Changeset 7500 for 2016/25


Ignore:
Timestamp:
2016-06-23 13:13:08 (7 years ago)
Author:
tesatapa
Message:
 
Location:
2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1
Files:
1 deleted
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs

  r7475 r7500  
  99public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     EasyHighScore TopLista = new EasyHighScore(); 
  12     IntMeter pelaajanpisteet; 
   11    AssaultRifle raketinAse; 
   12    Image savunkuva = LoadImage("savu"); 
   13    IntMeter pelaajanpisteet = new IntMeter(0); 
   14 
   15    ScoreList TopLista; 
  1316    PhysicsObject raketti; 
  1417    Vector pelaajanAlkuPaikka; 
   18    string[] kentat = new string[] { "Kentta1", "Kentta2", "Kentta3", "Kentta4", "Kentta5", "Kentta6" }; 
   19    int kenttaMenossa = 0; 
   20    double raketinNopeus = 75.0; 
  1521    public override void Begin() 
  16     { 
  17  
   22 
   23    { 
   24        TopLista = new ScoreList(10, true, 10000); 
   25        TopLista = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(TopLista, "pisteet2.xml"); 
  1826        AlkuValikko(); 
  19          
   27 
   28 
   29 
  2030    } 
  2131 
   
  3141        raketti.RotateImage = true; 
  3242        Image kuva = LoadImage("raketti"); 
  33  
   43        raketti.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  3444        raketti.Image = kuva; 
  3545        Timer ajastin = new Timer(); 
  36         ajastin.Interval = 0.05; 
   46        ajastin.Interval = 0.10; 
  3747        ajastin.Timeout += asetanopeus; 
  3848        ajastin.Start(); 
  3949        AddCollisionHandler(raketti, "vihollinen", TormaaViholliseen); 
  40  
  41  
  42     } 
  43  
   50        AddCollisionHandler(raketti, "maali", tormaamaaliin); 
   51        AddCollisionHandler(raketti, "boosti", keraaBoosti); 
   52        AddCollisionHandler(raketti, "hidaste", keraaHidaste); 
   53        AddCollisionHandler(raketti, "asteroidi", TormaaViholliseen); 
   54        Ase(); 
   55        raketti.Add(raketinAse); 
   56 
   57    } 
   58    void tormaamaaliin(PhysicsObject raketti, PhysicsObject maali) 
   59    { 
   60        if (kentat.Length > kenttaMenossa +1) 
   61        { SeuraavaKentta(); } 
   62 
   63        else 
   64        { 
   65            ClearAll(); 
   66            TarkistaPaasitkoListalle(); 
   67        } 
   68    } 
  4469    void LuoKentta() 
  4570    { 
  4671        Level.Background.Color = Color.White; 
  47         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("Kentta1"); 
   72        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kentat[kenttaMenossa]); 
  4873        kentta.SetTileMethod('p', luoraketti); 
  4974        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   75        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMaali); 
   76        kentta.SetTileMethod('b', Boosti); 
   77        kentta.SetTileMethod('h', Hidaste); 
   78        kentta.SetTileMethod('s', LuoSavu); 
   79        kentta.SetTileMethod('v', LuoVihollinen); 
   80        kentta.SetTileMethod('a', LuoAsteroidi); 
  5081        kentta.Execute(); 
  51         //  kentta.SetTileMethod("m", VaihdaLevel); 
   82 
   83 
  5284    } 
  5385    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  5890        Add(taso); 
  5991        taso.Tag = "vihollinen"; 
   92 
   93    } 
   94    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   95    { 
   96        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   97        maali.Position = paikka; 
   98        maali.Color = Color.Blue; 
   99        Add(maali); 
   100        maali.Tag = "maali"; 
   101        maali.Color = Color.Pink; 
   102        maali.CollisionIgnoreGroup = 5; 
   103 
   104 
  60105    } 
  61106    void LuoOhjaimet() 
   
  65110        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, kaanna, "", -1.7); 
  66111        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, kaanna, "", 1.7); 
  67  
   112        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, null, raketinAse); 
  68113 
  69114    } 
   
  79124    void asetanopeus() 
  80125    { 
  81         raketti.Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(75.0, raketti.Angle); 
  82  
   126        raketti.Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(raketinNopeus, raketti.Angle); 
  83127    } 
  84128 
   
  87131        //pelaaja.Destroy(); 
  88132        Pisteet(); 
  89         aloitaalusta(); 
   133        ClearAll(); 
   134        raketinNopeus = 75.0; 
   135        AloitaPeli(); 
   136        //aloitaalusta(); 
   137        DoNextUpdate(delegate { raketti.StopAngular(); }); 
  90138    } 
  91139    void aloitaalusta() 
  92140    { 
   141        raketti.StopAngular(); 
   142        raketinNopeus = 75.0; 
  93143        raketti.Position = pelaajanAlkuPaikka; 
  94144        raketti.Velocity = Vector.Zero; 
  95145        raketti.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   146 
   147 
   148 
  96149    } 
  97150    void Lisaalaskuri() 
  98151    { 
  99         pelaajanpisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  100     } 
  101     IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  102     { 
  103         IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  104         laskuri.MaxValue = 10; 
   152        IntMeter laskuri; 
   153        if (pelaajanpisteet == null) 
   154        { 
   155            laskuri = new IntMeter(0); 
   156        } 
   157        else 
   158        { 
   159            laskuri = pelaajanpisteet; 
   160        } 
   161        pelaajanpisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0, laskuri); 
   162    } 
   163    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y, IntMeter laskuri) 
   164    { 
   165 
  105166        Label naytto = new Label(); 
  106167        naytto.BindTo(laskuri); 
   
