Changeset 7725 for 2016/27/AnttiN


Ignore:
Timestamp:
2016-07-04 14:58:22 (7 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
Location:
2016/27/AnttiN/pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/AnttiN/pong/pong/pong/pong.cs

  r7684 r7725  
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500); 
   13 
  1114    PhysicsObject pallo; 
   15 
   16    PhysicsObject maila1; 
   17    PhysicsObject maila2; 
   18 
   19    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1223 
  1324    public override void Begin() 
  1425    { 
  1526        LuoKentta(); 
   27        AloitaPeli(); 
   28        AsetaOhjaimet(); 
   29        LisaaLaskurit(); 
  1630 
  17         Vector impulssi = new Vector(300.0, 0.0); 
  18         pallo.Hit(impulssi); 
  19          
  20          
  21          
  22         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   31    } 
  2332 
  24         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  25         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   33 
   34    protected override void Update(Time time) 
   35    { 
   36        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS) 
   37        { 
   38            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y); 
   39        } 
   40        base.Update(time); 
  2641    } 
  2742 
   
  3449        Add(pallo); 
  3550        pallo.Restitution = 1.0; 
   51        pallo.Color = Color.Blue; 
  3652 
  37         Level.Background.Color = Color.Black; 
   53        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   54        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   55 
   56        Level.Background.Color = Color.Green; 
  3857        Level.CreateBorders(1.0, false); 
  3958 
  4059        Camera.ZoomToLevel(); 
  41      } 
   60    } 
   61 
   62    void AloitaPeli() 
   63    { 
   64 
   65        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   66        pallo.Hit(impulssi); 
   67 
   68    } 
   69 
   70    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   71    { 
   72        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   73        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   74        maila.X = x; 
   75        maila.Y = y; 
   76        maila.Restitution = 1.0; 
   77        Add(maila); 
   78        maila.Color = Color.Yellow; 
   79        return maila; 
   80    } 
   81    void AsetaOhjaimet() 
   82    { 
   83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   84        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   86        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   87 
   88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   91        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   92 
   93        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   95 
   96        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   97        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   98        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   99        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   100 
   101        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   102        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   103        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   104        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   105 
   106        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   107        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   108    } 
   109 
   110 
   111    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   112    { 
   113        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   114        { 
   115            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   116            return; 
   117        } 
   118        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   119        { 
   120            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   121            return; 
   122        } 
   123 
   124        maila.Velocity = nopeus; 
   125    } 
   126 
   127    void LisaaLaskurit() 
   128    { 
   129        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   130        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   131    } 
   132 
   133    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   134    { 
   135        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   136        laskuri.MaxValue = 100; 
   137 
   138        Label naytto = new Label(); 
   139        naytto.BindTo(laskuri); 
   140        naytto.X = x; 
   141        naytto.Y = y; 
   142        naytto.TextColor = Color.White; 
   143        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   144        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   145        Add(naytto); 
   146 
   147        return laskuri; 
   148    } 
  42149 
  43150} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.