-05T13:04:55.5443788+03:00</Time> 
  851     </Item> 
  852     <Item> 
  853       <Source>hyppy\0200.png</Source> 
  854       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  855       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  856       <Options>None</Options> 
  857       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0200_0.xnb</Output> 
  858       <Time>2016-07-05T13:04:55.5443788+03:00</Time> 
  859     </Item> 
  860     <Item> 
  861       <Source>hyppy\0201.png</Source> 
  862       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  863       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  864       <Options>None</Options> 
  865       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0201_0.xnb</Output> 
  866       <Time>2016-07-05T13:04:55.5599789+03:00</Time> 
  867     </Item> 
  868     <Item> 
  869       <Source>hyppy\0202.png</Source> 
  870       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  871       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  872       <Options>None</Options> 
  873       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0202_0.xnb</Output> 
  874       <Time>2016-07-05T13:04:55.5599789+03:00</Time> 
  875     </Item> 
  876     <Item> 
  877       <Source>hyppy\0203.png</Source> 
  878       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  879       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  880       <Options>None</Options> 
  881       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0203_0.xnb</Output> 
  882       <Time>2016-07-05T13:04:55.5599789+03:00</Time> 
  883     </Item> 
  884     <Item> 
  885       <Source>hyppy\0204.png</Source> 
  886       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  887       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  888       <Options>None</Options> 
  889       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0204_0.xnb</Output> 
  890       <Time>2016-07-05T13:04:55.575579+03:00</Time> 
  891     </Item> 
  892     <Item> 
  893       <Source>hyppy\0205.png</Source> 
  894       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  895       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  896       <Options>None</Options> 
  897       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0205_0.xnb</Output> 
  898       <Time>2016-07-05T13:04:55.575579+03:00</Time> 
  899     </Item> 
  900     <Item> 
  901       <Source>hyppy\0206.png</Source> 
  902       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  903       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  904       <Options>None</Options> 
  905       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0206_0.xnb</Output> 
  906       <Time>2016-07-05T13:04:55.5911791+03:00</Time> 
  907     </Item> 
  908     <Item> 
  909       <Source>hyppy\0207.png</Source> 
  910       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  911       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  912       <Options>None</Options> 
  913       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0207_0.xnb</Output> 
  914       <Time>2016-07-05T13:04:55.6067792+03:00</Time> 
  915     </Item> 
  916     <Item> 
  917       <Source>hyppy\0208.png</Source> 
  918       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  919       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  920       <Options>None</Options> 
  921       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0208_0.xnb</Output> 
  922       <Time>2016-07-05T13:04:55.6223793+03:00</Time> 
  923     </Item> 
  924     <Item> 
  925       <Source>hyppy\0209.png</Source> 
  926       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  927       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  928       <Options>None</Options> 
  929       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0209_0.xnb</Output> 
  930       <Time>2016-07-05T13:04:55.6379794+03:00</Time> 
  931     </Item> 
  932     <Item> 
  933       <Source>hyppy\0210.png</Source> 
  934       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  935       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  936       <Options>None</Options> 
  937       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0210_0.xnb</Output> 
  938       <Time>2016-07-05T13:04:55.4039779+03:00</Time> 
  939     </Item> 
  940     <Item> 
  941133      <Source>odottelu.anim</Source> 
  942134      <Name>odottelu</Name> 
   
  945137      <Options>None</Options> 
  946138      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu.xnb</Output> 
  947       <Time>2016-07-05T14:38:39.4092826+03:00</Time> 
   139      <Time>2016-07-05T21:12:38.9032911+03:00</Time> 
  948140      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0210_0.xnb</Request> 
  949141      <Request>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0211_0.xnb</Request> 
   
