Changeset 737 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-11 11:33:02 (12 years ago)
Author:
lavevake
Message:

Tein Rise of darknessiin uuden kentän.

Location:
2010/23/lavevake/Rise of darkness
Files:
15 added
8 deleted
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/lavevake/Rise of darkness/Content/Content.contentproj

  r703 r737  
  7575    </Compile> 
  7676  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="aloita.png"> 
   79      <Name>aloita</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83    <Compile Include="aloita_.png"> 
   84      <Name>aloita_</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88    <Compile Include="lopeta.png"> 
   89      <Name>lopeta</Name> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93    <Compile Include="lopeta_.png"> 
   94      <Name>lopeta_</Name> 
   95      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   96      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   97    </Compile> 
   98  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="dark-castle-1.jpg"> 
   101      <Name>dark-castle-1</Name> 
   102      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
  77106  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  78107  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/23/lavevake/Rise of darkness/Peli.cs

  r703 r737  
  99    class Tasohyppely : PhysicsGame 
  1010    { 
   11 
   12        protected enum Pelitila { Valikko, Peli, UusiPeli, Loppu, EiMikaan } 
   13        Pelitila PelinTila = Pelitila.EiMikaan; 
   14        const int ruudunLeveys = 50; 
   15        const int ruudunKorkeus = 50; 
   16 
   17 
  1118        const double nopeus = 200; 
  1219        const double hyppyVoima = 4000; 
   
  3239        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
  3340 
   41        // Valikkoon liittyvät jutut 
   42        Image valikonTaustakuva; 
   43        PhysicsObject ValikonKursori; 
   44        List<GameObject> ValikonValinnat = new List<GameObject>(); 
   45 
   46 
   47        #region Pelitila ja valikko 
   48        protected bool AsetaPelitila(Pelitila tila) 
   49        { 
   50            if (PelinTila != tila) 
   51            { 
   52                PelinTila = tila; 
   53                switch (tila) 
   54                { 
   55                    case Pelitila.Valikko: 
   56                        { 
   57                            LataaValikko(); 
   58                            NaytaValikko(); 
   59                            break; 
   60                        } 
   61 
   62                    case Pelitila.Peli: 
   63                        { 
   64                            //Level.Clear(); 
   65                            ClearAll(); 
   66                            pelialkaa(); 
   67                            break; 
   68                        } 
   69                    case Pelitila.UusiPeli: 
   70                        { 
   71                            AsetaPelitila(Pelitila.Peli); 
   72                            break; 
   73                        } 
   74 
   75 
   76                    case Pelitila.Loppu: 
   77                        { 
   78                            Exit(); 
   79                            break; 
   80                        } 
   81                    default: 
   82                        break; 
   83                } 
   84 
   85                return true; 
   86            } 
   87            return false; 
   88        } 
   89 
   90        /// <summary> 
   91        /// Näyttää valikon 
   92        /// </summary> 
   93        void NaytaValikko() 
   94        { 
   95            ClearAll(); 
   96            MessageDisplay.Add("Näytä valikko"); 
   97            Camera.ZoomToLevel(); 
   98            Level.Background.Image = valikonTaustakuva; 
   99            Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height); 
   100 
   101 
   102            foreach (GameObject gobj in ValikonValinnat) 
   103            { 
   104                Add(gobj); 
   105                Mouse.ListenOn(gobj, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ValikkoKursorinValinta, null); 
   106            } 
   107 
   108            TextDisplay tekijat = new TextDisplay(); 
   109            tekijat.TextColor = Color.Green; 
   110            tekijat.Text = "Tekijä:\n" + 
   111                "Ohjelmointi ja grafiikka: Lauri Kemppi\n"; 
   112            tekijat.X = Screen.Center.X + 250; 
   113            tekijat.Y = Screen.Center.Y - 300; 
   114            Add(tekijat); 
   115 
   116            Add(ValikonKursori); 
   117 
   118            //Controls.Clear(); 
   119            Mouse.IsCursorVisible = false; 
   120            Mouse.ListenMovement(1, ValikkoKursorinOhjaus, null); 
   121        } 
   122 
   123 
   124        /// <summary> 
   125        /// Päivittää kursorin sijainnin ja korostaa nappulan 
   126        /// </summary> 
   127        /// <param name="e"></param> 
   128        /// <returns></returns> 
   129        void ValikkoKursorinOhjaus(AnalogState a) 
   130        { 
   131            foreach (PhysicsObject gobj in ValikonValinnat) 
   132            { 
   133                //if (ValikonKursori.X >= gobj.Left && ValikonKursori.X <= gobj.Right && 
   134                //  ValikonKursori.Top >= gobj.Bottom && ValikonKursori.Bottom <= gobj.Top) 
   135                if (Mouse.IsCursorOnGameObject(gobj)) 
   136                { 
   137                    gobj.Image = LoadImage(gobj.Tag + "_"); 
   138 
   139                } 
   140                else 
   141                    gobj.Image = LoadImage(gobj.Tag.ToString()); 
   142            } 
   143 
   144            ValikonKursori.Position = Mouse.PositionOnScreen; 
   145        } 
   146 
   147        /// <summary> 
   148        /// Kun valikon nappulaa painetaan 
   149        /// </summary> 
   150        /// <param name="e"></param> 
   151        /// <returns></returns> 
   152        void ValikkoKursorinValinta() 
   153        { 
   154            foreach (PhysicsObject gobj in ValikonValinnat) 
   155            { 
   156                //if (ValikonKursori.X >= gobj.Left && ValikonKursori.X <= gobj.Right && 
   157                //    ValikonKursori.Top >= gobj.Bottom && ValikonKursori.Bottom <= gobj.Top) 
   158                if (Mouse.IsCursorOnGameObject(gobj)) 
   159                { 
   160                    switch (gobj.Tag.ToString()) 
   161                    { 
   162                        case "aloita": 
   163                             
   164                            AsetaPelitila(Pelitila.Peli); 
   165                            MessageDisplay.Add("Aloita peli"); 
   166                            break; 
   167                        case "lopeta": 
   168                            AsetaPelitila(Pelitila.Loppu); 
   169                            MessageDisplay.Add("Lopeta"); 
   170                            break; 
   171                    } 
   172                } 
   173            } 
   174        } 
   175 
   176        /// <summary> 
   177        /// Lataa valikon ja luo sen oliot, mutta ei lisää niitä kenttään 
   178        /// </summary> 
   179        void LataaValikko() 
   180        { 
   181            valikonTaustakuva = LoadImage("dark-castle-1"); 
   182 
   183            LisaaNappula(0, 50, LoadImage("aloita"), "aloita"); 
   184            LisaaNappula(0, -50, LoadImage("lopeta"), "lopeta"); 
   185            ValikonKursori = PhysicsObject.CreateStaticObject(16, 16); 
   186            ValikonKursori.Shape = Shapes.Triangle; 
   187            ValikonKursori.Color = Color.DarkRed; 
   188        } 
   189 
   190        void LisaaNappula(double x, double y, Image kuva, string tagi) 
   191        { 
   192            PhysicsObject nappula = PhysicsObject.CreateStaticObject(200, 60, Shapes.Rectangle); 
   193            // TODO: Nappulat ScreenObjecteina, esim. TextDisplay 
   194            nappula.Tag = tagi; 
   195            nappula.X = x; nappula.Y = y; 
   196            nappula.Image = kuva; 
   197            //nappula.Color = Color.Aqua; 
   198 
   199            ValikonValinnat.Add(nappula); 
   200        } 
   201 
   202        #endregion 
  34203 
  35204        protected override void Begin() 
   205        { 
   206             
   207            AsetaPelitila(Pelitila.Valikko); 
   208        } 
   209 
   210        private void pelialkaa() 
  36211        { 
  37212            kenttaNro = 0; 
   
