Changeset 7392 for 2016/24


Ignore:
Timestamp:
2016-06-16 15:00:59 (6 years ago)
Author:
latukova
Message:
 
Location:
2016/24/LasseK
Files:
66 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/LasseK/TankkiPeli/TankkiPeli/TankkiPeli/TankkiPeli.cs

  r7359 r7392  
  1 using System; 
   1 
   2using System; 
  23using System.Collections.Generic; 
  34using Jypeli; 
   
  910public class TankkiPeli : PhysicsGame 
  1011{ 
  11     Image Tykki2 = LoadImage("TykkiJonkaMuokkasit"); 
  12     //Image Tykkikuva = LoadImage("Tykki"); 
   12    Image Tykkikuva = LoadImage("Tykki"); 
  1313    Image TankkiRunko = LoadImage("VaununRunko"); 
  1414    Image Tornikuva = LoadImage("Tykkitorni"); 
   15    Image Tykki2 = LoadImage("TykkiJonkaMuokkasit"); 
   16    Image kokoTankki = LoadImage("kokotankki"); 
   17    Image Ammus1 = LoadImage("Ammus1"); 
   18    //hysicsObject Tankki; 
   19    //PhysicsObject Torni; 
   20    //PhysicsObject Tykki; 
  1521 
  16     Image kokoTankki = LoadImage("kokotankki"); 
  17  
  18     PhysicsObject Tankki; 
  19     PhysicsObject Torni; 
  20     PhysicsObject Tykki; 
   22    Tankki tankki; 
   23    Tankki kakkostankki; 
  2124    public override void Begin() 
  22  
  2325    { 
  2426        Kentta(); 
  2527        LuoTankki(); 
  2628        AsetaOhjaimet(); 
  27  
  2829    } 
  2930 
  30     void LiikutaTykkiä(PhysicsObject Tykki, double Suunta) 
   31    void LiikutaTykkiä(Tankki tankki, double Suunta) 
  3132    { 
   33        GameObject tykki = ((Tankki)tankki).Tykki; 
   34        tykki.Angle += Angle.FromRadians(Suunta) * (tankki.FacingDirection == Direction.Left ? -1 : 1); 
   35 
   36        if (tankki.Tykki.Angle.MainDirection != tankki.FacingDirection) 
   37        { 
   38            tykki.Angle -= Angle.FromRadians(Suunta); 
   39        } 
  3240 
  3341 
   
