Changeset 7799 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2016-07-05 14:57:39 (7 years ago)
Author:
aaelruut
Message:
 
Location:
2015/koodauskerho/AakeR/IMBT
Files:
31 added
3 deleted
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.cs

  r7728 r7799  
  1212    public DoubleMeter healthit; 
  1313    public bool savuttaa = false; 
   14    public bool liekittaa = false; 
  1415    public bool erikoiskyky = true; 
  1516    public AssaultRifle Ase; 
   
  2021    public GamePad kontrolleri; 
  2122    public Timer liekkiAjastin; 
   23    public Timer savunSeuraajaAjastin; 
  2224    public double Nopeus = 1000; 
  2325 
   
  6567        { 
  6668            this.healthit.Value -= 12 * vahinkoKerroin; 
  67             kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.3); 
   69            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  6870            SavuLiekki(); 
  6971        }); 
   
  8183        ((IMBT)Game.Instance).AddCollisionHandler(this, "laser", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
  8284        { 
  83             this.healthit.Value -= 2.5 * vahinkoKerroin; 
   85            this.healthit.Value -= 1.3 * vahinkoKerroin; 
  8486            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  8587            SavuLiekki(); 
   
  116118    } 
  117119 
  118     public void SavuLiekki() 
   120    public void SavuLiekki() //TODO Liekki ja savu jää paikoilleen kun menee näkymättömäksi. Korjaa 
  119121    { 
  120122        if (this.healthit.Value < this.healthit.MaxValue / 2) 
   
  125127                Game.Instance.Add(savu); 
  126128                savu.Position = this.Position; 
  127                 Timer seuraajaAjastin = new Timer(); 
  128                 seuraajaAjastin.Interval = 0.1; 
  129                 seuraajaAjastin.Timeout += delegate 
   129                savunSeuraajaAjastin = new Timer(); 
   130                savunSeuraajaAjastin.Interval = 0.1; 
   131                savunSeuraajaAjastin.Timeout += delegate 
  130132                { 
  131133                    savu.Position = this.Position; 
  132134                }; 
  133                 seuraajaAjastin.Start(); 
   135                savunSeuraajaAjastin.Start(); 
  134136                this.savuttaa = true; 
  135137            } 
   
  138140        if (this.healthit.Value < this.healthit.MaxValue / 4) 
  139141        { 
  140             Flame liekki = new Flame(((IMBT)Game.Instance).liekkiKuva); 
  141             liekki.MinScale = 25.0; 
  142             liekki.MaxScale = 50.0; 
  143             liekki.ScaleAmount = 0.8; 
  144             Game.Instance.Add(liekki); 
  145             liekki.Position = this.Position; 
  146             liekkiAjastin = new Timer(); 
  147             liekkiAjastin.Interval = 0.1; 
  148             liekkiAjastin.Timeout += delegate 
  149             { 
  150             }; 
  151             liekkiAjastin.Start(); 
  152             this.savuttaa = true; 
   142            if (this.liekittaa == false) 
   143            { 
   144                Flame liekki = new Flame(((IMBT)Game.Instance).liekkiKuva); 
   145                liekki.MinScale = 25.0; 
   146                liekki.MaxScale = 50.0; 
   147                liekki.ScaleAmount = 0.8; 
   148                Game.Instance.Add(liekki); 
   149                liekki.Position = this.Position; 
   150                liekkiAjastin = new Timer(); 
   151                liekkiAjastin.Interval = 0.1; 
   152                liekkiAjastin.Timeout += delegate 
   153                { 
   154                    liekki.Position = this.Position; 
   155                }; 
   156                liekkiAjastin.Start(); 
   157                this.liekittaa = true; 
   158            } 
   159             
  153160 
  154161        } 
   