  1255447    </Item> 
  1256448    <Item> 
   449      <Source>kavely\0000.png</Source> 
   450      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   451      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   452      <Options>None</Options> 
   453      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0000_0.xnb</Output> 
   454      <Time>2016-07-05T21:13:08.051347+03:00</Time> 
   455    </Item> 
   456    <Item> 
   457      <Source>kavely\0001.png</Source> 
   458      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   459      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   460      <Options>None</Options> 
   461      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0001_0.xnb</Output> 
   462      <Time>2016-07-05T21:13:08.0573527+03:00</Time> 
   463    </Item> 
   464    <Item> 
   465      <Source>kavely\0002.png</Source> 
   466      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   467      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   468      <Options>None</Options> 
   469      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0002_0.xnb</Output> 
   470      <Time>2016-07-05T21:13:08.0623556+03:00</Time> 
   471    </Item> 
   472    <Item> 
   473      <Source>kavely\0003.png</Source> 
   474      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   475      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   476      <Options>None</Options> 
   477      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0003_0.xnb</Output> 
   478      <Time>2016-07-05T21:13:08.0718627+03:00</Time> 
   479    </Item> 
   480    <Item> 
   481      <Source>kavely\0004.png</Source> 
   482      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   483      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   484      <Options>None</Options> 
   485      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0004_0.xnb</Output> 
   486      <Time>2016-07-05T21:13:08.082369+03:00</Time> 
   487    </Item> 
   488    <Item> 
   489      <Source>kavely\0005.png</Source> 
   490      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   491      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   492      <Options>None</Options> 
   493      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0005_0.xnb</Output> 
   494      <Time>2016-07-05T21:13:08.0918761+03:00</Time> 
   495    </Item> 
   496    <Item> 
   497      <Source>kavely\0006.png</Source> 
   498      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   499      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   500      <Options>None</Options> 
   501      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0006_0.xnb</Output> 
   502      <Time>2016-07-05T21:13:08.1013832+03:00</Time> 
   503    </Item> 
   504    <Item> 
   505      <Source>kavely\0007.png</Source> 
   506      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   507      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   508      <Options>None</Options> 
   509      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0007_0.xnb</Output> 
   510      <Time>2016-07-05T21:13:08.1188953+03:00</Time> 
   511    </Item> 
   512    <Item> 
   513      <Source>kavely\0008.png</Source> 
   514      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   515      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   516      <Options>None</Options> 
   517      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0008_0.xnb</Output> 
   518      <Time>2016-07-05T21:13:08.1299031+03:00</Time> 
   519    </Item> 
   520    <Item> 
   521      <Source>kavely\0009.png</Source> 
   522      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   523      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   524      <Options>None</Options> 
   525      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0009_0.xnb</Output> 
   526      <Time>2016-07-05T21:13:08.1404116+03:00</Time> 
   527    </Item> 
   528    <Item> 
   529      <Source>kavely\0010.png</Source> 
   530      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   531      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   532      <Options>None</Options> 
   533      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0010_0.xnb</Output> 
   534      <Time>2016-07-05T21:13:07.8958902+03:00</Time> 
   535    </Item> 
   536    <Item> 
   537      <Source>kavely\0011.png</Source> 
   538      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   539      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   540      <Options>None</Options> 
   541      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0011_0.xnb</Output> 
   542      <Time>2016-07-05T21:13:07.9115145+03:00</Time> 
   543    </Item> 
   544    <Item> 
   545      <Source>kavely\0012.png</Source> 
   546      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   547      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   548      <Options>None</Options> 
   549      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0012_0.xnb</Output> 
   550      <Time>2016-07-05T21:13:07.9271395+03:00</Time> 
   551    </Item> 
   552    <Item> 
   553      <Source>kavely\0013.png</Source> 
   554      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   555      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   556      <Options>None</Options> 
   557      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0013_0.xnb</Output> 
   558      <Time>2016-07-05T21:13:07.9582869+03:00</Time> 
   559    </Item> 
   560    <Item> 
   561      <Source>kavely\0014.png</Source> 
   562      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   563      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   564      <Options>None</Options> 
   565      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0014_0.xnb</Output> 
   566      <Time>2016-07-05T21:13:07.9687896+03:00</Time> 
   567    </Item> 
   568    <Item> 
   569      <Source>kavely\0015.png</Source> 
   570      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   571      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   572      <Options>None</Options> 
   573      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0015_0.xnb</Output> 
   574      <Time>2016-07-05T21:13:07.9822988+03:00</Time> 
   575    </Item> 
   576    <Item> 
   577      <Source>kavely\0016.png</Source> 
   578      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   579      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   580      <Options>None</Options> 
   581      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0016_0.xnb</Output> 
   582      <Time>2016-07-05T21:13:07.9948073+03:00</Time> 
   583    </Item> 
   584    <Item> 
   585      <Source>kavely\0017.png</Source> 
   586      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   587      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   588      <Options>None</Options> 
   589      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0017_0.xnb</Output> 
   590      <Time>2016-07-05T21:13:08.0068158+03:00</Time> 
   591    </Item> 
   592    <Item> 
   593      <Source>kavely\0018.png</Source> 
   594      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   595      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   596      <Options>None</Options> 
   597      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0018_0.xnb</Output> 
   598      <Time>2016-07-05T21:13:08.0168236+03:00</Time> 
   599    </Item> 
   600    <Item> 
   601      <Source>kavely\0019.png</Source> 
   602      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   603      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   604      <Options>None</Options> 
   605      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0019_0.xnb</Output> 
   606      <Time>2016-07-05T21:13:08.0343342+03:00</Time> 
   607    </Item> 
   608    <Item> 
   609      <Source>kavely\0020.png</Source> 
   610      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   611      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   612      <Options>None</Options> 
   613      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0020_0.xnb</Output> 
   614      <Time>2016-07-05T21:13:08.0673584+03:00</Time> 
   615    </Item> 
   616    <Item> 
   617      <Source>kavely\0021.png</Source> 
   618      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   619      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   620      <Options>None</Options> 
   621      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0021_0.xnb</Output> 
   622      <Time>2016-07-05T21:13:08.0773662+03:00</Time> 
   623    </Item> 
   624    <Item> 
   625      <Source>kavely\0022.png</Source> 
   626      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   627      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   628      <Options>None</Options> 
   629      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0022_0.xnb</Output> 
   630      <Time>2016-07-05T21:13:08.0873733+03:00</Time> 
   631    </Item> 
   632    <Item> 
   633      <Source>kavely\0023.png</Source> 
   634      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   635      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   636      <Options>None</Options> 
   637      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0023_0.xnb</Output> 
   638      <Time>2016-07-05T21:13:08.0968797+03:00</Time> 
   639    </Item> 
   640    <Item> 
   641      <Source>kavely\0024.png</Source> 
   642      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   643      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   644      <Options>None</Options> 
   645      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0024_0.xnb</Output> 
   646      <Time>2016-07-05T21:13:08.1083882+03:00</Time> 
   647    </Item> 
   648    <Item> 
   649      <Source>kavely\0025.png</Source> 
   650      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   651      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   652      <Options>None</Options> 
   653      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0025_0.xnb</Output> 
   654      <Time>2016-07-05T21:13:08.1133917+03:00</Time> 
   655    </Item> 
   656    <Item> 
   657      <Source>kavely\0026.png</Source> 
   658      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   659      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   660      <Options>None</Options> 
   661      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0026_0.xnb</Output> 
   662      <Time>2016-07-05T21:13:08.1243996+03:00</Time> 
   663    </Item> 
   664    <Item> 
   665      <Source>kavely\0027.png</Source> 
   666      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   667      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   668      <Options>None</Options> 
   669      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0027_0.xnb</Output> 
   670      <Time>2016-07-05T21:13:08.1344066+03:00</Time> 
   671    </Item> 
   672    <Item> 
   673      <Source>kavely\0028.png</Source> 
   674      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   675      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   676      <Options>None</Options> 
   677      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0028_0.xnb</Output> 
   678      <Time>2016-07-05T21:13:08.1459144+03:00</Time> 
   679    </Item> 
   680    <Item> 
   681      <Source>kavely\0029.png</Source> 
   682      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   683      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   684      <Options>None</Options> 
   685      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0029_0.xnb</Output> 
   686      <Time>2016-07-05T21:13:08.150418+03:00</Time> 
   687    </Item> 
   688    <Item> 
   689      <Source>kavely\0030.png</Source> 
   690      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   691      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   692      <Options>None</Options> 
   693      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0030_0.xnb</Output> 
   694      <Time>2016-07-05T21:13:07.9271395+03:00</Time> 
   695    </Item> 
   696    <Item> 
   697      <Source>kavely\0031.png</Source> 
   698      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   699      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   700      <Options>None</Options> 
   701      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0031_0.xnb</Output> 
   702      <Time>2016-07-05T21:13:07.9492754+03:00</Time> 
   703    </Item> 
   704    <Item> 
   705      <Source>kavely\0032.png</Source> 
   706      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   707      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   708      <Options>None</Options> 
   709      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0032_0.xnb</Output> 
   710      <Time>2016-07-05T21:13:07.9767945+03:00</Time> 
   711    </Item> 
   712    <Item> 
   713      <Source>kavely\0033.png</Source> 
   714      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   715      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   716      <Options>None</Options> 
   717      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0033_0.xnb</Output> 
   718      <Time>2016-07-05T21:13:07.9873023+03:00</Time> 
   719    </Item> 
   720    <Item> 
   721      <Source>kavely\0034.png</Source> 
   722      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   723      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   724      <Options>None</Options> 
   725      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0034_0.xnb</Output> 
   726      <Time>2016-07-05T21:13:08.0003116+03:00</Time> 
   727    </Item> 
   728    <Item> 
   729      <Source>kavely\0035.png</Source> 
   730      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   731      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   732      <Options>None</Options> 
   733      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0035_0.xnb</Output> 
   734      <Time>2016-07-05T21:13:08.0118193+03:00</Time> 
   735    </Item> 
   736    <Item> 
   737      <Source>kavely\0036.png</Source> 
   738      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   739      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   740      <Options>None</Options> 
   741      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0036_0.xnb</Output> 
   742      <Time>2016-07-05T21:13:08.0218272+03:00</Time> 
   743    </Item> 
   744    <Item> 
   745      <Source>kavely\0037.png</Source> 
   746      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   747      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   748      <Options>None</Options> 
   749      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0037_0.xnb</Output> 
   750      <Time>2016-07-05T21:13:08.0293329+03:00</Time> 
   751    </Item> 
   752    <Item> 
   753      <Source>kavely\0038.png</Source> 
   754      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   755      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   756      <Options>None</Options> 
   757      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0038_0.xnb</Output> 
   758      <Time>2016-07-05T21:13:08.0403458+03:00</Time> 
   759    </Item> 
   760    <Item> 
   761      <Source>kavely\0039.png</Source> 
   762      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   763      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   764      <Options>None</Options> 
   765      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\kavely\0039_0.xnb</Output> 
   766      <Time>2016-07-05T21:13:08.0463435+03:00</Time> 
   767    </Item> 
   768    <Item> 
   769      <Source>hyppy\0150.png</Source> 
   770      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   771      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   772      <Options>None</Options> 
   773      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0150_0.xnb</Output> 
   774      <Time>2016-07-05T21:12:54.4133048+03:00</Time> 
   775    </Item> 
   776    <Item> 
   777      <Source>hyppy\0151.png</Source> 
   778      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   779      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   780      <Options>None</Options> 
   781      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0151_0.xnb</Output> 
   782      <Time>2016-07-05T21:12:54.4463275+03:00</Time> 
   783    </Item> 
   784    <Item> 
   785      <Source>hyppy\0152.png</Source> 
   786      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   787      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   788      <Options>None</Options> 
   789      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0152_0.xnb</Output> 
   790      <Time>2016-07-05T21:12:54.4688445+03:00</Time> 
   791    </Item> 
   792    <Item> 
   793      <Source>hyppy\0153.png</Source> 
   794      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   795      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   796      <Options>None</Options> 
   797      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0153_0.xnb</Output> 
   798      <Time>2016-07-05T21:12:54.4778502+03:00</Time> 
   799    </Item> 
   800    <Item> 
   801      <Source>hyppy\0154.png</Source> 
   802      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   803      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   804      <Options>None</Options> 
   805      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0154_0.xnb</Output> 
   806      <Time>2016-07-05T21:12:54.53289+03:00</Time> 
   807    </Item> 
   808    <Item> 
   809      <Source>hyppy\0155.png</Source> 
   810      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   811      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   812      <Options>None</Options> 
   813      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0155_0.xnb</Output> 
   814      <Time>2016-07-05T21:12:54.5579062+03:00</Time> 
   815    </Item> 
   816    <Item> 
   817      <Source>hyppy\0156.png</Source> 
   818      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   819      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   820      <Options>None</Options> 
   821      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0156_0.xnb</Output> 
   822      <Time>2016-07-05T21:12:54.5839254+03:00</Time> 
   823    </Item> 
   824    <Item> 
   825      <Source>hyppy\0157.png</Source> 
   826      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   827      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   828      <Options>None</Options> 
   829      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0157_0.xnb</Output> 
   830      <Time>2016-07-05T21:12:54.6099431+03:00</Time> 
   831    </Item> 
   832    <Item> 
   833      <Source>hyppy\0158.png</Source> 
   834      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   835      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   836      <Options>None</Options> 
   837      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0158_0.xnb</Output> 
   838      <Time>2016-07-05T21:12:54.6404644+03:00</Time> 
   839    </Item> 
   840    <Item> 
   841      <Source>hyppy\0159.png</Source> 
   842      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   843      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   844      <Options>None</Options> 
   845      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0159_0.xnb</Output> 
   846      <Time>2016-07-05T21:12:54.6609801+03:00</Time> 
   847    </Item> 
   848    <Item> 
   849      <Source>hyppy\0160.png</Source> 
   850      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   851      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   852      <Options>None</Options> 
   853      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0160_0.xnb</Output> 
   854      <Time>2016-07-05T21:12:54.7710567+03:00</Time> 
   855    </Item> 
   856    <Item> 
   857      <Source>hyppy\0161.png</Source> 
   858      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   859      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   860      <Options>None</Options> 
   861      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0161_0.xnb</Output> 
   862      <Time>2016-07-05T21:12:54.7880687+03:00</Time> 
   863    </Item> 
   864    <Item> 
   865      <Source>hyppy\0162.png</Source> 
   866      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   867      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   868      <Options>None</Options> 
   869      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0162_0.xnb</Output> 
   870      <Time>2016-07-05T21:12:54.8120916+03:00</Time> 
   871    </Item> 
   872    <Item> 
   873      <Source>hyppy\0163.png</Source> 
   874      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   875      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   876      <Options>None</Options> 
   877      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0163_0.xnb</Output> 
   878      <Time>2016-07-05T21:12:54.8306007+03:00</Time> 
   879    </Item> 
   880    <Item> 
   881      <Source>hyppy\0164.png</Source> 
   882      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   883      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   884      <Options>None</Options> 
   885      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0164_0.xnb</Output> 
   886      <Time>2016-07-05T21:12:54.8441099+03:00</Time> 
   887    </Item> 
   888    <Item> 
   889      <Source>hyppy\0165.png</Source> 
   890      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   891      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   892      <Options>None</Options> 
   893      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0165_0.xnb</Output> 
   894      <Time>2016-07-05T21:12:54.8651241+03:00</Time> 
   895    </Item> 
   896    <Item> 
   897      <Source>hyppy\0166.png</Source> 
   898      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   899      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   900      <Options>None</Options> 
   901      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0166_0.xnb</Output> 
   902      <Time>2016-07-05T21:12:54.1961515+03:00</Time> 
   903    </Item> 
   904    <Item> 
   905      <Source>hyppy\0167.png</Source> 
   906      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   907      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   908      <Options>None</Options> 
   909      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0167_0.xnb</Output> 
   910      <Time>2016-07-05T21:12:54.2101593+03:00</Time> 
   911    </Item> 
   912    <Item> 
   913      <Source>hyppy\0168.png</Source> 
   914      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   915      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   916      <Options>None</Options> 
   917      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0168_0.xnb</Output> 
   918      <Time>2016-07-05T21:12:54.2281735+03:00</Time> 
   919    </Item> 
   920    <Item> 
   921      <Source>hyppy\0169.png</Source> 
   922      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   923      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   924      <Options>None</Options> 
   925      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0169_0.xnb</Output> 
   926      <Time>2016-07-05T21:12:54.2461848+03:00</Time> 
   927    </Item> 
   928    <Item> 
   929      <Source>hyppy\0170.png</Source> 
   930      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   931      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   932      <Options>None</Options> 
   933      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0170_0.xnb</Output> 
   934      <Time>2016-07-05T21:12:54.4608374+03:00</Time> 
   935    </Item> 
   936    <Item> 
   937      <Source>hyppy\0171.png</Source> 
   938      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   939      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   940      <Options>None</Options> 
   941      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0171_0.xnb</Output> 
   942      <Time>2016-07-05T21:12:54.5018672+03:00</Time> 
   943    </Item> 
   944    <Item> 
   945      <Source>hyppy\0172.png</Source> 
   946      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   947      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   948      <Options>None</Options> 
   949      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0172_0.xnb</Output> 
   950      <Time>2016-07-05T21:12:54.5398935+03:00</Time> 
   951    </Item> 
   952    <Item> 
   953      <Source>hyppy\0173.png</Source> 
   954      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   955      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   956      <Options>None</Options> 
   957      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0173_0.xnb</Output> 
   958      <Time>2016-07-05T21:12:54.5659127+03:00</Time> 
   959    </Item> 
   960    <Item> 
   961      <Source>hyppy\0174.png</Source> 
   962      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   963      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   964      <Options>None</Options> 
   965      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0174_0.xnb</Output> 
   966      <Time>2016-07-05T21:12:54.5934311+03:00</Time> 
   967    </Item> 
   968    <Item> 
   969      <Source>hyppy\0175.png</Source> 
   970      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   971      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   972      <Options>None</Options> 
   973      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0175_0.xnb</Output> 
   974      <Time>2016-07-05T21:12:54.620451+03:00</Time> 
   975    </Item> 
   976    <Item> 
   977      <Source>hyppy\0176.png</Source> 
   978      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   979      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   980      <Options>None</Options> 
   981      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0176_0.xnb</Output> 
   982      <Time>2016-07-05T21:12:54.6484701+03:00</Time> 
   983    </Item> 
   984    <Item> 
   985      <Source>hyppy\0177.png</Source> 
   986      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   987      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   988      <Options>None</Options> 
   989      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0177_0.xnb</Output> 
   990      <Time>2016-07-05T21:12:54.6544744+03:00</Time> 
   991    </Item> 
   992    <Item> 
   993      <Source>hyppy\0178.png</Source> 
   994      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   995      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   996      <Options>None</Options> 
   997      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0178_0.xnb</Output> 
   998      <Time>2016-07-05T21:12:54.67599+03:00</Time> 
   999    </Item> 
   1000    <Item> 
   1001      <Source>hyppy\0179.png</Source> 
   1002      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1003      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1004      <Options>None</Options> 
   1005      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0179_0.xnb</Output> 
   1006      <Time>2016-07-05T21:12:54.7125712+03:00</Time> 
   1007    </Item> 
   1008    <Item> 
   1009      <Source>hyppy\0180.png</Source> 
   1010      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1011      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1012      <Options>None</Options> 
   1013      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0180_0.xnb</Output> 
   1014      <Time>2016-07-05T21:12:54.8015809+03:00</Time> 
   1015    </Item> 
   1016    <Item> 
   1017      <Source>hyppy\0181.png</Source> 
   1018      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1019      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1020      <Options>None</Options> 
   1021      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0181_0.xnb</Output> 
   1022      <Time>2016-07-05T21:12:54.8240957+03:00</Time> 
   1023    </Item> 
   1024    <Item> 
   1025      <Source>hyppy\0182.png</Source> 
   1026      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1027      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1028      <Options>None</Options> 
   1029      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0182_0.xnb</Output> 
   1030      <Time>2016-07-05T21:12:54.8521149+03:00</Time> 
   1031    </Item> 
   1032    <Item> 
   1033      <Source>hyppy\0183.png</Source> 
   1034      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1035      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1036      <Options>None</Options> 
   1037      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0183_0.xnb</Output> 
   1038      <Time>2016-07-05T21:12:54.8701277+03:00</Time> 
   1039    </Item> 
   1040    <Item> 
   1041      <Source>hyppy\0184.png</Source> 
   1042      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1043      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1044      <Options>None</Options> 
   1045      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0184_0.xnb</Output> 
   1046      <Time>2016-07-05T21:12:54.2041565+03:00</Time> 
   1047    </Item> 
   1048    <Item> 
   1049      <Source>hyppy\0185.png</Source> 
   1050      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1051      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1052      <Options>None</Options> 
   1053      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0185_0.xnb</Output> 
   1054      <Time>2016-07-05T21:12:54.2181649+03:00</Time> 
   1055    </Item> 
   1056    <Item> 
   1057      <Source>hyppy\0186.png</Source> 
   1058      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1059      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1060      <Options>None</Options> 
   1061      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0186_0.xnb</Output> 
   1062      <Time>2016-07-05T21:12:54.235177+03:00</Time> 
   1063    </Item> 
   1064    <Item> 
   1065      <Source>hyppy\0187.png</Source> 
   1066      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1067      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1068      <Options>None</Options> 
   1069      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0187_0.xnb</Output> 
   1070      <Time>2016-07-05T21:12:54.2516906+03:00</Time> 
   1071    </Item> 
   1072    <Item> 
   1073      <Source>hyppy\0188.png</Source> 
   1074      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1075      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1076      <Options>None</Options> 
   1077      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0188_0.xnb</Output> 
   1078      <Time>2016-07-05T21:12:54.2732047+03:00</Time> 
   1079    </Item> 
   1080    <Item> 
   1081      <Source>hyppy\0189.png</Source> 
   1082      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1083      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1084      <Options>None</Options> 
   1085      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0189_0.xnb</Output> 
   1086      <Time>2016-07-05T21:12:54.2882154+03:00</Time> 
   1087    </Item> 
   1088    <Item> 
   1089      <Source>hyppy\0190.png</Source> 
   1090      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1091      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1092      <Options>None</Options> 
   1093      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0190_0.xnb</Output> 
   1094      <Time>2016-07-05T21:12:54.5238821+03:00</Time> 
   1095    </Item> 
   1096    <Item> 
   1097      <Source>hyppy\0191.png</Source> 
   1098      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1099      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1100      <Options>None</Options> 
   1101      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0191_0.xnb</Output> 
   1102      <Time>2016-07-05T21:12:54.5504013+03:00</Time> 
   1103    </Item> 
   1104    <Item> 
   1105      <Source>hyppy\0192.png</Source> 
   1106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1108      <Options>None</Options> 
   1109      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0192_0.xnb</Output> 
   1110      <Time>2016-07-05T21:12:54.5764197+03:00</Time> 
   1111    </Item> 
   1112    <Item> 
   1113      <Source>hyppy\0193.png</Source> 
   1114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1116      <Options>None</Options> 
   1117      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0193_0.xnb</Output> 
   1118      <Time>2016-07-05T21:12:54.6019375+03:00</Time> 
   1119    </Item> 
   1120    <Item> 
   1121      <Source>hyppy\0194.png</Source> 
   1122      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1123      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1124      <Options>None</Options> 
   1125      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0194_0.xnb</Output> 
   1126      <Time>2016-07-05T21:12:54.6319595+03:00</Time> 
   1127    </Item> 
   1128    <Item> 
   1129      <Source>hyppy\0195.png</Source> 
   1130      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1131      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1132      <Options>None</Options> 
   1133      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0195_0.xnb</Output> 
   1134      <Time>2016-07-05T21:12:54.669485+03:00</Time> 
   1135    </Item> 
   1136    <Item> 
   1137      <Source>hyppy\0196.png</Source> 
   1138      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1139      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1140      <Options>None</Options> 
   1141      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0196_0.xnb</Output> 
   1142      <Time>2016-07-05T21:12:54.6940028+03:00</Time> 
   1143    </Item> 
   1144    <Item> 
   1145      <Source>hyppy\0197.png</Source> 
   1146      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1147      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1148      <Options>None</Options> 
   1149      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0197_0.xnb</Output> 
   1150      <Time>2016-07-05T21:12:54.7185205+03:00</Time> 
   1151    </Item> 
   1152    <Item> 
   1153      <Source>hyppy\0198.png</Source> 
   1154      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1155      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1156      <Options>None</Options> 
   1157      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0198_0.xnb</Output> 
   1158      <Time>2016-07-05T21:12:54.7270269+03:00</Time> 
   1159    </Item> 
   1160    <Item> 
   1161      <Source>hyppy\0199.png</Source> 
   1162      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1163      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1164      <Options>None</Options> 
   1165      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0199_0.xnb</Output> 
   1166      <Time>2016-07-05T21:12:54.7335312+03:00</Time> 
   1167    </Item> 
   1168    <Item> 
   1169      <Source>hyppy\0200.png</Source> 
   1170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1172      <Options>None</Options> 
   1173      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0200_0.xnb</Output> 
   1174      <Time>2016-07-05T21:12:54.7390362+03:00</Time> 
   1175    </Item> 
   1176    <Item> 
   1177      <Source>hyppy\0201.png</Source> 
   1178      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1179      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1180      <Options>None</Options> 
   1181      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0201_0.xnb</Output> 
   1182      <Time>2016-07-05T21:12:54.7460411+03:00</Time> 
   1183    </Item> 
   1184    <Item> 
   1185      <Source>hyppy\0202.png</Source> 
   1186      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1187      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1188      <Options>None</Options> 
   1189      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0202_0.xnb</Output> 
   1190      <Time>2016-07-05T21:12:54.7505432+03:00</Time> 
   1191    </Item> 
   1192    <Item> 
   1193      <Source>hyppy\0203.png</Source> 
   1194      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1195      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1196      <Options>None</Options> 
   1197      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0203_0.xnb</Output> 
   1198      <Time>2016-07-05T21:12:54.7565467+03:00</Time> 
   1199    </Item> 
   1200    <Item> 
   1201      <Source>hyppy\0204.png</Source> 
   1202      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1203      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1204      <Options>None</Options> 
   1205      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0204_0.xnb</Output> 
   1206      <Time>2016-07-05T21:12:54.7655539+03:00</Time> 
   1207    </Item> 
   1208    <Item> 
   1209      <Source>hyppy\0205.png</Source> 
   1210      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1211      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1212      <Options>None</Options> 
   1213      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0205_0.xnb</Output> 
   1214      <Time>2016-07-05T21:12:54.7790623+03:00</Time> 
   1215    </Item> 
   1216    <Item> 
   1217      <Source>hyppy\0206.png</Source> 
   1218      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1219      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1220      <Options>None</Options> 
   1221      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0206_0.xnb</Output> 
   1222      <Time>2016-07-05T21:12:54.7945737+03:00</Time> 
   1223    </Item> 
   1224    <Item> 
   1225      <Source>hyppy\0207.png</Source> 
   1226      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1227      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1228      <Options>None</Options> 
   1229      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0207_0.xnb</Output> 
   1230      <Time>2016-07-05T21:12:54.8185915+03:00</Time> 
   1231    </Item> 
   1232    <Item> 
   1233      <Source>hyppy\0208.png</Source> 
   1234      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1235      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1236      <Options>None</Options> 
   1237      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0208_0.xnb</Output> 
   1238      <Time>2016-07-05T21:12:54.8366035+03:00</Time> 
   1239    </Item> 
   1240    <Item> 
   1241      <Source>hyppy\0209.png</Source> 
   1242      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1243      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1244      <Options>None</Options> 
   1245      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0209_0.xnb</Output> 
   1246      <Time>2016-07-05T21:12:54.8601213+03:00</Time> 
   1247    </Item> 
   1248    <Item> 
   1249      <Source>hyppy\0210.png</Source> 
   1250      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1251      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1252      <Options>None</Options> 
   1253      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\hyppy\0210_0.xnb</Output> 
   1254      <Time>2016-07-05T21:12:54.3832828+03:00</Time> 
   1255    </Item> 
   1256    <Item> 
  12571257      <Source>odottelu\0210.png</Source> 
  12581258      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   
  12601260      <Options>None</Options> 
  12611261      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0210_0.xnb</Output> 
  1262       <Time>2016-07-05T14:37:46.6705426+03:00</Time> 
   1262      <Time>2016-07-05T21:12:38.3706797+03:00</Time> 
  12631263    </Item> 
  12641264    <Item> 
   
  12681268      <Options>None</Options> 
  12691269      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0211_0.xnb</Output> 
  1270       <Time>2016-07-05T14:37:47.0293449+03:00</Time> 
   1270      <Time>2016-07-05T21:12:38.7261655+03:00</Time> 
  12711271    </Item> 
  12721272    <Item> 
   