  3745    { 
  3846        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  39         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaTankkia, "Liikuttaa Tankkia Vasempaan", Tankki, new Vector(-800, 0)); 
  40         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaTankkia, "Liikuttaa Tankkia Oikeaan", Tankki, new Vector(550, 0)); 
  4147 
  42         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaTykkiä, "Liikuta Tykkiä Ylös", Tykki, 0.1); 
   48        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate () { tankki.Tykki.Angle = tankki.FacingDirection == Direction.Right ? Angle.FromDegrees(180) : tankki.Tykki.Angle; LiikutaTankkia(tankki, new Vector(-2500.0, 0)); 
   49            if (tankki.FacingDirection == Direction.Right) { tankki.MirrorImage(); } tankki.FacingDirection = Direction.Left; }, "Liikuttaa Tankkia Vasempaan"); 
   50        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate () { tankki.Tykki.Angle = tankki.FacingDirection == Direction.Left ? Angle.FromDegrees(0) : tankki.Tykki.Angle; LiikutaTankkia(tankki, new Vector(2000.0, 0)); if (tankki.FacingDirection == Direction.Left) { tankki.MirrorImage(); } tankki.FacingDirection = Direction.Right; }, "Liikuttaa Tankkia Oikealle"); 
   51 
   52        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaTykkiä, "Liikuta Tykkiä Ylös", tankki, 0.1); 
   53        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaTykkiä, "Liikuta Tykkiä Alas", tankki, -0.1); 
   54 
   55        /* 
   56        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate () { kakkostankki.Tykki.Angle = kakkostankki.FacingDirection == Direction.Right ? Angle.FromDegrees(180) : kakkostankki.Tykki.Angle; LiikutaTankkia(kakkostankki, -300.0); }, "Liikuttaa Tankkia Vasempaan"); 
   57        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate () { kakkostankki.Tykki.Angle = kakkostankki.FacingDirection == Direction.Left ? Angle.FromDegrees(0) : kakkostankki.Tykki.Angle; LiikutaTankkia(kakkostankki, 300.0); }, "Liikuttaa Tankkia Vasempaan"); 
   58 
   59        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaTykkiä, "Liikuta Tykkiä Ylös", kakkostankki, 0.1); 
   60        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaTykkiä, "Liikuta Tykkiä Alas", kakkostankki, -0.1); 
   61        */ 
   62 
   63        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, () => Ammu(tankki, "tankki2"), "Ammu tykillä"); 
   64        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, () => Ammu(kakkostankki, "tankki1"), "Ammu tykillä"); 
  4365 
  4466    } 
  4567 
  46     void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
   68    void Ammu(Tankki tankki, String tankinnimi) 
  4769    { 
  48         if (Mouse.PositionOnWorld.X > Tankki.Position.X) 
   70        PhysicsObject ammus = tankki.Ase.Shoot(); 
   71 
   72        if (ammus != null) 
  4973        { 
  50             Torni.Image = Image.Mirror(Tornikuva); 
  51             Tykki.Image = Image.Mirror(Tykki2); 
  52             Tykki.Position = Torni.Position + new Vector(10, 1); 
  53         } 
  54         else 
  55         { 
  56             Torni.Image = Tornikuva; 
  57             Tykki.Image = Image.Mirror(Tykki2); 
  58             Tykki.Position = Torni.Position + new Vector(-10, 1); 
   74            ammus.Image = Ammus1; 
   75            ammus.Size *= 2; 
   76            AddCollisionHandler(ammus, tankinnimi, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) { ((Tankki)b).ElamaLaskuri.Value--; }); 
   77            ammus.IgnoresCollisionWith(tankki); 
   78            ammus.IgnoresCollisionWith(tankki.Tykki); 
   79            ammus.Position = tankki.Tykki.Position + Vector.FromLengthAndAngle(tankki.Tykki.Width * 0.5, tankki.Tykki.Angle); 
   80 
   81            //ammus.Velocity = new Vector(100, 0); 
   82            /*tankki.Ase.Ammo.Value = 500; 
   83            tankki.Ase.Power.DefaultValue = 2000; 
   84            tankki.Ase.FireRate = 5.0; 
   85            tankki.Ase.AmmoIgnoresGravity = false; 
   86            tankki.Ase.AmmoIgnoresExplosions = true; 
   87            tankki.Ase.CanHitOwner = true;*/ 
  5988        } 
  6089 
  61  
  62         Angle suunta = ((Mouse.PositionOnWorld - Tykki.AbsolutePosition).Normalize()).Angle; 
  63         Tykki.Position = Vector.FromLengthAndAngle(Tykki.Width, suunta); 
  64         Tykki.Angle = suunta; 
  6590    } 
  6691 
   