  232239    Image tahtainKuva2 = LoadImage("Tahtain2"); 
  233240    Image tahtainKuva3 = LoadImage("Tahtain3"); 
   241    Image boostKuva1 = LoadImage("BoostKuva1"); 
   242    Image boostKuva2 = LoadImage("BoostKuva2"); 
   243    Image boostKuva3 = LoadImage("BoostKuva3"); 
   244    Image boostKuva4 = LoadImage("BoostKuva4"); 
   245    Image boostKuva5 = LoadImage("BoostKuva5"); 
   246    Image boostKuva6 = LoadImage("BoostKuva6"); 
   247    Image boostKuva7 = LoadImage("BoostKuva7"); 
   248    Image boostKuva8 = LoadImage("BoostKuva8"); 
   249    Image boostKuva9 = LoadImage("BoostKuva9"); 
   250    Image[] boostinKuvat = LoadImages( 
   251             "BoostKuva1", 
   252             "BoostKuva2", 
   253             "BoostKuva3", 
   254             "BoostKuva4", 
   255             "BoostKuva5", 
   256             "BoostKuva6", 
   257             "BoostKuva7", 
   258             "BoostKuva8", 
   259             "BoostKuva9" 
   260            ); 
   261 
  234262    public Image liekkiKuva = LoadImage("Liekki"); 
  235263    SoundEffect ammusAani = LoadSoundEffect("AmmusÄäni"); 
   
  246274    SoundEffect laserAani2 = LoadSoundEffect("LaserAani2"); 
  247275    SoundEffect aaltoAani = LoadSoundEffect("AaltoAani"); 
   276    SoundEffect tahtainAani = LoadSoundEffect("TahtainAani"); 
   277    SoundEffect tahtainAani2 = LoadSoundEffect("TahtainAani2"); 
   278    SoundEffect valahdysAani = LoadSoundEffect("ValahdysAani"); 
   279    SoundEffect superSniperAani = LoadSoundEffect("superSniperAmmusAani"); 
  248280    Pelaaja pelaaja1; 
  249281    MultiSelectWindow alkuValikko; 
   
  254286    public override void Begin() 
  255287    { 
   288         
  256289        Alkuvalikko(); 
  257290        //LuoKentta(); 
   
  343376    Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int pelaajanr) 
  344377    { 
  345         //int valinta = RandomGen.NextInt(pelaaja1Koneet.Length); 
  346         int valinta = 3; 
   378        int valinta = RandomGen.NextInt(pelaaja1Koneet.Length); 
   379        //int valinta = 1; 
  347380 
  348381        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8, valinta, pelaajienKoneet[pelaajanr - 1][valinta], pelaajienTykit[pelaajanr - 1][valinta], rajahdysKuva, liekkiKuva, LoadSoundEffect("TankkiAani")); 
   
  373406            ajastin.Start(); 
  374407 
  375             double tahtainNopeus = 10; 
   408            double tahtainNopeus = 8; 
  376409            kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, OhjaaTahtain, "", pelaaja, new Vector(tahtainNopeus, 0)); 
  377410            kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, OhjaaTahtain, "", pelaaja, new Vector(-tahtainNopeus, 0)); 
   
  385418        } 
  386419 
   420        if (valinta == 3) 
   421        { 
   422            pelaaja.Nopeus = 1200; 
   423        } 
  387424 
  388425        pelaaja.kontrolleri = kontrollerit[pelaajanr - 1]; 
   
  488525 
  489526 
  490                 Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(2.0, 20.0), delegate { telaJaljet.Destroy(); }); 
   527                Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(5.0, 30.0), delegate { telaJaljet.Destroy(); }); 
  491528            } 
  492529 
   
  587624                                seuraajanAivot.TurnSpeed = UnlimitedAngle.FromDegrees(45); 
  588625                                //seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
  589                                 seuraajanAivot.Speed = 450; 
   626                                seuraajanAivot.Speed = 525; 
  590627                                ammus.Brain = seuraajanAivot; 
  591628 
   
  642679                            Timer.SingleShot(0.01 * maara + 0.01, delegate 
  643680                            { 
  644                                 pelaaja.Ase.FireRate = 0.9; 
   681                                pelaaja.Ase.FireRate = 0.4; 
  645682                            }); 
  646683                        } 
   
  651688                            { 
  652689                                pelaaja.tahtain.Image = tahtainKuva2; 
   690                                tahtainAani.Play(); 
  653691 
  654692                                Timer.SingleShot(0.75, delegate // aika jonka jälkeen tulee räjähdys 
   