  12761276      <Options>None</Options> 
  12771277      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0212_0.xnb</Output> 
  1278       <Time>2016-07-05T14:37:45.9217378+03:00</Time> 
   1278      <Time>2016-07-05T21:12:37.4867019+03:00</Time> 
  12791279    </Item> 
  12801280    <Item> 
   
  12841284      <Options>None</Options> 
  12851285      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0213_0.xnb</Output> 
  1286       <Time>2016-07-05T14:37:46.3273404+03:00</Time> 
   1286      <Time>2016-07-05T21:12:37.8539623+03:00</Time> 
  12871287    </Item> 
  12881288    <Item> 
   
  12921292      <Options>None</Options> 
  12931293      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0214_0.xnb</Output> 
  1294       <Time>2016-07-05T14:37:46.6861427+03:00</Time> 
   1294      <Time>2016-07-05T21:12:38.386304+03:00</Time> 
  12951295    </Item> 
  12961296    <Item> 
   
  13001300      <Options>None</Options> 
  13011301      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0215_0.xnb</Output> 
  1302       <Time>2016-07-05T14:37:47.044945+03:00</Time> 
   1302      <Time>2016-07-05T21:12:38.7456797+03:00</Time> 
  13031303    </Item> 
  13041304    <Item> 
   
  13081308      <Options>None</Options> 
  13091309      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0216_0.xnb</Output> 
  1310       <Time>2016-07-05T14:37:45.9373379+03:00</Time> 
   1310      <Time>2016-07-05T21:12:37.5047161+03:00</Time> 
  13111311    </Item> 
  13121312    <Item> 
   
  13161316      <Options>None</Options> 
  13171317      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0217_0.xnb</Output> 
  1318       <Time>2016-07-05T14:37:46.3429405+03:00</Time> 
   1318      <Time>2016-07-05T21:12:37.8719751+03:00</Time> 
  13191319    </Item> 
  13201320    <Item> 
   
  13241324      <Options>None</Options> 
  13251325      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0218_0.xnb</Output> 
  1326       <Time>2016-07-05T14:37:46.7173429+03:00</Time> 
   1326      <Time>2016-07-05T21:12:38.4169469+03:00</Time> 
  13271327    </Item> 
  13281328    <Item> 
   
  13321332      <Options>None</Options> 
  13331333      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0219_0.xnb</Output> 
  1334       <Time>2016-07-05T14:37:47.0761452+03:00</Time> 
   1334      <Time>2016-07-05T21:12:38.7737003+03:00</Time> 
  13351335    </Item> 
  13361336    <Item> 
   
  13401340      <Options>None</Options> 
  13411341      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0220_0.xnb</Output> 
  1342       <Time>2016-07-05T14:37:47.1385456+03:00</Time> 
   1342      <Time>2016-07-05T21:12:38.8292371+03:00</Time> 
  13431343    </Item> 
  13441344    <Item> 
   
  13481348      <Options>None</Options> 
  13491349      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0221_0.xnb</Output> 
  1350       <Time>2016-07-05T14:37:46.0153384+03:00</Time> 
   1350      <Time>2016-07-05T21:12:37.5812701+03:00</Time> 
  13511351    </Item> 
  13521352    <Item> 
   
  13561356      <Options>None</Options> 
  13571357      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0222_0.xnb</Output> 
  1358       <Time>2016-07-05T14:37:46.4053409+03:00</Time> 
   1358      <Time>2016-07-05T21:12:37.9425255+03:00</Time> 
  13591359    </Item> 
  13601360    <Item> 
   
  13641364      <Options>None</Options> 
  13651365      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0223_0.xnb</Output> 
  1366       <Time>2016-07-05T14:37:46.7953434+03:00</Time> 
   1366      <Time>2016-07-05T21:12:38.4909987+03:00</Time> 
  13671367    </Item> 
  13681368    <Item> 
   
  13721372      <Options>None</Options> 
  13731373      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0224_0.xnb</Output> 
  1374       <Time>2016-07-05T14:37:47.1541457+03:00</Time> 
   1374      <Time>2016-07-05T21:12:38.8512542+03:00</Time> 
  13751375    </Item> 
  13761376    <Item> 
   
  13801380      <Options>None</Options> 
  13811381      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0225_0.xnb</Output> 
  1382       <Time>2016-07-05T14:37:46.0309385+03:00</Time> 
   1382      <Time>2016-07-05T21:12:37.6047871+03:00</Time> 
  13831383    </Item> 
  13841384    <Item> 
   
  13881388      <Options>None</Options> 
  13891389      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0226_0.xnb</Output> 
  1390       <Time>2016-07-05T14:37:46.4365411+03:00</Time> 
   1390      <Time>2016-07-05T21:12:37.9700454+03:00</Time> 
  13911391    </Item> 
  13921392    <Item> 
   
  13961396      <Options>None</Options> 
  13971397      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0227_0.xnb</Output> 
  1398       <Time>2016-07-05T14:37:46.8109435+03:00</Time> 
   1398      <Time>2016-07-05T21:12:38.5180179+03:00</Time> 
  13991399    </Item> 
  14001400    <Item> 
   
  14041404      <Options>None</Options> 
  14051405      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0228_0.xnb</Output> 
  1406       <Time>2016-07-05T14:37:47.200946+03:00</Time> 
   1406      <Time>2016-07-05T21:12:38.8842784+03:00</Time> 
  14071407    </Item> 
  14081408    <Item> 
   
  14121412      <Options>None</Options> 
  14131413      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0229_0.xnb</Output> 
  1414       <Time>2016-07-05T14:37:46.0777388+03:00</Time> 
   1414      <Time>2016-07-05T21:12:37.6418134+03:00</Time> 
  14151415    </Item> 
  14161416    <Item> 
   
  14201420      <Options>None</Options> 
  14211421      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0230_0.xnb</Output> 
  1422       <Time>2016-07-05T14:37:46.108939+03:00</Time> 
   1422      <Time>2016-07-05T21:12:37.6748368+03:00</Time> 
  14231423    </Item> 
  14241424    <Item> 
   
  14281428      <Options>None</Options> 
  14291429      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0231_0.xnb</Output> 
  1430       <Time>2016-07-05T14:37:46.4989415+03:00</Time> 
   1430      <Time>2016-07-05T21:12:38.0330908+03:00</Time> 
  14311431    </Item> 
  14321432    <Item> 
   
  14361436      <Options>None</Options> 
  14371437      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0232_0.xnb</Output> 
  1438       <Time>2016-07-05T14:37:46.8733439+03:00</Time> 
   1438      <Time>2016-07-05T21:12:38.5695541+03:00</Time> 
  14391439    </Item> 
  14401440    <Item> 
   
  14441444      <Options>None</Options> 
  14451445      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0233_0.xnb</Output> 
  1446       <Time>2016-07-05T14:37:45.7657368+03:00</Time> 
   1446      <Time>2016-07-05T21:12:37.3481428+03:00</Time> 
  14471447    </Item> 
  14481448    <Item> 
   
  14521452      <Options>None</Options> 
  14531453      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0234_0.xnb</Output> 
  1454       <Time>2016-07-05T14:37:46.1401392+03:00</Time> 
   1454      <Time>2016-07-05T21:12:37.6983538+03:00</Time> 
  14551455    </Item> 
  14561456    <Item> 
   
  14601460      <Options>None</Options> 
  14611461      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0235_0.xnb</Output> 
  1462       <Time>2016-07-05T14:37:46.5301417+03:00</Time> 
   1462      <Time>2016-07-05T21:12:38.0611107+03:00</Time> 
  14631463    </Item> 
  14641464    <Item> 
   
  14681468      <Options>None</Options> 
  14691469      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0236_0.xnb</Output> 
  1470       <Time>2016-07-05T14:37:46.888944+03:00</Time> 
   1470      <Time>2016-07-05T21:12:38.5970747+03:00</Time> 
  14711471    </Item> 
  14721472    <Item> 
   
  14761476      <Options>None</Options> 
  14771477      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0237_0.xnb</Output> 
  1478       <Time>2016-07-05T14:37:45.796937+03:00</Time> 
   1478      <Time>2016-07-05T21:12:37.3637678+03:00</Time> 
  14791479    </Item> 
  14801480    <Item> 
   
  14841484      <Options>None</Options> 
  14851485      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0238_0.xnb</Output> 
  1486       <Time>2016-07-05T14:37:46.1713394+03:00</Time> 
   1486      <Time>2016-07-05T21:12:37.7308765+03:00</Time> 
  14871487    </Item> 
  14881488    <Item> 
   
  14921492      <Options>None</Options> 
  14931493      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0239_0.xnb</Output> 
  1494       <Time>2016-07-05T14:37:46.5457418+03:00</Time> 
   1494      <Time>2016-07-05T21:12:38.2547873+03:00</Time> 
  14951495    </Item> 
  14961496    <Item> 
   
  15001500      <Options>None</Options> 
  15011501      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0240_0.xnb</Output> 
  1502       <Time>2016-07-05T14:37:46.5925421+03:00</Time> 
   1502      <Time>2016-07-05T21:12:38.2860373+03:00</Time> 
  15031503    </Item> 
  15041504    <Item> 
   
  15081508      <Options>None</Options> 
  15091509      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0241_0.xnb</Output> 
  1510       <Time>2016-07-05T14:37:46.9513444+03:00</Time> 
   1510      <Time>2016-07-05T21:12:38.6476094+03:00</Time> 
  15111511    </Item> 
  15121512    <Item> 
   
  15161516      <Options>None</Options> 
  15171517      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0242_0.xnb</Output> 
  1518       <Time>2016-07-05T14:37:45.8437373+03:00</Time> 
   1518      <Time>2016-07-05T21:12:37.4211551+03:00</Time> 
  15191519    </Item> 
  15201520    <Item> 
   
  15241524      <Options>None</Options> 
  15251525      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0243_0.xnb</Output> 
  1526       <Time>2016-07-05T14:37:46.2493399+03:00</Time> 
   1526      <Time>2016-07-05T21:12:37.7904184+03:00</Time> 
  15271527    </Item> 
  15281528    <Item> 
   
  15321532      <Options>None</Options> 
  15331533      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0244_0.xnb</Output> 
  1534       <Time>2016-07-05T14:37:46.6081422+03:00</Time> 
   1534      <Time>2016-07-05T21:12:38.3081724+03:00</Time> 
  15351535    </Item> 
  15361536    <Item> 
   
  15401540      <Options>None</Options> 
  15411541      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0245_0.xnb</Output> 
  1542       <Time>2016-07-05T14:37:46.9825446+03:00</Time> 
   1542      <Time>2016-07-05T21:12:38.6751293+03:00</Time> 
  15431543    </Item> 
  15441544    <Item> 
   
  15481548      <Options>None</Options> 
  15491549      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0246_0.xnb</Output> 
  1550       <Time>2016-07-05T14:37:45.8749375+03:00</Time> 
   1550      <Time>2016-07-05T21:12:37.4501756+03:00</Time> 
  15511551    </Item> 
  15521552    <Item> 
   
  15561556      <Options>None</Options> 
  15571557      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0247_0.xnb</Output> 
  1558       <Time>2016-07-05T14:37:46.2805401+03:00</Time> 
   1558      <Time>2016-07-05T21:12:37.8179375+03:00</Time> 
  15591559    </Item> 
  15601560    <Item> 
   
  15641564      <Options>None</Options> 
  15651565      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0248_0.xnb</Output> 
  1566       <Time>2016-07-05T14:37:46.6393424+03:00</Time> 
   1566      <Time>2016-07-05T21:12:38.3394282+03:00</Time> 
  15671567    </Item> 
  15681568    <Item> 
   
  15721572      <Options>None</Options> 
  15731573      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0249_0.xnb</Output> 
  1574       <Time>2016-07-05T14:37:46.9981447+03:00</Time> 
   1574      <Time>2016-07-05T21:12:38.7031492+03:00</Time> 
  15751575    </Item> 
  15761576    <Item> 
   
  15801580      <Options>None</Options> 
  15811581      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0250_0.xnb</Output> 
  1582       <Time>2016-07-05T14:37:47.044945+03:00</Time> 
   1582      <Time>2016-07-05T21:12:38.7361726+03:00</Time> 
  15831583    </Item> 
  15841584    <Item> 
   
  15881588      <Options>None</Options> 
  15891589      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0251_0.xnb</Output> 
  1590       <Time>2016-07-05T14:37:45.9217378+03:00</Time> 
   1590      <Time>2016-07-05T21:12:37.4957098+03:00</Time> 
  15911591    </Item> 
  15921592    <Item> 
   
  15961596      <Options>None</Options> 
  15971597      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0252_0.xnb</Output> 
  1598       <Time>2016-07-05T14:37:46.3273404+03:00</Time> 
   1598      <Time>2016-07-05T21:12:37.8629695+03:00</Time> 
  15991599    </Item> 
  16001600    <Item> 
   
  16041604      <Options>None</Options> 
  16051605      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0253_0.xnb</Output> 
  1606       <Time>2016-07-05T14:37:46.7017428+03:00</Time> 
   1606      <Time>2016-07-05T21:12:38.4069391+03:00</Time> 
  16071607    </Item> 
  16081608    <Item> 
   
  16121612      <Options>None</Options> 
  16131613      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0254_0.xnb</Output> 
  1614       <Time>2016-07-05T14:37:47.0605451+03:00</Time> 
   1614      <Time>2016-07-05T21:12:38.7641925+03:00</Time> 
  16151615    </Item> 
  16161616    <Item> 
   
  16201620      <Options>None</Options> 
  16211621      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0255_0.xnb</Output> 
  1622       <Time>2016-07-05T14:37:45.952938+03:00</Time> 
   1622      <Time>2016-07-05T21:12:37.5267303+03:00</Time> 
  16231623    </Item> 
  16241624    <Item> 
   
  16281628      <Options>None</Options> 
  16291629      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0256_0.xnb</Output> 
  1630       <Time>2016-07-05T14:37:46.3585406+03:00</Time> 
   1630      <Time>2016-07-05T21:12:37.8954929+03:00</Time> 
  16311631    </Item> 
  16321632    <Item> 
   
  16361636      <Options>None</Options> 
  16371637      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0257_0.xnb</Output> 
  1638       <Time>2016-07-05T14:37:46.732943+03:00</Time> 
   1638      <Time>2016-07-05T21:12:38.434959+03:00</Time> 
  16391639    </Item> 
  16401640    <Item> 
   
  16441644      <Options>None</Options> 
  16451645      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0258_0.xnb</Output> 
  1646       <Time>2016-07-05T14:37:47.1073454+03:00</Time> 
   1646      <Time>2016-07-05T21:12:38.8017187+03:00</Time> 
  16471647    </Item> 
  16481648    <Item> 
   
  16521652      <Options>None</Options> 
  16531653      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0259_0.xnb</Output> 
  1654       <Time>2016-07-05T14:37:45.9841382+03:00</Time> 
   1654      <Time>2016-07-05T21:12:37.5537509+03:00</Time> 
  16551655    </Item> 
  16561656    <Item> 
   
  16601660      <Options>None</Options> 
  16611661      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0260_0.xnb</Output> 
  1662       <Time>2016-07-05T14:37:46.0309385+03:00</Time> 
   1662      <Time>2016-07-05T21:12:37.5962792+03:00</Time> 
  16631663    </Item> 
  16641664    <Item> 
   
  16681668      <Options>None</Options> 
  16691669      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0261_0.xnb</Output> 
  1670       <Time>2016-07-05T14:37:46.420941+03:00</Time> 
   1670      <Time>2016-07-05T21:12:37.9515326+03:00</Time> 
  16711671    </Item> 
  16721672    <Item> 
   
  16761676      <Options>None</Options> 
  16771677      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0262_0.xnb</Output> 
  1678       <Time>2016-07-05T14:37:46.7953434+03:00</Time> 
   1678      <Time>2016-07-05T21:12:38.5000051+03:00</Time> 
  16791679    </Item> 
  16801680    <Item> 
   
  16841684      <Options>None</Options> 
  16851685      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0263_0.xnb</Output> 
  1686       <Time>2016-07-05T14:37:47.1853459+03:00</Time> 
   1686      <Time>2016-07-05T21:12:38.8742713+03:00</Time> 
  16871687    </Item> 
  16881688    <Item> 
   
