Changeset 7703 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2016-07-04 14:37:38 (7 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
Location:
2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r6055 r7703  
  2929 
  3030    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  31     int kenttaNro = 1; 
   31    int kenttaNro = 4; 
  3232 
  3333    public override void Begin() 
  3434    { 
  35         SetWindowSize((int)(Screen.Width), (int)Screen.Height); 
  3635        LataaKentta(); 
  3736    } 
   
  165164    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  166165    { 
  167  
  168166        pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  169167        pelaaja2.Position = paikka; 
  170         pelaaja2.Mass = 3.25; 
   168        pelaaja2.Mass = 0.1; 
  171169        pelaaja2.Image = pelaajan2Kuva; 
  172170        AddCollisionHandler(pelaaja2, "seina", TormaaTasoon); 
   
  180178 
  181179        Add(pelaaja2); 
  182              
  183  
  184  
  185  
  186  
  187180    } 
  188181    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  194187        vihollinen.IgnoresGravity = true; 
  195188        vihollinen.CanRotate = true; 
  196      // vihollinen.Oscillate(new Vector(1, 1), korkeus * 1.5, 0.4); 
   189       vihollinen.Oscillate(new Vector(1, 1), korkeus * 1.5, 0.4); 
  197190 
  198191        Add(vihollinen); 
   
  274267        maaliAani.Play(); 
  275268        pisteLaskuri.Value += 3; 
  276         MessageDisplay.Add("Popping-whirling!!!"); 
   269        MessageDisplay.Add("Pooping-whirling!!!"); 
  277270        tahti.Destroy(); 
  278271    } 
   
  282275        maaliAani.Play(); 
  283276        pisteLaskuri.Value += 1; 
  284         MessageDisplay.Add("Jaa."); 
   277        MessageDisplay.Add("Toppest kek."); 
  285278        parsakaali.Destroy(); 
  286279    } 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.csproj.Debug.cachefile

  r6055 r7703  
  44Content\Pulla.xnb 
  55Content\parsakaali.xnb 
   6Content\kartta1.xnb 
  67Content\putin kÀnnetty.xnb 
  78Content\samppanja.xnb 
  8 Content\kartta1.xnb 
  99Content\kartta2.xnb 
  1010Content\kartta3.xnb 
  1111Content\kartta4.xnb 
  1212Content\kartta5.xnb 
   13Content\kartta8.xnb 
  1314Content\kartta6.xnb 
  14 Content\kartta8.xnb 
  1515Content\kartta7.xnb 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5919 r7703  
  29312931            </summary> 
  29322932        </member> 
  2933         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
   2933        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
  29342934            <summary> 
  29352935            Asettaa ikkunan koon. 
   
  29372937            <param name="width">Leveys.</param> 
  29382938            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2939         </member> 
  2940         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
  2941             <summary> 
  2942             Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin kÀyttÀmÀÀn joko ikkunaa tai koko ruutua. 
   2939            <param name="height">KÀyttÀÀkö peli koko ruutua.</param> 
   2940        </member> 
   2941        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
   2942            <summary> 
   2943            Asettaa ikkunan koon. 
  29432944            </summary> 
  29442945            <param name="width">Leveys.</param> 
  29452946            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2946             <param name="fullscreen">Koko ruutu jos <c>true</c>, muuten ikkuna.</param> 
  2947             <returns></returns> 
  29482947        </member> 
  29492948        <member name="M:Jypeli.Game.Pause"> 
   
  30733072            <summary> 
  30743073            NÀytön dimensiot, eli koko ja reunat. 
   3074            </summary> 
   3075        </member> 
   3076        <member name="P:Jypeli.Game.Window"> 
   3077            <summary> 
   3078            Ikkuna. 
  30753079            </summary> 
  30763080        </member> 
   