  663701                                    Timer.SingleShot(3.5, delegate // aika jonka jälkeen voi taas ampua 
  664702                                    { 
   703                                        tahtainAani2.Play(); 
  665704                                        pelaaja.tahtain.Image = tahtainKuva; 
  666705                                    }); 
   
  761800                            ammus.Image = superSniperAmmus; 
  762801                            ammus.Tag = "superSniperAmmus"; 
   802                            superSniperAani.Play(); 
  763803                            ammus.Width *= 4.0; 
  764804                            ammus.Height *= 1; 
   
  826866        { 
  827867            int nopeus = 1000; 
   868            GameObject Animaatio = new GameObject(120, 120); 
   869            Animaatio.Position = pelaaja.Position; 
   870            Animaatio.Angle = pelaaja.Angle; 
   871            Add(Animaatio); 
   872            Animation boostAnimaatio = new Animation(boostinKuvat); 
   873            Animaatio.Animation = boostAnimaatio; 
   874            Animaatio.Animation.Start(); 
   875            Animaatio.Animation.FPS = 30; 
   876            Animaatio.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   877            Animaatio.Animation.Played += delegate 
   878            { 
   879                Animaatio.Destroy(); 
   880                 
   881 
   882            }; 
  828883 
  829884            // Koneelle 1 näkymättömyys ja boosti 
   
  834889                pelaaja.IsVisible = false; 
  835890                pelaaja.Ase.IsVisible = false; 
   891                if (pelaaja.savunSeuraajaAjastin != null) pelaaja.savunSeuraajaAjastin.Stop(); 
   892                if (pelaaja.liekkiAjastin != null) pelaaja.liekkiAjastin.Stop(); 
  836893 
  837894                Timer.SingleShot(1.25, delegate 
   
  839896                    pelaaja.IsVisible = true; 
  840897                    pelaaja.Ase.IsVisible = true; 
   898                    if (pelaaja.savunSeuraajaAjastin != null) pelaaja.savunSeuraajaAjastin.Start(); 
   899                    if (pelaaja.liekkiAjastin != null) pelaaja.liekkiAjastin.Start(); 
  841900                }); 
  842901            } 
  843902 
   903            //Koneelle 3 välähdys 
  844904            if (konenr == 3) 
  845905            { 
   
  847907                valahdys.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(0.6); 
  848908                valahdys.FadeColorTo(Color.Transparent, 0.5); 
   909                valahdysAani.Play(); 
  849910                Add(valahdys, 3); 
  850911 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.csproj.Debug.cachefile

  r7674 r7799  
  8282Content\Music4.xnb 
  8383Content\MenuMusic.xnb 
   84Content\TahtainAani.xnb 
   85Content\TahtainAani2.xnb 
   86Content\ValahdysAani.xnb 
   87Content\BoostKuva1.xnb 
   88Content\BoostKuva2.xnb 
   89Content\BoostKuva3.xnb 
   90Content\BoostKuva4.xnb 
   91Content\BoostKuva5.xnb 
   92Content\BoostKuva6.xnb 
   93Content\BoostKuva7.xnb 
   94Content\BoostKuva8.xnb 
   95Content\BoostKuva9.xnb 
   96Content\SuperSniperAmmusAani.xnb 
  8497Content\Music1.wma 
  8598Content\Music2.wma 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{B6A1F4C9-F2E2-4290-A5B5-3717058CC989}.xml

  r7674 r7799  
  621621      <Options>None</Options> 
  622622      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostiAani.xnb</Output> 
  623       <Time>2016-07-04T10:32:39.8298963+03:00</Time> 
   623      <Time>2016-07-05T14:07:18.1049859+03:00</Time> 
  624624    </Item> 
  625625    <Item> 
   