  16921692      <Options>None</Options> 
  16931693      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0264_0.xnb</Output> 
  1694       <Time>2016-07-05T14:37:46.0621387+03:00</Time> 
   1694      <Time>2016-07-05T21:12:37.6333062+03:00</Time> 
  16951695    </Item> 
  16961696    <Item> 
   
  17001700      <Options>None</Options> 
  17011701      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0265_0.xnb</Output> 
  1702       <Time>2016-07-05T14:37:46.4521412+03:00</Time> 
   1702      <Time>2016-07-05T21:12:37.9890589+03:00</Time> 
  17031703    </Item> 
  17041704    <Item> 
   
  17081708      <Options>None</Options> 
  17091709      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0266_0.xnb</Output> 
  1710       <Time>2016-07-05T14:37:46.8421437+03:00</Time> 
   1710      <Time>2016-07-05T21:12:38.5370306+03:00</Time> 
  17111711    </Item> 
  17121712    <Item> 
   
  17161716      <Options>None</Options> 
  17171717      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0267_0.xnb</Output> 
  1718       <Time>2016-07-05T14:37:45.7345366+03:00</Time> 
   1718      <Time>2016-07-05T21:12:37.2947519+03:00</Time> 
  17191719    </Item> 
  17201720    <Item> 
   
  17241724      <Options>None</Options> 
  17251725      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0268_0.xnb</Output> 
  1726       <Time>2016-07-05T14:37:46.0933389+03:00</Time> 
   1726      <Time>2016-07-05T21:12:37.6618268+03:00</Time> 
  17271727    </Item> 
  17281728    <Item> 
   
  17321732      <Options>None</Options> 
  17331733      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0269_0.xnb</Output> 
  1734       <Time>2016-07-05T14:37:46.4833414+03:00</Time> 
   1734      <Time>2016-07-05T21:12:38.0195802+03:00</Time> 
  17351735    </Item> 
  17361736    <Item> 
   
  17401740      <Options>None</Options> 
  17411741      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0270_0.xnb</Output> 
  1742       <Time>2016-07-05T14:37:46.4989415+03:00</Time> 
   1742      <Time>2016-07-05T21:12:38.0425965+03:00</Time> 
  17431743    </Item> 
  17441744    <Item> 
   
  17481748      <Options>None</Options> 
  17491749      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0271_0.xnb</Output> 
  1750       <Time>2016-07-05T14:37:46.8733439+03:00</Time> 
   1750      <Time>2016-07-05T21:12:38.5790619+03:00</Time> 
  17511751    </Item> 
  17521752    <Item> 
   
  17561756      <Options>None</Options> 
  17571757      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0272_0.xnb</Output> 
  1758       <Time>2016-07-05T14:37:45.7813369+03:00</Time> 
   1758      <Time>2016-07-05T21:12:37.3481428+03:00</Time> 
  17591759    </Item> 
  17601760    <Item> 
   
  17641764      <Options>None</Options> 
  17651765      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0273_0.xnb</Output> 
  1766       <Time>2016-07-05T14:37:46.1557393+03:00</Time> 
   1766      <Time>2016-07-05T21:12:37.7218701+03:00</Time> 
  17671767    </Item> 
  17681768    <Item> 
   
  17721772      <Options>None</Options> 
  17731773      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0274_0.xnb</Output> 
  1774       <Time>2016-07-05T14:37:46.5301417+03:00</Time> 
   1774      <Time>2016-07-05T21:12:38.0746207+03:00</Time> 
  17751775    </Item> 
  17761776    <Item> 
   
  17801780      <Options>None</Options> 
  17811781      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0275_0.xnb</Output> 
  1782       <Time>2016-07-05T14:37:46.9045441+03:00</Time> 
   1782      <Time>2016-07-05T21:12:38.6105839+03:00</Time> 
  17831783    </Item> 
  17841784    <Item> 
   
  17881788      <Options>None</Options> 
  17891789      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0276_0.xnb</Output> 
  1790       <Time>2016-07-05T14:37:45.8281372+03:00</Time> 
   1790      <Time>2016-07-05T21:12:37.3950171+03:00</Time> 
  17911791    </Item> 
  17921792    <Item> 
   
  17961796      <Options>None</Options> 
  17971797      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0277_0.xnb</Output> 
  1798       <Time>2016-07-05T14:37:46.1869395+03:00</Time> 
   1798      <Time>2016-07-05T21:12:37.7583949+03:00</Time> 
  17991799    </Item> 
  18001800    <Item> 
   
  18041804      <Options>None</Options> 
  18051805      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0278_0.xnb</Output> 
  1806       <Time>2016-07-05T14:37:46.5613419+03:00</Time> 
   1806      <Time>2016-07-05T21:12:38.2704115+03:00</Time> 
  18071807    </Item> 
  18081808    <Item> 
   
  18121812      <Options>None</Options> 
  18131813      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0279_0.xnb</Output> 
  1814       <Time>2016-07-05T14:37:46.9357443+03:00</Time> 
   1814      <Time>2016-07-05T21:12:38.6341009+03:00</Time> 
  18151815    </Item> 
  18161816    <Item> 
   
  18201820      <Options>None</Options> 
  18211821      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0280_0.xnb</Output> 
  1822       <Time>2016-07-05T14:37:46.9669445+03:00</Time> 
   1822      <Time>2016-07-05T21:12:38.6661229+03:00</Time> 
  18231823    </Item> 
  18241824    <Item> 
   
  18281828      <Options>None</Options> 
  18291829      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0281_0.xnb</Output> 
  1830       <Time>2016-07-05T14:37:45.8593374+03:00</Time> 
   1830      <Time>2016-07-05T21:12:37.4406707+03:00</Time> 
  18311831    </Item> 
  18321832    <Item> 
   
  18361836      <Options>None</Options> 
  18371837      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0282_0.xnb</Output> 
  1838       <Time>2016-07-05T14:37:46.2805401+03:00</Time> 
   1838      <Time>2016-07-05T21:12:37.8089304+03:00</Time> 
  18391839    </Item> 
  18401840    <Item> 
   
  18441844      <Options>None</Options> 
  18451845      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0283_0.xnb</Output> 
  1846       <Time>2016-07-05T14:37:46.6237423+03:00</Time> 
   1846      <Time>2016-07-05T21:12:38.323804+03:00</Time> 
  18471847    </Item> 
  18481848    <Item> 
   
  18521852      <Options>None</Options> 
  18531853      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0284_0.xnb</Output> 
  1854       <Time>2016-07-05T14:37:46.9981447+03:00</Time> 
   1854      <Time>2016-07-05T21:12:38.6991456+03:00</Time> 
  18551855    </Item> 
  18561856    <Item> 
   
  18601860      <Options>None</Options> 
  18611861      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0285_0.xnb</Output> 
  1862       <Time>2016-07-05T14:37:45.8905376+03:00</Time> 
   1862      <Time>2016-07-05T21:12:37.4636863+03:00</Time> 
  18631863    </Item> 
  18641864    <Item> 
   
  18681868      <Options>None</Options> 
  18691869      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0286_0.xnb</Output> 
  1870       <Time>2016-07-05T14:37:46.3117403+03:00</Time> 
   1870      <Time>2016-07-05T21:12:37.8404546+03:00</Time> 
  18711871    </Item> 
  18721872    <Item> 
   
  18761876      <Options>None</Options> 
  18771877      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0287_0.xnb</Output> 
  1878       <Time>2016-07-05T14:37:46.6549425+03:00</Time> 
   1878      <Time>2016-07-05T21:12:38.3550547+03:00</Time> 
  18791879    </Item> 
  18801880    <Item> 
   
  18841884      <Options>None</Options> 
  18851885      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0288_0.xnb</Output> 
  1886       <Time>2016-07-05T14:37:47.0137448+03:00</Time> 
   1886      <Time>2016-07-05T21:12:38.7176591+03:00</Time> 
  18871887    </Item> 
  18881888    <Item> 
   
  18921892      <Options>None</Options> 
  18931893      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0289_0.xnb</Output> 
  1894       <Time>2016-07-05T14:37:45.9061377+03:00</Time> 
   1894      <Time>2016-07-05T21:12:37.4821991+03:00</Time> 
  18951895    </Item> 
  18961896    <Item> 
   
  19001900      <Options>None</Options> 
  19011901      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0290_0.xnb</Output> 
  1902       <Time>2016-07-05T14:37:45.9373379+03:00</Time> 
   1902      <Time>2016-07-05T21:12:37.5087182+03:00</Time> 
  19031903    </Item> 
  19041904    <Item> 
   
  19081908      <Options>None</Options> 
  19091909      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0291_0.xnb</Output> 
  1910       <Time>2016-07-05T14:37:46.3429405+03:00</Time> 
   1910      <Time>2016-07-05T21:12:37.8764794+03:00</Time> 
  19111911    </Item> 
  19121912    <Item> 
   
  19161916      <Options>None</Options> 
  19171917      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0292_0.xnb</Output> 
  1918       <Time>2016-07-05T14:37:46.7173429+03:00</Time> 
   1918      <Time>2016-07-05T21:12:38.4214505+03:00</Time> 
  19191919    </Item> 
  19201920    <Item> 
   
  19241924      <Options>None</Options> 
  19251925      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0293_0.xnb</Output> 
  1926       <Time>2016-07-05T14:37:47.0917453+03:00</Time> 
   1926      <Time>2016-07-05T21:12:38.7922123+03:00</Time> 
  19271927    </Item> 
  19281928    <Item> 
   
  19321932      <Options>None</Options> 
  19331933      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0294_0.xnb</Output> 
  1934       <Time>2016-07-05T14:37:45.9685381+03:00</Time> 
   1934      <Time>2016-07-05T21:12:37.540241+03:00</Time> 
  19351935    </Item> 
  19361936    <Item> 
   
  19401940      <Options>None</Options> 
  19411941      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0295_0.xnb</Output> 
  1942       <Time>2016-07-05T14:37:46.3741407+03:00</Time> 
   1942      <Time>2016-07-05T21:12:37.9090028+03:00</Time> 
  19431943    </Item> 
  19441944    <Item> 
   
  19481948      <Options>None</Options> 
  19491949      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0296_0.xnb</Output> 
  1950       <Time>2016-07-05T14:37:46.7485431+03:00</Time> 
   1950      <Time>2016-07-05T21:12:38.4539732+03:00</Time> 
  19511951    </Item> 
  19521952    <Item> 
   
  19561956      <Options>None</Options> 
  19571957      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0297_0.xnb</Output> 
  1958       <Time>2016-07-05T14:37:47.1229455+03:00</Time> 
   1958      <Time>2016-07-05T21:12:38.8197322+03:00</Time> 
  19591959    </Item> 
  19601960    <Item> 
   
  19641964      <Options>None</Options> 
  19651965      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0298_0.xnb</Output> 
  1966       <Time>2016-07-05T14:37:45.9997383+03:00</Time> 
   1966      <Time>2016-07-05T21:12:37.5627566+03:00</Time> 
  19671967    </Item> 
  19681968    <Item> 
   
  19721972      <Options>None</Options> 
  19731973      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0299_0.xnb</Output> 
  1974       <Time>2016-07-05T14:37:46.3897408+03:00</Time> 
   1974      <Time>2016-07-05T21:12:37.9290156+03:00</Time> 
  19751975    </Item> 
  19761976    <Item> 
   
  19801980      <Options>None</Options> 
  19811981      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0300_0.xnb</Output> 
  1982       <Time>2016-07-05T14:37:46.7641432+03:00</Time> 
   1982      <Time>2016-07-05T21:12:38.472486+03:00</Time> 
  19831983    </Item> 
  19841984    <Item> 
   
  19881988      <Options>None</Options> 
  19891989      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0301_0.xnb</Output> 
  1990       <Time>2016-07-05T14:37:47.1385456+03:00</Time> 
   1990      <Time>2016-07-05T21:12:38.8332414+03:00</Time> 
  19911991    </Item> 
  19921992    <Item> 
   
  19961996      <Options>None</Options> 
  19971997      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0302_0.xnb</Output> 
  1998       <Time>2016-07-05T14:37:46.0153384+03:00</Time> 
   1998      <Time>2016-07-05T21:12:37.5767672+03:00</Time> 
  19991999    </Item> 
  20002000    <Item> 
   
  20042004      <Options>None</Options> 
  20052005      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0303_0.xnb</Output> 
  2006       <Time>2016-07-05T14:37:46.4053409+03:00</Time> 
   2006      <Time>2016-07-05T21:12:37.937522+03:00</Time> 
  20072007    </Item> 
  20082008    <Item> 
   
  20122012      <Options>None</Options> 
  20132013      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0304_0.xnb</Output> 
  2014       <Time>2016-07-05T14:37:46.7797433+03:00</Time> 
   2014      <Time>2016-07-05T21:12:38.4864959+03:00</Time> 
  20152015    </Item> 
  20162016    <Item> 
   
  20202020      <Options>None</Options> 
  20212021      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0305_0.xnb</Output> 
  2022       <Time>2016-07-05T14:37:47.1697458+03:00</Time> 
   2022      <Time>2016-07-05T21:12:38.8557578+03:00</Time> 
  20232023    </Item> 
  20242024    <Item> 
   
  20282028      <Options>None</Options> 
  20292029      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0306_0.xnb</Output> 
  2030       <Time>2016-07-05T14:37:46.0465386+03:00</Time> 
   2030      <Time>2016-07-05T21:12:37.6092899+03:00</Time> 
  20312031    </Item> 
  20322032    <Item> 
   
  20362036      <Options>None</Options> 
  20372037      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0307_0.xnb</Output> 
  2038       <Time>2016-07-05T14:37:46.4365411+03:00</Time> 
   2038      <Time>2016-07-05T21:12:37.9650426+03:00</Time> 
  20392039    </Item> 
  20402040    <Item> 
   
  20442044      <Options>None</Options> 
  20452045      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0308_0.xnb</Output> 
  2046       <Time>2016-07-05T14:37:46.8109435+03:00</Time> 
   2046      <Time>2016-07-05T21:12:38.5135143+03:00</Time> 
  20472047    </Item> 
  20482048    <Item> 
   
  20522052      <Options>None</Options> 
  20532053      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0309_0.xnb</Output> 
  2054       <Time>2016-07-05T14:37:47.200946+03:00</Time> 
   2054      <Time>2016-07-05T21:12:38.8887812+03:00</Time> 
  20552055    </Item> 
  20562056    <Item> 
   
  20602060      <Options>None</Options> 
  20612061      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0310_0.xnb</Output> 
  2062       <Time>2016-07-05T14:37:45.7501367+03:00</Time> 
   2062      <Time>2016-07-05T21:12:37.3168862+03:00</Time> 
  20632063    </Item> 
  20642064    <Item> 
   
  20682068      <Options>None</Options> 
  20692069      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0311_0.xnb</Output> 
  2070       <Time>2016-07-05T14:37:46.108939+03:00</Time> 
   2070      <Time>2016-07-05T21:12:37.6803403+03:00</Time> 
  20712071    </Item> 
  20722072    <Item> 
   
  20762076      <Options>None</Options> 
  20772077      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0312_0.xnb</Output> 
  2078       <Time>2016-07-05T14:37:46.4989415+03:00</Time> 
   2078      <Time>2016-07-05T21:12:38.0285865+03:00</Time> 
  20792079    </Item> 
  20802080    <Item> 
   
  20842084      <Options>None</Options> 
  20852085      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0313_0.xnb</Output> 
  2086       <Time>2016-07-05T14:37:46.8577438+03:00</Time> 
   2086      <Time>2016-07-05T21:12:38.5650512+03:00</Time> 
  20872087    </Item> 
  20882088    <Item> 
   
  20922092      <Options>None</Options> 
  20932093      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0314_0.xnb</Output> 
  2094       <Time>2016-07-05T14:37:45.7657368+03:00</Time> 
   2094      <Time>2016-07-05T21:12:37.3325171+03:00</Time> 
  20952095    </Item> 
  20962096    <Item> 
   
  21002100      <Options>None</Options> 
  21012101      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0315_0.xnb</Output> 
  2102       <Time>2016-07-05T14:37:46.1401392+03:00</Time> 
   2102      <Time>2016-07-05T21:12:37.7028559+03:00</Time> 
  21032103    </Item> 
  21042104    <Item> 
   
  21082108      <Options>None</Options> 
  21092109      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0316_0.xnb</Output> 
  2110       <Time>2016-07-05T14:37:46.5145416+03:00</Time> 
   2110      <Time>2016-07-05T21:12:38.0561064+03:00</Time> 
  21112111    </Item> 
  21122112    <Item> 
   
