Changeset 7643 for 2016/27/SimoR


Ignore:
Timestamp:
2016-07-02 23:10:35 (5 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Dokumentaatiota ja CollisionIgnoreGroup?-ominaisuus lisätty

Location:
2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysics/Game.cs

  r7639 r7643  
  9393        } 
  9494 
   95        /// <summary> 
   96        /// Palauttaa listan objekteista, jotka pystyvät törmäämään 
   97        /// objektiin, jos se liikkuisi offset-vektorin verran. 
   98        /// </summary> 
   99        /// <remarks> 
   100        /// Ei oikeasti liikuta objektia, offset-vektori on vain hypoteettinen liike. 
   101        /// </remarks> 
  95102        public List<Object> Collisions(Object obj, Vector offset, bool shortCircuit = false) 
  96103        { 
   
  109116 
  110117            Func<Object, bool> noCollision = (other) => 
  111                 !other.IntersectsWith(obj) || 
  112                 other.OneWayPlatform && !(obj.Bottom - offset.Y > other.Top - 1); 
   118                !other.IntersectsWith(obj) 
   119                || other.OneWayPlatform && !(obj.Bottom - offset.Y > other.Top - 1) 
   120                || obj.IsDestroyed 
   121                || other.IsDestroyed 
   122                || (obj.CollisionIgnoreGroup > 0 && obj.CollisionIgnoreGroup == other.CollisionIgnoreGroup); 
  113123 
  114124            // Tarkistetaan törmäykset tiilien kanssa. 
   
  149159        } 
  150160 
   161        /// <summary> 
   162        /// Päivittää liikkuvaa tasannetta. 
   163        /// </summary> 
  151164        public void UpdateMovingPlatform(Object obj, Time time) 
  152165        { 
   
  178191        } 
  179192 
   193        /// <summary> 
   194        /// Päivittää tavallisen SimplePhysics.Object olion fysiikoita. 
   195        /// </summary> 
  180196        public void UpdateObject(Object obj, Time time) 
  181197        { 
   
  203219        } 
  204220 
   221        /// <summary> 
   222        /// Liikuttaa objektia, mutta huolehtii, ettei se voi joutua seinän sisään. 
   223        /// </summary> 
   224        /// <param name="obj">Liikutettava objekti</param> 
   225        /// <param name="requiredMovement">Liike</param> 
   226        /// <param name="dt">Viimeisestä päivityksestä kulunut aika</param> 
  205227        private void MoveObject(Object obj, Vector requiredMovement, double dt) 
  206228        { 
   
  239261            { 
  240262                obj.CollidedWith(other); 
   263                other.CollidedWith(obj); 
  241264            } 
  242265        } 
   
  278301        } 
  279302 
   303        /// <summary> 
   304        /// Muuttaa Jypeli-sijainnin tiilikoordinaatistoon. 
   305        /// </summary> 
  280306        public IntPoint WorldToTilePosition(Vector position) 
  281307        { 
   
  285311        } 
  286312 
   313        /// <summary> 
   314        /// Muuttaa tiilikoordinaatiston ruudun Jypeli-koordinaatistoon. 
   315        /// </summary> 
  287316        public Vector TileToWorldPosition(int x, int y) 
  288317        { 
   
  292321        } 
  293322 
   323        /// <summary> 
   324        /// Muuttaa tiilikoordinaatiston ruudun Jypeli-koordinaatistoon. 
   325        /// </summary> 
  294326        public Vector TileToWorldPosition(IntPoint point) 
  295327        { 
   
  297329        } 
  298330 
   331        /// <summary> 
   332        /// Palauttaa tiilen, tai null jos koordinaatit ovat rajojen yli. 
   333        /// </summary> 
  299334        public Object GetTileAt(int x, int y) 
  300335        { 
   
  306341        } 
  307342 
   343        /// <summary> 
   344        /// Palauttaa tiilen, tai null jos koordinaatit ovat rajojen yli. 
   345        /// </summary> 
  308346        public Object GetTileAt(IntPoint point) 
  309347        { 
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysics/Object.cs

  r7639 r7643  
  4242        public bool IgnoresGravity { get; set; } 
  4343 
   44        /// <summary> 
   45        /// Oliot jotka ovat samassa törmäysryhmässä menevät toistensa läpi. 
   46        /// </summary> 
   47        public int CollisionIgnoreGroup { get; set; } 
  4448 
  4549        /// <summary> 
   
  4953 
  5054        // Tägejä vastaavat törmäyskäsittelijät. 
  51         private readonly Dictionary<string, Action<Object, Object>> collisionHandlers; 
   55        private readonly Dictionary<string, Action<Object, Object>> tagCollisionHandlers; 
   56 
   57        // Törmäyskäsittelijät, jotka tapahtuvat mihin tahansa objektiin törmätessä. 
   58        private readonly List<Action<Object, Object>> collisionHandlers; 
  5259 
  5360        // Otetaan talteen viittaus SimplePhysics.Game peliin. 
   
