Changeset 7421


Ignore:
Timestamp:
2016-06-17 11:00:38 (7 years ago)
Author:
taeekotr
Message:
 
Location:
2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama
Files:
1 deleted
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama.cs

  r7401 r7421  
  2626    public double VY; 
  2727    public string paikka; 
   28    public string tag; 
  2829} 
  2930 
   
  7172    Timer Mikatappovaline; 
  7273 
  73     const double nopeus = 1000; 
  74     const double hyppyNopeus = 1450; 
   74    const double nopeus = 400; 
   75    const double hyppyNopeus = 700; 
  7576    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  7677 
  7778    double hahmonopeus = 0; 
   79 
   80    Label Asekuvat; 
  7881 
  7982    Pelaaja pelaaja; 
   
  8487    bool saaAmpua = true; 
  8588    bool kranaattiKadessa = false; 
   89    int valittuase = -1; 
  8690 
  8791    string nykyinenPaikka = ""; 
   
  100104    Image Ekuva = LoadImage("e"); 
  101105    Image kauppaTausta = LoadImage("Kauppe"); 
   106    Image kranaattikuva = LoadImage("kranaatti"); 
   107    Image Akkuva = LoadImage("Ak"); 
  102108 
  103109    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  113119    public override void Begin() 
  114120    { 
  115         elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
  116         elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
   121        elamaLaskuri = new DoubleMeter(20, 0, 20); 
  117122        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
  118123 
   
  131136        yhteys.OnConnect += UusiPelaaja; 
  132137        yhteys.OnDisconnect += PoistaPelaaja; 
  133         if (!yhteys.Connect("130.234.162.86", 3074)) 
   138        if (!yhteys.Connect("130.234.183.17", 3074)) 
  134139        { 
  135140            MessageWindow mw = new MessageWindow("Yhdistäminen epäonnistui"); 
   
  193198    void Tappovalinekuva() 
  194199    { 
  195         Label Pistoolikuva = new Label(50, 50); 
  196         Vector res = new Vector(0, 250);//Camera.WorldToScreen(pos); 
  197         Pistoolikuva.X = res.X;//Window.Left + 350; 
  198         Pistoolikuva.Y = res.Y; 
  199         //Pistoolikuva.X = Window.Left + 300; 
  200         //Pistoolikuva.Y = Window.Top; 
  201         Pistoolikuva.Image = pistoolikuva; 
  202         Add(Pistoolikuva); 
  203  
  204         Label AkKuva = new Label(50, 50); 
  205         Vector res = new Vector(0, 250);//Camera.WorldToScreen(pos); 
  206         AkKuva.X = res.X;//Window.Left + 350; 
  207         AkKuva.Y = res.Y; 
  208         //Pistoolikuva.X = Window.Left + 300; 
  209         //Pistoolikuva.Y = Window.Top; 
  210         AkKuva.Image = LoadImage("Ak"); 
  211         Add(AkKuva); 
  212  
  213         Label kranukuva = new Label(50, 50); 
  214         Vector res = new Vector(0, 250);//Camera.WorldToScreen(pos); 
  215         kranukuva.X = res.X;//Window.Left + 350; 
  216         kranukuva.Y = res.Y; 
  217         //Pistoolikuva.X = Window.Left + 300; 
  218         //Pistoolikuva.Y = Window.Top; 
  219         kranukuva.Image = LoadImage("kranaatti"); 
  220         Add(kranukuva); 
  221  
  222         if (onAse == true) 
  223         { 
  224             Pistoolikuva.IsVisible = true; 
  225         } 
  226         if (onAk == true) 
  227         { 
  228         } 
  229         if (kranaattiKadessa == true) 
  230         { 
   200            Asekuvat.IsVisible = onAse || onAk || kranaattiKadessa; 
   201         
   202 
   203        if (valittuase == 0 && onAse) 
   204        { 
   205            Asekuvat.Image = pistoolikuva; 
   206        } 
   207        if (valittuase == 1 && onAk) 
   208        { 
   209            Asekuvat.Image = Akkuva; 
   210        } 
   211         
   212        if (valittuase == 2 && kranaattiKadessa) 
   213        { 
   214            Asekuvat.Image = kranaattikuva; 
  231215        } 
  232216    } 
   
