Changeset 7459 for 2016/25


Ignore:
Timestamp:
2016-06-19 15:46:09 (7 years ago)
Author:
koannak
Message:
 
Location:
2016/25/SaanaR
Files:
32 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/25/SaanaR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Pong.cs

  r7453 r7459  
  1010{ 
  1111    PhysicsObject pallo; 
   12    PhysicsObject maila1; 
   13    PhysicsObject maila2; 
   14 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20 
   21    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   22    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1223 
  1324    public override void Begin() 
  1425    { 
  1526        LuoKentta(); 
   27        AloitaPeli(); 
   28        AsetaOhjaimet(); 
   29        LisaaLaskurit(); 
  1630        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   31    } 
   32    void LisaaLaskurit() 
   33    { 
   34        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   35        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   36    } 
   37    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   38    { 
   39        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   40        laskuri.MaxValue = 10; 
  1741 
  18         Vector impulssi = new Vector(-500.0, 0.0); 
  19         pallo.Hit(impulssi); 
   42        Label naytto = new Label(); 
   43        naytto.BindTo(laskuri); 
   44        naytto.X = x; 
   45        naytto.Y = y; 
   46        naytto.TextColor = Color.Black; 
   47        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   48        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   49        Add(naytto); 
   50 
   51        return laskuri; 
   52    } 
   53    // ... 
   54 
   55    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   56    { 
   57        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   58        { 
   59            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   60            return; 
   61        } 
   62        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   63        { 
   64            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   65            return; 
   66        } 
   67        maila.Velocity = nopeus; 
   68 
   69    } 
   70    void AsetaOhjaimet() 
   71    { 
  2072        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2173        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   74        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   75        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   76        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   77        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   78 
   79        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   80 
   81        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   82        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   83        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   85 
   86 
   87        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  2288    } 
  2389    void LuoKentta() 
  2490    { 
  25          pallo = new PhysicsObject(50, 50); 
   91        pallo = new PhysicsObject(50, 50); 
   92        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2693        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  2794        pallo.Color = Color.White; 
   
  3097        Add(pallo); 
  3198 
  32         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   99        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   100        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   101        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   102        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   103        vasenReuna.IsVisible = false; 
   104 
   105        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   106        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   107        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   108 
   109        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   110        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   111        alaReuna.IsVisible = false; 
   112 
   113        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   114        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   115        ylaReuna.IsVisible = false; 
   116 
  33117        pallo.Restitution = 90; 
  34118        Level.Background.CreateGradient(Color.LightBlue, Color.LightGreen); 
  35119        Camera.ZoomToLevel(); 
  36  
   120     
   121    } 
   122    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   123    { 
  37124        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  38125        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  39         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  40         maila.Y = 0.0; 
   126        maila.X = x; 
   127        maila.Y = y; 
  41128        maila.Restitution = 1.0; 
  42129        Add(maila); 
   130        return maila; 
   131    } 
  43132 
  44          
  45     } 
  46133    void AloitaPeli() 
  47134    { 
  48135        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  49         pallo.Hit(impulssi); Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   136        pallo.Hit(impulssi); 
   137    } 
   138    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   139    { 
   140        if (kohde == oikeaReuna) 
   141        { 
   142            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   143        } 
   144        else if (kohde == vasenReuna) 
   145        { 
   146            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   147        } 
   148 
  50149    } 
  51150} 
  52              
  53  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.