Changeset 7569 for 2016/26


Ignore:
Timestamp:
2016-06-29 13:11:35 (6 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
Location:
2016/26/EmmaH
Files:
83 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira.cs

  r7563 r7569  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8class Dahlia : PlatformCharacter 
   9{ 
   10 
   11    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(5, 0, 5); 
   12    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   13 
   14    public Dahlia(double leveys, double korkeus) 
   15        : base (leveys, korkeus) 
   16    { 
   17        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   18    } 
   19} 
   20 
  821 
  922public class DahlianKoira : PhysicsGame 
  1023{ 
  11     PlatformCharacter pelaaja; 
   24    Dahlia pelaaja; 
  1225 
  1326    Image pelaajanKuva = LoadImage("herpderp"); 
  1427    Image kummituksenKuva = LoadImage("kummituskuva"); 
   28    Image paalyTiilenKuva = LoadImage("stone1"); 
   29    Image tayttoTiilenKuva = LoadImage("stonefill"); 
   30    Image aseenKuva = LoadImage("ase"); 
   31    Image ammuksenKuva = LoadImage("ammo1"); 
  1532 
  16     Image tiilenKuva = LoadImage("stone1"); 
  17     Image tiiliTaytto = LoadImage("stonefill"); 
   33    private Animation dahliaIdlaa; 
   34    private Animation dahliaHyppaa; 
   35    private Animation dahliaPutoaa; 
   36    private Animation dahliaJuoksee; 
  1837 
  1938    public override void Begin() 
  2039    { 
  21         //Aamupäivällä? 
  22         //TODO: Beginin siivoaminen (koodi omiin aliohjelmiinsa kuten Pongissa konsanaan) 
  23         //TODO: Zoomaus kenttään, ettei tarvitse siristellä silmiä 
  24         //TODO: Kummituksista liikkuvia 
  25         //TODO: Kummitukset satuttavat pelaajaa 
  2640 
   41        AlustaAnimaatiot(); 
   42        LuoKentta(); 
   43        LisaaOhjaimet(); 
   44        LuoKummitukset(); 
   45    } 
   46 
   47    void AlustaAnimaatiot() 
   48    { 
   49        dahliaIdlaa = LoadAnimation("idle"); 
   50        dahliaHyppaa = LoadAnimation("jump"); 
   51        dahliaPutoaa = LoadAnimation("fallfall"); 
   52        dahliaJuoksee = LoadAnimation("runrun"); 
   53    } 
   54 
   55    void LuoKummitukset() 
   56    { 
   57        int indeksi = 0; 
   58        while(indeksi < 19) 
   59        { 
   60            double xKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Left + 200, Level.Right - 200); 
   61            double yKoordinaatti = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + 200, Level.Top - 200); 
   62            LuoKummitus(new Vector(xKoordinaatti, yKoordinaatti), 60, 60); 
   63 
   64            indeksi++; 
   65        } 
   66    } 
   67 
   68    void LuoKummitus(Vector paikka, double b, double c) 
   69    { 
   70        PhysicsObject kummitus = new PhysicsObject(b, c); 
   71        kummitus.Position = paikka; 
   72        kummitus.Image = kummituksenKuva; 
   73        kummitus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   74        kummitus.Tag = "kummitus"; 
   75        Add(kummitus, 3); 
   76 
   77        //FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   78        RandomMoverBrain aivot = new RandomMoverBrain(100); 
   79        aivot.WanderRadius = 200; 
   80        kummitus.Brain = aivot; 
   81    } 
   82 
   83    void LuoKentta() 
   84    { 
  2785        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  28         ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso, tiilenKuva); 
  29         ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKummitus); 
  30         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("303030"), LuoTaso, tiiliTaytto); 
   86        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso, paalyTiilenKuva); 
   87        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("303030"), LuoTaso, tayttoTiilenKuva); 
  3188        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoPelaaja); 
   89        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF21"), LuoAse); 
   90        //ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKummitus); 
  3291        ruudut.Execute(60, 60); 
  3392 
   93        Camera.Follow(pelaaja); 
   94        Camera.StayInLevel = true; 
   95 
   96        Level.Background.Color = Color.Brown; 
   97        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   98    } 
   99 
   100    void LuoAse(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   101    { 
   102        PhysicsObject ase = new PhysicsObject(leveys/2, korkeus/2); 
   103        ase.Position = paikka; 
   104        ase.Image = aseenKuva; 
   105        ase.Tag = "plasmakanuuna"; 
   106        Add(ase); 
   107    } 
   108 
   109    void LisaaOhjaimet() 
   110    { 
  34111        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "", 400.0); 
  35112        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "", -400.0); 
  36113        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, ""); 
   114 
   115        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu plasmapanoksia"); 
   116 
   117        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Sulje peli"); 
   118    } 
   119 
   120    void Ammu() 
   121    { 
   122        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   123 
   124        if(ammus != null) 
   125        { 
   126            ammus.Size *= 3; 
   127            ammus.Image = ammuksenKuva; 
   128        } 
  37129         
  38         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  39  
  40         Camera.ZoomToLevel(); 
  41  
  42         Level.Background.Color = Color.Lime; 
  43  
  44         //Iltapäivällä? 