  6893    void Kentta() 
  6994    { 
  70         Surface alaReuna = Surface.CreateBottom(Level, 299, 300, 100, 5); 
   95        /*PhysicsObject alataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width, 60); 
   96        alataso.Position = new Vector(0, Level.Bottom + alataso.Height / 2); 
   97        Add(alataso);*/ 
   98 
   99        Surface alaReuna = Surface.CreateBottom(Level, 600, 625, 100, 2); 
   100        alaReuna.Restitution = 0; 
  71101        Add(alaReuna); 
   102 
   103 
  72104        Level.CreateLeftBorder(0, true); 
  73105        Level.CreateRightBorder(0, true); 
  74         Gravity = new Vector(0, -500); 
   106 
   107        Gravity = new Vector(0, -550); 
   108 
   109    } 
   110    void LuoTankki() 
   111    { 
   112        
   113        tankki = new Tankki(150, 75, Image.Mirror(kokoTankki), Tykki2); 
   114        tankki.Position = new Vector(-200, 0); 
   115        tankki.Tag = "tankki1"; 
   116        Add(tankki); 
   117        tankki.Ase.ProjectileCollision += (PhysicsObject a, PhysicsObject b) => AmmusOsuu(a, b); 
   118 
   119        kakkostankki = new Tankki(150, 75, Image.Mirror(kokoTankki), Tykki2); 
   120        kakkostankki.Position = new Vector(200, 0); 
   121        kakkostankki.Tag = "tankki2"; 
   122        Add(kakkostankki); 
   123        kakkostankki.Ase.ProjectileCollision += (PhysicsObject a, PhysicsObject b) => AmmusOsuu(a, b); 
  75124 
  76125    } 
  77126 
   127    void LiikutaTankkia(Tankki Tankki, Vector nopeus) 
   128    { 
   129        Tankki.Push(nopeus); 
   130    } 
  78131 
   132    public void AmmusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   133    { 
   134        //ammus.Destroy(); 
   135    } 
   136} 
  79137 
   138class Tankki : PhysicsObject 
   139{ 
   140    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
   141    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  80142 
  81     void LuoTankki() 
   143    public Image Tykki2; 
   144 
   145    public Weapon Ase; 
   146 
   147    public Direction FacingDirection = Direction.Right; 
   148 
   149    public PhysicsObject Tykki; 
   150 
   151    public override void Update(Time time) 
  82152    { 
   153        Ase.AbsolutePosition = Tykki.Position; 
   154        Ase.AbsoluteAngle = Tykki.Angle; 
  83155 
  84         Tankki = new PhysicsObject(160, 65); 
  85         Tankki.Image = TankkiRunko; 
  86         Tankki.LinearDamping = 0.95; 
  87         Tankki.Position = new Vector(-200, -350); 
  88         Add(Tankki); 
   156        Tykki.AbsolutePosition = this.FacingDirection == Direction.Right ? new Vector(this.X + 30, this.Top - 20) : new Vector(this.X - 30, this.Top - 20); 
  89157 
  90         Torni = new PhysicsObject(85, 45); 
  91         Torni.Image = Tornikuva; 
  92         Torni.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  93         Torni.Position = Torni.Position + new Vector(0, 38); 
  94         Tankki.Add(Torni); 
   158        //LahtoPaikka = this.FacingDirection == Direction.Right ? new Vector(this.AbsolutePosition.X + this.Tykki.Width, Tykki.Y) : new Vector(this.AbsolutePosition.X - Tykki.Width, this.Tykki.Y); 
   159    } 
  95160 
  96         Tykki = new PhysicsObject(120, 10); //80 
  97         Tykki.Image = Tykki2; 
  98         Tykki.Position = Torni.Position + new Vector(-40, 1 );  //Torni.Position + new Vector(70, 1); 
  99         Tykki.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  100         Tankki.Add(Tykki); 
   161    public Tankki(double leveys, double korkeus, Image kuva, Image tykki2) 
   162        : base(leveys, korkeus) 
   163    { 
   164        this.IsUpdated = true; 
  101165 
   166        Tykki2 = tykki2; 
   167        Tykki = new PhysicsObject(120, 10); 
   168        Tykki.Image = Image.Mirror(tykki2); 
   169        this.Game.Add(Tykki, -1); 
   170        Tykki.Position = new Vector(this.X + 34, this.Top - 20); 
   171        Tykki.IgnoresCollisionResponse = true; 
  102172 
   173        Ase = new Cannon(30, 10); 
   174        Ase.IsVisible = true; 
   175        Ase.FireRate = 1; 
   176        Ase.IsAddedToGame = true; 
   177        Ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(4); 
   178        Ase.CanHitOwner = false; 
   179        // this.Add(Ase);  
   180        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); this.Tykki.Destroy(); this.Ase.Destroy(); }; 
   181        Image = kuva; 
   182        Mass = 5; 
  103183 
  104184    } 
  105     void LiikutaTankkia(PhysicsObject Tankki, Vector suunta) 
  106     { 
  107         Tankki.Push(suunta); 
  108  
  109     } 
  110  
  111185} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.