  21162116      <Options>None</Options> 
  21172117      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0317_0.xnb</Output> 
  2118       <Time>2016-07-05T14:37:46.888944+03:00</Time> 
   2118      <Time>2016-07-05T21:12:38.5925719+03:00</Time> 
  21192119    </Item> 
  21202120    <Item> 
   
  21242124      <Options>None</Options> 
  21252125      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0318_0.xnb</Output> 
  2126       <Time>2016-07-05T14:37:45.796937+03:00</Time> 
   2126      <Time>2016-07-05T21:12:37.3637678+03:00</Time> 
  21272127    </Item> 
  21282128    <Item> 
   
  21322132      <Options>None</Options> 
  21332133      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0319_0.xnb</Output> 
  2134       <Time>2016-07-05T14:37:46.1713394+03:00</Time> 
   2134      <Time>2016-07-05T21:12:37.7353808+03:00</Time> 
  21352135    </Item> 
  21362136    <Item> 
   
  21402140      <Options>None</Options> 
  21412141      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0320_0.xnb</Output> 
  2142       <Time>2016-07-05T14:37:46.2337398+03:00</Time> 
   2142      <Time>2016-07-05T21:12:37.7769092+03:00</Time> 
  21432143    </Item> 
  21442144    <Item> 
   
  21482148      <Options>None</Options> 
  21492149      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0321_0.xnb</Output> 
  2150       <Time>2016-07-05T14:37:46.576942+03:00</Time> 
   2150      <Time>2016-07-05T21:12:38.2860373+03:00</Time> 
  21512151    </Item> 
  21522152    <Item> 
   
  21562156      <Options>None</Options> 
  21572157      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0322_0.xnb</Output> 
  2158       <Time>2016-07-05T14:37:46.9513444+03:00</Time> 
   2158      <Time>2016-07-05T21:12:38.6431073+03:00</Time> 
  21592159    </Item> 
  21602160    <Item> 
   
  21642164      <Options>None</Options> 
  21652165      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0323_0.xnb</Output> 
  2166       <Time>2016-07-05T14:37:45.8593374+03:00</Time> 
   2166      <Time>2016-07-05T21:12:37.4251594+03:00</Time> 
  21672167    </Item> 
  21682168    <Item> 
   
  21722172      <Options>None</Options> 
  21732173      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0324_0.xnb</Output> 
  2174       <Time>2016-07-05T14:37:46.26494+03:00</Time> 
   2174      <Time>2016-07-05T21:12:37.7949212+03:00</Time> 
  21752175    </Item> 
  21762176    <Item> 
   
  21802180      <Options>None</Options> 
  21812181      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0325_0.xnb</Output> 
  2182       <Time>2016-07-05T14:37:46.6081422+03:00</Time> 
   2182      <Time>2016-07-05T21:12:38.3081724+03:00</Time> 
  21832183    </Item> 
  21842184    <Item> 
   
  21882188      <Options>None</Options> 
  21892189      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0326_0.xnb</Output> 
  2190       <Time>2016-07-05T14:37:46.9825446+03:00</Time> 
   2190      <Time>2016-07-05T21:12:38.6801328+03:00</Time> 
  21912191    </Item> 
  21922192    <Item> 
   
  21962196      <Options>None</Options> 
  21972197      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0327_0.xnb</Output> 
  2198       <Time>2016-07-05T14:37:45.8749375+03:00</Time> 
   2198      <Time>2016-07-05T21:12:37.4456735+03:00</Time> 
  21992199    </Item> 
  22002200    <Item> 
   
  22042204      <Options>None</Options> 
  22052205      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0328_0.xnb</Output> 
  2206       <Time>2016-07-05T14:37:46.2961402+03:00</Time> 
   2206      <Time>2016-07-05T21:12:37.8224411+03:00</Time> 
  22072207    </Item> 
  22082208    <Item> 
   
  22122212      <Options>None</Options> 
  22132213      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0329_0.xnb</Output> 
  2214       <Time>2016-07-05T14:37:46.6393424+03:00</Time> 
   2214      <Time>2016-07-05T21:12:38.3394282+03:00</Time> 
  22152215    </Item> 
  22162216    <Item> 
   
  22202220      <Options>None</Options> 
  22212221      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0330_0.xnb</Output> 
  2222       <Time>2016-07-05T14:37:46.6861427+03:00</Time> 
   2222      <Time>2016-07-05T21:12:38.3706797+03:00</Time> 
  22232223    </Item> 
  22242224    <Item> 
   
  22282228      <Options>None</Options> 
  22292229      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0331_0.xnb</Output> 
  2230       <Time>2016-07-05T14:37:47.044945+03:00</Time> 
   2230      <Time>2016-07-05T21:12:38.7406761+03:00</Time> 
  22312231    </Item> 
  22322232    <Item> 
   
  22362236      <Options>None</Options> 
  22372237      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0332_0.xnb</Output> 
  2238       <Time>2016-07-05T14:37:45.9217378+03:00</Time> 
   2238      <Time>2016-07-05T21:12:37.4907062+03:00</Time> 
  22392239    </Item> 
  22402240    <Item> 
   
  22442244      <Options>None</Options> 
  22452245      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0333_0.xnb</Output> 
  2246       <Time>2016-07-05T14:37:46.3429405+03:00</Time> 
   2246      <Time>2016-07-05T21:12:37.867473+03:00</Time> 
  22472247    </Item> 
  22482248    <Item> 
   
  22522252      <Options>None</Options> 
  22532253      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0334_0.xnb</Output> 
  2254       <Time>2016-07-05T14:37:46.7017428+03:00</Time> 
   2254      <Time>2016-07-05T21:12:38.4024348+03:00</Time> 
  22552255    </Item> 
  22562256    <Item> 
   
  22602260      <Options>None</Options> 
  22612261      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0335_0.xnb</Output> 
  2262       <Time>2016-07-05T14:37:47.0761452+03:00</Time> 
   2262      <Time>2016-07-05T21:12:38.769196+03:00</Time> 
  22632263    </Item> 
  22642264    <Item> 
   
  22682268      <Options>None</Options> 
  22692269      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0336_0.xnb</Output> 
  2270       <Time>2016-07-05T14:37:45.952938+03:00</Time> 
   2270      <Time>2016-07-05T21:12:37.5222289+03:00</Time> 
  22712271    </Item> 
  22722272    <Item> 
   
  22762276      <Options>None</Options> 
  22772277      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0337_0.xnb</Output> 
  2278       <Time>2016-07-05T14:37:46.3585406+03:00</Time> 
   2278      <Time>2016-07-05T21:12:37.8899886+03:00</Time> 
  22792279    </Item> 
  22802280    <Item> 
   
  22842284      <Options>None</Options> 
  22852285      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0338_0.xnb</Output> 
  2286       <Time>2016-07-05T14:37:46.732943+03:00</Time> 
   2286      <Time>2016-07-05T21:12:38.4399625+03:00</Time> 
  22872287    </Item> 
  22882288    <Item> 
   
  22922292      <Options>None</Options> 
  22932293      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0339_0.xnb</Output> 
  2294       <Time>2016-07-05T14:37:47.1073454+03:00</Time> 
   2294      <Time>2016-07-05T21:12:38.7972166+03:00</Time> 
  22952295    </Item> 
  22962296    <Item> 
   
  23002300      <Options>None</Options> 
  23012301      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0340_0.xnb</Output> 
  2302       <Time>2016-07-05T14:37:47.1541457+03:00</Time> 
   2302      <Time>2016-07-05T21:12:38.8422485+03:00</Time> 
  23032303    </Item> 
  23042304    <Item> 
   
  23082308      <Options>None</Options> 
  23092309      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0341_0.xnb</Output> 
  2310       <Time>2016-07-05T14:37:46.0309385+03:00</Time> 
   2310      <Time>2016-07-05T21:12:37.5907757+03:00</Time> 
  23112311    </Item> 
  23122312    <Item> 
   
  23162316      <Options>None</Options> 
  23172317      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0342_0.xnb</Output> 
  2318       <Time>2016-07-05T14:37:46.420941+03:00</Time> 
   2318      <Time>2016-07-05T21:12:37.9560347+03:00</Time> 
  23192319    </Item> 
  23202320    <Item> 
   
  23242324      <Options>None</Options> 
  23252325      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0343_0.xnb</Output> 
  2326       <Time>2016-07-05T14:37:46.7953434+03:00</Time> 
   2326      <Time>2016-07-05T21:12:38.5040079+03:00</Time> 
  23272327    </Item> 
  23282328    <Item> 
   
  23322332      <Options>None</Options> 
  23332333      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0344_0.xnb</Output> 
  2334       <Time>2016-07-05T14:37:47.1853459+03:00</Time> 
   2334      <Time>2016-07-05T21:12:38.8697684+03:00</Time> 
  23352335    </Item> 
  23362336    <Item> 
   
  23402340      <Options>None</Options> 
  23412341      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0345_0.xnb</Output> 
  2342       <Time>2016-07-05T14:37:46.0621387+03:00</Time> 
   2342      <Time>2016-07-05T21:12:37.6283027+03:00</Time> 
  23432343    </Item> 
  23442344    <Item> 
   
  23482348      <Options>None</Options> 
  23492349      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0346_0.xnb</Output> 
  2350       <Time>2016-07-05T14:37:46.4677413+03:00</Time> 
   2350      <Time>2016-07-05T21:12:37.9935624+03:00</Time> 
  23512351    </Item> 
  23522352    <Item> 
   
  23562356      <Options>None</Options> 
  23572357      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0347_0.xnb</Output> 
  2358       <Time>2016-07-05T14:37:46.8421437+03:00</Time> 
   2358      <Time>2016-07-05T21:12:38.5415349+03:00</Time> 
  23592359    </Item> 
  23602360    <Item> 
   
  23642364      <Options>None</Options> 
  23652365      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0348_0.xnb</Output> 
  2366       <Time>2016-07-05T14:37:45.7345366+03:00</Time> 
   2366      <Time>2016-07-05T21:12:37.2947519+03:00</Time> 
  23672367    </Item> 
  23682368    <Item> 
   
  23722372      <Options>None</Options> 
  23732373      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0349_0.xnb</Output> 
  2374       <Time>2016-07-05T14:37:46.0933389+03:00</Time> 
   2374      <Time>2016-07-05T21:12:37.6563233+03:00</Time> 
  23752375    </Item> 
  23762376    <Item> 
   
  23802380      <Options>None</Options> 
  23812381      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0350_0.xnb</Output> 
  2382       <Time>2016-07-05T14:37:46.1245391+03:00</Time> 
   2382      <Time>2016-07-05T21:12:37.6893467+03:00</Time> 
  23832383    </Item> 
  23842384    <Item> 
   
  23882388      <Options>None</Options> 
  23892389      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0351_0.xnb</Output> 
  2390       <Time>2016-07-05T14:37:46.5145416+03:00</Time> 
   2390      <Time>2016-07-05T21:12:38.0471008+03:00</Time> 
  23912391    </Item> 
  23922392    <Item> 
   
  23962396      <Options>None</Options> 
  23972397      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0352_0.xnb</Output> 
  2398       <Time>2016-07-05T14:37:46.888944+03:00</Time> 
   2398      <Time>2016-07-05T21:12:38.5835647+03:00</Time> 
  23992399    </Item> 
  24002400    <Item> 
   
  24042404      <Options>None</Options> 
  24052405      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0353_0.xnb</Output> 
  2406       <Time>2016-07-05T14:37:45.7813369+03:00</Time> 
   2406      <Time>2016-07-05T21:12:37.3481428+03:00</Time> 
  24072407    </Item> 
  24082408    <Item> 
   
  24122412      <Options>None</Options> 
  24132413      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0354_0.xnb</Output> 
  2414       <Time>2016-07-05T14:37:46.1557393+03:00</Time> 
   2414      <Time>2016-07-05T21:12:37.7173666+03:00</Time> 
  24152415    </Item> 
  24162416    <Item> 
   
  24202420      <Options>None</Options> 
  24212421      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0355_0.xnb</Output> 
  2422       <Time>2016-07-05T14:37:46.5457418+03:00</Time> 
   2422      <Time>2016-07-05T21:12:38.0791235+03:00</Time> 
  24232423    </Item> 
  24242424    <Item> 
   
  24282428      <Options>None</Options> 
  24292429      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0356_0.xnb</Output> 
  2430       <Time>2016-07-05T14:37:46.9201442+03:00</Time> 
   2430      <Time>2016-07-05T21:12:38.6155874+03:00</Time> 
  24312431    </Item> 
  24322432    <Item> 
   
  24362436      <Options>None</Options> 
  24372437      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0357_0.xnb</Output> 
  2438       <Time>2016-07-05T14:37:45.8125371+03:00</Time> 
   2438      <Time>2016-07-05T21:12:37.3793928+03:00</Time> 
  24392439    </Item> 
  24402440    <Item> 
   
  24442444      <Options>None</Options> 
  24452445      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0358_0.xnb</Output> 
  2446       <Time>2016-07-05T14:37:46.1869395+03:00</Time> 
   2446      <Time>2016-07-05T21:12:37.7533929+03:00</Time> 
  24472447    </Item> 
  24482448    <Item> 
   
  24522452      <Options>None</Options> 
  24532453      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0359_0.xnb</Output> 
  2454       <Time>2016-07-05T14:37:46.576942+03:00</Time> 
   2454      <Time>2016-07-05T21:12:38.2704115+03:00</Time> 
  24552455    </Item> 
  24562456    <Item> 
   
  24602460      <Options>None</Options> 
  24612461      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0360_0.xnb</Output> 
  2462       <Time>2016-07-05T14:37:46.5925421+03:00</Time> 
   2462      <Time>2016-07-05T21:12:38.3056717+03:00</Time> 
  24632463    </Item> 
  24642464    <Item> 
   
  24682468      <Options>None</Options> 
  24692469      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0361_0.xnb</Output> 
  2470       <Time>2016-07-05T14:37:46.9669445+03:00</Time> 
   2470      <Time>2016-07-05T21:12:38.6611194+03:00</Time> 
  24712471    </Item> 
  24722472    <Item> 
   
  24762476      <Options>None</Options> 
  24772477      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0362_0.xnb</Output> 
  2478       <Time>2016-07-05T14:37:45.8593374+03:00</Time> 
   2478      <Time>2016-07-05T21:12:37.4356672+03:00</Time> 
  24792479    </Item> 
  24802480    <Item> 
   
  24842484      <Options>None</Options> 
  24852485      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0363_0.xnb</Output> 
  2486       <Time>2016-07-05T14:37:46.26494+03:00</Time> 
   2486      <Time>2016-07-05T21:12:37.8044276+03:00</Time> 
  24872487    </Item> 
  24882488    <Item> 
   
  24922492      <Options>None</Options> 
  24932493      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0364_0.xnb</Output> 
  2494       <Time>2016-07-05T14:37:46.6393424+03:00</Time> 
   2494      <Time>2016-07-05T21:12:38.323804+03:00</Time> 
  24952495    </Item> 
  24962496    <Item> 
   
  25002500      <Options>None</Options> 
  25012501      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0365_0.xnb</Output> 
  2502       <Time>2016-07-05T14:37:46.9981447+03:00</Time> 
   2502      <Time>2016-07-05T21:12:38.6946428+03:00</Time> 
  25032503    </Item> 
  25042504    <Item> 
   
  25082508      <Options>None</Options> 
  25092509      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0366_0.xnb</Output> 
  2510       <Time>2016-07-05T14:37:45.8905376+03:00</Time> 
   2510      <Time>2016-07-05T21:12:37.4681899+03:00</Time> 
  25112511    </Item> 
  25122512    <Item> 
   
  25162516      <Options>None</Options> 
  25172517      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0367_0.xnb</Output> 
  2518       <Time>2016-07-05T14:37:46.2961402+03:00</Time> 
   2518      <Time>2016-07-05T21:12:37.835951+03:00</Time> 
  25192519    </Item> 
  25202520    <Item> 
   
  25242524      <Options>None</Options> 
  25252525      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0368_0.xnb</Output> 
  2526       <Time>2016-07-05T14:37:46.6549425+03:00</Time> 
   2526      <Time>2016-07-05T21:12:38.3550547+03:00</Time> 
  25272527    </Item> 
  25282528    <Item> 
   