  45         //TODO: Kummituksia kentälle satunnaisesti 
  46         //TODO: Pelaajalle ase, jolla ampua kummituksia 
  47         //TODO: Animaatio pelaajalle 
  48130    } 
  49131 
  50132    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  51133    { 
  52         pelaaja = new PlatformCharacter(80, 120); 
   134        pelaaja = new Dahlia(80, 120); 
  53135        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  54136        pelaaja.Position = paikka; 
  55137        pelaaja.LinearDamping = 1; 
   138        pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
   139        pelaaja.AnimIdle = dahliaIdlaa; 
   140        pelaaja.AnimWalk = dahliaJuoksee; 
   141        pelaaja.AnimJump = dahliaHyppaa; 
   142        pelaaja.AnimFall = dahliaPutoaa; 
  56143        Add(pelaaja); 
   144 
   145        AddCollisionHandler(pelaaja, "kummitus", PelaajaTormaaKummitukseen); 
   146        AddCollisionHandler(pelaaja, "plasmakanuuna", PelaajaPoimiiAseen); 
   147    } 
   148 
   149    void PelaajaTormaaKummitukseen(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject vihu) 
   150    { 
   151        pelaaja.ElamaLaskuri.Value--; 
   152        //Timer.SingleShot(3, Exit); 
   153    } 
   154 
   155    void PelaajaPoimiiAseen(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   156    { 
   157        pelaaja.Weapon = new AssaultRifle(30, 30); 
   158        pelaaja.Weapon.Image = kohde.Image; // tai pelaaja.Weapon.Image = aseenkuva 
   159        //pelaaja.Weapon.Position += new Vector(-5, 20); 
   160        pelaaja.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   161        //pelaaja.Wea 
   162        kohde.Destroy(); 
   163    } 
   164 
   165    void AmmusOsui(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
   166    { 
   167        tormaaja.Destroy(); 
   168        if(tormatty.Tag == "kummitus") 
   169        { 
   170            tormatty.Destroy(); 
   171        } 
  57172    } 
  58173 
   
  61176        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  62177        taso.Position = paikka; 
  63         taso.Color = Color.Black; 
  64178        taso.Image = kuva; 
  65179        Add(taso); 
  66     } 
  67  
  68     void LuoKummitus(Vector a, double b, double c) 
  69     { 
  70         PhysicsObject kummitus = new PhysicsObject(b, c); 
  71         kummitus.Position = a; 
  72         kummitus.Image = kummituksenKuva; 
  73         Add(kummitus); 
  74180    } 
  75181 
   
  84190    } 
  85191 
  86      
  87  
  88192 
  89193} 
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira.csproj.Debug.cachefile

  r7563 r7569  
  55Content\stone2.xnb 
  66Content\stonefill.xnb 
   7Content\ase.xnb 
   8Content\ammo1.xnb 
   9Content\idle.xnb 
   10Content\idle\idle1_0.xnb 
   11Content\idle\idle2_0.xnb 
   12Content\idle\idle3_0.xnb 
   13Content\fallfall.xnb 
   14Content\jump.xnb 
   15Content\runrun.xnb 
   16Content\fallfall\fall1_0.xnb 
   17Content\fallfall\fall2_0.xnb 
   18Content\fallfall\fall3_0.xnb 
   19Content\jump\jump1_0.xnb 
   20Content\jump\jump2_0.xnb 
   21Content\jump\jump3_0.xnb 
   22Content\jump\jump4_0.xnb 
   23Content\jump\jump5_0.xnb 
   24Content\runrun\run01_0.xnb 
   25Content\runrun\run02_0.xnb 
   26Content\runrun\run03_0.xnb 
   27Content\runrun\run04_0.xnb 
   28Content\runrun\run05_0.xnb 
   29Content\runrun\run06_0.xnb 
   30Content\runrun\run07_0.xnb 
   31Content\runrun\run08_0.xnb 
   32Content\runrun\run09_0.xnb 
   33Content\runrun\run10_0.xnb 
   34Content\runrun\run11_0.xnb 
   35Content\runrun\run12_0.xnb 
   36Content\runrun\run13_0.xnb 
   37Content\runrun\run14_0.xnb 
   38Content\runrun\run15_0.xnb 
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7563 r7569  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\herpderp.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-06-28T16:30:02.3359613+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\herpderp.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-06-29T08:44:38.3185746+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kummituskuva.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-28T16:30:02.3359613+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kummituskuva.xnb</Output> 
   20      <Time>2016-06-29T08:44:38.2405741+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-06-28T20:13:09.0011076+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-06-29T12:21:06.9328961+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone1.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-06-28T18:21:55.2718795+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone1.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-06-29T08:44:38.3185746+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone2.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-06-28T18:21:59.2082272+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone2.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-06-29T08:44:38.3185746+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5353      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5454      <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stonefill.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-06-28T18:22:02.8391613+03:00</Time> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stonefill.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-06-29T08:44:38.1781737+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>ase.png</Source> 
   60      <Name>ase</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\ase.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-06-29T12:23:59.9749819+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>ammo1.png</Source> 
