Changeset 7648 for 2016/27/SimoR


Ignore:
Timestamp:
2016-07-03 09:01:24 (5 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kerättävää rahee

Location:
2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysics/Game.cs

  r7643 r7648  
  120120                || obj.IsDestroyed 
  121121                || other.IsDestroyed 
   122                || other.IgnoresCollisionResponse 
   123                || obj.IgnoresCollisionResponse 
  122124                || (obj.CollisionIgnoreGroup > 0 && obj.CollisionIgnoreGroup == other.CollisionIgnoreGroup); 
  123125 
   
  217219            // Yritetään liikuttaa objektia. 
  218220            MoveObject(obj, requiredMovement, dt); 
   221 
   222            // Tarkistetaan törmättiinkö IgnoresCollisionResponse-ominaisuuden 
   223            // omaavien olioiden kanssa. 
   224            for (int i = objectList.Count; i >= 0; i--) 
   225            { 
   226                if (i >= objectList.Count) continue; 
   227                if (obj != objectList[i] && (obj.IgnoresCollisionResponse || objectList[i].IgnoresCollisionResponse)) 
   228                { 
   229                    if (obj.IntersectsWith(objectList[i])) 
   230                    { 
   231                        obj.CollidedWith(objectList[i]); 
   232                        objectList[i].CollidedWith(obj); 
   233                    } 
   234                } 
   235            } 
  219236        } 
  220237 
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysics/Object.cs

  r7643 r7648  
  1313 
  1414        /// <summary> 
  15         /// Onko objekti paikallaan ja fysiikasta piittaamaton. 
   15        /// Onko objekti aina paikallaan pelimaailmassa. 
  1616        /// </summary> 
  1717        public bool IsStatic { get; set; } 
   
  4848 
  4949        /// <summary> 
  50         /// Tapahtuu, kun olio murskautuu seinän ja liikkuvan staattisen objektin väliin. 
   50        /// Jättääkö olio törmäykset huomiotta. Törmäyskäsittelijät suoritetaan kuitenkin. 
   51        /// </summary> 
   52        public bool IgnoresCollisionResponse { get; set; } 
   53 
   54        /// <summary> 
   55        /// Tapahtuu, kun olio murskautuu seinän ja liikkuvan tasanteen väliin. 
  5156        /// </summary> 
  5257        public event Action Crushed; 
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest.cs

  r7647 r7648  
  159159        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("C6723D"), CreateOneWayTile); 
  160160        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FFFF"), CreateIceTile); 
  161         tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFFF00"), CreateMovingPlatform); 
   161        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("D525DB"), CreateMovingPlatform); 
  162162        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("B70909"), CreateDangerousBlock); 
  163163        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFB949"), CreateDestroyableBrick); 
   164        tilemap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFFF00"), CreateCoin); 
  164165        tilemap.SetTileMethod(Color.Blue, CreatePlayer); 
  165166        tilemap.SetTileMethod(Color.Red, CreateEnemy); 
   
  245246        player1.AddCollisionHandler("enemy", HitsEnemy); 
  246247        player1.AddCollisionHandler("death", (a, b) => player1.Destroy()); 
   248        player1.AddCollisionHandler("coin", (a, b) => b.Destroy()); 
  247249    } 
  248250 
   
  262264        enemy.FallOffPlatforms = true; 
  263265        Add(enemy); 
   266    } 
   267 
   268    private void CreateCoin(int x, int y) 
   269    { 
   270        var coin = new SimplePhysics.Object(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99); 
   271        coin.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
   272        coin.Tag = "coin"; 
   273        coin.Color = Color.Yellow; 
   274        coin.IgnoresCollisionResponse = true; 
   275        coin.IgnoresGravity = true; 
   276        Add(coin); 
  264277    } 
  265278 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.