  753753      <Extra>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\MenuMusic.wma</Extra> 
  754754      <Time>2016-07-04T10:32:48.1135494+03:00</Time> 
   755    </Item> 
   756    <Item> 
   757      <Source>TahtainAani.wav</Source> 
   758      <Name>TahtainAani</Name> 
   759      <Importer>WavImporter</Importer> 
   760      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   761      <Options>None</Options> 
   762      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\TahtainAani.xnb</Output> 
   763      <Time>2016-07-05T10:20:14.939808+03:00</Time> 
   764    </Item> 
   765    <Item> 
   766      <Source>TahtainAani2.wav</Source> 
   767      <Name>TahtainAani2</Name> 
   768      <Importer>WavImporter</Importer> 
   769      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   770      <Options>None</Options> 
   771      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\TahtainAani2.xnb</Output> 
   772      <Time>2016-07-05T10:21:01.644478+03:00</Time> 
   773    </Item> 
   774    <Item> 
   775      <Source>ValahdysAani.wav</Source> 
   776      <Name>ValahdysAani</Name> 
   777      <Importer>WavImporter</Importer> 
   778      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   779      <Options>None</Options> 
   780      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\ValahdysAani.xnb</Output> 
   781      <Time>2016-07-05T10:29:52.1265185+03:00</Time> 
   782    </Item> 
   783    <Item> 
   784      <Source>BoostKuva1.png</Source> 
   785      <Name>BoostKuva1</Name> 
   786      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   787      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   788      <Options>None</Options> 
   789      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva1.xnb</Output> 
   790      <Time>2016-07-04T10:32:50.0323617+03:00</Time> 
   791    </Item> 
   792    <Item> 
   793      <Source>BoostKuva2.png</Source> 
   794      <Name>BoostKuva2</Name> 
   795      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   796      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   797      <Options>None</Options> 
   798      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva2.xnb</Output> 
   799      <Time>2016-07-04T10:32:48.0043487+03:00</Time> 
   800    </Item> 
   801    <Item> 
   802      <Source>BoostKuva3.png</Source> 
   803      <Name>BoostKuva3</Name> 
   804      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   805      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   806      <Options>None</Options> 
   807      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva3.xnb</Output> 
   808      <Time>2016-07-04T10:32:50.0323617+03:00</Time> 
   809    </Item> 
   810    <Item> 
   811      <Source>BoostKuva4.png</Source> 
   812      <Name>BoostKuva4</Name> 
   813      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   814      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   815      <Options>None</Options> 
   816      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva4.xnb</Output> 
   817      <Time>2016-07-04T10:32:48.0199488+03:00</Time> 
   818    </Item> 
   819    <Item> 
   820      <Source>BoostKuva5.png</Source> 
   821      <Name>BoostKuva5</Name> 
   822      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   823      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   824      <Options>None</Options> 
   825      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva5.xnb</Output> 
   826      <Time>2016-07-05T11:59:56.3478866+03:00</Time> 
   827    </Item> 
   828    <Item> 
   829      <Source>BoostKuva6.png</Source> 
   830      <Name>BoostKuva6</Name> 
   831      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   832      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   833      <Options>None</Options> 
   834      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva6.xnb</Output> 
   835      <Time>2016-07-05T12:01:13.3035814+03:00</Time> 
   836    </Item> 
   837    <Item> 
   838      <Source>BoostKuva7.png</Source> 
   839      <Name>BoostKuva7</Name> 
   840      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   841      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   842      <Options>None</Options> 
   843      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva7.xnb</Output> 
   844      <Time>2016-07-05T12:01:55.713822+03:00</Time> 
   845    </Item> 
   846    <Item> 
   847      <Source>BoostKuva8.png</Source> 
   848      <Name>BoostKuva8</Name> 
   849      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   850      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   851      <Options>None</Options> 
   852      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva8.xnb</Output> 
   853      <Time>2016-07-05T12:02:59.770227+03:00</Time> 
   854    </Item> 
   855    <Item> 
   856      <Source>BoostKuva9.png</Source> 
   857      <Name>BoostKuva9</Name> 
   858      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   859      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   860      <Options>None</Options> 
   861      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva9.xnb</Output> 
   862      <Time>2016-07-05T12:05:10.343283+03:00</Time> 
   863    </Item> 
   864    <Item> 
   865      <Source>SuperSniperAmmusAani.wav</Source> 
   866      <Name>SuperSniperAmmusAani</Name> 
   867      <Importer>WavImporter</Importer> 
   868      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   869      <Options>None</Options> 
   870      <Output>C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\SuperSniperAmmusAani.xnb</Output> 
   871      <Time>2016-07-05T14:21:33.7785447+03:00</Time> 
  755872    </Item> 
  756873    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/IMBT.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7168 r7799  
  9595C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\MenuMusic.xnb 
  9696C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\MenuMusic.wma 
   97C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\TahtainAani.xnb 
   98C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\TahtainAani2.xnb 
   99C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\ValahdysAani.xnb 
   100C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva1.xnb 
   101C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva2.xnb 
   102C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva3.xnb 
   103C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva4.xnb 
   104C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva5.xnb 
   105C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva6.xnb 
   106C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva7.xnb 
   107C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva8.xnb 
   108C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\BoostKuva9.xnb 
   109C:\MyTemp\AakeR\IMBT\IMBT\IMBT\bin\x86\Debug\Content\SuperSniperAmmusAani.xnb 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/obj/x86/Debug/cachefile-{B6A1F4C9-F2E2-4290-A5B5-3717058CC989}-targetpath.txt

