Changeset 7523 for 2016/26


Ignore:
Timestamp:
2016-06-27 14:51:33 (7 years ago)
Author:
jehinous
Message:

Valmis!

Location:
2016/26/JennyN/Pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/26/JennyN/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r7521 r7523  
  99public class Pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1113    PhysicsObject pallo; 
   14 
   15    PhysicsObject maila1; 
   16    PhysicsObject maila2; 
   17    PhysicsObject vasenReuna; 
   18    PhysicsObject oikeaReuna; 
   19    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   20    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   21 
  1222 
  1323    public override void Begin() 
  1424    { 
  1525        LuoKentta(); 
   26        AsetaOhjaimet(); 
   27        LisaaLaskurit(); 
  1628        AloitaPeli(); 
  1729            
   
  2133    { 
  2234         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  23         pallo.Shape = Shape.Circle; 
   35        pallo.Shape = Shape.Star; 
  2436        pallo.X = -200.0; 
  2537        pallo.Y = 0.0; 
   
  2739        Add(pallo); 
  2840 
  29         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  30         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   41        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   42        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   43        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   44        vasenReuna.IsVisible = false; 
   45        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3147 
  32         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  33         Level.Background.Color = Color.Black; 
   48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   49        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   50        vasenReuna.IsVisible = false; 
   51 
   52        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   53        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   54        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   55 
   56        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   57        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   58        ylaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   61        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   62        alaReuna.IsVisible = false; 
   63 
   64        Level.Background.Color = Color.DarkTurquoise; 
  3465 
  3566        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  4071        pallo.Hit(impulssi); 
  4172    } 
  42     void LuoMaila(double x, double y) 
   73 
   74    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  4375    { 
  4476        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  45         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   77        maila.Shape = Shape.Triangle; 
  4678        maila.X = x; 
  4779        maila.Y = y; 
  4880        maila.Restitution = 1.0; 
  4981        Add(maila); 
   82        return maila; 
   83    } 
   84    void AsetaOhjaimet() 
   85    { 
   86        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   88        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   90 
   91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   95 
   96        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   97        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   98    } 
   99    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   100    { 
   101        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   102        { 
   103            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   104            return; 
   105        } 
   106        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   107        { 
   108            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   109            return; 
   110        } 
   111        maila.Velocity = nopeus; 
   112    } 
   113    void LisaaLaskurit() 
   114    { 
   115        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   116        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   117    } 
   118    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   119    { 
   120        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   121        laskuri.MaxValue = 10; 
   122 
   123        Label naytto = new Label(); 
   124        naytto.BindTo(laskuri); 
   125        naytto.X = x; 
   126        naytto.Y = y; 
   127        naytto.TextColor = Color.White; 
   128        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   129        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   130        Add(naytto); 
   131 
   132        return laskuri; 
   133    } 
   134    void KasittelePallonTormays (PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   135    { 
   136        if (kohde == oikeaReuna) 
   137        { 
   138            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   139        } 
   140        else if (kohde == vasenReuna) 
   141        { 
   142            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   143        } 
  50144    } 
  51145} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.