   69      <Name>ammo1</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\ammo1.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-06-29T12:36:44.8154464+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>idle.anim</Source> 
   78      <Name>idle</Name> 
   79      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   80      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-06-29T12:46:24.2363575+03:00</Time> 
   84      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle1_0.xnb</Request> 
   85      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle2_0.xnb</Request> 
   86      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle3_0.xnb</Request> 
   87    </Item> 
   88    <Item> 
   89      <Source>idle\idle1.png</Source> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92      <Options>None</Options> 
   93      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle1_0.xnb</Output> 
   94      <Time>2016-06-28T12:17:25.3895928+03:00</Time> 
   95    </Item> 
   96    <Item> 
   97      <Source>idle\idle2.png</Source> 
   98      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   99      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   100      <Options>None</Options> 
   101      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle2_0.xnb</Output> 
   102      <Time>2016-06-28T12:17:25.3895928+03:00</Time> 
   103    </Item> 
   104    <Item> 
   105      <Source>idle\idle3.png</Source> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle3_0.xnb</Output> 
   110      <Time>2016-06-28T12:17:25.3895928+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>fallfall.anim</Source> 
   114      <Name>fallfall</Name> 
   115      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   116      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall.xnb</Output> 
   119      <Time>2016-06-29T13:07:36.3603975+03:00</Time> 
   120      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall1_0.xnb</Request> 
   121      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall2_0.xnb</Request> 
   122      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall3_0.xnb</Request> 
   123    </Item> 
   124    <Item> 
   125      <Source>jump.anim</Source> 
   126      <Name>jump</Name> 
   127      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   128      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   129      <Options>None</Options> 
   130      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump.xnb</Output> 
   131      <Time>2016-06-29T13:07:45.141259+03:00</Time> 
   132      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump1_0.xnb</Request> 
   133      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump2_0.xnb</Request> 
   134      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump3_0.xnb</Request> 
   135      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump4_0.xnb</Request> 
   136      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump5_0.xnb</Request> 
   137    </Item> 
   138    <Item> 
   139      <Source>runrun.anim</Source> 
   140      <Name>runrun</Name> 
   141      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   142      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   143      <Options>None</Options> 
   144      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun.xnb</Output> 
   145      <Time>2016-06-29T13:07:54.884328+03:00</Time> 
   146      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run01_0.xnb</Request> 
   147      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run02_0.xnb</Request> 
   148      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run03_0.xnb</Request> 
   149      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run04_0.xnb</Request> 
   150      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run05_0.xnb</Request> 
   151      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run06_0.xnb</Request> 
   152      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run07_0.xnb</Request> 
   153      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run08_0.xnb</Request> 
   154      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run09_0.xnb</Request> 
   155      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run10_0.xnb</Request> 
   156      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run11_0.xnb</Request> 
   157      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run12_0.xnb</Request> 
   158      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run13_0.xnb</Request> 
   159      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run14_0.xnb</Request> 
   160      <Request>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run15_0.xnb</Request> 
   161    </Item> 
   162    <Item> 
   163      <Source>fallfall\fall1.png</Source> 
   164      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   165      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   166      <Options>None</Options> 
   167      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall1_0.xnb</Output> 
   168      <Time>2016-06-28T12:17:22.627375+03:00</Time> 
   169    </Item> 
   170    <Item> 
   171      <Source>fallfall\fall2.png</Source> 
   172      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   173      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   174      <Options>None</Options> 
   175      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall2_0.xnb</Output> 
   176      <Time>2016-06-28T12:17:22.627375+03:00</Time> 
