Changeset 7360 for 2016/24


Ignore:
Timestamp:
2016-06-16 11:18:15 (7 years ago)
Author:
eemjohla
Message:

Alkuvalikko tehty, lukuunottamatta peliohjeita

Location:
2016/24/EemeliL
Files:
7 added
1 deleted
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms.cs

  r7312 r7360  
  99public class JumpingOnPlatforms : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     const double nopeus = 200; 
   11    double nopeus = 300; 
  1212    const double hyppyNopeus = 750; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  1616    IntMeter pisteLaskuri; 
  1717 
   18    int osumat = 0; 
   19    ScoreList topLista = new ScoreList(10, true, 1000); 
   20 
   21    Timer aikaLaskuri; 
   22 
   23 
  1824    Image pelaajanKuva = LoadImage("PelaajaVAlmis"); 
  1925    Image Kirsikat = LoadImage("Kirsikat"); 
   
  2228 
  2329    public override void Begin() 
   30    { 
   31       AlkuValikko(); 
   32         
   33    }   
   34      
   35    void AlkuValikko() 
   36    { 
   37        ClearAll(); 
   38 
   39        //DataStorage.Delete("pisteet.xml"); 
   40 
   41        topLista = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   42 
   43        
   44 
   45        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   46          "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Peliohjeet", "Lopeta"); 
   47 
   48        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   49        alkuValikko.AddItemHandler(1, NaytaParhaatPisteet); 
   50        //alkuValikko.AddItemHandler(2, PeliOhjeet); 
   51        alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   52 
   53        Add(alkuValikko); 
   54 
   55         
   56    } 
   57       
   58    void AloitaPeli() 
  2459    { 
  2560        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   
  2863        LuoKentta(); 
  2964        LisaaNappaimet(); 
  30          
   65        LuoAikaLaskuri(); 
   66 
  3167 
  3268        Camera.Follow(Papukaija); 
   
  3470        Camera.StayInLevel = true; 
  3571    } 
  36  
  3772    void LuoKentta() 
  38     { 
   73    {   
  3974        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  4075        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  4580        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4681        Level.CreateBorders(); 
  47         Level.Background.Image = LoadImage("Meri"); 
  48         Level.Background.Color = Color.Orange; 
  49     } 
  50  
   82        Level.Background.Image = LoadImage("Taustakuva"); 
   83 
   84    }   
   85        
  5186    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  52     { 
   87    {   
  5388        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus / 2); 
  5489        taso.Position = paikka; 
  55         taso.Color = Color.DarkBlue; 
   90        taso.Color = RandomGen.NextColor(); 
  5691        Add(taso); 
  57     } 
  58  
   92    }   
   93        
  5994    void LisaaKirsikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  60     { 
   95    {   
  6196        PhysicsObject kirsikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  6297        kirsikka.IgnoresCollisionResponse = true; 
   