  5865            Game = (Game)Jypeli.Game.Instance; 
  5966            Friction = 0.5; 
  60             collisionHandlers = new Dictionary<string, Action<Object, Object>>(); 
   67            tagCollisionHandlers = new Dictionary<string, Action<Object, Object>>(); 
   68            collisionHandlers = new List<Action<Object, Object>>(); 
  6169            IsUpdated = true; 
  6270            IsStatic = false; 
   
  6876        public void AddCollisionHandler(string tag, Action<Object, Object> handler) 
  6977        { 
  70             collisionHandlers.Add(tag, handler); 
   78            tagCollisionHandlers.Add(tag, handler); 
   79        } 
   80 
   81        /// <summary> 
   82        /// Lisää uuden törmäyskäsittelijän. 
   83        /// </summary> 
   84        public void AddCollisionHandler(Action<Object, Object> handler) 
   85        { 
   86            collisionHandlers.Add(handler); 
  7187        } 
  7288 
   
  7793        { 
  7894            // Jos törmäyskäsittelijä löytyy, niin kutsutaan sitä. 
  79             if (collisionHandlers.ContainsKey(other.Tag.ToString())) 
   95            if (tagCollisionHandlers.ContainsKey(other.Tag.ToString())) 
  8096            { 
  81                 collisionHandlers[other.Tag.ToString()].Invoke(this, other); 
   97                tagCollisionHandlers[other.Tag.ToString()].Invoke(this, other); 
  8298            } 
   99 
   100            collisionHandlers.ForEach(handler => handler(this, other)); 
  83101        } 
  84102 
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest/SimplePhysicsTest.cs

  r7639 r7643  
  1111    public bool IsGrounded { get; private set; } 
  1212 
   13    public Direction FacingDirection { get; private set; } 
   14 
  1315    public SimplePlatformCharacter(double width, double height) : base(width, height) 
  1416    { 
   17    } 
   18 
   19    public void Walk(double speed) 
   20    { 
   21        if (speed > 0) FacingDirection = Direction.Right; 
   22        if (speed < 0) FacingDirection = Direction.Left; 
   23        Velocity = new Vector(speed, Velocity.Y); 
  1524    } 
  1625 
   
  1928        base.Update(time); 
  2029        IsGrounded = Game.Collisions(this, new Vector(0, -2), true).Count > 0; 
   30    } 
   31} 
   32 
   33class Enemy : SimplePlatformCharacter 
   34{ 
   35    public double Speed { get; set; } 
   36 
   37    public bool FallOffPlatforms { get; set; } 
   38 
   39    private bool walkRight; 
   40 
   41    //private double movement; 
   42 
   43    public Enemy(double width, double height) : base(width, height) 
   44    { 
   45    } 
   46 
   47    public override void Update(Time time) 
   48    { 
   49        //if (movement == 0) 
   50        //    movement = -Speed; 
   51 
   52        if (Game.Collisions(this, new Vector(2, 1), true).Count > 0) 
   53            walkRight = false; 
   54            //movement = -Speed; 
   55 
   56        if (Game.Collisions(this, new Vector(-2, 1), true).Count > 0) 
   57            walkRight = true; 
   58            //movement = Speed; 
   59 
   60        if (!FallOffPlatforms) 
   61        { 
   62            var bottomLeft = new Vector(Left, Bottom + 2); 
   63            var bottomRight = new Vector(Right, Bottom + 2); 
   64 
   65            if (Game.GetTileAt(Game.WorldToTilePosition(bottomRight)) == null) 
   66            { 
   67                walkRight = false; 
   68                //movement = -Speed; 
   69            } 
   70            if (Game.GetTileAt(Game.WorldToTilePosition(bottomLeft)) == null) 
   71            { 
   72                walkRight = true; 
   73                //movement = Speed; 
   74            } 
   75        } 
   76 
   77        //Velocity = new Vector(movement, Velocity.Y); 
   78        Walk(walkRight? Speed : -Speed); 
   79        base.Update(time); 
  2180    } 
  2281} 
   
  49108public class SimplePhysicsTest : SimplePhysics.Game 
  50109{ 
  51     private SimplePlatformCharacter player; 
   110    private SimplePlatformCharacter player1; 
  52111 
  53112    public SimplePhysicsTest() : base(tileSize: 30) 
   