  356340            if (paketti.paikka == nykyinenPaikka) 
  357341            { 
  358                 LuoAmmus(new Vector(paketti.X, paketti.Y), new Vector(paketti.VX, paketti.VY)); 
   342                LuoAmmus(new Vector(paketti.X, paketti.Y), new Vector(paketti.VX, paketti.VY), paketti.tag); 
  359343            } 
  360344            return; 
   
  430414        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  431415 
   416        Asekuvat = new Label(50, 50); 
   417        Vector res = new Vector(0, 250);//Camera.WorldToScreen(pos); 
   418        Asekuvat.X = res.X;//Window.Left + 350; 
   419        Asekuvat.Y = res.Y; 
   420        //Pistoolikuva.X = Window.Left + 300; 
   421        //Pistoolikuva.Y = Window.Top; 
   422        Add(Asekuvat); 
   423        Asekuvat.IsVisible = false; 
   424 
  432425        if (nimi == "kauppa") 
  433426        { 
   
  596589    { 
  597590        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Yo! u wanna buy a gun?!", 
  598 "Ase (300$)", "Ak (400$)", "Lopeta"); 
   591"Ase (300$)", "Ak (400$)", "Kranaatti (400$)"); 
  599592        valikko.ItemSelected += OstaAse; 
  600593       Add(valikko); 
   
  610603                    onAse = true; 
  611604                    rahet.Value -= 300; 
   605                    valittuase = 0; 
  612606                    LuoAseKursori(); 
  613607                } 
   
  616610                if (rahet >= 400) 
  617611                { 
  618                     onAse = false; 
  619612                    onAk = true; 
   613                    valittuase = 1; 
  620614                    rahet.Value -= 400; 
  621615                } 
  622616                break; 
  623617            case 2: 
  624                 Exit(); 
   618                if (rahet >= 400) 
   619                { 
   620                    kranaattiKadessa = true; 
   621                    valittuase = 2; 
   622                    rahet.Value -= 400; 
   623                } 
  625624                break; 
  626625        } 
   
  667666 
  668667        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyNopeus); 
   668        Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Pressed, valitsease, "ASDASD", pelaaja, 0); 
   669        Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, valitsease, "ASDASD hyppää", pelaaja, 1); 
   670        Keyboard.Listen(Key.D3, ButtonState.Pressed, valitsease, "ASDASD hyppää", pelaaja, 2); 
  669671 
  670672        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, ENapit, "Rakennuksiin meno"); 
   
  711713 
  712714    } 
   715    void valitsease(Pelaaja pelaaja, int Ase) 
   716    { 
   717        valittuase = Ase; 
   718        saaAmpua = true; 
   719        Tappovalinekuva(); 
   720    } 
  713721    void PiirraRahaLaskuri() 
  714722    { 
   
  749757    void Ammu(PlatformCharacter pelaaja) 
  750758    { 
  751         if (onAse && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua) 
   759        if (onAse && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua && valittuase == 0) 
  752760        { 
  753761            saaAmpua = false; 
   
  757765            Vector nopeus = suunta * 400; 
  758766            Vector paikka = pelaaja.Position + suunta * RUUDUN_KOKO; 
  759             LuoOmaAmmus(paikka, nopeus); 
   767            LuoOmaAmmus(paikka, nopeus, "ase"); 
  760768 
  761769            AmmusPaketti paketti = new AmmusPaketti(); 
   
  764772            paketti.VX = nopeus.X; 
  765773            paketti.VY = nopeus.Y; 
   774            paketti.tag = "ase"; 
  766775            paketti.paikka = nykyinenPaikka; 
  767776            yhteys.SendObject(paketti); 
  768777        } 
  769         if (onAk && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua) 
   778        if (onAk && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua && valittuase == 1) 
  770779        { 
  771780            saaAmpua = false; 
   
