Ignore:
Timestamp:
2016-06-17 10:54:13 (3 years ago)
Author:
evsulens
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/EveliinaL/Space_Run/Space_Run/Space_Run/Space_Run.cs

  r7389 r7413  
  3535    public override void Begin() 
  3636    { 
   37        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate { AlkuValikko(); }; 
  3738        Level.Background.Image = SpaceRunBackground; 
  38         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("","Aloita peli", "Parhaat Pisteet", "Exit"); 
   39        AlkuValikko(); 
   40    } 
   41    void AlkuValikko() 
   42    { 
   43        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Näytä ohjeet", "Exit"); 
  3944        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  40         //alkuValikko.AddItemHandler(1, ); 
  41         alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   45        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   46        alkuValikko.AddItemHandler(2, NaytaOhjeet); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
  4248        Add(alkuValikko); 
  4349        alkuValikko.Color = Color.DarkBlue; 
   
  142148    void Lyo() 
  143149    { 
  144         SpacemanPunch.FPS = 30; 
   150        if (SpacemanPunch.IsPlaying) return; 
   151        SpacemanPunch.FPS = 15; 
  145152        SpacemanPunch.Start(); 
  146153        SpacemanPunch.StopOnLastFrame = true; 
   
  150157        { 
  151158            item.Destroy(); 
   159            pisteLaskuri.Value += 5; 
  152160        } 
  153161    } 
   
  215223        Level.Background.Image = SpaceRunBackground; 
  216224        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
  217         topLista.HighScoreWindow.Closed += VoittaaPelin; 
   225        //topLista.HighScoreWindow.Closed += VoittaaPelin; 
  218226         
  219227 
   
  231239    public void VoittaaPelin(Window sender) 
  232240    { 
  233         MultiSelectWindow ikkuna = new MultiSelectWindow("Voitit! Haluatko pelata uudestaan?", "Kyllä", "Ei"); 
  234         ikkuna.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  235         ikkuna.AddItemHandler(1, Exit); 
  236         Add(ikkuna); 
  237     } 
  238  
   241       MultiSelectWindow ikkuna = new MultiSelectWindow("Voitit! Haluatko pelata uudestaan?", "Kyllä", "Ei"); 
   242       ikkuna.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   243       ikkuna.AddItemHandler(1, Exit); 
   244       Add(ikkuna); 
   245    } 
   246    void ParhaatPisteet() 
   247    { 
   248        topLista.Show(); 
   249    } 
   250    void NaytaOhjeet() 
   251    { 
   252        IsMouseVisible = true; 
   253        List<Widget> jutut = new List<Widget>(); 
   254        string[] tekstit = { "Liikkuu A, D, hyppää välilyönnistä, lyö F.", "Lyömisessä pitää odottaa hetki ennen kuin", "saa lyödä uudestaan.",  "Pausettaa P, Esc:stä voi poistua pelistä", "Väistele alieneita, kerää mahdollisimman paljon kultaa", "ja mene maaliin!"}; 
   255        Label pohja = new Label(Screen.Width * 0.85, Screen.Height * 0.85); 
   256        //pohja.Image = pohjanKuva; 
   257        Add(pohja); 
   258        jutut.Add(pohja); 
   259        Vector okPosition = pohja.Position - new Vector(0, pohja.Height * 0.40); 
   260 
   261        for (int i = 0; i < tekstit.Length; i++) 
   262        { 
   263            Label teksti = new Label(tekstit[i]); 
   264            teksti.Y = pohja.Top - 200 - i * (pohja.Height + okPosition.Y) / tekstit.Length; 
   265            teksti.TextColor = Color.LightGreen; 
   266            teksti.TextScale = new Vector(1.2, 1); 
   267            Add(teksti); 
   268            jutut.Add(teksti); 
   269        } 
   270 
   271 
   272        PushButton ok = new PushButton("Ok"); 
   273        jutut.Add(ok); 
   274        ok.Position = okPosition; 
   275        ok.Clicked += delegate { 
   276            foreach (var item in jutut) 
   277            { 
   278                item.Destroy(); 
   279            } 
   280            IsMouseVisible = false; 
   281            Begin(); 
   282        }; 
   283        Add(ok); 
   284 
   285    } 
  239286} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.