  75134        Camera.ZoomToLevel(); 
  76135 
  77         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Walk, null, player, 200.0); 
  78         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Walk, null, player, -200.0); 
  79         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Jump, null, player); 
   136        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Walk, null, player1, 200.0); 
   137        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Walk, null, player1, -200.0); 
   138        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Jump, null, player1); 
   139        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Shoot, null, player1); 
   140        Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Down, MegaShoot, null, player1); 
  80141        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, () => { ClearAll(); Begin(); }, "Lopeta peli"); 
  81142        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  121182    private void CreatePlayer(int x, int y) 
  122183    { 
  123         player = new SimplePlatformCharacter(TileSize * 0.98, TileSize * 1.98); 
  124         player.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
  125         player.Tag = "player"; 
  126         player.Crushed += player.Destroy; 
  127         Add(player); 
  128  
  129         player.AddCollisionHandler("enemy", HitsEnemy); 
  130         player.AddCollisionHandler("death", (a, b) => player.Destroy()); 
   184        player1 = new SimplePlatformCharacter(TileSize * 0.98, TileSize * 1.98); 
   185        player1.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
   186        player1.Tag = "player"; 
   187        player1.Crushed += player1.Destroy; 
   188        Add(player1); 
   189 
   190        player1.AddCollisionHandler("enemy", HitsEnemy); 
   191        player1.AddCollisionHandler("death", (a, b) => player1.Destroy()); 
  131192    } 
  132193 
   
  140201    private void CreateEnemy(int x, int y) 
  141202    { 
  142         var enemy = new SimplePhysics.Object(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99); 
   203        var enemy = new Enemy(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99); 
  143204        enemy.Position = TileToWorldPosition(x, y); 
  144205        enemy.Tag = "enemy"; 
   206        enemy.Speed = 50; 
   207        enemy.FallOffPlatforms = true; 
  145208        Add(enemy); 
  146209    } 
   
  148211    #endregion 
  149212 
  150     private void Walk(SimplePhysics.Object obj, double speed) 
  151     { 
  152         player.Velocity = new Vector(speed, player.Velocity.Y); 
   213    private void Walk(SimplePlatformCharacter player, double speed) 
   214    { 
   215        //player1.Velocity = new Vector(speed, player1.Velocity.Y); 
   216        player.Walk(speed); 
  153217    } 
  154218 
   
  156220    { 
  157221        if (obj.IsGrounded) 
  158             player.Velocity = new Vector(player.Velocity.X, 500); 
   222            player1.Velocity = new Vector(player1.Velocity.X, 500); 
   223    } 
   224     
   225    private SimplePhysics.Object CreateProjectile(SimplePlatformCharacter player) 
   226    { 
   227        var direction = player.FacingDirection.GetVector().X; 
   228        var proj = new SimplePhysics.Object(10, 10); 
   229        proj.Position = new Vector(player.X + direction * TileSize, player.Y); 
   230        proj.RestitutionX = 1.0; 
   231        proj.RestitutionY = 0.7; 
   232        proj.Friction = 0.2; 
   233        proj.Tag = "proj"; 
   234        proj.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   235        proj.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3); 
   236        Add(proj); 
   237 
   238        if (Collisions(proj, Vector.Zero, true).Count > 0) 
   239        { 
   240            proj.Destroy(); 
   241        } 
   242 
   243        proj.AddCollisionHandler((a, b) => 
   244        { 
   245            if (b is SimplePlatformCharacter) 
   246            { 
   247                proj.Destroy(); 
   248            } 
   249        }); 
   250 
   251        return proj; 
   252    } 
   253 
   254    private void Shoot(SimplePlatformCharacter player) 
   255    { 
   256        var proj = CreateProjectile(player); 
   257        var direction = player.FacingDirection.GetVector().X; 
   258        proj.Velocity = player.Velocity + new Vector(direction * 200, 100); 
   259    } 
   260 
   261    private void MegaShoot(SimplePlatformCharacter player) 
   262    { 
   263        for (int i = 0; i < 3; i++) 
   264        { 
   265            var proj = CreateProjectile(player); 
   266            var direction = player.FacingDirection.GetVector().X; 
   267            proj.Velocity = player.Velocity + new Vector(direction * 200, 100) + RandomGen.NextVector(0, 100); 
   268        } 
  159269    } 
  160270 
  161271    private void HitsEnemy(SimplePhysics.Object player, SimplePhysics.Object enemy) 
  162272    { 
  163         //player.Destroy(); 
  164         enemy.Destroy(); 
   273        //player1.Destroy(); 
   274        //enemy.Destroy(); 
  165275    } 
  166276 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.