  775784            Vector nopeus = suunta * 400; 
  776785            Vector paikka = pelaaja.Position + suunta * RUUDUN_KOKO; 
  777             LuoOmaAmmus(paikka, nopeus); 
   786            LuoOmaAmmus(paikka, nopeus, "ak"); 
  778787 
  779788            AmmusPaketti paketti = new AmmusPaketti(); 
   
  782791            paketti.VX = nopeus.X; 
  783792            paketti.VY = nopeus.Y; 
   793            paketti.tag = "ak"; 
  784794            paketti.paikka = nykyinenPaikka; 
  785795            yhteys.SendObject(paketti); 
  786796        } 
  787         if (kranaattiKadessa && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua) 
   797        if (kranaattiKadessa && !pelaaja.IsDestroyed && saaAmpua && valittuase == 2) 
  788798        { 
  789799            saaAmpua = false; 
   
  812822        heittaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
  813823    } 
  814     void LuoAmmus(Vector paikka, Vector nopeus) 
   824    void LuoAmmus(Vector paikka, Vector nopeus, string tag) 
  815825    { 
  816826        PhysicsObject Ammus = new PhysicsObject(10, 10); 
   
  821831        Ammus.IgnoresGravity = true; 
  822832        Ammus.Image = ammusKuva; 
   833        Ammus.Tag = tag; 
  823834        Ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(3); 
  824835        Ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   
  852863        satadollaria.Push(new Vector(x, y)); 
  853864    } 
  854     void LuoOmaAmmus(Vector paikka, Vector nopeus) 
   865    void LuoOmaAmmus(Vector paikka, Vector nopeus, string tag) 
  855866    { 
  856867        PhysicsObject Ammus = new PhysicsObject(10, 10); 
   
  861872        Ammus.IgnoresGravity = true; 
  862873        Ammus.Image = ammusKuva; 
   874        Ammus.Tag = tag; 
  863875        Ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(3); 
  864876        Ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   
  884896        if (kohde == pelaaja) 
  885897        { 
  886             elamaLaskuri.Value -= 1; 
   898            int damage = 1; 
   899 
   900            if (Ammus.Tag.ToString() == "ase") damage = 20; 
   901 
   902            elamaLaskuri.Value -= damage; 
  887903        } 
  888904    } 
   
  943959        { 
  944960            LuoAseKursori(); 
  945             onAk = false; 
  946             kranaattiKadessa = false; 
  947961            onAse = true; 
   962            valittuase = 0; 
   963            Tappovalinekuva(); 
  948964        } 
  949965        if (vastaus == "Ak") 
  950966        { 
  951967            LuoAseKursori(); 
  952             kranaattiKadessa = false; 
  953             onAse = false; 
  954968            onAk = true; 
   969            valittuase = 1; 
   970            Tappovalinekuva(); 
  955971        } 
  956972        if (vastaus == "kranu") 
  957973        { 
  958974            LuoAseKursori(); 
  959             onAse = false; 
  960             onAk = false; 
  961975            kranaattiKadessa = true; 
   976            valittuase = 2; 
   977            Tappovalinekuva(); 
  962978        } 
  963979        if (vastaus == "VisibleCursor") 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama.csproj.Debug.cachefile

  r7401 r7421  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\Aajii.xnb 
   5Content\5Dollars.xnb 
   6Content\Idle.xnb 
   7Content\cursori.xnb 
   8Content\Windows_Cursor.xnb 
   9Content\Tausta1.xnb 
   10Content\e.xnb 
   11Content\Kauppe.xnb 
   12Content\Kauppaseta.xnb 
   13Content\satadollaria.xnb 
   14Content\Bullet.xnb 
   15Content\bricks.xnb 
   16Content\pistooli.xnb 
   17Content\Ak.xnb 
   18Content\kranaatti.xnb 
  519Content\kentta1.xnb 
  6 Content\5Dollars.xnb 
   20Content\kauppa.xnb 
  721Content\ukkeli.xnb 
  822Content\ukkeli\01_0.xnb 
   
