Changeset 7548 for 2016/26


Ignore:
Timestamp:
2016-06-28 11:30:39 (6 years ago)
Author:
vivivaur
Message:

sain molemmat mailat liikkumaan

Location:
2016/26/ViiviV/Ping pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/26/ViiviV/Ping pong/Ping pong/Ping_pong/Ping_pong.cs

  r7514 r7548  
  88 
  99public class Ping_pong : PhysicsGame 
   10 
   11 
  1012{ 
   13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   15    PhysicsObject maila1; 
   16    PhysicsObject maila2; 
   17 
   18 
   19 
   20    PhysicsObject pallo; 
  1121    public override void Begin() 
  1222    { 
  13         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   23        LuoKentta(); 
   24        AsetaOhjaimet(); 
  1425 
  15         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  1626        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  1727        
   
  1929        Level.CreateBorders(1.0, false); 
  2030        pallo.Hit(impulssi); 
  21         
  22         
   31 
   32 
  2333    } 
   34 
  2435    void LuoKentta() 
  2536    { 
  26         PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   37        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2738        Add(pallo); 
  2839        pallo.Shape = Shape.Circle; 
   
  3142        pallo.Restitution = 1.0; 
  3243        Level.Background.Color = Color.Black; 
  33         Camera.ZoomToLevel(); 
  34     }' 
   44        Camera. ZoomToLevel(); 
   45  maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   46  maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3547 
   48    } 
   49   void Aloitapeli() 
   50    { 
   51        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   52        pallo.Hit(impulssi); 
   53        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   54    } 
   55    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   56    { 
   57        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   58        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   59        maila.X = x; 
   60        maila.Y = y; 
   61        maila.Restitution = 1.0; 
   62        Add(maila); 
   63        return maila; 
   64    } 
   65    void AsetaOhjaimet() 
   66    { 
   67        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopetapeli"); 
   68        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down,AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös",maila1, nopeusYlos); 
   69        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   70        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   71        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   72        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   73        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   74        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   75        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   76        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   77    } 
   78    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   79    { 
   80        maila.Velocity = nopeus; 
   81        if (maila.Top > ) 
   82    } 
   83} 
   84    
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.