  r7674 r7799  
  8787Content\MenuMusic.xnb 
  8888Content\MenuMusic.wma 
   89Content\TahtainAani.xnb 
   90Content\TahtainAani2.xnb 
   91Content\ValahdysAani.xnb 
   92Content\BoostKuva1.xnb 
   93Content\BoostKuva2.xnb 
   94Content\BoostKuva3.xnb 
   95Content\BoostKuva4.xnb 
   96Content\BoostKuva5.xnb 
   97Content\BoostKuva6.xnb 
   98Content\BoostKuva7.xnb 
   99Content\BoostKuva8.xnb 
   100Content\BoostKuva9.xnb 
   101Content\SuperSniperAmmusAani.xnb 
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBTContent/IMBTContent.contentproj

  r7168 r7799  
  540540    </Compile> 
  541541  </ItemGroup> 
   542  <ItemGroup> 
   543    <Compile Include="TahtainAani.wav"> 
   544      <Name>TahtainAani</Name> 
   545      <Importer>WavImporter</Importer> 
   546      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   547    </Compile> 
   548    <Compile Include="TahtainAani2.wav"> 
   549      <Name>TahtainAani2</Name> 
   550      <Importer>WavImporter</Importer> 
   551      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   552    </Compile> 
   553  </ItemGroup> 
   554  <ItemGroup> 
   555    <Compile Include="ValahdysAani.wav"> 
   556      <Name>ValahdysAani</Name> 
   557      <Importer>WavImporter</Importer> 
   558      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   559    </Compile> 
   560  </ItemGroup> 
   561  <ItemGroup> 
   562    <Compile Include="BoostKuva1.png"> 
   563      <Name>BoostKuva1</Name> 
   564      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   565      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   566    </Compile> 
   567    <Compile Include="BoostKuva2.png"> 
   568      <Name>BoostKuva2</Name> 
   569      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   570      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   571    </Compile> 
   572    <Compile Include="BoostKuva3.png"> 
   573      <Name>BoostKuva3</Name> 
   574      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   575      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   576    </Compile> 
   577    <Compile Include="BoostKuva4.png"> 
   578      <Name>BoostKuva4</Name> 
   579      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   580      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   581    </Compile> 
   582    <Compile Include="BoostKuva5.png"> 
   583      <Name>BoostKuva5</Name> 
   584      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   585      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   586    </Compile> 
   587    <Compile Include="BoostKuva6.png"> 
   588      <Name>BoostKuva6</Name> 
   589      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   590      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   591    </Compile> 
   592    <Compile Include="BoostKuva7.png"> 
   593      <Name>BoostKuva7</Name> 
   594      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   595      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   596    </Compile> 
   597    <Compile Include="BoostKuva8.png"> 
   598      <Name>BoostKuva8</Name> 
   599      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   600      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   601    </Compile> 
   602    <Compile Include="BoostKuva9.png"> 
   603      <Name>BoostKuva9</Name> 
   604      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   605      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   606    </Compile> 
   607  </ItemGroup> 
   608  <ItemGroup> 
   609    <Compile Include="SuperSniperAmmusAani.wav"> 
   610      <Name>SuperSniperAmmusAani</Name> 
   611      <Importer>WavImporter</Importer> 
   612      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   613    </Compile> 
   614  </ItemGroup> 
  542615  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  543616  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.