  66101        Add(kirsikka); 
  67102        pisteLaskuri.Value += 1; 
  68     } 
  69  
   103    }   
   104        
  70105    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  71     { 
   106    {   
  72107        Papukaija = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  73108        Papukaija.Position = paikka; 
   109        Papukaija.Tag = "Kaija"; 
  74110        Papukaija.Mass = 4.0; 
  75111        Papukaija.Image = LoadImage("PelaajaValmis"); 
  76112        AddCollisionHandler(Papukaija, "tahti", TormaaTahteen); 
  77113        AddCollisionHandler(Papukaija, "Vihollinen", TörmääViholliseen); 
   114        AddCollisionHandler(Papukaija, "Aivot", TörmääAivoihin); 
  78115        Add(Papukaija); 
  79     } 
  80  
   116    }   
   117        
  81118    void LisaaNappaimet() 
  82     { 
   119    {   
  83120        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  84121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  85  
  86         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, -nopeus); 
  87         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, nopeus); 
   122        
   123        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, -1.0); 
   124        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, 1.0); 
  88125        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", Papukaija, hyppyNopeus); 
  89126 
   127        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, Nopeuta, null, 1500.0); 
   128        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Released, Nopeuta, null, 300.0); 
   129 
   130        Keyboard.Listen(Key.F6, ButtonState.Pressed, Restart, null);         
   131        
  90132        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  91  
  92         ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", Papukaija, -nopeus); 
  93         ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", Papukaija, nopeus); 
   133        
   134        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", Papukaija, -1.0); 
   135        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", Papukaija, 1.0); 
  94136        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", Papukaija, hyppyNopeus); 
  95137 
   138  
   139        
  96140        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  97     } 
  98  
  99     void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  100     { 
  101         hahmo.Walk(nopeus); 
  102     } 
  103  
   141    }   
   142        
   143    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double suunta) 
   144    { 
   145        hahmo.Walk(nopeus*suunta); 
   146    }   
   147        
  104148    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  105     { 
   149    {   
  106150        hahmo.Jump(nopeus); 
  107     } 
  108  
   151    }   
   152        
  109153    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  110     { 
   154    {   
  111155        maaliAani.Play(); 
  112156        MessageDisplay.Add("Sait pisteeen!"); 
  113157        tahti.Destroy(); 
  114158        pisteLaskuri.Value -= 1; 
  115     } 
  116  
   159    }   
   160        
  117161    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  118     { 
  119         PhysicsObject Pahis = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   162    {   
   163        PlatformCharacter Pahis = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  120164        Pahis.Tag = "Vihollinen"; 
  121165        Pahis.Position = paikka; 
  122166        Pahis.Image = LoadImage("pirate2"); 
  123167        Add(Pahis); 
  124         //FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(Papukaija); 
  125         //Pahis.Brain = aivot; 
  126         //aivot.Active = true; 
  127     } 
  128  
   168        PlatformWandererBrain aivot = new PlatformWandererBrain(); 
   169        Pahis.Brain = aivot; 
   170        
   171    }   
   172        
  129173    void TörmääViholliseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihollinen) 
  130     { 
   174    {   
  131175        pelaaja.Destroy(); 
  132         ClearAll(); 
  133         Begin(); 
  134     } 
  135  
  136  
   176        Timer.SingleShot(2.5, AloitaAlusta); 
   177        //AloitaAlusta(); 
   178    }   
   179 
   180    void TörmääAivoihin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject aivot) 
   181    { 
   182        osumat++; 
   183        if(osumat > 4) 
   184        { 
   185            pelaaja.Destroy(); 
   186            AloitaAlusta(); 
   187        } 
   188    } 
   189 
   190    void NaytaVoittoviesti() 
   191    { 
   192        MessageDisplay.Add("Hienoa! Voitit."); 
   193        ParhaatPisteet(); 
   194    } 
   195        
   196        
  137197    void LuoPisteLaskuri() 
  138     { 
   198    {   
  139199        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  140  
  141         pisteLaskuri.LowerLimit += AloitaAlusta; 
  142  
   200        
   201        pisteLaskuri.LowerLimit += NaytaVoittoviesti; 
   202        
  143203        Label pisteNaytto = new Label(); 
  144204        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   
  146206        pisteNaytto.TextColor = Color.DarkGreen; 
  147207        pisteNaytto.Color = Color.DarkOrange; 
  148  
   208        
  149209        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  150210        Add(pisteNaytto); 
  151     } 
   211    }   
  152212    void AloitaAlusta() 
  153213    { 
   214        osumat = 0; 
  154215        ClearAll(); 
  155216        Begin(); 
  156     } 
  157  
   217    }   
   218        
  158219    void LisaaAivoPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  159     { 
  160         PhysicsObject AivoPahis = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  161         AivoPahis.Tag = "Aivot"; 
  162         AivoPahis.Position = paikka; 
  163         AivoPahis.Image = LoadImage 
   220    {   
   221       PhysicsObject AivoPahis = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   222       AivoPahis.Tag = "Aivot"; 
   223       AivoPahis.Position = paikka; 
   224       AivoPahis.Image = LoadImage("Golden_Angel_Wings"); 
   225       FollowerBrain aivot = new FollowerBrain("Kaija"); 
   226       AivoPahis.Brain = aivot; 
   227       aivot.Active = true; 
   228       aivot.Speed = 25; 
   229       Add(AivoPahis); 
   230       Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, delegate { aivot.Active = true; }, null); 
   231    }   
   232        
   233    void LuoAikaLaskuri() 
   234    {   
   235        aikaLaskuri = new Timer(); 
   236        aikaLaskuri.Start(); 
   237        
   238        Label aikaNaytto = new Label(); 
   239        aikaNaytto.Position = new Vector(200.0, 200.0); 
   240        aikaNaytto.TextColor =  Color.Gold; 
   241        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   242        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   243        Add(aikaNaytto); 
   244    } 
   245 
   246    void Nopeuta(double nopeus) 
   247    { 
   248        this.nopeus = nopeus; 
   249    } 
   250 
   251    void ParhaatPisteet() 
   252    { 
   253 
   254        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   255            "Parhaat pisteet", 
   256            "Onneksi olkoon, pääsit parhaiden pelaajien listaalle %p! Syötä nimesi, ole hyvä:", 
   257            topLista, aikaLaskuri.SecondCounter.Value); 
   258        topIkkuna.List.ScoreFormat = "{0:0.00}"; 
   259        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   260        topIkkuna.Closed += delegate(Window a) { AloitaAlusta(); }; 
   261      
   262        Add(topIkkuna);         
   263    } 
   264 
   265    void NaytaParhaatPisteet() 
   266    { 
   267        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   268            "Parhaat pisteet", 
   269            topLista); 
   270        topIkkuna.Closed += delegate(Window a) { AlkuValikko(); }; 
   271        Add(topIkkuna); 
   272    } 
   273 
   274    void TallennaPisteet(Window sender) 
   275    { 
   276        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   277    } 
   278 
   279    void Restart() 
   280    { 
   281        DataStorage.Delete("pisteet.xml"); 
  164282    } 
  165283} 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms.csproj.Debug.cachefile

