Ignore:
Timestamp:
2016-06-16 14:48:43 (3 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/JesseH/Cubes/Cubes/Cubes/Cubes.cs

  r7341 r7378  
  1414 
  1515    List<Hahmo> pelaajat = new List<Hahmo>(); 
   16    GameObject maski; 
  1617    int aktiivinenPelaaja = 0; 
  1718    Image fredKuva = LoadImage("Fred"); 
   
  2223    Image VasenKuva = LoadImage("Vasen"); 
  2324    Image OikeaKuva = LoadImage("Oikea"); 
   25    Image maskiKuva = LoadImage("maski"); 
  2426    IntMeter pelaajiaMaalissa; 
  2527 
   
  2729 
  2830    public override void Begin() 
   31    { 
   32        ClearAll(); 
   33 
   34        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Cubes", 
   35"Aloitapeli", "PelinOhjeet", "Exit"); 
   36        Add(alkuValikko); 
   37 
   38        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   39        alkuValikko.AddItemHandler(1, PelinOhjeet); 
   40        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   41        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkGray, Color.Black); 
   42    } 
   43     
   44    void PelinOhjeet() 
   45    { 
   46        ClearAll(); 
   47        IsMouseVisible = true; 
   48        Label tekstikentta = new Label("Käytä Toisia Palikoita apuna. Vaihda pelaajaa Alt Näppäimestä"); 
   49        Add(tekstikentta); 
   50        GameObject nappula = new GameObject(LoadImage("Nappula")); 
   51        nappula.Position = new Vector(0, -100); 
   52        Add(nappula); 
   53        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Klikkaus, null, nappula); 
   54        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Begin, "Palaa valikkoon"); 
   55     
   56 
   57    } 
   58 
   59    void Klikkaus(GameObject nappula) 
   60    { 
   61        if (Mouse.IsCursorOn(nappula)) Begin(); 
   62    } 
   63 
   64     
   65    void AloitaPeli() 
  2966    { 
  3067        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   
  3774        Camera.StayInLevel = true; 
  3875    } 
  39  
  4076    void LuoKentta() 
  4177    { 
   
  5086        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5187        Level.CreateBorders(); 
  52         Level.Background.CreateGradient(Color.LightGray, Color.Gray); 
   88        Level.Background.CreateGradient( Color.DarkGray, Color.Black); 
   89 
   90 
   91        maski = new GameObject(1600, 1600); 
   92        maski.Image = this.maskiKuva; 
   93        pelaajat[aktiivinenPelaaja].Add(maski); 
   94         
  5395    } 
  5496 
   
  87129        pelaaja.Image = kuva; 
  88130        pelaaja.Tag = nimi; 
  89         AddCollisionHandler(pelaaja, "Ovi", TormaaTahteen); 
   131        AddCollisionHandler(pelaaja, "Ovi", TormaaMaaliin); 
  90132        AddCollisionHandler(pelaaja, "Avain", TormaaAvaimeen); 
  91133        Add(pelaaja); 
  92134        pelaajat.Add(pelaaja); 
  93135        pelaaja.Hyppynopeus = hyppyNopeus; 
   136 
  94137    } 
  95138 
   
  127170    void VaihdaPelaajaa() 
  128171    { 
   172        pelaajat[aktiivinenPelaaja].Remove(maski); 
  129173        aktiivinenPelaaja++; 
  130174        if (aktiivinenPelaaja > pelaajat.Count - 1) 
   
  133177        } 
  134178        Camera.Follow(pelaajat[aktiivinenPelaaja]); 
   179         
   180        pelaajat[aktiivinenPelaaja].Add(maski); 
  135181    } 
  136182    void Liikuta(double nopeus) 
   
  144190    } 
  145191 
  146     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  147     { 
  148  
   192    void TormaaMaaliin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   193    { 
   194        if (pelaajat[aktiivinenPelaaja].Equals(hahmo)) 
   195        { 
   196            pelaajat.Remove(pelaajat[aktiivinenPelaaja]); 
   197            VaihdaPelaajaa(); 
   198        } 
   199        else 
   200        { 
   201            for (int i = 0; i < pelaajat.Count-1; i++) 
   202            { 
   203                if (pelaajat[i].Equals(hahmo)) pelaajat.Remove(pelaajat[i]); 
   204            } 
   205        } 
  149206        hahmo.Destroy(); 
  150207        pelaajiaMaalissa.Value++; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.