   177    </Item> 
   178    <Item> 
   179      <Source>fallfall\fall3.png</Source> 
   180      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   181      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   182      <Options>None</Options> 
   183      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall3_0.xnb</Output> 
   184      <Time>2016-06-28T12:17:22.6429751+03:00</Time> 
   185    </Item> 
   186    <Item> 
   187      <Source>jump\jump1.png</Source> 
   188      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   189      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   190      <Options>None</Options> 
   191      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump1_0.xnb</Output> 
   192      <Time>2016-06-28T12:17:24.5315873+03:00</Time> 
   193    </Item> 
   194    <Item> 
   195      <Source>jump\jump2.png</Source> 
   196      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   198      <Options>None</Options> 
   199      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump2_0.xnb</Output> 
   200      <Time>2016-06-28T12:17:24.5315873+03:00</Time> 
   201    </Item> 
   202    <Item> 
   203      <Source>jump\jump3.png</Source> 
   204      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   205      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   206      <Options>None</Options> 
   207      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump3_0.xnb</Output> 
   208      <Time>2016-06-28T12:17:24.5315873+03:00</Time> 
   209    </Item> 
   210    <Item> 
   211      <Source>jump\jump4.png</Source> 
   212      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   213      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   214      <Options>None</Options> 
   215      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump4_0.xnb</Output> 
   216      <Time>2016-06-28T12:17:24.5471874+03:00</Time> 
   217    </Item> 
   218    <Item> 
   219      <Source>jump\jump5.png</Source> 
   220      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   221      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   222      <Options>None</Options> 
   223      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump5_0.xnb</Output> 
   224      <Time>2016-06-28T12:17:24.5471874+03:00</Time> 
   225    </Item> 
   226    <Item> 
   227      <Source>runrun\run01.png</Source> 
   228      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   229      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   230      <Options>None</Options> 
   231      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run01_0.xnb</Output> 
   232      <Time>2016-06-28T12:17:23.236779+03:00</Time> 
   233    </Item> 
   234    <Item> 
   235      <Source>runrun\run02.png</Source> 
   236      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   237      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   238      <Options>None</Options> 
   239      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run02_0.xnb</Output> 
   240      <Time>2016-06-28T12:17:23.236779+03:00</Time> 
   241    </Item> 
   242    <Item> 
   243      <Source>runrun\run03.png</Source> 
   244      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   245      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   246      <Options>None</Options> 
   247      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run03_0.xnb</Output> 
   248      <Time>2016-06-28T12:17:23.236779+03:00</Time> 
   249    </Item> 
   250    <Item> 
   251      <Source>runrun\run04.png</Source> 
   252      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   253      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   254      <Options>None</Options> 
   255      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run04_0.xnb</Output> 
   256      <Time>2016-06-28T12:17:23.2679792+03:00</Time> 
   257    </Item> 
   258    <Item> 
   259      <Source>runrun\run05.png</Source> 
   260      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   261      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   262      <Options>None</Options> 
   263      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run05_0.xnb</Output> 
   264      <Time>2016-06-28T12:17:23.2679792+03:00</Time> 
   265    </Item> 
   266    <Item> 
   267      <Source>runrun\run06.png</Source> 
   268      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   269      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   270      <Options>None</Options> 
   271      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run06_0.xnb</Output> 
   272      <Time>2016-06-28T12:17:23.2835793+03:00</Time> 
   273    </Item> 
   274    <Item> 
   275      <Source>runrun\run07.png</Source> 
   276      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   277      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   278      <Options>None</Options> 
   279      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run07_0.xnb</Output> 
   280      <Time>2016-06-28T12:17:23.2835793+03:00</Time> 
   281    </Item> 
   282    <Item> 
   283      <Source>runrun\run08.png</Source> 
   284      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   285      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   286      <Options>None</Options> 
   287      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run08_0.xnb</Output> 
   288      <Time>2016-06-28T12:17:23.2211789+03:00</Time> 
   289    </Item> 
   290    <Item> 
   291      <Source>runrun\run09.png</Source> 
