Ignore:
Timestamp:
2016-07-02 21:59:20 (3 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Liikkuvat tasanteet toimii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest/SimplePhysics/Game.cs

  r7638 r7639  
  11using System; 
   2using System.Collections.Concurrent; 
  23using System.Collections.Generic; 
   4using System.Linq; 
   5using System.Threading.Tasks; 
  36using Jypeli; 
  47using Jypeli.Widgets; 
   
  9093        } 
  9194 
  92         /// <summary> 
  93         /// Tarkistaa voisiko objekti törmätä tiileen, jos se liikkuisi 
  94         /// offset-vektorin verran pelimaailmassa. 
  95         /// </summary> 
  96         public bool CanCollide(Object obj, Vector offset) 
  97         { 
   95        public List<Object> Collisions(Object obj, Vector offset, bool shortCircuit = false) 
   96        { 
   97            var collisionList = new List<Object>(); 
   98 
  9899            var originalPosition = obj.Position; 
  99100            obj.Position += offset; 
   
  107108            var top = Math.Min(bottomLeft.Y + 1, tileMap.GetLength(1) - 1); 
  108109 
   110            Func<Object, bool> noCollision = (other) => 
   111                !other.IntersectsWith(obj) || 
   112                other.OneWayPlatform && !(obj.Bottom - offset.Y > other.Top - 1); 
   113 
  109114            // Tarkistetaan törmäykset tiilien kanssa. 
  110115            for (int x = left; x <= right; x++) 
   
  112117                for (int y = bottom; y <= top; y++) 
  113118                { 
  114                     if (tileMap[x, y] == null || !tileMap[x, y].IntersectsWith(obj)) 
   119                    if (tileMap[x, y] == null || noCollision(tileMap[x, y])) 
  115120                        continue; 
  116121 
  117                     if (tileMap[x, y].OneWayPlatform && !(obj.Bottom - offset.Y > tileMap[x, y].Top - 1)) 
  118                         continue; 
  119  
  120                     obj.Position = originalPosition; 
  121                     return true; 
   122                    collisionList.Add(tileMap[x, y]); 
   123 
   124                    if (shortCircuit) 
   125                    { 
   126                        obj.Position = originalPosition; 
   127                        return collisionList; 
   128                    } 
  122129                } 
  123130            } 
  124131 
  125132            // Tarkistetaan törmäykset muiden objektien kanssa. 
  126             for (int i = objectList.Count - 1; i >= 0; i--) 
  127             { 
  128                 if (i >= objectList.Count) continue; 
  129                 if (objectList[i] != obj && obj.IntersectsWith(objectList[i])) 
  130                 { 
  131                     obj.Position = originalPosition; 
  132                     return true; 
   133            foreach (var other in objectList) 
   134            { 
   135                if (other != obj && !noCollision(other)) 
   136                { 
   137                    collisionList.Add(other); 
   138 
   139                    if (shortCircuit) 
   140                    { 
   141                        obj.Position = originalPosition; 
   142                        return collisionList; 
   143                    } 
  133144                } 
  134145            } 
  135146 
  136147            obj.Position = originalPosition; 
  137             return false; 
   148            return collisionList; 
   149        } 
   150 
   151        public void UpdateMovingPlatform(Object obj, Time time) 
   152        { 
   153            var dt = time.SinceLastUpdate.TotalSeconds; 
   154            var objectsOnPlatform = new List<Object>(); 
   155 
   156            obj.Size += new Vector(4, 4); 
   157            foreach (var other in objectList) 
   158            { 
   159                if (other != obj && obj.IntersectsWith(other)) 
   160                { 
   161                    objectsOnPlatform.Add(other); 
   162                } 
   163            } 
   164            obj.Size -= new Vector(4, 4); 
   165 
   166            foreach (var other in objectsOnPlatform) 
   167            { 
   168                var movement = obj.Velocity * dt; 
   169                MoveObject(other, movement, dt); 
   170 
   171                if (obj.IntersectsWith(other)) 
   172                { 
   173                    other.OnCrushed(); 
   174                } 
   175            } 
   176 
   177            obj.Position += obj.Velocity * dt; 
  138178        } 
  139179 
   