  r7312 r7360  
  66Content\pirate2.xnb 
  77Content\Meri.xnb 
   8Content\Golden_Angel_Wings.xnb 
   9Content\Taustakuva.xnb 
  810Content\kentta1.xnb 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r7312 r7360  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
  2583         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  2584             <summary> 
  2585             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2586             </summary> 
  2587             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2588             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2589         </member> 
  2590         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
  2591             <summary> 
  2592             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2593             </summary> 
  2594             <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
  2595             <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2596             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2597             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2598             <returns></returns> 
  2599         </member> 
  2600         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
  2601             <summary> 
  2602             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2603             </summary> 
  2604             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2605             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2606             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2607             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2608             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2609             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2610             <returns></returns> 
  2611         </member> 
  2612         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
  2613             <summary> 
  2614             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2615             </summary> 
  2616             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2617             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2618             <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
  2619             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2620             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2621             <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2622             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2623             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2624             <returns></returns> 
  2625         </member> 
  2626         <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
  2627             <summary> 
  2628             Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
  2629             </summary> 
  2630         </member> 
  26312583        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  26322584            <summary> 
   
  32453197            </summary> 
  32463198        </member> 
  3247         <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
  3248             <summary> 
  3249             Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
  3250             </summary> 
  3251         </member> 
  3252         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  3253             <summary> 
  3254             Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3255             </summary> 
  3256             <param name="condition">Ehto</param> 
  3257             <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
  3258         </member> 
  3259         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
  3260             <summary> 
  3261             Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3262             </summary> 
  3263         </member> 
  3264         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
  3265             <summary> 
  3266             PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
  3267             </summary> 
  3268             <param name="time"></param> 
  3269         </member> 
  3270         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
  3271             <summary> 
  3272             Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
  3273             </summary> 
  3274         </member> 
  3275         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
  3276             <summary> 
  3277             PÀivitetÀÀnkö. 
  3278             </summary> 
  3279         </member> 
  3280         <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
  3281             <summary> 
  3282             Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
  3283             </summary> 
  3284         </member> 
  32853199        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32863200            <summary> 
   