   292      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   293      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   294      <Options>None</Options> 
   295      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run09_0.xnb</Output> 
   296      <Time>2016-06-28T12:17:23.2211789+03:00</Time> 
   297    </Item> 
   298    <Item> 
   299      <Source>runrun\run10.png</Source> 
   300      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   301      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   302      <Options>None</Options> 
   303      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run10_0.xnb</Output> 
   304      <Time>2016-06-28T12:17:23.236779+03:00</Time> 
   305    </Item> 
   306    <Item> 
   307      <Source>runrun\run11.png</Source> 
   308      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   309      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   310      <Options>None</Options> 
   311      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run11_0.xnb</Output> 
   312      <Time>2016-06-28T12:17:23.236779+03:00</Time> 
   313    </Item> 
   314    <Item> 
   315      <Source>runrun\run12.png</Source> 
   316      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   317      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   318      <Options>None</Options> 
   319      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run12_0.xnb</Output> 
   320      <Time>2016-06-28T12:17:23.2679792+03:00</Time> 
   321    </Item> 
   322    <Item> 
   323      <Source>runrun\run13.png</Source> 
   324      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   325      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   326      <Options>None</Options> 
   327      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run13_0.xnb</Output> 
   328      <Time>2016-06-28T12:17:23.2679792+03:00</Time> 
   329    </Item> 
   330    <Item> 
   331      <Source>runrun\run14.png</Source> 
   332      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   333      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   334      <Options>None</Options> 
   335      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run14_0.xnb</Output> 
   336      <Time>2016-06-28T12:17:23.2835793+03:00</Time> 
   337    </Item> 
   338    <Item> 
   339      <Source>runrun\run15.png</Source> 
   340      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   341      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   342      <Options>None</Options> 
   343      <Output>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run15_0.xnb</Output> 
   344      <Time>2016-06-28T12:17:23.2835793+03:00</Time> 
  57345    </Item> 
  58346    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  63351      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  64352      <CompressContent>false</CompressContent> 
  65       <RootDirectory>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoiraContent\</RootDirectory> 
  66       <LoggerRootDirectory>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\</LoggerRootDirectory> 
  67       <IntermediateDirectory>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  68       <OutputDirectory>C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   353      <RootDirectory>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoiraContent\</RootDirectory> 
   354      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\</LoggerRootDirectory> 
   355      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   356      <OutputDirectory>C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  69357    </Settings> 
  70358    <Assemblies> 
  71359      <Assembly> 
  72360        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  73         <Value>2015-04-01T18:41:16+03:00</Value> 
   361        <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
  74362      </Assembly> 
  75363      <Assembly> 
   
  99387      <Assembly> 
  100388        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  101         <Value>2015-04-01T18:41:16+03:00</Value> 
  102       </Assembly> 
  103       <Assembly> 
  104         <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  105         <Value>2016-01-09T06:25:31.3157916+02:00</Value> 
   389        <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
   390      </Assembly> 
   391      <Assembly> 
   392        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   393        <Value>2016-06-13T14:34:23.3940496+03:00</Value> 
  106394      </Assembly> 
  107395    </Assemblies> 
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/obj/x86/Debug/DahlianKoira.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7563 r7569  
  1313C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone2.xnb 
  1414C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stonefill.xnb 
   15C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\herpderp.xnb 
   16C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kummituskuva.xnb 
   17C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   18C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone1.xnb 
   19C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stone2.xnb 
   20C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\stonefill.xnb 
   21C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\DahlianKoira.exe 
   22C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\DahlianKoira.pdb 
   23C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   24C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   25C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\DahlianKoira.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   26C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   27C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\DahlianKoira.exe 