  25322532      <Options>None</Options> 
  25332533      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0369_0.xnb</Output> 
  2534       <Time>2016-07-05T14:37:47.0137448+03:00</Time> 
   2534      <Time>2016-07-05T21:12:38.7131555+03:00</Time> 
  25352535    </Item> 
  25362536    <Item> 
   
  25402540      <Options>None</Options> 
  25412541      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0370_0.xnb</Output> 
  2542       <Time>2016-07-05T14:37:47.0605451+03:00</Time> 
   2542      <Time>2016-07-05T21:12:38.7546854+03:00</Time> 
  25432543    </Item> 
  25442544    <Item> 
   
  25482548      <Options>None</Options> 
  25492549      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0371_0.xnb</Output> 
  2550       <Time>2016-07-05T14:37:45.9373379+03:00</Time> 
   2550      <Time>2016-07-05T21:12:37.5137218+03:00</Time> 
  25512551    </Item> 
  25522552    <Item> 
   
  25562556      <Options>None</Options> 
  25572557      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0372_0.xnb</Output> 
  2558       <Time>2016-07-05T14:37:46.3585406+03:00</Time> 
   2558      <Time>2016-07-05T21:12:37.8854851+03:00</Time> 
  25592559    </Item> 
  25602560    <Item> 
   
  25642564      <Options>None</Options> 
  25652565      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0373_0.xnb</Output> 
  2566       <Time>2016-07-05T14:37:46.7173429+03:00</Time> 
   2566      <Time>2016-07-05T21:12:38.4259533+03:00</Time> 
  25672567    </Item> 
  25682568    <Item> 
   
  25722572      <Options>None</Options> 
  25732573      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0374_0.xnb</Output> 
  2574       <Time>2016-07-05T14:37:47.0917453+03:00</Time> 
   2574      <Time>2016-07-05T21:12:38.7877088+03:00</Time> 
  25752575    </Item> 
  25762576    <Item> 
   
  25802580      <Options>None</Options> 
  25812581      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0375_0.xnb</Output> 
  2582       <Time>2016-07-05T14:37:45.9685381+03:00</Time> 
   2582      <Time>2016-07-05T21:12:37.5447431+03:00</Time> 
  25832583    </Item> 
  25842584    <Item> 
   
  25882588      <Options>None</Options> 
  25892589      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0376_0.xnb</Output> 
  2590       <Time>2016-07-05T14:37:46.3897408+03:00</Time> 
   2590      <Time>2016-07-05T21:12:37.9140057+03:00</Time> 
  25912591    </Item> 
  25922592    <Item> 
   
  25962596      <Options>None</Options> 
  25972597      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0377_0.xnb</Output> 
  2598       <Time>2016-07-05T14:37:46.7485431+03:00</Time> 
   2598      <Time>2016-07-05T21:12:38.4584753+03:00</Time> 
  25992599    </Item> 
  26002600    <Item> 
   
  26042604      <Options>None</Options> 
  26052605      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0378_0.xnb</Output> 
  2606       <Time>2016-07-05T14:37:47.1229455+03:00</Time> 
   2606      <Time>2016-07-05T21:12:38.8152287+03:00</Time> 
  26072607    </Item> 
  26082608    <Item> 
   
  26122612      <Options>None</Options> 
  26132613      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0379_0.xnb</Output> 
  2614       <Time>2016-07-05T14:37:45.9997383+03:00</Time> 
   2614      <Time>2016-07-05T21:12:37.5672601+03:00</Time> 
  26152615    </Item> 
  26162616    <Item> 
   
  26202620      <Options>None</Options> 
  26212621      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0380_0.xnb</Output> 
  2622       <Time>2016-07-05T14:37:46.0465386+03:00</Time> 
   2622      <Time>2016-07-05T21:12:37.6187963+03:00</Time> 
  26232623    </Item> 
  26242624    <Item> 
   
  26282628      <Options>None</Options> 
  26292629      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0381_0.xnb</Output> 
  2630       <Time>2016-07-05T14:37:46.4521412+03:00</Time> 
   2630      <Time>2016-07-05T21:12:37.974549+03:00</Time> 
  26312631    </Item> 
  26322632    <Item> 
   
  26362636      <Options>None</Options> 
  26372637      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0382_0.xnb</Output> 
  2638       <Time>2016-07-05T14:37:46.8265436+03:00</Time> 
   2638      <Time>2016-07-05T21:12:38.5230214+03:00</Time> 
  26392639    </Item> 
  26402640    <Item> 
   
  26442644      <Options>None</Options> 
  26452645      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0383_0.xnb</Output> 
  2646       <Time>2016-07-05T14:37:45.7189365+03:00</Time> 
   2646      <Time>2016-07-05T21:12:37.2947519+03:00</Time> 
  26472647    </Item> 
  26482648    <Item> 
   
  26522652      <Options>None</Options> 
  26532653      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0384_0.xnb</Output> 
  2654       <Time>2016-07-05T14:37:46.0777388+03:00</Time> 
   2654      <Time>2016-07-05T21:12:37.6518205+03:00</Time> 
  26552655    </Item> 
  26562656    <Item> 
   
  26602660      <Options>None</Options> 
  26612661      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0385_0.xnb</Output> 
  2662       <Time>2016-07-05T14:37:46.4833414+03:00</Time> 
   2662      <Time>2016-07-05T21:12:38.0150773+03:00</Time> 
  26632663    </Item> 
  26642664    <Item> 
   
  26682668      <Options>None</Options> 
  26692669      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0386_0.xnb</Output> 
  2670       <Time>2016-07-05T14:37:46.8577438+03:00</Time> 
   2670      <Time>2016-07-05T21:12:38.5555449+03:00</Time> 
  26712671    </Item> 
  26722672    <Item> 
   
  26762676      <Options>None</Options> 
  26772677      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0387_0.xnb</Output> 
  2678       <Time>2016-07-05T14:37:45.7501367+03:00</Time> 
   2678      <Time>2016-07-05T21:12:37.3168862+03:00</Time> 
  26792679    </Item> 
  26802680    <Item> 
   
  26842684      <Options>None</Options> 
  26852685      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0388_0.xnb</Output> 
  2686       <Time>2016-07-05T14:37:46.0933389+03:00</Time> 
   2686      <Time>2016-07-05T21:12:37.6658297+03:00</Time> 
  26872687    </Item> 
  26882688    <Item> 
   
  26922692      <Options>None</Options> 
  26932693      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0389_0.xnb</Output> 
  2694       <Time>2016-07-05T14:37:46.4833414+03:00</Time> 
   2694      <Time>2016-07-05T21:12:38.0240837+03:00</Time> 
  26952695    </Item> 
  26962696    <Item> 
   
  27002700      <Options>None</Options> 
  27012701      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0390_0.xnb</Output> 
  2702       <Time>2016-07-05T14:37:46.5301417+03:00</Time> 
   2702      <Time>2016-07-05T21:12:38.0701171+03:00</Time> 
  27032703    </Item> 
  27042704    <Item> 
   
  27082708      <Options>None</Options> 
  27092709      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0391_0.xnb</Output> 
  2710       <Time>2016-07-05T14:37:46.9045441+03:00</Time> 
   2710      <Time>2016-07-05T21:12:38.6060811+03:00</Time> 
  27112711    </Item> 
  27122712    <Item> 
   
  27162716      <Options>None</Options> 
  27172717      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0392_0.xnb</Output> 
  2718       <Time>2016-07-05T14:37:45.8125371+03:00</Time> 
   2718      <Time>2016-07-05T21:12:37.3793928+03:00</Time> 
  27192719    </Item> 
  27202720    <Item> 
   
  27242724      <Options>None</Options> 
  27252725      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0393_0.xnb</Output> 
  2726       <Time>2016-07-05T14:37:46.1713394+03:00</Time> 
   2726      <Time>2016-07-05T21:12:37.7398822+03:00</Time> 
  27272727    </Item> 
  27282728    <Item> 
   
  27322732      <Options>None</Options> 
  27332733      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0394_0.xnb</Output> 
  2734       <Time>2016-07-05T14:37:46.5613419+03:00</Time> 
   2734      <Time>2016-07-05T21:12:38.2547873+03:00</Time> 
  27352735    </Item> 
  27362736    <Item> 
   
  27402740      <Options>None</Options> 
  27412741      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0395_0.xnb</Output> 
  2742       <Time>2016-07-05T14:37:46.9357443+03:00</Time> 
   2742      <Time>2016-07-05T21:12:38.6295959+03:00</Time> 
  27432743    </Item> 
  27442744    <Item> 
   
  27482748      <Options>None</Options> 
  27492749      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0396_0.xnb</Output> 
  2750       <Time>2016-07-05T14:37:45.8281372+03:00</Time> 
   2750      <Time>2016-07-05T21:12:37.3950171+03:00</Time> 
  27512751    </Item> 
  27522752    <Item> 
   
  27562756      <Options>None</Options> 
  27572757      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0397_0.xnb</Output> 
  2758       <Time>2016-07-05T14:37:46.2181397+03:00</Time> 
   2758      <Time>2016-07-05T21:12:37.7628992+03:00</Time> 
  27592759    </Item> 
  27602760    <Item> 
   
  27642764      <Options>None</Options> 
  27652765      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0398_0.xnb</Output> 
  2766       <Time>2016-07-05T14:37:46.576942+03:00</Time> 
   2766      <Time>2016-07-05T21:12:38.2860373+03:00</Time> 
  27672767    </Item> 
  27682768    <Item> 
   
  27722772      <Options>None</Options> 
  27732773      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0399_0.xnb</Output> 
  2774       <Time>2016-07-05T14:37:46.9357443+03:00</Time> 
   2774      <Time>2016-07-05T21:12:38.638603+03:00</Time> 
  27752775    </Item> 
  27762776    <Item> 
   
  27802780      <Options>None</Options> 
  27812781      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0400_0.xnb</Output> 
  2782       <Time>2016-07-05T14:37:45.8437373+03:00</Time> 
   2782      <Time>2016-07-05T21:12:37.4121501+03:00</Time> 
  27832783    </Item> 
  27842784    <Item> 
   
  27882788      <Options>None</Options> 
  27892789      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0401_0.xnb</Output> 
  2790       <Time>2016-07-05T14:37:46.2337398+03:00</Time> 
   2790      <Time>2016-07-05T21:12:37.7724056+03:00</Time> 
  27912791    </Item> 
  27922792    <Item> 
   
  27962796      <Options>None</Options> 
  27972797      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0402_0.xnb</Output> 
  2798       <Time>2016-07-05T14:37:46.5925421+03:00</Time> 
   2798      <Time>2016-07-05T21:12:38.2860373+03:00</Time> 
  27992799    </Item> 
  28002800    <Item> 
   
  28042804      <Options>None</Options> 
  28052805      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0403_0.xnb</Output> 
  2806       <Time>2016-07-05T14:37:46.9513444+03:00</Time> 
   2806      <Time>2016-07-05T21:12:38.6521137+03:00</Time> 
  28072807    </Item> 
  28082808    <Item> 
   
  28122812      <Options>None</Options> 
  28132813      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0404_0.xnb</Output> 
  2814       <Time>2016-07-05T14:37:45.8437373+03:00</Time> 
   2814      <Time>2016-07-05T21:12:37.416653+03:00</Time> 
  28152815    </Item> 
  28162816    <Item> 
   
  28202820      <Options>None</Options> 
  28212821      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0405_0.xnb</Output> 
  2822       <Time>2016-07-05T14:37:46.2493399+03:00</Time> 
   2822      <Time>2016-07-05T21:12:37.7859156+03:00</Time> 
  28232823    </Item> 
  28242824    <Item> 
   
  28282828      <Options>None</Options> 
  28292829      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0406_0.xnb</Output> 
  2830       <Time>2016-07-05T14:37:46.6237423+03:00</Time> 
   2830      <Time>2016-07-05T21:12:38.323804+03:00</Time> 
  28312831    </Item> 
  28322832    <Item> 
   
  28362836      <Options>None</Options> 
  28372837      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0407_0.xnb</Output> 
  2838       <Time>2016-07-05T14:37:46.9669445+03:00</Time> 
   2838      <Time>2016-07-05T21:12:38.6706265+03:00</Time> 
  28392839    </Item> 
  28402840    <Item> 
   
  28442844      <Options>None</Options> 
  28452845      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0408_0.xnb</Output> 
  2846       <Time>2016-07-05T14:37:45.8749375+03:00</Time> 
   2846      <Time>2016-07-05T21:12:37.4541799+03:00</Time> 
  28472847    </Item> 
  28482848    <Item> 
   
  28522852      <Options>None</Options> 
  28532853      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0409_0.xnb</Output> 
  2854       <Time>2016-07-05T14:37:46.2805401+03:00</Time> 
   2854      <Time>2016-07-05T21:12:37.8134347+03:00</Time> 
  28552855    </Item> 
  28562856    <Item> 
   
  28602860      <Options>None</Options> 
  28612861      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0410_0.xnb</Output> 
  2862       <Time>2016-07-05T14:37:46.3117403+03:00</Time> 
   2862      <Time>2016-07-05T21:12:37.8494595+03:00</Time> 
  28632863    </Item> 
  28642864    <Item> 
   
  28682868      <Options>None</Options> 
  28692869      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0411_0.xnb</Output> 
  2870       <Time>2016-07-05T14:37:46.6861427+03:00</Time> 
   2870      <Time>2016-07-05T21:12:38.386304+03:00</Time> 
  28712871    </Item> 
  28722872    <Item> 
   
  28762876      <Options>None</Options> 
  28772877      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0412_0.xnb</Output> 
  2878       <Time>2016-07-05T14:37:47.0293449+03:00</Time> 
   2878      <Time>2016-07-05T21:12:38.731669+03:00</Time> 
  28792879    </Item> 
  28802880    <Item> 
   
  28842884      <Options>None</Options> 
  28852885      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0413_0.xnb</Output> 
  2886       <Time>2016-07-05T14:37:45.9217378+03:00</Time> 
   2886      <Time>2016-07-05T21:12:37.5002126+03:00</Time> 
  28872887    </Item> 
  28882888    <Item> 
   
  28922892      <Options>None</Options> 
  28932893      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0414_0.xnb</Output> 
  2894       <Time>2016-07-05T14:37:46.3273404+03:00</Time> 
   2894      <Time>2016-07-05T21:12:37.8584674+03:00</Time> 
  28952895    </Item> 
  28962896    <Item> 
   
  29002900      <Options>None</Options> 
  29012901      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0415_0.xnb</Output> 
  2902       <Time>2016-07-05T14:37:46.7017428+03:00</Time> 
   2902      <Time>2016-07-05T21:12:38.4124426+03:00</Time> 
  29032903    </Item> 
  29042904    <Item> 
   
  29082908      <Options>None</Options> 
  29092909      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0416_0.xnb</Output> 
  2910       <Time>2016-07-05T14:37:47.0605451+03:00</Time> 
   2910      <Time>2016-07-05T21:12:38.7596896+03:00</Time> 
  29112911    </Item> 
  29122912    <Item> 
   
  29162916      <Options>None</Options> 
  29172917      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0417_0.xnb</Output> 
  2918       <Time>2016-07-05T14:37:45.9685381+03:00</Time> 
   2918      <Time>2016-07-05T21:12:37.5312346+03:00</Time> 
  29192919    </Item> 
  29202920    <Item> 
   
  29242924      <Options>None</Options> 
  29252925      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0418_0.xnb</Output> 
  2926       <Time>2016-07-05T14:37:46.3741407+03:00</Time> 
   2926      <Time>2016-07-05T21:12:37.8999965+03:00</Time> 
  29272927    </Item> 
  29282928    <Item> 
   
  29322932      <Options>None</Options> 
  29332933      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0419_0.xnb</Output> 
  2934       <Time>2016-07-05T14:37:46.732943+03:00</Time> 
   2934      <Time>2016-07-05T21:12:38.4449661+03:00</Time> 
  29352935    </Item> 
  29362936    <Item> 
   
  29402940      <Options>None</Options> 
  29412941      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0420_0.xnb</Output> 
  2942       <Time>2016-07-05T14:37:46.7797433+03:00</Time> 
   2942      <Time>2016-07-05T21:12:38.4819923+03:00</Time> 
  29432943    </Item> 
  29442944    <Item> 
   