  34423356            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  34433357            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3358            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3359        </member> 
   3360        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3361            <summary> 
   3362            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3363            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3364            </summary> 
   3365            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3366            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3367            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3368        </member> 
   3369        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   3370            <summary> 
   3371            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3372            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3373            </summary> 
   3374            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3375            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3376            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3377        </member> 
   3378        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3379            <summary> 
   3380            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3381            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3382            </summary> 
   3383            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3384            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  34443385            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  34453386        </member> 
   
  36773618            </summary> 
  36783619        </member> 
  3679         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
  3680             <summary> 
  3681             Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
  3682             </summary> 
  3683         </member> 
  36843620        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36853621            <summary> 
   
  44694405            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44704406            </summary> 
  4471             <returns>[0,2pi[</returns> 
   4407            <returns>]0,2pi]</returns> 
  44724408        </member> 
  44734409        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44764412            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44774413            </summary> 
  4478             <returns>[0,360[</returns> 
   4414            <returns>]0,360]</returns> 
  44794415        </member> 
  44804416        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  57635699            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57645700        </member> 
  5765         <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
  5766             <summary> 
  5767             Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
  5768             </summary> 
  5769             <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
  5770             <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
  5771         </member> 
  57725701        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57735702            <summary> 
   
  1112511054            </summary> 
  1112611055        </member> 
  11127         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
  11128             <summary> 
  11129             Seuraavan pisteen indeksi. 
  11130             </summary> 
  11131         </member> 
  11132         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
  11133             <summary> 
  11134             Seuraavan pisteen paikka. 
  11135             </summary> 
  11136         </member> 
  11137         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
  11138             <summary> 
  11139             Askel (listassa). 
  11140             Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
  11141             Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
  11142             </summary> 
  11143         </member> 
  1114411056        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1114511057            <summary> 
   
  1116011072            <summary> 
  1116111073            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  11162             </summary> 
  11163         </member> 
  11164         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
  11165             <summary> 
  11166             Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1116711074            </summary> 
  1116811075        </member> 
   
  1520215109            </summary> 
  1520315110            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  15204         </member> 
  15205         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
  15206             <summary> 
  15207             Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
  15208             </summary> 
  15209             <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
  15210         </member> 
  15211         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
  15212             <summary> 
  15213             Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
  15214             </summary> 
  15215             <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1521615111        </member> 
  1521715112        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7312 r7360  
  88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-06-14T20:14:14.3148812+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
   11      <Time>2016-06-14T10:06:30.389915+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-14T20:14:14.4459364+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
   20      <Time>2016-06-14T10:06:30.390915+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-06-14T20:14:14.560952+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
   29      <Time>2016-06-14T10:06:30.391915+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\PelaajaValmis.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-06-14T20:14:14.5569504+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\PelaajaValmis.xnb</Output> 
   38      <Time>2016-06-14T11:05:35.516615+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Kirsikat.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-06-14T20:14:14.3178811+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Kirsikat.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-06-14T11:18:19.569615+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5353      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5454      <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\pirate2.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-06-14T20:14:14.4509373+03:00</Time> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\pirate2.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-06-14T14:26:35.012115+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <Item> 
   
  6262      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  6363      <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Meri.xnb</Output> 
  65       <Time>2016-06-14T20:14:14.3108798+03:00</Time> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Meri.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-06-14T14:33:58.555815+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Golden_Angel_Wings.png</Source> 
   69      <Name>Golden_Angel_Wings</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Golden_Angel_Wings.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-06-15T10:02:02.2226866+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Taustakuva.png</Source> 
   78      <Name>Taustakuva</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Taustakuva.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-06-15T11:40:19.7709743+03:00</Time> 
  6684    </Item> 
  6785    <Item> 
   
