Changeset 7649


Ignore:
Timestamp:
2016-07-03 10:00:22 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kama jonka voi poimia ja heittää

Location:
2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest.cs

  r7648 r7649  
  1515    public SimplePlatformCharacter(double width, double height) : base(width, height) 
  1616    { 
   17        FacingDirection = Direction.Right; 
  1718    } 
  1819 
   
  3637 
  3738    public bool Crouch { get; set; } 
   39 
   40    public SimplePhysics.Object Carrying { get; set; } 
  3841 
  3942    private readonly double fullHeight; 
   
  163166        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFB949"), CreateDestroyableBrick); 
  164167        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFFF00"), CreateCoin); 
   168        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("BCB2FF"), CreateTestItem); 
  165169        tilemap.SetTileMethod(Color.Blue, CreatePlayer); 
  166170        tilemap.SetTileMethod(Color.Red, CreateEnemy); 
   
  175179        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Crouch, null, player1, true); 
  176180        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Crouch, null, player1, false); 
  177         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Shoot, null, player1); 
  178         Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Down, MegaShoot, null, player1); 
   181        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, PickupThrow, null, player1); 
   182        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, Shoot, null, player1); 
   183        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Down, MegaShoot, null, player1); 
  179184        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, () => { ClearAll(); Begin(); }, "Lopeta peli"); 
  180185        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  208213        SetTile(x, y, tile); 
  209214 
   215        // Tiili hajoaa jos pelaaja törmää siihen alapuolelta. 
  210216        tile.AddCollisionHandler("player", (t, player) => 
  211217        { 
   
  242248        player1.Tag = "player"; 
  243249        player1.Crushed += player1.Destroy; 
   250        player1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  244251        Add(player1); 
   252 
   253        // Ajastin, joka pitää kannossa olevan kaman pään päällä. 
   254        var timer = new Timer { Interval = 0.01 }; 
   255        timer.Timeout += () => 
   256        { 
   257            if (player1.Carrying != null) 
   258            { 
   259                player1.Carrying.X = player1.X; 
   260                player1.Carrying.Bottom = player1.Top; 
   261            } 
   262        }; 
   263        timer.Start(); 
   264 
   265        // Kuollessa pudotetaan kannossa ollut kama. 
   266        player1.Destroyed += () => 
   267        { 
   268            timer.Stop(); 
   269            if (player1.Carrying != null) 
   270            { 
   271                player1.Carrying.Velocity = player1.Velocity; 
   272                player1.Carrying.IgnoresGravity = false; 
   273                player1.Carrying = null; 
   274            } 
   275        }; 
  245276 
  246277        player1.AddCollisionHandler("enemy", HitsEnemy); 
   
  260291        var enemy = new Enemy(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99); 
  261292        enemy.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
   293        enemy.Color = Color.Purple; 
  262294        enemy.Tag = "enemy"; 
  263295        enemy.Speed = 50; 
   
  272304        coin.Tag = "coin"; 
  273305        coin.Color = Color.Yellow; 
   306        coin.Shape = Shape.Star; 
  274307        coin.IgnoresCollisionResponse = true; 
  275308        coin.IgnoresGravity = true; 
  276309        Add(coin); 
   310    } 
   311 
   312    private void CreateTestItem(int x, int y) 
   313    { 
   314        var item = new SimplePhysics.Object(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99); 
   315        item.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
   316        item.Tag = "item"; 
   317        item.Color = Color.DarkGreen; 
   318        item.Shape = Shape.Circle; 
   319        item.RestitutionX = 0.5; 
   320        item.RestitutionY = 0.5; 
   321        item.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   322        Add(item); 
  277323    } 
  278324 
   
  324370    } 
  325371 
   372    private void PickupThrow(Player player) 
   373    { 
   374        // Heitetään kannossa oleva kama. 
   375        if (player.Carrying != null) 
   376        { 
   377            if (Collisions(player.Carrying, Vector.Zero, true).Count == 0) 
   378            { 
   379                player.Carrying.IgnoresGravity = false; 
   380                player.Carrying.Velocity = new Vector(player.Velocity.X * 2, player.Velocity.Y + 100); 
   381                player.Carrying = null; 
   382            } 
   383        } 
   384        else // Tai sitten poimitaan lähellä oleva kama. 
   385        { 
   386            var items = GetObjectsWithTag("item"); 
   387            foreach (var item in items) 
   388            { 
   389                if (player.IntersectsWith(item)) 
   390                { 
   391                    player.Carrying = (SimplePhysics.Object)item; 
   392                    player.Carrying.IgnoresGravity = true; 
   393                    break; 
   394                } 
   395            } 
   396        } 
   397    } 
   398 
  326399    private void Shoot(SimplePlatformCharacter player) 
  327400    { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.