  123184    void AlkuValikko() 
  124185    { 
   186 
  125187        MultiSelectWindow AlkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  126188        "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   
  133195        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  134196    } 
  135  void Pelaajakuoli() 
  136     { 
  137         raketti.Destroy(); 
  138         TopLista.EnterAndShow(pelaajanpisteet.value); 
  139         TopLista.HighScoreWindow.Closed += Aloitapeli; 
  140     } 
  141         
  142                  
  143  
  144  
  145  
  146  
  147  
  148  
  149         void Parhaatpisteet() 
  150     { 
  151  
  152     } 
   197 
   198 
   199    public void Aloitapeli(Window sender) 
   200    { 
   201        //... 
   202    } 
   203 
   204 
   205 
   206    void TarkistaPaasitkoListalle() 
   207    { 
   208        HighScoreWindow TopIkkuna = new HighScoreWindow("Parhaat pisteet", "Onnittelut Paasit Listalle", 
   209           TopLista, pelaajanpisteet.Value); 
   210 
   211        TopIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   212        Add(TopIkkuna); 
   213    } 
   214 
   215 
   216 
   217    void Parhaatpisteet() 
   218    { 
   219        HighScoreWindow TopIkkuna = new HighScoreWindow( 
   220            "Parhaat pisteet", 
   221 
   222            TopLista); 
   223        TopIkkuna.Closed += delegate { AlkuValikko(); }; 
   224        Add(TopIkkuna); 
   225    } 
   226 
   227 
  153228    void AloitaPeli() 
  154229    { 
   230        MediaPlayer.Play("TaustaMusa"); 
   231        //MediaPlayer.PlayFromFile("TaustaMusa.mp3"); 
   232        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  155233        LuoKentta(); 
  156234        Lisaalaskuri(); 
   
  159237    } 
  160238 
   239 
   240    void TallennaPisteet(Window sender) 
   241    { 
   242        DataStorage.Save<ScoreList>(TopLista, "pisteet.xml"); 
   243        pelaajanpisteet.Value = 0; 
   244        AlkuValikko(); 
   245 
   246    } 
   247 
   248    void SeuraavaKentta() 
   249    { 
   250        ClearAll(); 
   251        kenttaMenossa++; 
   252        if (kenttaMenossa >= kentat.Length) { kenttaMenossa = 0; AlkuValikko(); } 
   253        else 
   254        { 
   255            AloitaPeli(); 
   256        } 
   257 
   258    } 
   259    void Boosti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   260    { 
   261 
   262        PhysicsObject boosti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   263        boosti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   264        Add(boosti); 
   265        boosti.Position = paikka; 
   266        boosti.Tag = "boosti"; 
   267        boosti.Color = Color.Red; 
   268 
   269    } 
   270    void keraaBoosti(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject boosti) 
   271    { 
   272        raketinNopeus = 270.0; 
   273        Timer.SingleShot(1.0, delegate { raketinNopeus = 75.0; }); 
   274    } 
   275    void Hidaste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   276    { 
   277 
   278        PhysicsObject hidaste = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   279        hidaste.IgnoresCollisionResponse = true; 
   280        Add(hidaste); 
   281        hidaste.Position = paikka; 
   282        hidaste.Tag = "hidaste"; 
   283        hidaste.Color = Color.Green; 
   284 
   285    } 
   286    void keraaHidaste(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject hidaste) 
   287    { 
   288        raketinNopeus = 25.0; 
   289        Timer.SingleShot(2.0, delegate { raketinNopeus = 75; }); 
   290    } 
   291    void LuoSavu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   292    { 
   293        Smoke savu = new Smoke(); 
   294        savu.Position = paikka; 
   295        Add(savu); 
   296        savu.AlphaAmount = 0.08; 
   297        //savu.Image = LoadImage("raketti"); 
   298 
   299 
   300    } 
   301    void LuoVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   302    { 
   303        PhysicsObject Viholllinen = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   304        Viholllinen.Position = paikka; 
   305        Viholllinen.Color = Color.Brown; 
   306        Add(Viholllinen); 
   307        Viholllinen.CollisionIgnoreGroup = 5; 
   308        Timer ajastin = new Timer(); 
   309        ajastin.Interval = 2.1; 
   310        ajastin.Timeout += delegate { ammukohti(Viholllinen, raketti); }; 
   311        ajastin.Start(); 
   312    } 
   313    void ammukohti(PhysicsObject vihollinen, PhysicsObject pelaaja) 
   314    { 
   315 
   316        Vector suunta = pelaaja.Position - vihollinen.Position; 
   317        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(15, 15); 
   318        ammus.Position = vihollinen.Position; 
   319        ammus.CollisionIgnoreGroup = vihollinen.CollisionIgnoreGroup; 
   320        Add(ammus); 
   321        ammus.Velocity = suunta.Normalize() * 500; 
   322        ammus.Tag = "vihollinen"; 
   323        AddCollisionHandler(ammus, CollisionHandler.DestroyObject); 
   324        ammus.Color = Color.Orange; 
   325 
   326    } 
   327    void Ase() 
   328    { 
   329        raketinAse = new AssaultRifle(0, 0); 
   330        raketinAse.Ammo.Value = 1000; 
   331        raketinAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   332    } 
   333    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   334    { 
   335 
   336    } 
   337    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   338    { 
   339        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   340        if (ammus != null) 
   341        { 
   342 
   343            ammus.CollisionIgnoreGroup = 5; 
   344            AddCollisionHandler(ammus, ammustormaa); 
   345        } 
   346    } 
   347    void ammustormaa(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   348    { 
   349        ammus.Destroy(); 
   350        if ((String)kohde.Tag == "tuhoutuva") 
   351        { 
   352            kohde.Destroy(); 
   353        } 
   354    } 
   355    void LuoAsteroidi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   356    { 
   357        PhysicsObject asteroidi = new PhysicsObject(70.0, 75.0); 
   358        asteroidi.Tag = "tuhoutuva"; 
   359        asteroidi.Color = Color.Black; 
   360        Add(asteroidi); 
   361        asteroidi.Position = paikka; 
   362 
   363 
   364 
   365    } 
  161366} 
   367 
   368 
 • 2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.csproj.Debug.cachefile

