Ignore:
Timestamp:
2016-06-29 13:11:35 (3 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira.cs

  r7563 r7569  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8class Dahlia : PlatformCharacter 
   9{ 
   10 
   11    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(5, 0, 5); 
   12    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   13 
   14    public Dahlia(double leveys, double korkeus) 
   15        : base (leveys, korkeus) 
   16    { 
   17        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   18    } 
   19} 
   20 
  821 
  922public class DahlianKoira : PhysicsGame 
  1023{ 
  11     PlatformCharacter pelaaja; 
   24    Dahlia pelaaja; 
  1225 
  1326    Image pelaajanKuva = LoadImage("herpderp"); 
  1427    Image kummituksenKuva = LoadImage("kummituskuva"); 
   28    Image paalyTiilenKuva = LoadImage("stone1"); 
   29    Image tayttoTiilenKuva = LoadImage("stonefill"); 
   30    Image aseenKuva = LoadImage("ase"); 
   31    Image ammuksenKuva = LoadImage("ammo1"); 
  1532 
  16     Image tiilenKuva = LoadImage("stone1"); 
  17     Image tiiliTaytto = LoadImage("stonefill"); 
   33    private Animation dahliaIdlaa; 
   34    private Animation dahliaHyppaa; 
   35    private Animation dahliaPutoaa; 
   36    private Animation dahliaJuoksee; 
  1837 
  1938    public override void Begin() 
  2039    { 
  21         //Aamupäivällä? 
  22         //TODO: Beginin siivoaminen (koodi omiin aliohjelmiinsa kuten Pongissa konsanaan) 
  23         //TODO: Zoomaus kenttään, ettei tarvitse siristellä silmiä 
  24         //TODO: Kummituksista liikkuvia 
  25         //TODO: Kummitukset satuttavat pelaajaa 
  2640 
   41        AlustaAnimaatiot(); 
   42        LuoKentta(); 
   43        LisaaOhjaimet(); 
   44        LuoKummitukset(); 
   45    } 
   46 
   47    void AlustaAnimaatiot() 
   48    { 
   49        dahliaIdlaa = LoadAnimation("idle"); 
   50        dahliaHyppaa = LoadAnimation("jump"); 
   51        dahliaPutoaa = LoadAnimation("fallfall"); 
   52        dahliaJuoksee = LoadAnimation("runrun"); 
   53    } 
   54 
   55    void LuoKummitukset() 
   56    { 
   57        int indeksi = 0; 
   58        while(indeksi < 19) 
   59        { 
   60            double xKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Left + 200, Level.Right - 200); 
   61            double yKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + 200, Level.Top - 200); 
   62            LuoKummitus(new Vector(xKoordinaatti, yKoordinaatti), 60, 60); 
   63 
   64            indeksi++; 
   65        } 
   66    } 
   67 
   68    void LuoKummitus(Vector paikka, double b, double c) 
   69    { 
   70        PhysicsObject kummitus = new PhysicsObject(b, c); 
   71        kummitus.Position = paikka; 
   72        kummitus.Image = kummituksenKuva; 
   73        kummitus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   74        kummitus.Tag = "kummitus"; 
   75        Add(kummitus, 3); 
   76 
   77        //FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   78        RandomMoverBrain aivot = new RandomMoverBrain(100); 
   79        aivot.WanderRadius = 200; 
   80        kummitus.Brain = aivot; 
   81    } 
   82 
   83    void LuoKentta() 
   84    { 
  2785        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  28         ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso, tiilenKuva); 
  29         ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKummitus); 
  30         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("303030"), LuoTaso, tiiliTaytto); 
   86        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso, paalyTiilenKuva); 
   87        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("303030"), LuoTaso, tayttoTiilenKuva); 
  3188        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoPelaaja); 
   89        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF21"), LuoAse); 
   90        //ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKummitus); 
  3291        ruudut.Execute(60, 60); 
  3392 
   93        Camera.Follow(pelaaja); 
   94        Camera.StayInLevel = true; 
   95 
   96        Level.Background.Color = Color.Brown; 
   97        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   98    } 
   99 
   100    void LuoAse(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   101    { 
   102        PhysicsObject ase = new PhysicsObject(leveys/2, korkeus/2); 
   103        ase.Position = paikka; 
   104        ase.Image = aseenKuva; 
   105        ase.Tag = "plasmakanuuna"; 
   106        Add(ase); 
   107    } 
   108 
   109    void LisaaOhjaimet() 
   110    { 
  34111        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "", 400.0); 
  35112        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "", -400.0); 
  36113        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, ""); 
   114 
   115        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu plasmapanoksia"); 
   116 
   117        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Sulje peli"); 
   118    } 
   119 
   120    void Ammu() 
   121    { 
   122        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   123 
   124        if(ammus != null) 
   125        { 
   126            ammus.Size *= 3; 
   127            ammus.Image = ammuksenKuva; 
   128        } 
  37129         
  38         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  39  
  40         Camera.ZoomToLevel(); 
  41  
  42         Level.Background.Color = Color.Lime; 
  43  
  44         //Iltapäivällä? 
  45         //TODO: Kummituksia kentälle satunnaisesti 
  46         //TODO: Pelaajalle ase, jolla ampua kummituksia 
  47         //TODO: Animaatio pelaajalle 
  48130    } 
  49131 
  50132    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  51133    { 
  52         pelaaja = new PlatformCharacter(80, 120); 
   134        pelaaja = new Dahlia(80, 120); 
  53135        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  54136        pelaaja.Position = paikka; 
  55137        pelaaja.LinearDamping = 1; 
   138        pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
   139        pelaaja.AnimIdle = dahliaIdlaa; 
   140        pelaaja.AnimWalk = dahliaJuoksee; 
   141        pelaaja.AnimJump = dahliaHyppaa; 
   142        pelaaja.AnimFall = dahliaPutoaa; 
  56143        Add(pelaaja); 
   144 
   145        AddCollisionHandler(pelaaja, "kummitus", PelaajaTormaaKummitukseen); 
   146        AddCollisionHandler(pelaaja, "plasmakanuuna", PelaajaPoimiiAseen); 
   147    } 
   148 
   149    void PelaajaTormaaKummitukseen(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject vihu) 
   150    { 
   151        pelaaja.ElamaLaskuri.Value--; 
   152        //Timer.SingleShot(3, Exit); 
   153    } 
   154 
   155    void PelaajaPoimiiAseen(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   156    { 
   157        pelaaja.Weapon = new AssaultRifle(30, 30); 
   158        pelaaja.Weapon.Image = kohde.Image; // tai pelaaja.Weapon.Image = aseenkuva 
   159        //pelaaja.Weapon.Position += new Vector(-5, 20); 
   160        pelaaja.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   161        //pelaaja.Wea 
   162        kohde.Destroy(); 
   163    } 
   164 
   165    void AmmusOsui(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
   166    { 
   167        tormaaja.Destroy(); 
   168        if(tormatty.Tag == "kummitus") 
   169        { 
   170            tormatty.Destroy(); 
   171        } 
  57172    } 
  58173 
   
  61176        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  62177        taso.Position = paikka; 
  63         taso.Color = Color.Black; 
  64178        taso.Image = kuva; 
  65179        Add(taso); 
  66     } 
  67  
  68     void LuoKummitus(Vector a, double b, double c) 
  69     { 
  70         PhysicsObject kummitus = new PhysicsObject(b, c); 
  71         kummitus.Position = a; 
  72         kummitus.Image = kummituksenKuva; 
  73         Add(kummitus); 
  74180    } 
  75181 
   
  84190    } 
  85191 
  86      
  87  
  88192 
  89193} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.