Ignore:
Timestamp:
2016-06-17 11:08:58 (3 years ago)
Author:
olhekaur
Message:

kaikki on valmista

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/OliverK/pomppupeli/pomppupeli/pomppupeli/pomppupeli.cs

  r7391 r7426  
  1414 
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
   16    PlatformCharacter pelaaja2; 
   17 
  1618 
  1719    Image palikkakuva = LoadImage("images"); 
  18     Image ukkonKuva = LoadImage("ukko"); 
   20    Image ukkonKuva = LoadImage("tyyppi"); 
  1921    Image pelaajanKuva = LoadImage("ukko2"); 
  2022    Image dl2Kuva = LoadImage("DL2"); 
   
  2729 
  2830 
  29     PhysicsObject ukko2; 
  30  
  31     public double Velocity { get; private set; } 
  32      
   31 
   32 
  3333 
  3434    public override void Begin() 
  3535    { 
  36  
   36        ClearAll(); 
  3737 
  3838        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   
  5656        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  5757        kentta.SetTileMethod('#', lisaaPalikka); 
   58        kentta.SetTileMethod('M', lisaaPelaaja2); 
  5859        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5960        Level.CreateBorders(); 
   
  106107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "DL2", TormaaTahteen); 
  107108        Add(pelaaja1); 
  108     } 
  109  
  110     void LisaaNappaimet() 
   109 
   110        //Ase 
   111        AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30, 20); 
   112        pelaaja1.Weapon = ase; 
   113        ase.IsVisible = false; 
   114 
   115        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   116        ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   117 
   118        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
   119        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
   120 
   121        pelaaja1.Add(ase); 
   122 
   123        // 
   124    } 
   125    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   126    { 
   127        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   128 
   129        if (ammus != null) 
   130        { 
   131            //ammus.Size *= 3; 
   132            //ammus.Image = ... 
   133            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   134        } 
   135    } 
   136 
   137    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   138    { 
   139        ammus.Destroy(); 
   140        Begin(); 
   141 
   142    } 
   143 
   144    void lisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   145    { 
   146        pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   147        pelaaja2.Position = paikka; 
   148        pelaaja2.Mass = 4.0; 
   149        pelaaja2.Image = ukkonKuva; 
   150        AddCollisionHandler(pelaaja2, "DL2", TormaaTahteen); 
   151        Add(pelaaja2); 
   152 
   153        //Ase 
   154        AssaultRifle pelaajan2Ase = new AssaultRifle(30,20); 
   155        pelaaja2.Weapon = pelaajan2Ase; 
   156        pelaajan2Ase.IsVisible = false; 
   157 
   158        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja2); 
   159        ControllerTwo.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja2); 
   160 
   161        //Ammusten määrä aluksi: 
   162        pelaajan2Ase.Ammo.Value = 1000; 
   163 
   164        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   165        pelaajan2Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   166 
   167        pelaaja1.Add(pelaajan2Ase); 
   168 
   169        // 
   170    } 
   171 
   172 
   173        void LisaaNappaimet() 
  111174    { 
  112175        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   
  117180        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  118181 
   182         
   183 
  119184        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  120185 
   
  122187        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  123188        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   189 
   190        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus); 
   191        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus); 
   192        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus); 
   193 
   194        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus); 
   195        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus); 
   196        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus); 
   197 
  124198 
  125199 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.