Ignore:
Timestamp:
2010-06-11 11:29:02 (10 years ago)
Author:
tajomyll
Message:

LIsättiin valikko.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/tajomyll/EHGABWWTGSBIAE/Peli.cs

  r699 r735  
  2020 
  2121        PlatformCharacter pelaaja1; 
   22        PhysicsObject tynnyri; 
  2223 
  2324        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
   
  7576            if (kenttaNro == 0) 
  7677            { 
   78                LuoValikko(); 
   79            } 
   80            else if (kenttaNro == 1) 
   81            { 
  7782              //  Level.Background.Image = LoadImage("Koti"); 
  7883                LuoKoti(); 
  7984            } 
  80             else if (kenttaNro == 1) 
   85            else if (kenttaNro == 2) 
  8186            { 
  8287                LuoKallio(); 
  8388            } 
  84             else if (kenttaNro == 2) 
   89            else if (kenttaNro == 3) 
  8590            { 
  8691                LuoKauppa(); 
  8792            } 
  88             else if (kenttaNro == 3) 
   93            else if (kenttaNro == 4) 
  8994            { 
  9095                LuoLoppu(); 
   
  98103            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  99104            taso.Color = Color.Green; 
  100             taso.IsVisible = true; 
   105            taso.IsVisible = false; 
  101106            //taso.X = x; 
  102107            //taso.Y = y; 
   
  128133            if (kukaTormaa.Tag.ToString() == "pelaaja")  
  129134            { 
  130                 MessageDisplay.Add("Pelaaja törmäsi reunaan");                 
  131135                kenttaNro = kenttaNro + 1; 
  132136                seuraavaKentta(); 
   
  197201            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  198202            maali.Color = Color.Gray; 
  199             maali.IsVisible = true; 
   203            maali.IsVisible = false; 
  200204            AddCollisionHandler(maali, KasitteleMaaliinTulo); 
  201205            return maali; 
  202  
   206        } 
   207        void lisaaTynnyri(Timer sender) 
   208        { 
   209            tynnyri = new PhysicsObject(100, 100); 
   210            tynnyri.Shape = Shapes.Circle; 
   211            tynnyri.Mass = 4.0; 
   212 
   213            if (pelaaja1.X > 405.0) 
   214            { 
   215                tynnyri.X = 500.0; 
   216                tynnyri.Y = 500.0; 
   217 
   218                tynnyri.Image = LoadImage("tynnyri"); 
   219                AddCollisionHandler(tynnyri, KasitteleTynnyrinTormays); 
   220                //  Image[] tekstuurit = LoadImages("tynnyri", "tynnyri2", "tynnyri3", "tynnyri4"); 
   221 
   222                //    Animation pyoriminen = new Animation(tekstuurit); 
   223                //  pyoriminen.FPS = 7.0; 
   224                /* 
   225                            tynnyri.Tag = "tynnyri"; 
   226                            tynnyri.LeftWalkingAnimation = pyoriminen; 
   227                            tynnyri.RightWalkingAnimation = Animation.Mirror(pyoriminen); 
   228                            tynnyri.LeftIdleAnimation = new Animation(LoadImage("tynnyri")); 
   229                            tynnyri.RightIdleAnimation = new Animation(Image.Mirror(LoadImage("tynnyri")));*/ 
   230 
   231                Add(tynnyri); 
   232 
   233                sender.Stop(); 
   234            } 
  203235        } 
  204236        void KasitteleMaaliinTulo(PhysicsObject maali, PhysicsObject pelaaja1) 
   
  207239            seuraavaKentta(); 
  208240        } 
  209         void KasittelePiikkienTormays(PhysicsObject piikit, PhysicsObject pelaaja1) 
  210         { 
  211             kenttaNro = 0; 
  212             seuraavaKentta(); 
  213             pelaaja1.X = -500; 
  214             pelaaja1.Y = Level.Bottom + 1000; 
   241        void KasittelePiikkienTormays(PhysicsObject piikit, PhysicsObject kukaTormaa) 
   242        { 
   243            if (kukaTormaa == pelaaja1) 
   244            { 
   245                kenttaNro = 0; 
   246                seuraavaKentta(); 
   247                pelaaja1.X = -500; 
   248                pelaaja1.Y = Level.Bottom + 1000; 
   249            } 
   250        } 
   251        void KasitteleTynnyrinTormays(PhysicsObject tynnyri, PhysicsObject kukaTormaa) 
   252        { 
   253            if (kukaTormaa == pelaaja1) 
   254            { 
   255                kenttaNro = 0; 
   256                seuraavaKentta(); 
   257                pelaaja1.X = -500; 
   258                pelaaja1.Y = Level.Bottom + 1000; 
   259            } 
  215260        } 
  216261        /*void KasittelePelaajanTormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
   
  221266            } 
  222267        }*/ 
  223          
   268 
   269        void LuoValikko() 
   270        { 
   271            Level.Background.Image = LoadImage("Päävalikko"); 
   272            Level.Background.Size = new Vector(1240, 1024); 
   273 
   274            Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Pressed, LuoKoti, "Poistu valikosta pelaamaan"); 
   275    //        Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Pressed, PoisValikosta(), "Aloitetaan peli"); 
   276        } 
   277 
  224278        void LuoKoti() 
  225279        { 
   
  228282            //tausta.Image = LoadImage("Koti"); 
  229283            //Add(tausta); 
  230             MessageDisplay.Add("Tultiin LuoKoti()-aliohjelmaan"); 
  231284            Level.CreateBorders(); 
  232285            
   
  260313        { 
  261314 
   315            Timer ajastin = new Timer(); 
   316            ajastin.Interval = 1; 
   317            ajastin.Trigger += lisaaTynnyri; 
   318            Add(ajastin); 
   319 
   320            ajastin.Start(); 
   321 
  262322            Level.Background.Image = LoadImage("Kallio"); 
  263323            Level.Background.Size = new Vector(1240, 1024); 
  264324            Level.CreateBorders(); 
   325 
   326            //if (pelaaja1.X > 500) 
   327            //{ 
   328            //    lisaaTynnyri(); 
   329            //} 
   330 
   331           // if (Timer. 
  265332 
  266333            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>(); 
   
  283350            merkit['p'] = lisaaPelaaja; 
  284351            merkit['|'] = lisaaReuna; 
   352            merkit['m'] = lisaaMaali; 
  285353            char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("kauppa.txt"); 
  286354            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.