  142182            var dt = time.SinceLastUpdate.TotalSeconds; 
  143183 
  144             // Lisätään objektin nopeuteen painovoima. 
  145             if (!obj.IgnoresGravity) 
   184            var groundObjects = Collisions(obj, new Vector(0, -2)); 
   185            if (groundObjects.Count > 0) 
   186            { 
   187                // Kitka maata vasten. 
   188                var highestFriction = groundObjects.Max(o => o.Friction); 
   189                var combinedFriction = highestFriction * obj.Friction; 
   190                obj.Velocity = new Vector(obj.Velocity.X * (1 - combinedFriction), obj.Velocity.Y); 
   191            } 
   192            else if (!obj.IgnoresGravity) 
   193            { 
   194                // Lisätään nopeuteen painovoima ilmassa ollessa. 
  146195                obj.Velocity += Gravity * dt; 
   196            } 
  147197 
  148198            // Lasketaan paljonko objektin pitäisi liikkua nopeutensa perusteella. 
  149199            var requiredMovement = obj.Velocity * dt; 
  150200 
   201            // Yritetään liikuttaa objektia. 
   202            MoveObject(obj, requiredMovement, dt); 
   203        } 
   204 
   205        private void MoveObject(Object obj, Vector requiredMovement, double dt) 
   206        { 
  151207            // Tarkistetaan törmäisikö objekti mihinkään, jos se liikkuisi 
  152208            // haluamansa matkan verran. 
  153             if (CanCollide(obj, requiredMovement)) 
   209            var collisions = Collisions(obj, requiredMovement); 
   210 
   211            if (collisions.Count > 0) 
  154212            { 
  155213                // Liikutetaan objekti törmäyksen kontaktipisteeseen. 
   
  177235            } 
  178236 
  179             // TODO: mitäs jos tiilelle halutaankin tägi ja handler? 
  180  
  181             // Tarkistetaan törmäykset muiden objektien kanssa. 
  182             // TODO: Tämä silmukka käydään nyt jo toisen kerran. Kerää törmäys tulokset CanCollide-aliohjelmasta? 
  183             for (int i = objectList.Count - 1; i >= 0; i--) 
  184             { 
  185                 if (i >= objectList.Count) continue; 
  186                 if (objectList[i] != obj && obj.IntersectsWith(objectList[i])) 
  187                 { 
  188                     obj.CollidedWith(objectList[i]); 
  189                 } 
  190             } 
  191  
  192             // Kitka maata vasten. 
  193             if (CanCollide(obj, new Vector(0, -2))) 
  194             { 
  195                 obj.Velocity = new Vector(obj.Velocity.X * (1 - obj.Friction), obj.Velocity.Y); 
   237            // Kutsutaan törmäyskäsittelijöitä. 
   238            foreach (var other in collisions) 
   239            { 
   240                obj.CollidedWith(other); 
  196241            } 
  197242        } 
   
  219264            while (Math.Abs(amount) > Math.Abs(unitStep)) 
  220265            { 
  221                 if (CanCollide(obj, step)) return true; 
   266                if (Collisions(obj, step, true).Count > 0) return true; 
  222267                obj.Position += step; 
  223268                amount -= unitStep; 
   
  226271            if (Math.Abs(amount) > 0) 
  227272            { 
  228                 if (CanCollide(obj, step * amount)) return true; 
   273                if (Collisions(obj, step * amount, true).Count > 0) return true; 
  229274                obj.Position += step * amount; 
  230275            } 
   
  251296            return TileToWorldPosition(point.X, point.Y); 
  252297        } 
  253          
   298 
  254299        public Object GetTileAt(int x, int y) 
  255300        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.