  1428Content\ukkeli\7_0.xnb 
  1529Content\ukkeli\8_0.xnb 
  16 Content\Idle.xnb 
  17 Content\cursori.xnb 
  18 Content\Windows_Cursor.xnb 
  19 Content\Tausta1.xnb 
  20 Content\e.xnb 
  21 Content\kauppa.xnb 
  22 Content\Kauppe.xnb 
  23 Content\Kauppaseta.xnb 
  24 Content\satadollaria.xnb 
  25 Content\Bullet.xnb 
  26 Content\bricks.xnb 
  27 Content\pistooli.xnb 
  28 Content\Ak.xnb 
  29 Content\kranaatti.xnb 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7401 r7421  
  88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-06-13T10:00:43.0971028+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-06-17T09:18:52.2555771+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-13T10:00:43.1595028+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
   20      <Time>2016-06-17T09:18:52.5363771+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-06-13T10:00:43.2687028+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-06-17T09:18:52.5363771+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Aajii.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-06-13T10:00:43.0971028+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Aajii.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-06-17T09:18:52.5519771+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>5Dollars.jpg</Source> 
   42      <Name>5Dollars</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\5Dollars.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-06-17T09:18:52.5675771+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Idle.png</Source> 
   51      <Name>Idle</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Idle.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-06-17T09:18:52.5675771+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>cursori.png</Source> 
   60      <Name>cursori</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\cursori.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-06-17T09:18:52.6767771+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Windows_Cursor.png</Source> 
   69      <Name>Windows_Cursor</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Windows_Cursor.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-06-17T09:18:52.6767771+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Tausta1.png</Source> 
   78      <Name>Tausta1</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Tausta1.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-06-17T09:18:52.5831771+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>e.png</Source> 
   87      <Name>e</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\e.xnb</Output> 
   92      <Time>2016-06-17T09:18:52.5831771+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>Kauppe.png</Source> 
   96      <Name>Kauppe</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppe.xnb</Output> 
   101      <Time>2016-06-17T09:18:52.6767771+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>Kauppaseta.png</Source> 
   105      <Name>Kauppaseta</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppaseta.xnb</Output> 
   110      <Time>2016-06-17T09:18:52.2711771+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>satadollaria.png</Source> 
   114      <Name>satadollaria</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\satadollaria.xnb</Output> 
   119      <Time>2016-06-17T09:18:52.2711771+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>Bullet.png</Source> 
   123      <Name>Bullet</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Bullet.xnb</Output> 
   128      <Time>2016-06-17T09:18:52.6767771+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>bricks.jpg</Source> 
   132      <Name>bricks</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\bricks.xnb</Output> 
   137      <Time>2016-06-17T09:18:52.5519771+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>pistooli.png</Source> 
   141      <Name>pistooli</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\pistooli.xnb</Output> 
   146      <Time>2016-06-17T09:18:52.5363771+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>Ak.png</Source> 
   150      <Name>Ak</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Ak.xnb</Output> 
   155      <Time>2016-06-17T09:18:52.7391771+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>kranaatti.png</Source> 
   159      <Name>kranaatti</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb</Output> 
   164      <Time>2016-06-17T09:18:52.5675771+03:00</Time> 
  39165    </Item> 
  40166    <Item> 
   
  44170      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  45171      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-06-16T11:03:20.8269345+03:00</Time> 
  48     </Item> 
  49     <Item> 
  50       <Source>5Dollars.jpg</Source> 
  51       <Name>5Dollars</Name> 
  52       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  53       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  54       <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\5Dollars.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-06-13T11:15:44.4398773+03:00</Time> 
   172      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   173      <Time>2016-06-17T09:18:52.5363771+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>kauppa.txt</Source> 
   177      <Name>kauppa</Name> 
   178      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kauppa.xnb</Output> 
   182      <Time>2016-06-17T09:18:52.5519771+03:00</Time> 
  57183    </Item> 
  58184    <Item> 
   