  39214            Level.Height = 1000; 
  40215 
   216 
   217            // Zoomataan lähemmäksi 
   218            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   219 
   220            Camera.StayInLevel = true; 
   221 
   222            seuraavaKentta(); 
   223            MessageDisplay.Add("Pääse koneelle ennen kuin energia loppuu!"); 
   224 
   225        } 
   226 
   227        void vahennaVirtaa(Timer t) 
   228        { 
   229            virtaLaskuri.Value -=7; 
   230        } 
   231 
   232        void seuraavaKentta() 
   233        { 
   234            ClearAll(); 
   235             
   236            LuoPistelaskuri(); 
   237            pisteLaskuri.Reset(); 
   238 
   239            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
   240            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
   241 
   242            // Asetetaan painovoima 
   243            Gravity = new Vector(0, -1000); 
   244 
   245            LuoKentta(kenttaNro); 
   246            LisaaNappaimet(); 
   247            Camera.Follow(pelaaja1); 
   248            LuoNaytot(); 
   249            laskuri = new Timer(); 
   250            laskuri.Interval = 0.001; 
   251            laskuri.Trigger += vahennaVirtaa; 
   252            Add(laskuri); 
   253            laskuri.Start(); 
   254        } 
   255 
   256        private void LuoPistelaskuri() 
   257        { 
  41258            // Luodaan pistelaskuri 
  42259            pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   
  52269            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin 
  53270 
  54             // Zoomataan lähemmäksi 
  55             Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  56  
  57             Camera.StayInLevel = true; 
  58  
  59             seuraavaKentta(); 
  60             MessageDisplay.Add("Pääse koneelle ennen kuin energia loppuu!"); 
  61         } 
  62  
  63         void vahennaVirtaa(Timer t) 
  64         { 
  65             virtaLaskuri.Value -= 2; 
  66         } 
  67  
  68         void seuraavaKentta() 
  69         { 
  70             ClearAll(); 
  71             pisteLaskuri.Reset(); 
  72             Add(pisteNaytto); 
  73  
  74             kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  75             MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
  76  
  77             // Asetetaan painovoima 
  78             Gravity = new Vector(0, -1000); 
  79  
  80             luoKentta(); 
  81             lisaaNappaimet(); 
  82             Camera.Follow(pelaaja1); 
  83             LuoNaytot(); 
  84             laskuri = new Timer(); 
  85             laskuri.Interval = 0.001; 
  86             laskuri.Trigger += vahennaVirtaa; 
  87             Add(laskuri); 
  88             laskuri.Start(); 
  89         } 
  90  
  91         void luoKentta() 
  92         { 
  93             Level.CreateBorders(); 
   271        } 
   272 
   273        void LuoKentta(int kentanNro) 
   274        { 
  94275            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue); 
  95  
   276            char[,] ruudut; 
  96277            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>(); 
  97             merkit['='] = lisaaTaso; 
   278            merkit['='] = LisaaTaso; 
  98279            merkit['X'] = Pelaaja1; 
  99280            merkit['0'] = LuoHirvio; 
  100281            merkit['V'] = LuoVirta; 
  101             merkit['A'] = lisaaMaali; 
   282            merkit['A'] = LisaaMaali; 
  102283            merkit['E'] = LuoExtra; 
  103284            merkit['R'] = LuoRaha; 
  104285 
  105             const int ruudunLeveys = 50; 
  106             const int ruudunKorkeus = 50; 
  107  
  108             char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("Text.txt"); 
  109             Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  110  
  111             lisaaMaali(); 
  112         } 
  113  
  114         PhysicsObject lisaaTaso() 
   286            if (kentanNro == 1) 
   287            { 
   288                ruudut = Tiles.ReadFromFile("Text.txt"); 
   289                Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   290                //lisaaMaali(); 
   291            } 
   292 
   293            if (kentanNro == 2) 
   294            { 
   295                ruudut = Tiles.ReadFromFile("Text2.txt"); 
   296                Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   297            } 
   298 
   299            if (kentanNro > 2) 
   300            { 
   301                Exit(); 
   302            } 
   303 
   304             
   305 
   306        } 
   307 
   308 
   309        PhysicsObject LisaaTaso() 
  115310        { 
  116311            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30); 
   
