Changeset 7805


Ignore:
Timestamp:
2016-07-05 15:00:46 (6 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
Location:
2016/27/EmiliaM/PongLong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/EmiliaM/PongLong/PongLong/PongLong/PongLong.cs

  r7710 r7805  
  1717    PhysicsObject maila2; 
  1818 
   19    PhysicsObject vasenReuna; 
   20    PhysicsObject oikeaReuna; 
   21 
   22    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   23    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   24 
   25 
   26 
  1927    public override void Begin() 
  2028    { 
  2129        LuoKentta(); 
  2230        AsetaOhjaimet(); 
   31        LisaaLaskurit(); 
  2332        AloitaPeli(); 
  2433        
   
  4453 
  4554        pallo.Restitution = 1.0; 
   55        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   56 
  4657 
  4758        maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  4859        maila2 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  49         
  50         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   60 
   61        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   62        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   63        vasenReuna.IsVisible = false; 
   64        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   65        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   66        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   67        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   68        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   69        alaReuna.IsVisible = false; 
   70        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   71        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   72        ylaReuna.IsVisible = false; 
   73 
  5174        Level.Background.Color = Color.Red; 
  5275    } 
   
  82105        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  83106        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  84         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, Vector.Zero); 
  85         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, nopeusAlas); 
   107        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   108        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  86109 
  87110        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   
  92115    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  93116    { 
   117        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   118        { 
   119            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   120            return; 
   121        } 
   122        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   123        { 
   124            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   125            return; 
   126        } 
  94127        maila.Velocity = nopeus; 
   128 
  95129    } 
  96   
   130 
   131    void LisaaLaskurit() 
   132    { 
   133        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   134        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   135    } 
   136 
   137    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   138    { 
   139        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   140        laskuri.MaxValue = 10; 
   141 
   142        Label naytto = new Label(); 
   143        naytto.BindTo(laskuri); 
   144        naytto.X = x; 
   145        naytto.Y = y; 
   146        naytto.TextColor = Color.White; 
   147        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   148        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   149        Add(naytto); 
   150 
   151        return laskuri; 
   152    } 
   153     
   154    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   155    { 
   156        if (kohde == oikeaReuna) 
   157        { 
   158            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   159        } 
   160        else if (kohde == vasenReuna) 
   161        { 
   162            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   163        } 
   164    } 
   165 
  97166 
  98167} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.