  62188      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
  63189      <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb</Output> 
  65       <Time>2016-06-13T13:35:48.7738773+03:00</Time> 
  66       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\01_0.xnb</Request> 
  67       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\2_0.xnb</Request> 
  68       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\3_0.xnb</Request> 
  69       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\4_0.xnb</Request> 
  70       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\5_0.xnb</Request> 
  71       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\6_0.xnb</Request> 
  72       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\7_0.xnb</Request> 
  73       <Request>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\8_0.xnb</Request> 
   190      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb</Output> 
   191      <Time>2016-06-17T09:18:52.5831771+03:00</Time> 
   192      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\01_0.xnb</Request> 
   193      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\2_0.xnb</Request> 
   194      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\3_0.xnb</Request> 
   195      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\4_0.xnb</Request> 
   196      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\5_0.xnb</Request> 
   197      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\6_0.xnb</Request> 
   198      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\7_0.xnb</Request> 
   199      <Request>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\8_0.xnb</Request> 
  74200    </Item> 
  75201    <Item> 
   
  78204      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  79205      <Options>None</Options> 
  80       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\01_0.xnb</Output> 
  81       <Time>2016-06-13T11:44:17.2218773+03:00</Time> 
   206      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\01_0.xnb</Output> 
   207      <Time>2016-06-17T09:18:52.2867771+03:00</Time> 
  82208    </Item> 
  83209    <Item> 
   
  86212      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  87213      <Options>None</Options> 
  88       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\2_0.xnb</Output> 
  89       <Time>2016-06-13T11:45:16.2828773+03:00</Time> 
   214      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\2_0.xnb</Output> 
   215      <Time>2016-06-17T09:18:52.2867771+03:00</Time> 
  90216    </Item> 
  91217    <Item> 
   
  94220      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  95221      <Options>None</Options> 
  96       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\3_0.xnb</Output> 
  97       <Time>2016-06-13T11:48:04.5028773+03:00</Time> 
   222      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\3_0.xnb</Output> 
   223      <Time>2016-06-17T09:18:52.2867771+03:00</Time> 
  98224    </Item> 
  99225    <Item> 
   
  102228      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  103229      <Options>None</Options> 
  104       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\4_0.xnb</Output> 
  105       <Time>2016-06-13T11:51:42.1448773+03:00</Time> 
   230      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\4_0.xnb</Output> 
   231      <Time>2016-06-17T09:18:52.2867771+03:00</Time> 
  106232    </Item> 
  107233    <Item> 
   
  110236      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  111237      <Options>None</Options> 
  112       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\5_0.xnb</Output> 
  113       <Time>2016-06-13T11:55:49.9128773+03:00</Time> 
   238      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\5_0.xnb</Output> 
   239      <Time>2016-06-17T09:18:52.3023771+03:00</Time> 
  114240    </Item> 
  115241    <Item> 
   
  118244      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  119245      <Options>None</Options> 
  120       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\6_0.xnb</Output> 
  121       <Time>2016-06-13T12:29:06.4858773+03:00</Time> 
   246      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\6_0.xnb</Output> 
   247      <Time>2016-06-17T09:18:52.3023771+03:00</Time> 
  122248    </Item> 
  123249    <Item> 
   
  126252      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  127253      <Options>None</Options> 
  128       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\7_0.xnb</Output> 
  129       <Time>2016-06-13T13:31:23.1508773+03:00</Time> 
   254      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\7_0.xnb</Output> 
   255      <Time>2016-06-17T09:18:52.3023771+03:00</Time> 
  130256    </Item> 
  131257    <Item> 
   
