Changeset 755 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-11 13:16:43 (12 years ago)
Author:
eearleht
Message:

Saimme Siikapelin valmiiksi!!!!!!!!!!!!!!

Location:
2010/23/eearleht/Siikapeli
Files:
2 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/eearleht/Siikapeli/Content/Content.contentproj

  r613 r755  
  8282    </Compile> 
  8383  </ItemGroup> 
   84  <ItemGroup> 
   85    <Compile Include="Pilkkireika.png"> 
   86      <Name>Pilkkireika</Name> 
   87      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   89    </Compile> 
   90  </ItemGroup> 
   91  <ItemGroup> 
   92    <Compile Include="VOITTO.png"> 
   93      <Name>VOITTO</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97  </ItemGroup> 
  8498  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  8599  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/23/eearleht/Siikapeli/Peli.cs

  r684 r755  
  4646 
  4747            seuraavaKentta(); 
  48             MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!"); 
   48            MessageDisplay.Add("Löydä Pilkkireikä ja vie Siika kotiin"); 
  4949        } 
  5050 
   
  7575            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>(); 
  7676            merkit['x'] = LuoPalikka; 
  77             merkit['*'] = LuoTahti; 
   77            merkit['i'] = LuoHauki; 
   78            merkit['y'] = LuoHai; 
   79            merkit['p'] = LuoPiikkikala; 
  7880 
  7981            char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("kentta1.txt"); 
  8082            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   83             
  8184        } 
  8285 
   
  8487        { 
  8588            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   89            palikka.Tag = "palikka"; 
  8690            return palikka; 
  8791        } 
  8892 
  89         PhysicsObject LuoTahti() 
  90         { 
  91             PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0); 
  92             return tahti; 
  93  
   93        PhysicsObject LuoHauki() 
   94        { 
   95            PhysicsObject Hauki = new PhysicsObject(50,50); 
   96            Hauki.IgnoresGravity = true; 
   97            Hauki.IgnoresCollisionResponse = true; 
   98            Hauki.Image = LoadImage("Hauki"); 
   99            Hauki.Velocity = new Vector(-500, 0); 
   100            Hauki.Tag = "vihollinen"; 
   101 
   102            AddCollisionHandler(Hauki, kaannaHauki); 
   103            return Hauki; 
   104             
   105        } 
   106 
   107        void kaannaHauki(PhysicsObject kala, PhysicsObject seina) 
   108        { 
   109            if (!(seina.Y < kala.Y)) 
   110            kala.Velocity = -kala.Velocity; 
   111        } 
   112 
   113        PhysicsObject LuoHai() 
   114        { 
   115            PhysicsObject Hai = new PhysicsObject(100.0, 100.0); 
   116            Hai.Image = LoadImage("Hai"); 
   117            Hai.IgnoresGravity = true; 
   118            Hai.IgnoresCollisionResponse = true; 
   119            Hai.Image = LoadImage("Hai"); 
   120            Hai.Velocity = new Vector(-500, 0); 
   121            Hai.Tag = "vihollinen"; 
   122 
   123            AddCollisionHandler(Hai, kaannaHai); 
   124            return Hai; 
   125        } 
   126         
   127        void kaannaHai(PhysicsObject kala, PhysicsObject seina) 
   128        { 
   129            if ((seina.Tag.ToString() == "palikka") && (seina.Y == kala.Y)) 
   130                kala.Velocity = -kala.Velocity; 
   131        } 
   132 
   133        PhysicsObject LuoPiikkikala() 
   134        { 
   135            PhysicsObject Piikkikala = new PhysicsObject(75.0, 75.0); 
   136            Piikkikala.Image = LoadImage("Piikkikala"); 
   137            Piikkikala.IgnoresGravity = true; 
   138            Piikkikala.IgnoresCollisionResponse = true; 
   139            Piikkikala.Image = LoadImage("Piikkikala"); 
   140            Piikkikala.Velocity = new Vector(-500, 0); 
   141            Piikkikala.Tag = "vihollinen"; 
   142 
   143            AddCollisionHandler(Piikkikala, kaannaPiikkikala); 
   144            return Piikkikala; 
   145        } 
   146 
   147        void kaannaPiikkikala(PhysicsObject kala, PhysicsObject seina) 
   148        { 
   149            if ((seina.Tag.ToString() == "palikka") && (seina.Y == kala.Y)) 
   150                kala.Velocity = -kala.Velocity; 
  94151        } 
  95152 
  96153        void lisaaTaso(double x, double y) 
  97         { 
   154        {     
  98155            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30); 
  99156            taso.Color = Color.Black; 
   
  123180            maali.X = 5600; 
  124181            maali.Y = -425; 
  125             maali.Image = LoadImage("tahti"); 
   182            maali.Image = LoadImage("Pilkkireika"); 
  126183            Add(maali); 
  127184        } 
   
  164221                this.PlaySound("maali"); 
  165222                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value; 
   223                //seuraavaKentta(); 
   224                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet); 
   225                Level.Background.Image = LoadImage("VOITTO"); 
   226            } 
   227 
   228 
   229            if (otherObject.Tag.ToString() == "vihollinen") 
   230            { 
   231                collidingObject.Destroy(); 
  166232                seuraavaKentta(); 
  167                 MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet); 
  168  
  169233            } 
  170234        } 
 • 2010/23/eearleht/Siikapeli/kentta1.txt

  r684 r755  
  11xxxxx                   xx                                                                                                                                                                                                          x 
  2 xxxxx                   xx                                                                   x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                            x 
  3 xxxxx                   xxx                                                                x                                              xxxxxxxxxxx                                                                               x 
   2xxxxx                   xx                                                                   x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                 x 
   3xxxxx                   xxx                                                                x                                          x   xxxxxxxxxxx                                                                               x 
  44xxxxx                   xxxx                                                            x                                                 x          xxxxxxx                                                                        x 
  55xxxxx                   xxx                                                              x                                                x                  xxxxxxxxxxxxx                                                          x 
  6 xxxxx                   xx                                                                x                       Ha 90                   x                                                                                         x 
   6xxxxx                   xx                                                                x                       Ha 3                    x                                                                                         x 
  77xxxxx                   xx                                                                 x                                              x                             xxxxxxx                                                     x 
  88xxxxx                   xx                                                                  x                                             x                                    xxxxxxxx                                             x 
   
  1313xxxxx                   xx          x                                                              x                                      x                                                     xx                                  x 
  1414xxxxx                              x                  xx                                       xxxxx                                      x                                                     xxxx                                x 
  15 xxxxx                            x                    xxx                                    x                                            x                                                     xxxxxxxxxxxxxx                      x 
  16 xxxxx        x                 x       Ha 5   P 6     xxxx               x                 x                                              x                                                                    x                    x 
  17 xxxxx1      xxx        4 4 4 4 x                 H 7  xxxxx 44444444    xxx        Ha    x                                                x                                                                      x                  x 
  18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx * 
   15xxxxx                             x                   xxx                                    x                                            x                                                     xxxxxxxxxxxxxx                      x 
   16xxxxx        x                         Ha 5   P 6     xxxx               x                 x                                              x                                                                                         x 
   17xxxxx1      xxx        i       x       i  i  i   H 7  xxxxx             xxx     i        x       y              y               y         x        p                p            p                      p        x                  x 
   18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *x 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.