  35483552            Ruudukko. Ruudukko piirretÀÀn asettamalla tÀhÀn <c>Grid</c>-olio. 
  35493553            Jos <c>null</c>, ruudukkoa ei piirretÀ. 
   3554            </summary> 
   3555        </member> 
   3556        <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.OnXnaMethod(System.EventHandler{System.EventArgs},System.Object,System.EventArgs)"> 
   3557            <summary> 
   3558            Generic XNA event handler. 
   3559            </summary> 
   3560            <param name="method"></param> 
   3561            <param name="sender"></param> 
   3562            <param name="args"></param> 
   3563        </member> 
   3564        <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.GameWindow,Microsoft.Xna.Framework.GraphicsDeviceManager)"> 
   3565            <summary> 
   3566            Luo uuden ikkunan xna-ikkunan perusteella. 
   3567            </summary> 
   3568            <param name="gameWindow"></param> 
   3569            <param name="graphicsDeviceManager"></param> 
   3570        </member> 
   3571        <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.BeginScreenDeviceChange(System.Boolean)"> 
   3572            <summary> 
   3573             
   3574            </summary> 
   3575            <param name="willBeFullScreen"></param> 
   3576        </member> 
   3577        <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.EndScreenDeviceChange(System.String,System.Int32,System.Int32)"> 
   3578            <summary> 
   3579             
   3580            </summary> 
   3581            <param name="screenDeviceName"></param> 
   3582            <param name="clientWidth"></param> 
   3583            <param name="clientHeight"></param> 
   3584        </member> 
   3585        <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.Update"> 
   3586            <summary> 
   3587            Kutsutaan Jypelin pÀivityssilmukasta. 
   3588            </summary> 
   3589        </member> 
   3590        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ClientSizeChanged"> 
   3591            <summary> 
   3592             
   3593            </summary> 
   3594        </member> 
   3595        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.OrientationChanged"> 
   3596            <summary> 
   3597             
   3598            </summary> 
   3599        </member> 
   3600        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ScreenDeviceNameChanged"> 
   3601            <summary> 
   3602             
   3603            </summary> 
   3604        </member> 
   3605        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.EnterFullscreen"> 
   3606            <summary> 
   3607            Tapahtuu kun mennÀÀn koko ruudun tilaan. 
   3608            </summary> 
   3609        </member> 
   3610        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ExitFullscreen"> 
   3611            <summary> 
   3612            Tapahtuu kun poistutaan koko ruudun tilasta 
   3613            </summary> 
   3614        </member> 
   3615        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Moved"> 
   3616            <summary> 
   3617            Tapahtuu kun ikkunaa siirretÀÀn. 
   3618            </summary> 
   3619        </member> 
   3620        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
   3621            <summary> 
   3622            Tapahtuu kun ikkunan kokoa on muutettu. 
   3623            </summary> 
   3624        </member> 
   3625        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.AllowUserResizing"> 
   3626            <summary> 
   3627            Voiko kÀyttÀjÀ muuttaa ikkunan kokoa ikkunan reunasta. 
   3628            </summary> 
   3629        </member> 
   3630        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.CurrentOrientation"> 
   3631            <summary> 
   3632            Ikkunan asento puhelimessa (pysty tai vaaka) 
   3633            </summary> 
   3634        </member> 
   3635        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Title"> 
   3636            <summary> 
   3637            Ikkunan otsikko. 
   3638            </summary> 
   3639        </member> 
   3640        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Width"> 
   3641            <summary> 
   3642            Ikkunan leveys. 
   3643            </summary> 
   3644        </member> 
   3645        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Height"> 
   3646            <summary> 
   3647            Ikkunan korkeus. 
   3648            </summary> 
   3649        </member> 
   3650        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Fullscreen"> 
   3651            <summary> 
   3652            Onko ikkuna koko nÀytön kokoinen ilman reunoja. 
   3653            </summary> 
   3654        </member> 
   3655        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Handle"> 
   3656            <summary> 
   3657            API-kahva ikkunaan. 
   3658            </summary> 
   3659        </member> 
   3660        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.ScreenDeviceName"> 
   3661            <summary> 
   3662            NÀyttölaitteen nimi. 
   3663            </summary> 
   3664        </member> 
   3665        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Left"> 
   3666            <summary> 
   3667            Ikkunan vasemman reunan x-koordinaatti. 
   3668            </summary> 
   3669        </member> 
   3670        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Top"> 
   3671            <summary> 
   3672            Ikkunan ylÀreunan y-koordinaatti. 
   3673            Huom. y kasvaa alaspÀin! 
   3674            </summary> 
   3675        </member> 
   3676        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Right"> 
   3677            <summary> 
   3678            Ikkunan oikean reunan x-koordinaatti. 
   3679            </summary> 
   3680        </member> 
   3681        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Bottom"> 
   3682            <summary> 
   3683            Ikkunan alareunan y-koordinaatti. 
   3684            Huom. y kasvaa alaspÀin! 
   3685            </summary> 
   3686        </member> 
   3687        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.X"> 
   3688            <summary> 
   3689            Ikkunan keskikohdan x-koordinaatti. 
   3690            </summary> 
   3691        </member> 
   3692        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Y"> 
   3693            <summary> 
   3694            Ikkunan keskikohdan y-koordinaatti. 
   3695            Huom. y kasvaa alaspÀin! 
   3696            </summary> 
   3697        </member> 
   3698        <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.ClientBounds"> 
   3699            <summary> 
   3700            Ikkunan koko ja paikka xna-neliönÀ. 
   3701            </summary> 
   3702        </member> 
   3703        <member name="T:Jypeli.JypeliWindow.MoveEvent"> 
   3704            <summary> 
   3705            Tapahtumatyyppi ikkunan paikan muutokselle. 
   3706            </summary> 
   3707        </member> 
   3708        <member name="T:Jypeli.JypeliWindow.ResizeEvent"> 
   3709            <summary> 
   3710            Tapahtumatyyppi ikkunan koon muutokselle. 
  35503711            </summary> 
  35513712        </member> 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{D1054F62-B0A3-4AC6-A229-ECA6D20A1699}.xml