  134260      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135261      <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\8_0.xnb</Output> 
  137       <Time>2016-06-13T13:33:04.8238773+03:00</Time> 
  138     </Item> 
  139     <Item> 
  140       <Source>Idle.png</Source> 
  141       <Name>Idle</Name> 
  142       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  143       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  144       <Options>None</Options> 
  145       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Idle.xnb</Output> 
  146       <Time>2016-06-13T14:19:03.8988773+03:00</Time> 
  147     </Item> 
  148     <Item> 
  149       <Source>cursori.png</Source> 
  150       <Name>cursori</Name> 
  151       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  152       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  153       <Options>None</Options> 
  154       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\cursori.xnb</Output> 
  155       <Time>2016-06-14T09:41:00.3577522+03:00</Time> 
  156     </Item> 
  157     <Item> 
  158       <Source>Windows_Cursor.png</Source> 
  159       <Name>Windows_Cursor</Name> 
  160       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  161       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  162       <Options>None</Options> 
  163       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Windows_Cursor.xnb</Output> 
  164       <Time>2016-06-14T09:47:21.508801+03:00</Time> 
  165     </Item> 
  166     <Item> 
  167       <Source>Tausta1.png</Source> 
  168       <Name>Tausta1</Name> 
  169       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  170       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  171       <Options>None</Options> 
  172       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Tausta1.xnb</Output> 
  173       <Time>2016-06-14T10:19:04.1527427+03:00</Time> 
  174     </Item> 
  175     <Item> 
  176       <Source>e.png</Source> 
  177       <Name>e</Name> 
  178       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  179       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  180       <Options>None</Options> 
  181       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\e.xnb</Output> 
  182       <Time>2016-06-14T11:08:32.7549015+03:00</Time> 
  183     </Item> 
  184     <Item> 
  185       <Source>kauppa.txt</Source> 
  186       <Name>kauppa</Name> 
  187       <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  188       <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  189       <Options>None</Options> 
  190       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kauppa.xnb</Output> 
  191       <Time>2016-06-15T13:28:58.7971904+03:00</Time> 
  192     </Item> 
  193     <Item> 
  194       <Source>Kauppe.png</Source> 
  195       <Name>Kauppe</Name> 
  196       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  197       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  198       <Options>None</Options> 
  199       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppe.xnb</Output> 
  200       <Time>2016-06-14T14:18:36.4082474+03:00</Time> 
  201     </Item> 
  202     <Item> 
  203       <Source>Kauppaseta.png</Source> 
  204       <Name>Kauppaseta</Name> 
  205       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  206       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  207       <Options>None</Options> 
  208       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppaseta.xnb</Output> 
  209       <Time>2016-06-15T10:13:05.0390948+03:00</Time> 
  210     </Item> 
  211     <Item> 
  212       <Source>satadollaria.png</Source> 
  213       <Name>satadollaria</Name> 
  214       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  215       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  216       <Options>None</Options> 
  217       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\satadollaria.xnb</Output> 
  218       <Time>2016-06-15T11:34:58.628034+03:00</Time> 
  219     </Item> 
  220     <Item> 
  221       <Source>Bullet.png</Source> 
  222       <Name>Bullet</Name> 
  223       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  224       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  225       <Options>None</Options> 
  226       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Bullet.xnb</Output> 
  227       <Time>2016-06-16T10:51:20.7185626+03:00</Time> 
  228     </Item> 
  229     <Item> 
  230       <Source>bricks.jpg</Source> 
  231       <Name>bricks</Name> 
  232       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  233       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  234       <Options>None</Options> 
  235       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\bricks.xnb</Output> 
  236       <Time>2016-06-16T11:01:24.5179235+03:00</Time> 
  237     </Item> 
  238     <Item> 
  239       <Source>pistooli.png</Source> 
  240       <Name>pistooli</Name> 
  241       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  242       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  243       <Options>None</Options> 
  244       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\pistooli.xnb</Output> 
  245       <Time>2016-06-16T13:04:32.7515011+03:00</Time> 
  246     </Item> 
  247     <Item> 
  248       <Source>Ak.png</Source> 
  249       <Name>Ak</Name> 
  250       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  251       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  252       <Options>None</Options> 
  253       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Ak.xnb</Output> 
  254       <Time>2016-06-17T09:08:47.5697222+03:00</Time> 
  255     </Item> 
  256     <Item> 
  257       <Source>kranaatti.png</Source> 
  258       <Name>kranaatti</Name> 
  259       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  260       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  261       <Options>None</Options> 
  262       <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb</Output> 
  263       <Time>2016-06-17T09:10:54.0276222+03:00</Time> 
   262      <Output>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\8_0.xnb</Output> 
   263      <Time>2016-06-17T09:18:52.3023771+03:00</Time> 
  264264    </Item> 
  265265    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  270270      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  271271      <CompressContent>false</CompressContent> 
  272       <RootDirectory>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\NettipelijuttupelihymynaamaContent\</RootDirectory> 
  273       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\</LoggerRootDirectory> 
  274       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  275       <OutputDirectory>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   272      <RootDirectory>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\NettipelijuttupelihymynaamaContent\</RootDirectory> 
   273      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\</LoggerRootDirectory> 
   274      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   275      <OutputDirectory>C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  276276    </Settings> 
  277277    <Assemblies> 
   
