Changeset 7363


Ignore:
Timestamp:
2016-06-16 11:45:24 (7 years ago)
Author:
paerjuko
Message:
 
Location:
2016/24/PanuK/TrumpAttack/TrumpAttack/TrumpAttack
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/PanuK/TrumpAttack/TrumpAttack/TrumpAttack/TrumpAttack.cs

  r7344 r7363  
  1010{ 
  1111    Image Illuminatikuva = LoadImage("illuminati"); 
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
   12    Image Niggachukuva = LoadImage("Niggachu"); 
   13    Image Doritoskuva = LoadImage("Doritos"); 
   14    Image Trumpkuva = LoadImage(""); 
   15    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
   16    PhysicsObject kolmio; 
  1717    public override void Begin() 
  1818    { 
  19  
  20         LuoKentta(); 
   19        valikko(); 
   20       
  2121 
  2222        MediaPlayer.PlayFromURL("https://www.youtube.com/watch?v=PJLSzsEjpWM"); 
  2323        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  2424 
  25         /*Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, 
  26         LiikutaPelaajaaVasemmalle, "Pelaaja liikkuu vasemmalle"); 
  27         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, 
  28         LiikutaPelaajaaYlos, "Pelaaja liikkuu ylos"); 
  29         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, 
  30         LiikutaPelaajaaAlas, "Pelaaja liikkuu alas"); 
  31         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, 
  32         LiikutaPelaajaaOikeelle, "Pelaaja liikkuu oikeelle"); 
   25      
   26    } 
   27     void valikko() { 
   28        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   29"Aloita peli", "Lopeta"); 
   30        Add(alkuValikko); 
  3331 
  34         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");*/ 
   32        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   33        
   34        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   35 
   36        alkuValikko.Color = Color.BrightGreen; 
   37 
   38        MessageDisplay.Add("Osu Trumppiin ja sitten seinaan!!!!!"); 
   39        MessageDisplay.TextColor = Color.JungleGreen; 
   40        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 15); 
  3541    } 
  3642 
   43    void AloitaPeli() 
   44    { 
   45        LuoKentta(); 
   46        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, 
   47        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-200,0)); 
   48        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, 
   49        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", Vector.Zero); 
   50        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, 
   51        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylos", new Vector(0, 200)); 
   52        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, 
   53        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylos", Vector.Zero); 
   54        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, 
   55        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector(0, -200)); 
   56        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, 
   57        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", Vector.Zero); 
   58        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, 
   59        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikeelle", new Vector(200, 0)); 
   60        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, 
   61        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikeelle", Vector.Zero); 
   62 
   63        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   64        //.. 
   65 
   66    } 
   67    void liikutapelaajaa(Vector suunta) 
   68    { 
   69        if (suunta == Vector.Zero) kolmio.Stop(); 
   70        kolmio.Push(suunta); 
   71 
   72    } 
   73    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   74    { 
   75        //ammus.Destroy(); 
   76    } 
   77    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   78    { 
   79        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   80 
   81        if (ammus != null) 
   82        { 
   83            //ammus.Size *= 3; 
   84            //ammus.Image = ... 
   85            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   86        } 
   87        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
   88       // pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   89 
   90        //Ammusten määrä aluksi: 
   91       //pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000; 
   92 
   93        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   94        //pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   95    } 
  3796    void LuoKentta() 
  3897    { 
   
  42101        Add(muuri); 
  43102 
  44         PhysicsObject kolmio = new PhysicsObject(400, 300); 
   103        kolmio = new PhysicsObject(400, 300); 
  45104        kolmio.Shape = Shape.Triangle; 
  46105        kolmio.Image = Illuminatikuva; 
  47106        Add(kolmio); 
  48107 
  49         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  50 "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  51         Add(alkuValikko); 
   108      
   109        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  52110 
  53         //alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  54         //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  55         alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   111        //Ammusten määrä aluksi: 
   112        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000; 
  56113 
  57         alkuValikko.Color = Color.BrightGreen; 
   114        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   115        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  58116 
  59         MessageDisplay.Add("Trumppi tulee tarvitsen apua"); 
  60         MessageDisplay.TextColor = Color.JungleGreen; 
  61         MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 7); 
   117 
   118        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 500; 
   119 
   120        //loputtomat ammukset: 
   121        pelaajan1Ase.InfiniteAmmo = true; 
   122        pelaajan1Ase.Power.Value = 2000; 
   123        pelaajan1Ase.Power.DefaultValue = 2000; 
   124        pelaajan1Ase.FireRate = 5.0; 
   125        pelaajan1Ase.AmmoIgnoresGravity = false; 
   126        pelaajan1Ase.AmmoIgnoresExplosions = true; 
   127        pelaajan1Ase.CanHitOwner = false; 
   128 
  62129    } 
  63130} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.