  121316        } 
  122317 
  123         PhysicsObject lisaaMaali() 
   318        PhysicsObject LisaaMaali() 
  124319        { 
  125320            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle); 
   
  130325        } 
  131326 
  132         void lisaaNappaimet() 
   327        void LisaaNappaimet() 
  133328        { 
  134329            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  135330            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  136331 
  137             Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", -nopeus); 
  138             Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", nopeus); 
  139             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", hyppyVoima); 
  140  
  141             lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne); 
  142         } 
  143  
  144         void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller) 
   332            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", -nopeus); 
   333            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", nopeus); 
   334            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppää", hyppyVoima); 
   335 
   336            LisaaGamePadNappaimet(ControllerOne); 
   337        } 
   338 
   339        void LisaaGamePadNappaimet(GamePad controller) 
  145340        { 
  146341            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  147342 
  148             controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", -nopeus); 
  149             controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", nopeus); 
  150             controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", hyppyVoima); 
  151         } 
  152  
  153         void liikuta(double nopeus) 
   343            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", -nopeus); 
   344            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", nopeus); 
   345            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", hyppyVoima); 
   346        } 
   347 
   348        void Liikuta(double nopeus) 
  154349        { 
  155350            pelaaja1.Walk(nopeus); 
  156351        } 
  157352 
  158         void hyppaa(double voima) 
   353        void Hyppaa(double voima) 
  159354        { 
  160355            pelaaja1.Jump(voima); 
  161356        } 
  162357 
  163         void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
   358        void OsuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
  164359        { 
  165360            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali") 
   
  172367        } 
  173368 
  174         void lopetaPeli(Timer sender) 
  175         { 
   369        void LopetaPeli() 
   370        { 
   371            pelaaja1.Stop(); 
   372 
  176373            TextDisplay lopetus = new TextDisplay(); 
  177374            lopetus.Position = Screen.Center; 
  178375            lopetus.TextColor = Color.Red; 
  179376            Add(lopetus); 
  180             lopetus.Text = "Game over.\n"+ 
   377            lopetus.Text = "                              Game over.\n" + 
  181378            "Jos haluat aloittaa alusta, paina enter. Jos taas haluat lopettaa, paina Esc."; 
  182  
  183             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  184             Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed,AloitaAlusta,null); 
  185              
   379            ClearControls(); 
   380            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikkoon, "Poistu pelistä"); 
   381            Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null); 
   382            //controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null); 
   383 
   384        } 
   385 
   386        void Valikkoon() 
   387        { 
   388            AsetaPelitila(Pelitila.Valikko); 
  186389        } 
  187390 
   