  310310      <Assembly> 
  311311        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  312         <Value>2015-09-16T16:42:08.4317252+03:00</Value> 
   312        <Value>2015-09-16T18:36:30.6879161+03:00</Value> 
  313313      </Assembly> 
  314314    </Assemblies> 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/Nettipelijuttupelihymynaama.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7401 r7421  
  4949C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Ak.xnb 
  5050C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb 
   51C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\5Dollars.xnb 
   52C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Idle.xnb 
   53C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\cursori.xnb 
   54C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Windows_Cursor.xnb 
   55C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Tausta1.xnb 
   56C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\e.xnb 
   57C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppe.xnb 
   58C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppaseta.xnb 
   59C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\satadollaria.xnb 
   60C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Bullet.xnb 
   61C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\bricks.xnb 
   62C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\pistooli.xnb 
   63C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Ak.xnb 
   64C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kranaatti.xnb 
   65C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kauppa.xnb 
   66C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb 
   67C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\01_0.xnb 
   68C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\2_0.xnb 
   69C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\3_0.xnb 
   70C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\4_0.xnb 
   71C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\5_0.xnb 
   72C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\6_0.xnb 
   73C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\7_0.xnb 
   74C:\MyTemp\EemeliK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\8_0.xnb 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7401 r7421  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\Aajii.xnb 
   5Content\5Dollars.xnb 
   6Content\Idle.xnb 
   7Content\cursori.xnb 
   8Content\Windows_Cursor.xnb 
   9Content\Tausta1.xnb 
   10Content\e.xnb 
   11Content\Kauppe.xnb 
   12Content\Kauppaseta.xnb 
   13Content\satadollaria.xnb 
   14Content\Bullet.xnb 
   15Content\bricks.xnb 
   16Content\pistooli.xnb 
   17Content\Ak.xnb 
   18Content\kranaatti.xnb 
  519Content\kentta1.xnb 
  6 Content\5Dollars.xnb 
   20Content\kauppa.xnb 
  721Content\ukkeli.xnb 
  822Content\ukkeli\01_0.xnb 
   
  1428Content\ukkeli\7_0.xnb 
  1529Content\ukkeli\8_0.xnb 
  16 Content\Idle.xnb 
  17 Content\cursori.xnb 
  18 Content\Windows_Cursor.xnb 
  19 Content\Tausta1.xnb 
  20 Content\e.xnb 
  21 Content\kauppa.xnb 
  22 Content\Kauppe.xnb 
  23 Content\Kauppaseta.xnb 
  24 Content\satadollaria.xnb 
  25 Content\Bullet.xnb 
  26 Content\bricks.xnb 
  27 Content\pistooli.xnb 
  28 Content\Ak.xnb 
  29 Content\kranaatti.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.