  r6055 r7703  
  88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-06-08T14:37:22.0828707+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-07-04T14:24:57.7687405+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-06-09T15:03:05.3367603+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   20      <Time>2016-07-04T14:24:57.7687405+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\pacman.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-06-08T14:40:55.6143707+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\pacman.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-07-04T14:24:57.7687405+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Pulla.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-06-08T14:41:38.4867707+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Pulla.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-07-04T14:24:57.8155405+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\parsakaali.xnb</Output> 
  47       <Time>2015-06-09T10:53:28.2401603+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\parsakaali.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-07-04T14:24:57.7843405+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>kartta1.png</Source> 
   51      <Name>kartta1</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta1.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-07-04T14:24:57.7843405+03:00</Time> 
  4857    </Item> 
  4958    <Item> 
   
  5362      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5463      <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\putin kännetty.xnb</Output> 
  56       <Time>2015-06-11T09:15:05.2239845+03:00</Time> 
   64      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\putin kännetty.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-07-04T14:24:57.8311405+03:00</Time> 
  5766    </Item> 
  5867    <Item> 
   
  6271      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  6372      <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\samppanja.xnb</Output> 
  65       <Time>2015-06-10T11:06:03.8025818+03:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  68       <Source>kartta1.png</Source> 
  69       <Name>kartta1</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta1.xnb</Output> 
  74       <Time>2015-06-11T10:03:58.756025+03:00</Time> 
   73      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\samppanja.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-07-04T14:24:57.7999405+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
  7676    <Item> 
   
  8080      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  8181      <Options>None</Options> 
  82       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta2.xnb</Output> 
  83       <Time>2015-06-12T08:49:04.4034321+03:00</Time> 
   82      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta2.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-07-04T14:24:57.7843405+03:00</Time> 
  8484    </Item> 
  8585    <Item> 
   
  8989      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9090      <Options>None</Options> 
  91       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta3.xnb</Output> 
  92       <Time>2015-06-11T10:18:18.9795729+03:00</Time> 
   91      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta3.xnb</Output> 
   92      <Time>2016-07-04T14:24:57.7843405+03:00</Time> 
  9393    </Item> 
  9494    <Item> 
   
  9898      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9999      <Options>None</Options> 
  100       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta4.xnb</Output> 
  101       <Time>2015-06-11T11:00:04.8413773+03:00</Time> 
   100      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta4.xnb</Output> 
   101      <Time>2016-07-04T14:24:57.7999405+03:00</Time> 
  102102    </Item> 
  103103    <Item> 
   
