Changeset 7413 for 2016/24


Ignore:
Timestamp:
2016-06-17 10:54:13 (7 years ago)
Author:
evsulens
Message:
 
Location:
2016/24/EveliinaL/Space_Run
Files:
1 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/EveliinaL/Space_Run/Space_Run/Space_Run/Space_Run.cs

  r7389 r7413  
  3535    public override void Begin() 
  3636    { 
   37        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate { AlkuValikko(); }; 
  3738        Level.Background.Image = SpaceRunBackground; 
  38         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("","Aloita peli", "Parhaat Pisteet", "Exit"); 
   39        AlkuValikko(); 
   40    } 
   41    void AlkuValikko() 
   42    { 
   43        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Näytä ohjeet", "Exit"); 
  3944        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  40         //alkuValikko.AddItemHandler(1, ); 
  41         alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   45        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   46        alkuValikko.AddItemHandler(2, NaytaOhjeet); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
  4248        Add(alkuValikko); 
  4349        alkuValikko.Color = Color.DarkBlue; 
   
  142148    void Lyo() 
  143149    { 
  144         SpacemanPunch.FPS = 30; 
   150        if (SpacemanPunch.IsPlaying) return; 
   151        SpacemanPunch.FPS = 15; 
  145152        SpacemanPunch.Start(); 
  146153        SpacemanPunch.StopOnLastFrame = true; 
   
  150157        { 
  151158            item.Destroy(); 
   159            pisteLaskuri.Value += 5; 
  152160        } 
  153161    } 
   
  215223        Level.Background.Image = SpaceRunBackground; 
  216224        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
  217         topLista.HighScoreWindow.Closed += VoittaaPelin; 
   225        //topLista.HighScoreWindow.Closed += VoittaaPelin; 
  218226         
  219227 
   
  231239    public void VoittaaPelin(Window sender) 
  232240    { 
  233         MultiSelectWindow ikkuna = new MultiSelectWindow("Voitit! Haluatko pelata uudestaan?", "Kyllä", "Ei"); 
  234         ikkuna.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  235         ikkuna.AddItemHandler(1, Exit); 
  236         Add(ikkuna); 
  237     } 
  238  
   241       MultiSelectWindow ikkuna = new MultiSelectWindow("Voitit! Haluatko pelata uudestaan?", "Kyllä", "Ei"); 
   242       ikkuna.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   243       ikkuna.AddItemHandler(1, Exit); 
   244       Add(ikkuna); 
   245    } 
   246    void ParhaatPisteet() 
   247    { 
   248        topLista.Show(); 
   249    } 
   250    void NaytaOhjeet() 
   251    { 
   252        IsMouseVisible = true; 
   253        List<Widget> jutut = new List<Widget>(); 
   254        string[] tekstit = { "Liikkuu A, D, hyppää välilyönnistä, lyö F.", "Lyömisessä pitää odottaa hetki ennen kuin", "saa lyödä uudestaan.",  "Pausettaa P, Esc:stä voi poistua pelistä", "Väistele alieneita, kerää mahdollisimman paljon kultaa", "ja mene maaliin!"}; 
   255        Label pohja = new Label(Screen.Width * 0.85, Screen.Height * 0.85); 
   256        //pohja.Image = pohjanKuva; 
   257        Add(pohja); 
   258        jutut.Add(pohja); 
   259        Vector okPosition = pohja.Position - new Vector(0, pohja.Height * 0.40); 
   260 
   261        for (int i = 0; i < tekstit.Length; i++) 
   262        { 
   263            Label teksti = new Label(tekstit[i]); 
   264            teksti.Y = pohja.Top - 200 - i * (pohja.Height + okPosition.Y) / tekstit.Length; 
   265            teksti.TextColor = Color.LightGreen; 
   266            teksti.TextScale = new Vector(1.2, 1); 
   267            Add(teksti); 
   268            jutut.Add(teksti); 
   269        } 
   270 
   271 
   272        PushButton ok = new PushButton("Ok"); 
   273        jutut.Add(ok); 
   274        ok.Position = okPosition; 
   275        ok.Clicked += delegate { 
   276            foreach (var item in jutut) 
   277            { 
   278                item.Destroy(); 
   279            } 
   280            IsMouseVisible = false; 
   281            Begin(); 
   282        }; 
   283        Add(ok); 
   284 
   285    } 
  239286} 
 • 2016/24/EveliinaL/Space_Run/Space_Run/Space_Run/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r7389 r7413  
  66        <Item Index="0" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  77          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  8             <Value>-</Value> 
   8            <Value>EL2</Value> 
  99          </Field> 
  1010          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  11             <Value>0</Value> 
   11            <Value>1500</Value> 
  1212          </Field> 
  1313        </Item> 
  1414        <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  1515          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  16             <Value>-</Value> 
   16            <Value>EL</Value> 
  1717          </Field> 
  1818          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  19             <Value>0</Value> 
   19            <Value>1200</Value> 
  2020          </Field> 
  2121        </Item> 
  2222        <Item Index="2" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  2323          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  24             <Value>-</Value> 
   24            <Value>EL3</Value> 
  2525          </Field> 
  2626          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  27             <Value>0</Value> 
   27            <Value>1200</Value> 
  2828          </Field> 
  2929        </Item> 
  3030        <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3131          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  32             <Value>-</Value> 
   32            <Value>EL4</Value> 
  3333          </Field> 
  3434          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  35             <Value>0</Value> 
   35            <Value>720</Value> 
  3636          </Field> 
  3737        </Item> 
   
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value /> 
   89      <Value>EL4</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2016/24/EveliinaL/Space_Run/Space_Run/Space_Run/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7389 r7413  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EveliinaL2\Space_Run\Space_Run\Space_Run\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-06-16T13:56:04.7952989+03:00</Time> 
   38      <Time>2016-06-17T10:47:27.8191412+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
 • 2016/24/EveliinaL/Space_Run/Space_Run/Space_RunContent/kentta1.txt

  r7389 r7413  
  55 
  66 
  7                           * 
  8                           ## 
  9                     *               - - - -  M 
  10                  #####           ############## 
  11  
   7         * -              * 
   8         #####            ## 
   9                    *             * - -   - *M 
   10                 #####           ######___##### 
   11                                                      ##### 
  1212       - *       -        -  * 
  1313       ####     ##        #### 
  1414                                               -         -* 
  15           *         *            ##        ##### 
  16 -    ##  ####      #### 
  17 ##                         --- 
  18       -     *             #####        ## 
  19       ###  ###       ##           ## 
   15          *         *            ##        ##_## 
   16-    ##  ####      ####                     ### 
   17##                         ---*        * 
   18      -     *             #####   -    ##    - 
   19      ###  ###       ##           ##        ### 
  2020                                  -      * 
  2121   *      *--         ##      ##    #### 
   
  2525  ##  ##    ####         ##     ##   ## 
  2626         - 
  27          ##        ---*        -*         ---  * 
  28 #####_____________#####_______####_______####### 
  29 ######___________#######_____######_____######## 
   27  *      ##        ---*        -*         ---  * 
   28######___________#######______####_______####### 
   29#######_________#########____######_____######## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.