  7189      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  7290      <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  74       <Time>2016-06-14T20:14:14.3208807+03:00</Time> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   92      <Time>2016-06-15T14:56:35.8431807+03:00</Time> 
  7593    </Item> 
  7694    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  8199      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  82100      <CompressContent>false</CompressContent> 
  83       <RootDirectory>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatformsContent\</RootDirectory> 
  84       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\</LoggerRootDirectory> 
  85       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  86       <OutputDirectory>C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   101      <RootDirectory>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatformsContent\</RootDirectory> 
   102      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\</LoggerRootDirectory> 
   103      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   104      <OutputDirectory>C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  87105    </Settings> 
  88106    <Assemblies> 
  89107      <Assembly> 
  90         <Key>M:\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  91         <Value>2016-03-29T10:06:40+03:00</Value> 
   108        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
   109        <Value>2015-02-09T20:18:44+02:00</Value> 
  92110      </Assembly> 
  93111      <Assembly> 
   
  116134      </Assembly> 
  117135      <Assembly> 
  118         <Key>M:\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  119         <Value>2016-03-29T10:06:38+03:00</Value> 
   136        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
   137        <Value>2015-02-17T22:27:18+02:00</Value> 
  120138      </Assembly> 
  121139      <Assembly> 
  122         <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  123         <Value>2016-06-14T21:41:15.9319057+03:00</Value> 
   140        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   141        <Value>2015-09-16T12:26:20.8291525+03:00</Value> 
  124142      </Assembly> 
  125143    </Assemblies> 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/obj/x86/Debug/JumpingOnPlatforms.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7312 r7360  
  22C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
  33C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
   4C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\PelaajaValmis.xnb 
   5C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Kirsikat.xnb 
   6C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\pirate2.xnb 
   7C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Meri.xnb 
   8C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Golden_Angel_Wings.xnb 
   9C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Taustakuva.xnb 
  410C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
  511C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.exe 
   
  713C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  814C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   15C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  916C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  1017C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.exe 
  1118C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.pdb 
  12 C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  13 C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\PelaajaValmis.xnb 
  14 C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Kirsikat.xnb 
  15 C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\pirate2.xnb 
  16 C:\MyTemp\EemeliL\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Meri.xnb 
  17 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb 
  18 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
  19 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
  20 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\PelaajaValmis.xnb 
  21 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Kirsikat.xnb 
  22 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\pirate2.xnb 
  23 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\Meri.xnb 
  24 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
  25 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.exe 
  26 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.pdb 
  27 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  28 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
  29 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  30 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  31 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.exe 
  32 C:\MyTemp\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\JumpingOnPlatforms\obj\x86\Debug\JumpingOnPlatforms.pdb 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7312 r7360  
  66Content\pirate2.xnb 
  77Content\Meri.xnb 
   8Content\Golden_Angel_Wings.xnb 
   9Content\Taustakuva.xnb 
  810Content\kentta1.xnb 
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatformsContent/JumpingOnPlatformsContent.contentproj

  r7295 r7360  
  9595    </Compile> 
  9696  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="Golden_Angel_Wings.png"> 
   99      <Name>Golden_Angel_Wings</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="Taustakuva.png"> 
   106      <Name>Taustakuva</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
  97111  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  98112  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatformsContent/kentta1.txt

  r7313 r7360  
  55           V * V    
  66         ########      A 
  7         * *   *  *    ***  
   7        * *   *  *    ###  
  88        # #     V #      #  V 
  9    ######## #### #####  
   9   ########  ##   ####  
  1010#    * * *   V * * V * * V 
  11    # #  #  # #  #  #  #  #  
   11   # #  #  # ##    ##   ##  
  1212  **** **** ******** **** * 
  1313             N 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.