  29482948      <Options>None</Options> 
  29492949      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0421_0.xnb</Output> 
  2950       <Time>2016-07-05T14:37:47.1541457+03:00</Time> 
   2950      <Time>2016-07-05T21:12:38.837745+03:00</Time> 
  29512951    </Item> 
  29522952    <Item> 
   
  29562956      <Options>None</Options> 
  29572957      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0422_0.xnb</Output> 
  2958       <Time>2016-07-05T14:37:46.0153384+03:00</Time> 
   2958      <Time>2016-07-05T21:12:37.5857729+03:00</Time> 
  29592959    </Item> 
  29602960    <Item> 
   
  29642964      <Options>None</Options> 
  29652965      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0423_0.xnb</Output> 
  2966       <Time>2016-07-05T14:37:46.4365411+03:00</Time> 
   2966      <Time>2016-07-05T21:12:37.960539+03:00</Time> 
  29672967    </Item> 
  29682968    <Item> 
   
  29722972      <Options>None</Options> 
  29732973      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0424_0.xnb</Output> 
  2974       <Time>2016-07-05T14:37:46.8109435+03:00</Time> 
   2974      <Time>2016-07-05T21:12:38.5090115+03:00</Time> 
  29752975    </Item> 
  29762976    <Item> 
   
  29802980      <Options>None</Options> 
  29812981      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0425_0.xnb</Output> 
  2982       <Time>2016-07-05T14:37:47.1697458+03:00</Time> 
   2982      <Time>2016-07-05T21:12:38.8652641+03:00</Time> 
  29832983    </Item> 
  29842984    <Item> 
   
  29882988      <Options>None</Options> 
  29892989      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0426_0.xnb</Output> 
  2990       <Time>2016-07-05T14:37:46.0621387+03:00</Time> 
   2990      <Time>2016-07-05T21:12:37.6232999+03:00</Time> 
  29912991    </Item> 
  29922992    <Item> 
   
  29962996      <Options>None</Options> 
  29972997      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0427_0.xnb</Output> 
  2998       <Time>2016-07-05T14:37:46.4677413+03:00</Time> 
   2998      <Time>2016-07-05T21:12:37.9985653+03:00</Time> 
  29992999    </Item> 
  30003000    <Item> 
   
  30043004      <Options>None</Options> 
  30053005      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0428_0.xnb</Output> 
  3006       <Time>2016-07-05T14:37:46.8421437+03:00</Time> 
   3006      <Time>2016-07-05T21:12:38.5460378+03:00</Time> 
  30073007    </Item> 
  30083008    <Item> 
   
  30123012      <Options>None</Options> 
  30133013      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0429_0.xnb</Output> 
  3014       <Time>2016-07-05T14:37:45.7345366+03:00</Time> 
   3014      <Time>2016-07-05T21:12:37.3168862+03:00</Time> 
  30153015    </Item> 
  30163016    <Item> 
   
  30203020      <Options>None</Options> 
  30213021      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0430_0.xnb</Output> 
  3022       <Time>2016-07-05T14:37:45.7657368+03:00</Time> 
   3022      <Time>2016-07-05T21:12:37.3325171+03:00</Time> 
  30233023    </Item> 
  30243024    <Item> 
   
  30283028      <Options>None</Options> 
  30293029      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0431_0.xnb</Output> 
  3030       <Time>2016-07-05T14:37:46.1245391+03:00</Time> 
   3030      <Time>2016-07-05T21:12:37.6848431+03:00</Time> 
  30313031    </Item> 
  30323032    <Item> 
   
  30363036      <Options>None</Options> 
  30373037      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0432_0.xnb</Output> 
  3038       <Time>2016-07-05T14:37:46.5145416+03:00</Time> 
   3038      <Time>2016-07-05T21:12:38.0516036+03:00</Time> 
  30393039    </Item> 
  30403040    <Item> 
   
  30443044      <Options>None</Options> 
  30453045      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0433_0.xnb</Output> 
  3046       <Time>2016-07-05T14:37:46.888944+03:00</Time> 
   3046      <Time>2016-07-05T21:12:38.5880683+03:00</Time> 
  30473047    </Item> 
  30483048    <Item> 
   
  30523052      <Options>None</Options> 
  30533053      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0434_0.xnb</Output> 
  3054       <Time>2016-07-05T14:37:45.796937+03:00</Time> 
   3054      <Time>2016-07-05T21:12:37.3637678+03:00</Time> 
  30553055    </Item> 
  30563056    <Item> 
   
  30603060      <Options>None</Options> 
  30613061      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0435_0.xnb</Output> 
  3062       <Time>2016-07-05T14:37:46.1401392+03:00</Time> 
   3062      <Time>2016-07-05T21:12:37.712863+03:00</Time> 
  30633063    </Item> 
  30643064    <Item> 
   
  30683068      <Options>None</Options> 
  30693069      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0436_0.xnb</Output> 
  3070       <Time>2016-07-05T14:37:46.5457418+03:00</Time> 
   3070      <Time>2016-07-05T21:12:38.2547873+03:00</Time> 
  30713071    </Item> 
  30723072    <Item> 
   
  30763076      <Options>None</Options> 
  30773077      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0437_0.xnb</Output> 
  3078       <Time>2016-07-05T14:37:46.9201442+03:00</Time> 
   3078      <Time>2016-07-05T21:12:38.620091+03:00</Time> 
  30793079    </Item> 
  30803080    <Item> 
   
  30843084      <Options>None</Options> 
  30853085      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0438_0.xnb</Output> 
  3086       <Time>2016-07-05T14:37:45.8125371+03:00</Time> 
   3086      <Time>2016-07-05T21:12:37.3793928+03:00</Time> 
  30873087    </Item> 
  30883088    <Item> 
   
  30923092      <Options>None</Options> 
  30933093      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0439_0.xnb</Output> 
  3094       <Time>2016-07-05T14:37:46.1869395+03:00</Time> 
   3094      <Time>2016-07-05T21:12:37.7488886+03:00</Time> 
  30953095    </Item> 
  30963096    <Item> 
   
  31003100      <Options>None</Options> 
  31013101      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0440_0.xnb</Output> 
  3102       <Time>2016-07-05T14:37:46.2493399+03:00</Time> 
   3102      <Time>2016-07-05T21:12:37.781412+03:00</Time> 
  31033103    </Item> 
  31043104    <Item> 
   
  31083108      <Options>None</Options> 
  31093109      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0441_0.xnb</Output> 
  3110       <Time>2016-07-05T14:37:46.6081422+03:00</Time> 
   3110      <Time>2016-07-05T21:12:38.3081724+03:00</Time> 
  31113111    </Item> 
  31123112    <Item> 
   
  31163116      <Options>None</Options> 
  31173117      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0442_0.xnb</Output> 
  3118       <Time>2016-07-05T14:37:46.9513444+03:00</Time> 
   3118      <Time>2016-07-05T21:12:38.6566165+03:00</Time> 
  31193119    </Item> 
  31203120    <Item> 
   
  31243124      <Options>None</Options> 
  31253125      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0443_0.xnb</Output> 
  3126       <Time>2016-07-05T14:37:45.8593374+03:00</Time> 
   3126      <Time>2016-07-05T21:12:37.4311629+03:00</Time> 
  31273127    </Item> 
  31283128    <Item> 
   
  31323132      <Options>None</Options> 
  31333133      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0444_0.xnb</Output> 
  3134       <Time>2016-07-05T14:37:46.26494+03:00</Time> 
   3134      <Time>2016-07-05T21:12:37.799424+03:00</Time> 
  31353135    </Item> 
  31363136    <Item> 
   
  31403140      <Options>None</Options> 
  31413141      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0445_0.xnb</Output> 
  3142       <Time>2016-07-05T14:37:46.6393424+03:00</Time> 
   3142      <Time>2016-07-05T21:12:38.3394282+03:00</Time> 
  31433143    </Item> 
  31443144    <Item> 
   
  31483148      <Options>None</Options> 
  31493149      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0446_0.xnb</Output> 
  3150       <Time>2016-07-05T14:37:46.9981447+03:00</Time> 
   3150      <Time>2016-07-05T21:12:38.6891407+03:00</Time> 
  31513151    </Item> 
  31523152    <Item> 
   
  31563156      <Options>None</Options> 
  31573157      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0447_0.xnb</Output> 
  3158       <Time>2016-07-05T14:37:45.9061377+03:00</Time> 
   3158      <Time>2016-07-05T21:12:37.4726927+03:00</Time> 
  31593159    </Item> 
  31603160    <Item> 
   
  31643164      <Options>None</Options> 
  31653165      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0448_0.xnb</Output> 
  3166       <Time>2016-07-05T14:37:46.2961402+03:00</Time> 
   3166      <Time>2016-07-05T21:12:37.8314475+03:00</Time> 
  31673167    </Item> 
  31683168    <Item> 
   
  31723172      <Options>None</Options> 
  31733173      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0449_0.xnb</Output> 
  3174       <Time>2016-07-05T14:37:46.6705426+03:00</Time> 
   3174      <Time>2016-07-05T21:12:38.3706797+03:00</Time> 
  31753175    </Item> 
  31763176    <Item> 
   
  31803180      <Options>None</Options> 
  31813181      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0450_0.xnb</Output> 
  3182       <Time>2016-07-05T14:37:46.6861427+03:00</Time> 
   3182      <Time>2016-07-05T21:12:38.386304+03:00</Time> 
  31833183    </Item> 
  31843184    <Item> 
   
  31883188      <Options>None</Options> 
  31893189      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0451_0.xnb</Output> 
  3190       <Time>2016-07-05T14:37:47.0605451+03:00</Time> 
   3190      <Time>2016-07-05T21:12:38.7501825+03:00</Time> 
  31913191    </Item> 
  31923192    <Item> 
   
  31963196      <Options>None</Options> 
  31973197      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0452_0.xnb</Output> 
  3198       <Time>2016-07-05T14:37:45.952938+03:00</Time> 
   3198      <Time>2016-07-05T21:12:37.5177246+03:00</Time> 
  31993199    </Item> 
  32003200    <Item> 
   
  32043204      <Options>None</Options> 
  32053205      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0453_0.xnb</Output> 
  3206       <Time>2016-07-05T14:37:46.3429405+03:00</Time> 
   3206      <Time>2016-07-05T21:12:37.8809822+03:00</Time> 
  32073207    </Item> 
  32083208    <Item> 
   
  32123212      <Options>None</Options> 
  32133213      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0454_0.xnb</Output> 
  3214       <Time>2016-07-05T14:37:46.732943+03:00</Time> 
   3214      <Time>2016-07-05T21:12:38.4304554+03:00</Time> 
  32153215    </Item> 
  32163216    <Item> 
   
  32203220      <Options>None</Options> 
  32213221      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0455_0.xnb</Output> 
  3222       <Time>2016-07-05T14:37:47.0917453+03:00</Time> 
   3222      <Time>2016-07-05T21:12:38.7832059+03:00</Time> 
  32233223    </Item> 
  32243224    <Item> 
   
  32283228      <Options>None</Options> 
  32293229      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0456_0.xnb</Output> 
  3230       <Time>2016-07-05T14:37:45.9841382+03:00</Time> 
   3230      <Time>2016-07-05T21:12:37.5492474+03:00</Time> 
  32313231    </Item> 
  32323232    <Item> 
   
  32363236      <Options>None</Options> 
  32373237      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0457_0.xnb</Output> 
  3238       <Time>2016-07-05T14:37:46.3897408+03:00</Time> 
   3238      <Time>2016-07-05T21:12:37.9190085+03:00</Time> 
  32393239    </Item> 
  32403240    <Item> 
   
  32443244      <Options>None</Options> 
  32453245      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0458_0.xnb</Output> 
  3246       <Time>2016-07-05T14:37:46.7641432+03:00</Time> 
   3246      <Time>2016-07-05T21:12:38.4634803+03:00</Time> 
  32473247    </Item> 
  32483248    <Item> 
   
  32523252      <Options>None</Options> 
  32533253      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0459_0.xnb</Output> 
  3254       <Time>2016-07-05T14:37:47.1229455+03:00</Time> 
   3254      <Time>2016-07-05T21:12:38.8107244+03:00</Time> 
  32553255    </Item> 
  32563256    <Item> 
   
  32603260      <Options>None</Options> 
  32613261      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0460_0.xnb</Output> 
  3262       <Time>2016-07-05T14:37:47.1697458+03:00</Time> 
   3262      <Time>2016-07-05T21:12:38.8607598+03:00</Time> 
  32633263    </Item> 
  32643264    <Item> 
   
  32683268      <Options>None</Options> 
  32693269      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0461_0.xnb</Output> 
  3270       <Time>2016-07-05T14:37:46.0465386+03:00</Time> 
   3270      <Time>2016-07-05T21:12:37.6142927+03:00</Time> 
  32713271    </Item> 
  32723272    <Item> 
   
  32763276      <Options>None</Options> 
  32773277      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0462_0.xnb</Output> 
  3278       <Time>2016-07-05T14:37:46.4521412+03:00</Time> 
   3278      <Time>2016-07-05T21:12:37.9800525+03:00</Time> 
  32793279    </Item> 
  32803280    <Item> 
   
  32843284      <Options>None</Options> 
  32853285      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0463_0.xnb</Output> 
  3286       <Time>2016-07-05T14:37:46.8265436+03:00</Time> 
   3286      <Time>2016-07-05T21:12:38.527525+03:00</Time> 
  32873287    </Item> 
  32883288    <Item> 
   
  32923292      <Options>None</Options> 
  32933293      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0464_0.xnb</Output> 
  3294       <Time>2016-07-05T14:37:45.7189365+03:00</Time> 
   3294      <Time>2016-07-05T21:12:37.2947519+03:00</Time> 
  32953295    </Item> 
  32963296    <Item> 
   
  33003300      <Options>None</Options> 
  33013301      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0465_0.xnb</Output> 
  3302       <Time>2016-07-05T14:37:46.0777388+03:00</Time> 
   3302      <Time>2016-07-05T21:12:37.6473169+03:00</Time> 
  33033303    </Item> 
  33043304    <Item> 
   
  33083308      <Options>None</Options> 
  33093309      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0466_0.xnb</Output> 
  3310       <Time>2016-07-05T14:37:46.4677413+03:00</Time> 
   3310      <Time>2016-07-05T21:12:38.0060709+03:00</Time> 
  33113311    </Item> 
  33123312    <Item> 
   
  33163316      <Options>None</Options> 
  33173317      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0467_0.xnb</Output> 
  3318       <Time>2016-07-05T14:37:46.8421437+03:00</Time> 
   3318      <Time>2016-07-05T21:12:38.5510406+03:00</Time> 
  33193319    </Item> 
  33203320    <Item> 
   
  33243324      <Options>None</Options> 
  33253325      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0468_0.xnb</Output> 
  3326       <Time>2016-07-05T14:37:45.7501367+03:00</Time> 
   3326      <Time>2016-07-05T21:12:37.3168862+03:00</Time> 
  33273327    </Item> 
  33283328    <Item> 
   
  33323332      <Options>None</Options> 
  33333333      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0469_0.xnb</Output> 
  3334       <Time>2016-07-05T14:37:46.108939+03:00</Time> 
   3334      <Time>2016-07-05T21:12:37.6703332+03:00</Time> 
  33353335    </Item> 
  33363336    <Item> 
   
  33403340      <Options>None</Options> 
  33413341      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0470_0.xnb</Output> 
  3342       <Time>2016-07-05T14:37:46.1401392+03:00</Time> 
   3342      <Time>2016-07-05T21:12:37.7078587+03:00</Time> 
  33433343    </Item> 
  33443344    <Item> 
   
  33483348      <Options>None</Options> 
  33493349      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0471_0.xnb</Output> 
  3350       <Time>2016-07-05T14:37:46.5301417+03:00</Time> 
   3350      <Time>2016-07-05T21:12:38.0656143+03:00</Time> 
  33513351    </Item> 
  33523352    <Item> 
   
  33563356      <Options>None</Options> 
  33573357      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0472_0.xnb</Output> 
  3358       <Time>2016-07-05T14:37:46.9045441+03:00</Time> 
   3358      <Time>2016-07-05T21:12:38.6015775+03:00</Time> 
  33593359    </Item> 
  33603360    <Item> 
   