  107107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  108108      <Options>None</Options> 
  109       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta5.xnb</Output> 
  110       <Time>2015-06-12T09:00:18.3866321+03:00</Time> 
   109      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta5.xnb</Output> 
   110      <Time>2016-07-04T14:24:57.7999405+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>kartta8.png</Source> 
   114      <Name>kartta8</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta8.xnb</Output> 
   119      <Time>2016-07-04T14:24:57.8155405+03:00</Time> 
  111120    </Item> 
  112121    <Item> 
   
  116125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  117126      <Options>None</Options> 
  118       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta6.xnb</Output> 
  119       <Time>2015-06-12T09:18:29.5935277+03:00</Time> 
  120     </Item> 
  121     <Item> 
  122       <Source>kartta8.png</Source> 
  123       <Name>kartta8</Name> 
  124       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  125       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  126       <Options>None</Options> 
  127       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta8.xnb</Output> 
  128       <Time>2015-06-11T13:44:19.5046943+03:00</Time> 
   127      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta6.xnb</Output> 
   128      <Time>2016-07-04T14:24:57.7999405+03:00</Time> 
  129129    </Item> 
  130130    <Item> 
   
  134134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135135      <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta7.xnb</Output> 
  137       <Time>2015-06-12T10:44:31.0403802+03:00</Time> 
   136      <Output>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta7.xnb</Output> 
   137      <Time>2016-07-04T14:24:57.8155405+03:00</Time> 
  138138    </Item> 
  139139    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  144144      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  145145      <CompressContent>false</CompressContent> 
  146       <RootDirectory>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\</RootDirectory> 
  147       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\</LoggerRootDirectory> 
  148       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  149       <OutputDirectory>C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   146      <RootDirectory>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\</RootDirectory> 
   147      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\</LoggerRootDirectory> 
   148      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   149      <OutputDirectory>C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  150150    </Settings> 
  151151    <Assemblies> 
  152152      <Assembly> 
  153153        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  154         <Value>2014-11-26T00:23:34+02:00</Value> 
   154        <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
  155155      </Assembly> 
  156156      <Assembly> 
   
  180180      <Assembly> 
  181181        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  182         <Value>2014-11-26T00:23:36+02:00</Value> 
   182        <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
  183183      </Assembly> 
  184184      <Assembly> 
  185185        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  186         <Value>2014-05-02T09:58:16.3807377+03:00</Value> 
   186        <Value>2015-09-16T18:36:58.6261942+03:00</Value> 
  187187      </Assembly> 
  188188    </Assemblies> 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6055 r7703  
  2222C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta8.xnb 
  2323C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta7.xnb 
   24C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb 
   25C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   26C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\pacman.xnb 
   27C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Pulla.xnb 
   28C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\parsakaali.xnb 
   29C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta1.xnb 
   30C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\putin kÀnnetty.xnb 
   31C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\samppanja.xnb 
   32C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta2.xnb 
   33C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta3.xnb 
   34C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta4.xnb 
   35C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta5.xnb 
   36C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta8.xnb 
   37C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta6.xnb 
   38C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kartta7.xnb 
   39C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.exe 
   40C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.pdb 
   41C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   42C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   43C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   44C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   45C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.exe 
   46C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.pdb 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{D1054F62-B0A3-4AC6-A229-ECA6D20A1699}-targetpath.txt

  r6055 r7703  
  44Content\Pulla.xnb 
  55Content\parsakaali.xnb 
   6Content\kartta1.xnb 
  67Content\putin kÀnnetty.xnb 
  78Content\samppanja.xnb 
  8 Content\kartta1.xnb 
  99Content\kartta2.xnb 
  1010Content\kartta3.xnb 
  1111Content\kartta4.xnb 
  1212Content\kartta5.xnb 
   13Content\kartta8.xnb 
  1314Content\kartta6.xnb 
  14 Content\kartta8.xnb 
  1515Content\kartta7.xnb 
 • 2015/24/OskariL/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r5919 r7703  
  11C:\MyTemp\OskariL\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\OskariL2015\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.