Ignore:
Timestamp:
2016-07-05 10:41:03 (5 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/PekkaP/PongVersionTwo/PongVersionTwo/PongVersionTwo/PongVersionTwo.cs

  r7718 r7748  
  1 using System; 
   1 
   2using System; 
  23using System.Collections.Generic; 
   4using System.Linq; 
   5using System.Text; 
  36using Jypeli; 
  47using Jypeli.Assets; 
   
  710using Jypeli.Widgets; 
  811 
  9 public class PongVersionTwo : PhysicsGame 
   12public class Pong : PhysicsGame 
  1013{ 
  1114    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   
  1619    PhysicsObject maila2; 
  1720 
   21    PhysicsObject vasenReuna; 
   22    PhysicsObject oikeaReuna; 
   23 
  1824    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
  1925    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   26 
  2027    public override void Begin() 
  2128    { 
  22         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  23         Luokentta(); 
   29        LuoKentta(); 
  2430        AsetaOhjaimet(); 
   31        LisaaLaskurit(); 
  2532        AloitaPeli(); 
  26         LisaaLaskurit(); 
  2733    } 
  28     void Luokentta() 
   34 
   35    void LuoKentta() 
  2936    { 
  3037        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  31         pallo.Restitution = 3.0; 
  3238        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  33         Add(pallo); 
   39        pallo.Color = Color.Black; 
  3440        pallo.X = -200.0; 
  3541        pallo.Y = 0.0; 
   42        pallo.Restitution = 1.0; 
   43        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   44        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   45        Add(pallo); 
   46        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3647 
  3748        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  38         maila2 = LuoMaila(Level.Right + 20.0, 0.0); 
   49        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3950 
  40         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   51        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   52        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   53        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   54        vasenReuna.IsVisible = false; 
   55 
   56        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   57        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   58        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   59        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   60 
   61        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   62        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   63        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   64        ylaReuna.IsVisible = false; 
   65 
   66        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   67        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   68        alaReuna.IsVisible = false; 
   69        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   70 
  4171        Level.Background.Color = Color.Green; 
  4272 
  4373        Camera.ZoomToLevel(); 
  4474    } 
  45     void AloitaPeli() 
  46     { 
  47         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  48         pallo.Hit(impulssi); 
  49     } 
   75 
  5076    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5177    { 
  5278        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  5379        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   80        maila.Color = Color.Black; 
  5481        maila.X = x; 
  5582        maila.Y = y; 
  5683        maila.Restitution = 1.0; 
   84        maila.KineticFriction = 0.0; 
  5785        Add(maila); 
  5886        return maila; 
  59  
  60  
  6187    } 
  62     void AsetaOhjaimet() 
  63     { 
  64         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  65         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  66         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  67         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  68  
  69         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  70         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  71         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  72         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  73  
  74         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  75         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  76     } 
  77     void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  78     { 
  79         if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
  80         { 
  81             maila.Velocity = Vector.Zero; 
  82             return; 
  83         } 
  84         if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
  85         { 
  86             maila.Velocity = Vector.Zero; 
  87             return; 
  88         } 
  89  
  90         maila.Velocity = nopeus; 
  91     } 
  92  
  9388 
  9489    void LisaaLaskurit() 
  9590    { 
  96         // ... 
   91        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   92        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  9793    } 
   94 
  9895    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  9996    { 
   
  105102        naytto.X = x; 
  106103        naytto.Y = y; 
  107         naytto.TextColor = Color.Crimson; 
   104        naytto.TextColor = Color.Yellow; 
  108105        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   106        naytto.Color = Level.Background.Color; 
  109107        Add(naytto); 
  110108 
  111109        return laskuri; 
  112110    } 
   111 
   112    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   113    { 
   114        if (kohde == oikeaReuna) 
   115        { 
   116            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   117        } 
   118        else if (kohde == vasenReuna) 
   119        { 
   120            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   121        } 
   122    } 
   123 
   124    void AloitaPeli() 
   125    { 
   126        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   127        pallo.Hit(impulssi); 
   128    } 
   129 
   130    void AsetaOhjaimet() 
   131    { 
   132        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   133        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   134        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   135        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   136 
   137        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   138        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   139        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   140        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   141 
   142        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   143        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   144 
   145        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   146        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   147        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   148        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   149 
   150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   152        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   153        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   154 
   155        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   156        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   157    } 
   158 
   159    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   160    { 
   161        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   162        { 
   163            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   164            return; 
   165        } 
   166        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   167        { 
   168            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   169            return; 
   170        } 
   171 
   172        maila.Velocity = nopeus; 
   173    } 
   174    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500; 
   175 
   176    protected override void Update(Time time) 
   177    { 
   178        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS) 
   179        { 
   180            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y); 
   181        } 
   182        base.Update(time); 
   183    } 
  113184} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.