   28C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\obj\x86\Debug\DahlianKoira.pdb 
   29C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\ase.xnb 
   30C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\ammo1.xnb 
   31C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle.xnb 
   32C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle1_0.xnb 
   33C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle2_0.xnb 
   34C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\idle\idle3_0.xnb 
   35C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall.xnb 
   36C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump.xnb 
   37C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun.xnb 
   38C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall1_0.xnb 
   39C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall2_0.xnb 
   40C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\fallfall\fall3_0.xnb 
   41C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump1_0.xnb 
   42C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump2_0.xnb 
   43C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump3_0.xnb 
   44C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump4_0.xnb 
   45C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\jump\jump5_0.xnb 
   46C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run01_0.xnb 
   47C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run02_0.xnb 
   48C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run03_0.xnb 
   49C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run04_0.xnb 
   50C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run05_0.xnb 
   51C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run06_0.xnb 
   52C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run07_0.xnb 
   53C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run08_0.xnb 
   54C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run09_0.xnb 
   55C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run10_0.xnb 
   56C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run11_0.xnb 
   57C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run12_0.xnb 
   58C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run13_0.xnb 
   59C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run14_0.xnb 
   60C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoira\bin\x86\Debug\Content\runrun\run15_0.xnb 
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7563 r7569  
  55Content\stone2.xnb 
  66Content\stonefill.xnb 
   7Content\ase.xnb 
   8Content\ammo1.xnb 
   9Content\idle.xnb 
   10Content\idle\idle1_0.xnb 
   11Content\idle\idle2_0.xnb 
   12Content\idle\idle3_0.xnb 
   13Content\fallfall.xnb 
   14Content\jump.xnb 
   15Content\runrun.xnb 
   16Content\fallfall\fall1_0.xnb 
   17Content\fallfall\fall2_0.xnb 
   18Content\fallfall\fall3_0.xnb 
   19Content\jump\jump1_0.xnb 
   20Content\jump\jump2_0.xnb 
   21Content\jump\jump3_0.xnb 
   22Content\jump\jump4_0.xnb 
   23Content\jump\jump5_0.xnb 
   24Content\runrun\run01_0.xnb 
   25Content\runrun\run02_0.xnb 
   26Content\runrun\run03_0.xnb 
   27Content\runrun\run04_0.xnb 
   28Content\runrun\run05_0.xnb 
   29Content\runrun\run06_0.xnb 
   30Content\runrun\run07_0.xnb 
   31Content\runrun\run08_0.xnb 
   32Content\runrun\run09_0.xnb 
   33Content\runrun\run10_0.xnb 
   34Content\runrun\run11_0.xnb 
   35Content\runrun\run12_0.xnb 
   36Content\runrun\run13_0.xnb 
   37Content\runrun\run14_0.xnb 
   38Content\runrun\run15_0.xnb 
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoiraContent/DahlianKoiraContent.contentproj

  r7563 r7569  
  8787    </Compile> 
  8888  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="ase.png"> 
   91      <Name>ase</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="ammo1.png"> 
   98      <Name>ammo1</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
   103  <ItemGroup> 
   104    <Compile Include="idle.anim"> 
   105      <Name>idle</Name> 
   106      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   107      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109  </ItemGroup> 
   110  <ItemGroup> 
   111    <Compile Include="fallfall.anim"> 
   112      <Name>fallfall</Name> 
   113      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   114      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   115    </Compile> 
   116    <Compile Include="jump.anim"> 
   117      <Name>jump</Name> 
   118      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   119      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   120    </Compile> 
   121    <Compile Include="runrun.anim"> 
   122      <Name>runrun</Name> 
   123      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   124      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   125    </Compile> 
   126  </ItemGroup> 
  89127  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  90128  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoiraContent/obj/x86/Debug/DahlianKoiraContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r7563 r7569  
  11C:\Users\Emma\Documents\TYO\Viikko26\SVNDahlia\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoiraContent\obj\x86\Debug\DahlianKoiraContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\EmmaH\Peli\DahlianKoira\DahlianKoira\DahlianKoiraContent\obj\x86\Debug\DahlianKoiraContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.