  194397                    toinen.Destroy(); 
  195398                    MessageDisplay.Add("Tuhosit hirviön!"); 
  196                     pisteLaskuri.Value +=1; 
   399                    pisteLaskuri.Value += 1; 
  197400                } 
  198401                else 
  199402                { 
  200403 
  201                     Timer lopetus = new Timer(); 
  202                     lopetus.Interval = 0.01; 
  203                     lopetus.Trigger += new Timer.TriggerHandler(lopetaPeli); 
  204                     Add(lopetus); 
  205                     lopetus.Enabled = true; 
   404                    //Timer lopetus = new Timer(); 
   405                    //lopetus.Interval = 0.01; 
   406                    //lopetus.Trigger += new Timer.TriggerHandler(lopetaPeli); 
   407                    //Add(lopetus); 
   408                    //lopetus.Enabled = true; 
   409 
   410                    LopetaPeli(); 
  206411                } 
  207412            } 
   
  218423                voikoHirvioitaSyoda = true; 
  219424 
  220                  
   425 
  221426 
  222427                MessageDisplay.Add("Voit nyt syödä hirviöitä kymmenen sekunnin ajan!"); 
   
  227432                Add(syonti); 
  228433                syonti.Start(); 
  229                  
   434 
  230435                toinen.Destroy(); 
  231                  
  232             pisteLaskuri.Value += 1; 
  233             } 
  234         else if (toinen.Tag.ToString() == "R") 
   436 
   437                pisteLaskuri.Value += 1; 
   438            } 
   439            else if (toinen.Tag.ToString() == "R") 
  235440            { 
  236441                MessageDisplay.Add("Poimit rahan!"); 
  237                 pisteLaskuri.Value +=1; 
   442                pisteLaskuri.Value += 1; 
  238443                toinen.Destroy(); 
  239         }        
   444            } 
  240445        } 
  241446 
   
  288493        { 
  289494 
  290             Timer lopetus = new Timer(); 
  291             lopetus.Interval = 0.01; 
  292             lopetus.Trigger += new Timer.TriggerHandler(lopetaPeli); 
  293             Add(lopetus); 
  294             lopetus.Enabled = true; 
   495            //Timer lopetus = new Timer(); 
   496            //lopetus.Interval = 0.01; 
   497            //lopetus.Trigger += new Timer.TriggerHandler(lopetaPeli); 
   498            //Add(lopetus); 
   499            //lopetus.Enabled = true; 
   500            LopetaPeli(); 
  295501        } 
  296502 
   
  301507            pelaaja1.Image = LoadImage("Ukko 2"); 
  302508 
  303             AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
   509            AddCollisionHandler(pelaaja1, OsuiMaaliin); 
  304510 
  305511            AddCollisionHandler(pelaaja1, KasitteleTormays); 
   
  345551        PhysicsObject LuoRaha() 
  346552        { 
  347             Raha = new PhysicsObject(40,40); 
   553            Raha = new PhysicsObject(40, 40); 
  348554            Raha.Mass = 4.0; 
  349555            Raha.Image = LoadImage("Raha"); 
   
  353559            return Raha; 
  354560        } 
  355          
   561 
  356562        void ajastin(Timer sender) 
  357563        { 
   
  363569        void AloitaAlusta() 
  364570        { 
  365             seuraavaKentta(); 
   571            kenttaNro = 0; 
   572            seuraavaKentta(); // TODO: Aiheuttaa poikkeuksen?? 
  366573        } 
  367574    } 
 • 2010/23/lavevake/Rise of darkness/Rise of darkness.csproj

  r663 r737  
  8989    <Content Include="Game.ico" /> 
  9090    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   91    <Content Include="Text2.txt"> 
   92      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   93    </Content> 
  9194    <None Include="Text.txt"> 
  9295      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
 • 2010/23/lavevake/Rise of darkness/Text.txt

  r703 r737  
  88=    ==            =                     =      
  99=                  =   RR   V   0        =    
  10 =   =              = ==============      =     
   10=   =   V          = ==============  V   =     
  1111=     = = =    R                   ==    = 
  1212=              ==                     RA = 
   
  1717=      R  ==                             = 
  1818=     ==                       RRRRRRRRRR= 
  19 =  X  == E  00000000000        RRRRRRRRRR= 
   19= X   == E  00000000000        RRRRRRRRRR= 
  2020========================================== 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.