  33643364      <Options>None</Options> 
  33653365      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0473_0.xnb</Output> 
  3366       <Time>2016-07-05T14:37:45.8125371+03:00</Time> 
   3366      <Time>2016-07-05T21:12:37.3793928+03:00</Time> 
  33673367    </Item> 
  33683368    <Item> 
   
  33723372      <Options>None</Options> 
  33733373      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0474_0.xnb</Output> 
  3374       <Time>2016-07-05T14:37:46.1869395+03:00</Time> 
   3374      <Time>2016-07-05T21:12:37.7443865+03:00</Time> 
  33753375    </Item> 
  33763376    <Item> 
   
  33803380      <Options>None</Options> 
  33813381      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0475_0.xnb</Output> 
  3382       <Time>2016-07-05T14:37:46.5613419+03:00</Time> 
   3382      <Time>2016-07-05T21:12:38.2547873+03:00</Time> 
  33833383    </Item> 
  33843384    <Item> 
   
  33883388      <Options>None</Options> 
  33893389      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0476_0.xnb</Output> 
  3390       <Time>2016-07-05T14:37:46.9201442+03:00</Time> 
   3390      <Time>2016-07-05T21:12:38.6245938+03:00</Time> 
  33913391    </Item> 
  33923392    <Item> 
   
  33963396      <Options>None</Options> 
  33973397      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0477_0.xnb</Output> 
  3398       <Time>2016-07-05T14:37:45.8281372+03:00</Time> 
   3398      <Time>2016-07-05T21:12:37.3950171+03:00</Time> 
  33993399    </Item> 
  34003400    <Item> 
   
  34043404      <Options>None</Options> 
  34053405      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0478_0.xnb</Output> 
  3406       <Time>2016-07-05T14:37:46.2337398+03:00</Time> 
   3406      <Time>2016-07-05T21:12:37.7674028+03:00</Time> 
  34073407    </Item> 
  34083408    <Item> 
   
  34123412      <Options>None</Options> 
  34133413      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0479_0.xnb</Output> 
  3414       <Time>2016-07-05T14:37:46.576942+03:00</Time> 
   3414      <Time>2016-07-05T21:12:38.2704115+03:00</Time> 
  34153415    </Item> 
  34163416    <Item> 
   
  34203420      <Options>None</Options> 
  34213421      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0480_0.xnb</Output> 
  3422       <Time>2016-07-05T14:37:46.6237423+03:00</Time> 
   3422      <Time>2016-07-05T21:12:38.323804+03:00</Time> 
  34233423    </Item> 
  34243424    <Item> 
   
  34283428      <Options>None</Options> 
  34293429      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0481_0.xnb</Output> 
  3430       <Time>2016-07-05T14:37:46.9825446+03:00</Time> 
   3430      <Time>2016-07-05T21:12:38.6846364+03:00</Time> 
  34313431    </Item> 
  34323432    <Item> 
   
  34363436      <Options>None</Options> 
  34373437      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0482_0.xnb</Output> 
  3438       <Time>2016-07-05T14:37:45.8905376+03:00</Time> 
   3438      <Time>2016-07-05T21:12:37.4586828+03:00</Time> 
  34393439    </Item> 
  34403440    <Item> 
   
  34443444      <Options>None</Options> 
  34453445      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0483_0.xnb</Output> 
  3446       <Time>2016-07-05T14:37:46.2961402+03:00</Time> 
   3446      <Time>2016-07-05T21:12:37.8269447+03:00</Time> 
  34473447    </Item> 
  34483448    <Item> 
   
  34523452      <Options>None</Options> 
  34533453      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0484_0.xnb</Output> 
  3454       <Time>2016-07-05T14:37:46.6549425+03:00</Time> 
   3454      <Time>2016-07-05T21:12:38.3550547+03:00</Time> 
  34553455    </Item> 
  34563456    <Item> 
   
  34603460      <Options>None</Options> 
  34613461      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0485_0.xnb</Output> 
  3462       <Time>2016-07-05T14:37:47.0137448+03:00</Time> 
   3462      <Time>2016-07-05T21:12:38.7076535+03:00</Time> 
  34633463    </Item> 
  34643464    <Item> 
   
  34683468      <Options>None</Options> 
  34693469      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0486_0.xnb</Output> 
  3470       <Time>2016-07-05T14:37:45.9061377+03:00</Time> 
   3470      <Time>2016-07-05T21:12:37.4771963+03:00</Time> 
  34713471    </Item> 
  34723472    <Item> 
   
  34763476      <Options>None</Options> 
  34773477      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0487_0.xnb</Output> 
  3478       <Time>2016-07-05T14:37:46.3117403+03:00</Time> 
   3478      <Time>2016-07-05T21:12:37.8449574+03:00</Time> 
  34793479    </Item> 
  34803480    <Item> 
   
  34843484      <Options>None</Options> 
  34853485      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0488_0.xnb</Output> 
  3486       <Time>2016-07-05T14:37:46.6705426+03:00</Time> 
   3486      <Time>2016-07-05T21:12:38.3706797+03:00</Time> 
  34873487    </Item> 
  34883488    <Item> 
   
  34923492      <Options>None</Options> 
  34933493      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0489_0.xnb</Output> 
  3494       <Time>2016-07-05T14:37:47.0293449+03:00</Time> 
   3494      <Time>2016-07-05T21:12:38.7216619+03:00</Time> 
  34953495    </Item> 
  34963496    <Item> 
   
  35003500      <Options>None</Options> 
  35013501      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0490_0.xnb</Output> 
  3502       <Time>2016-07-05T14:37:47.0761452+03:00</Time> 
   3502      <Time>2016-07-05T21:12:38.7787031+03:00</Time> 
  35033503    </Item> 
  35043504    <Item> 
   
  35083508      <Options>None</Options> 
  35093509      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0491_0.xnb</Output> 
  3510       <Time>2016-07-05T14:37:45.9685381+03:00</Time> 
   3510      <Time>2016-07-05T21:12:37.5357374+03:00</Time> 
  35113511    </Item> 
  35123512    <Item> 
   
  35163516      <Options>None</Options> 
  35173517      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0492_0.xnb</Output> 
  3518       <Time>2016-07-05T14:37:46.3741407+03:00</Time> 
   3518      <Time>2016-07-05T21:12:37.9044986+03:00</Time> 
  35193519    </Item> 
  35203520    <Item> 
   
  35243524      <Options>None</Options> 
  35253525      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0493_0.xnb</Output> 
  3526       <Time>2016-07-05T14:37:46.7485431+03:00</Time> 
   3526      <Time>2016-07-05T21:12:38.4494696+03:00</Time> 
  35273527    </Item> 
  35283528    <Item> 
   
  35323532      <Options>None</Options> 
  35333533      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0494_0.xnb</Output> 
  3534       <Time>2016-07-05T14:37:47.1073454+03:00</Time> 
   3534      <Time>2016-07-05T21:12:38.8062223+03:00</Time> 
  35353535    </Item> 
  35363536    <Item> 
   
  35403540      <Options>None</Options> 
  35413541      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0495_0.xnb</Output> 
  3542       <Time>2016-07-05T14:37:45.9841382+03:00</Time> 
   3542      <Time>2016-07-05T21:12:37.5582545+03:00</Time> 
  35433543    </Item> 
  35443544    <Item> 
   
  35483548      <Options>None</Options> 
  35493549      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0496_0.xnb</Output> 
  3550       <Time>2016-07-05T14:37:46.3897408+03:00</Time> 
   3550      <Time>2016-07-05T21:12:37.9235128+03:00</Time> 
  35513551    </Item> 
  35523552    <Item> 
   
  35563556      <Options>None</Options> 
  35573557      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0497_0.xnb</Output> 
  3558       <Time>2016-07-05T14:37:46.7641432+03:00</Time> 
   3558      <Time>2016-07-05T21:12:38.4679817+03:00</Time> 
  35593559    </Item> 
  35603560    <Item> 
   
  35643564      <Options>None</Options> 
  35653565      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0498_0.xnb</Output> 
  3566       <Time>2016-07-05T14:37:47.1385456+03:00</Time> 
   3566      <Time>2016-07-05T21:12:38.8242358+03:00</Time> 
  35673567    </Item> 
  35683568    <Item> 
   
  35723572      <Options>None</Options> 
  35733573      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0499_0.xnb</Output> 
  3574       <Time>2016-07-05T14:37:45.9997383+03:00</Time> 
   3574      <Time>2016-07-05T21:12:37.5722644+03:00</Time> 
  35753575    </Item> 
  35763576    <Item> 
   
  35803580      <Options>None</Options> 
  35813581      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0500_0.xnb</Output> 
  3582       <Time>2016-07-05T14:37:46.4053409+03:00</Time> 
   3582      <Time>2016-07-05T21:12:37.9335199+03:00</Time> 
  35833583    </Item> 
  35843584    <Item> 
   
  35883588      <Options>None</Options> 
  35893589      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0501_0.xnb</Output> 
  3590       <Time>2016-07-05T14:37:46.7797433+03:00</Time> 
   3590      <Time>2016-07-05T21:12:38.4769888+03:00</Time> 
  35913591    </Item> 
  35923592    <Item> 
   
  35963596      <Options>None</Options> 
  35973597      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0502_0.xnb</Output> 
  3598       <Time>2016-07-05T14:37:47.1541457+03:00</Time> 
   3598      <Time>2016-07-05T21:12:38.8467514+03:00</Time> 
  35993599    </Item> 
  36003600    <Item> 
   
  36043604      <Options>None</Options> 
  36053605      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0503_0.xnb</Output> 
  3606       <Time>2016-07-05T14:37:46.0309385+03:00</Time> 
   3606      <Time>2016-07-05T21:12:37.6007835+03:00</Time> 
  36073607    </Item> 
  36083608    <Item> 
   
  36123612      <Options>None</Options> 
  36133613      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0504_0.xnb</Output> 
  3614       <Time>2016-07-05T14:37:46.420941+03:00</Time> 
   3614      <Time>2016-07-05T21:12:37.9465291+03:00</Time> 
  36153615    </Item> 
  36163616    <Item> 
   
  36203620      <Options>None</Options> 
  36213621      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0505_0.xnb</Output> 
  3622       <Time>2016-07-05T14:37:46.7953434+03:00</Time> 
   3622      <Time>2016-07-05T21:12:38.4955015+03:00</Time> 
  36233623    </Item> 
  36243624    <Item> 
   
  36283628      <Options>None</Options> 
  36293629      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0506_0.xnb</Output> 
  3630       <Time>2016-07-05T14:37:47.1853459+03:00</Time> 
   3630      <Time>2016-07-05T21:12:38.8797741+03:00</Time> 
  36313631    </Item> 
  36323632    <Item> 
   
  36363636      <Options>None</Options> 
  36373637      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0507_0.xnb</Output> 
  3638       <Time>2016-07-05T14:37:46.0777388+03:00</Time> 
   3638      <Time>2016-07-05T21:12:37.6378113+03:00</Time> 
  36393639    </Item> 
  36403640    <Item> 
   
  36443644      <Options>None</Options> 
  36453645      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0508_0.xnb</Output> 
  3646       <Time>2016-07-05T14:37:46.4521412+03:00</Time> 
   3646      <Time>2016-07-05T21:12:37.9845561+03:00</Time> 
  36473647    </Item> 
  36483648    <Item> 
   
  36523652      <Options>None</Options> 
  36533653      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0509_0.xnb</Output> 
  3654       <Time>2016-07-05T14:37:46.8265436+03:00</Time> 
   3654      <Time>2016-07-05T21:12:38.5325278+03:00</Time> 
  36553655    </Item> 
  36563656    <Item> 
   
  36603660      <Options>None</Options> 
  36613661      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0510_0.xnb</Output> 
  3662       <Time>2016-07-05T14:37:46.8577438+03:00</Time> 
   3662      <Time>2016-07-05T21:12:38.5600484+03:00</Time> 
  36633663    </Item> 
  36643664    <Item> 
   
  36683668      <Options>None</Options> 
  36693669      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0511_0.xnb</Output> 
  3670       <Time>2016-07-05T14:37:45.7657368+03:00</Time> 
   3670      <Time>2016-07-05T21:12:37.3325171+03:00</Time> 
  36713671    </Item> 
  36723672    <Item> 
   
  36763676      <Options>None</Options> 
  36773677      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0512_0.xnb</Output> 
  3678       <Time>2016-07-05T14:37:46.1245391+03:00</Time> 
   3678      <Time>2016-07-05T21:12:37.6938503+03:00</Time> 
  36793679    </Item> 
  36803680    <Item> 
   
  36843684      <Options>None</Options> 
  36853685      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0513_0.xnb</Output> 
  3686       <Time>2016-07-05T14:37:46.4989415+03:00</Time> 
   3686      <Time>2016-07-05T21:12:38.0375937+03:00</Time> 
  36873687    </Item> 
  36883688    <Item> 
   
  36923692      <Options>None</Options> 
  36933693      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0514_0.xnb</Output> 
  3694       <Time>2016-07-05T14:37:46.8733439+03:00</Time> 
   3694      <Time>2016-07-05T21:12:38.5740576+03:00</Time> 
  36953695    </Item> 
  36963696    <Item> 
   
  37003700      <Options>None</Options> 
  37013701      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0515_0.xnb</Output> 
  3702       <Time>2016-07-05T14:37:45.7813369+03:00</Time> 
   3702      <Time>2016-07-05T21:12:37.3481428+03:00</Time> 
  37033703    </Item> 
  37043704    <Item> 
   
  37083708      <Options>None</Options> 
  37093709      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\viikko27peli\viikko27peli\viikko27peli\bin\x86\Debug\Content\odottelu\0516_0.xnb</Output> 
  3710       <Time>2016-07-05T14:37:46.1557393+03:00</Time> 
   3710      <Time>2016-07-05T21:12:37.726373+03:00</Time> 
  37113711    </Item> 
  37123712    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  37253725      <Assembly> 
  37263726        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  3727         <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
   3727        <Value>2016-03-29T10:06:40+03:00</Value> 
  37283728      </Assembly> 
  37293729      <Assembly> 
   
  37533753      <Assembly> 
  37543754        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  3755         <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
   3755        <Value>2016-03-29T10:06:38+03:00</Value> 
  37563756      </Assembly> 
  37573757      <Assembly> 
  3758         <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  3759         <Value>2015-09-16T18:38:09.4670874+03:00</Value> 
   3758        <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   3759        <Value>2016-05-25T16:39:21.4364127+03:00</Value> 
  37603760      </Assembly> 
  37613761    </Assemblies> 
 • 2016/27/TaneliL/viikko27peli/viikko27peli/viikko27peli/obj/x86/Debug/cachefile-{F99EDDCF-4A4A-460D-B3A5-3336E699DEC5}-targetpath.txt

  r7789 r7827  
  11Content\Kentta1.xnb 
  22Content\kavely.xnb 
   3Content\hyppy.xnb 
   4Content\odottelu.xnb 
  35Content\kavely\0000_0.xnb 
  46Content\kavely\0001_0.xnb 
   
  4143Content\kavely\0038_0.xnb 
  4244Content\kavely\0039_0.xnb 
  43 Content\hyppy.xnb 
  4445Content\hyppy\0150_0.xnb 
  4546Content\hyppy\0151_0.xnb 
   
  103104Content\hyppy\0209_0.xnb 
  104105Content\hyppy\0210_0.xnb 
  105 Content\odottelu.xnb 
  106106Content\odottelu\0210_0.xnb 
  107107Content\odottelu\0211_0.xnb 
 • 2016/27/TaneliL/viikko27peli/viikko27peli/viikko27peli/viikko27peli.csproj.Debug.cachefile

  r7789 r7827  
  11Content\Kentta1.xnb 
  22Content\kavely.xnb 
   3Content\hyppy.xnb 
   4Content\odottelu.xnb 
  35Content\kavely\0000_0.xnb 
  46Content\kavely\0001_0.xnb 
   
  4143Content\kavely\0038_0.xnb 
  4244Content\kavely\0039_0.xnb 
  43 Content\hyppy.xnb 
  4445Content\hyppy\0150_0.xnb 
  4546Content\hyppy\0151_0.xnb 
   
  103104Content\hyppy\0209_0.xnb 
  104105Content\hyppy\0210_0.xnb 
  105 Content\odottelu.xnb 
  106106Content\odottelu\0210_0.xnb 
  107107Content\odottelu\0211_0.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.