  r7475 r7500  
  11Content\Kentta1.xnb 
  22Content\raketti.xnb 
   3Content\Kentta2.xnb 
   4Content\Kentta3.xnb 
   5Content\savu.xnb 
   6Content\Kentta4.xnb 
   7Content\TaustaMusa.xnb 
   8Content\Kentta5.xnb 
   9Content\Kentta6.xnb 
   10Content\TaustaMusa.wma 
 • 2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{E216E612-73E2-4ACE-A08F-34A8EC11090A}.xml

  r7475 r7500  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-06-21T09:36:33.9249544+02:00</Time> 
   11      <Time>2016-06-22T14:29:07.0119364+02:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\raketti.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-21T10:09:54.8303535+02:00</Time> 
   20      <Time>2016-06-23T09:25:07.954563+02:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>Kentta2.txt</Source> 
   24      <Name>Kentta2</Name> 
   25      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta2.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-06-23T11:32:42.6525274+02:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Kentta3.txt</Source> 
   33      <Name>Kentta3</Name> 
   34      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta3.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-06-22T12:25:00.0720765+02:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>savu.png</Source> 
   42      <Name>savu</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\savu.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-06-22T09:55:59.8353707+02:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Kentta4.txt</Source> 
   51      <Name>Kentta4</Name> 
   52      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta4.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-06-23T09:41:14.148893+02:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>TaustaMusa.mp3</Source> 
   60      <Name>TaustaMusa</Name> 
   61      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   62      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\TaustaMusa.xnb</Output> 
   65      <Extra>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\TaustaMusa.wma</Extra> 
   66      <Time>2016-06-22T13:34:00.363212+02:00</Time> 
   67    </Item> 
   68    <Item> 
   69      <Source>Kentta5.txt</Source> 
   70      <Name>Kentta5</Name> 
   71      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   73      <Options>None</Options> 
   74      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta5.xnb</Output> 
   75      <Time>2016-06-23T10:20:18.0983115+02:00</Time> 
   76    </Item> 
   77    <Item> 
   78      <Source>Kentta6.txt</Source> 
   79      <Name>Kentta6</Name> 
   80      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   82      <Options>None</Options> 
   83      <Output>C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta6.xnb</Output> 
   84      <Time>2016-06-23T11:29:16.8915452+02:00</Time> 
  2185    </Item> 
  2286    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7475 r7500  
  99C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb 
  1010C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\raketti.xnb 
   11C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta2.xnb 
   12C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta3.xnb 
   13C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\savu.xnb 
   14C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta4.xnb 
   15C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\TaustaMusa.xnb 
   16C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\TaustaMusa.wma 
   17C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta5.xnb 
   18C:\Users\ohjelmointi\Documents\ToukoP\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\Kentta6.xnb 
 • 2016/25/ToukoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{E216E612-73E2-4ACE-A08F-34A8EC11090A}-targetpath.txt

  r7475 r7500  
  11Content\Kentta1.xnb 
  22Content\raketti.xnb 
   3Content\Kentta2.xnb 
   4Content\Kentta3.xnb 
   5Content\savu.xnb 
   6Content\Kentta4.xnb 
   7Content\TaustaMusa.xnb 
   8Content\TaustaMusa.wma 
   9Content\Kentta5.xnb 
   10Content\Kentta6.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.