Changeset 7343 for 2016/24


Ignore:
Timestamp:
2016-06-15 14:59:30 (7 years ago)
Author:
karkaite
Message:
 
Location:
2016/24/IlariJ/ShootIO
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/ShootIO.cs

  r7289 r7343  
  1212    Image zompi2 = LoadImage("zompi2"); 
  1313    Image zompi3 = LoadImage("zompi3"); 
   14    List<Image> vihuKuvat; 
  1415    Image taustaKuva = LoadImage("tausta"); 
  1516    AssaultRifle pyssy; 
  1617    private double liikkumisnopeus = 100; 
   18    private int zompiLeveys = 10; 
   19    private int zompiKorkeus = 12; 
  1720    Image tankinKuva = LoadImage("tankki"); 
  1821    Tankki pelaaja; 
   22 
  1923    DoubleMeter elamaLaskuri; 
  2024    public override void Begin() 
   25    { 
   26        LuoAlkuValikko(); 
   27    } 
   28    void LuoAlkuValikko() 
   29    { 
   30        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   31   "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   32         
   33        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   34        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   35        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   36        Add(alkuValikko); 
   37    } 
   38    void AloitaPeli() 
  2139    { 
  2240        LuoKentta(); 
   
  2442        LisaaOhjaimet(); 
  2543        LuoElamaLaskuri(); 
   44        LuoPistelaskuri(); 
  2645        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   46        vihuKuvat = new List<Image> { zompi1, zompi3, zompi2, zompi1, zompi2, zompi1, zompi3, zompi2, zompi3, zompi2, zompi2, zompi3, zompi1, zompi1, zompi3, zompi2, zompi3, zompi1 }; 
   47        LuoVihuAjastin(); 
  2748        Camera.Follow(pelaaja); 
  2849        Camera.Zoom(4); 
   50 
  2951        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  3052 
  3153        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  3254        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  33     } 
   55 
   56    } 
   57    void ParhaatPisteet() 
   58    { 
   59 
   60    } 
   61 
  3462    void LuoKentta() 
  3563    { 
   
  4169        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoEste); 
  4270        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPommi); 
  43         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoVihu, zompi1); 
  44         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoVihu, zompi2); 
  45         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), LuoVihu, zompi3); 
   71        //ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoVihu, zompi1); 
   72        //ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoVihu, zompi2); 
   73        //ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), LuoVihu, zompi3); 
  4674 
  4775        //3. Execute luo kentän 
   
  5886        pelaaja.Position = new Vector(0,0); 
  5987        AddCollisionHandler(pelaaja, "pommi", TormaaPommiin); 
   88        AddCollisionHandler(pelaaja, "vihu", TormaaVihuun); 
  6089        Add(pelaaja); 
  6190        pelaaja.Image = tankinKuva; 
   
  6493 
  6594        LuoAse(); 
   95 
   96    } 
   97    void TormaaVihuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu) 
   98    { 
   99        elamaLaskuri.Value -= 1; 
   100        vihu.Destroy(); 
  66101 
  67102    } 
   
  111146        Add(rajahdys); 
  112147        pommi.Destroy(); 
  113         this.pelaaja.ElamaLaskuri.Value -=2; 
   148        //this.pelaaja.ElamaLaskuri.Value -=2; 
  114149        elamaLaskuri.Value -=2; 
  115150        rajahdys.Speed = 100.0; 
   
  119154    void LuoElamaLaskuri() 
  120155    { 
  121         elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   156        elamaLaskuri = pelaaja.ElamaLaskuri; 
  122157        elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
  123158        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   
  146181        if (ammus != null) 
  147182        { 
   183            ammus.Tag = "panos"; 
  148184            ammus.Size *= 0.5; 
  149185            //ammus.Image = ... 
   
  175211 
  176212    { 
  177         PhysicsObject Vihu = new PhysicsObject(10, 12); 
  178         Vihu.Shape = Shape.Rectangle; 
  179         Add(Vihu); 
  180         Vihu.Image = vihuKuva; 
  181         Vihu.Position = paikka; 
  182     } 
  183  
  184  
   213        PhysicsObject vihu = new PhysicsObject(zompiLeveys, zompiKorkeus); 
   214        vihu.Shape = Shape.Rectangle; 
   215        Add(vihu); 
   216        vihu.Image = vihuKuva; 
   217        vihu.Position = paikka; 
   218        vihu.CanRotate = false; 
   219        vihu.Tag = "vihu"; 
   220        AddCollisionHandler(vihu, "panos", TormaaLuotiin); 
   221 
   222        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   223        seuraajanAivot.Active = true; 
   224        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
   225        seuraajanAivot.Speed = 80;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   226        seuraajanAivot.DistanceFar = 1000;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   227        seuraajanAivot.DistanceClose = 10;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   228        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   229        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   230        vihu.Brain = seuraajanAivot; 
   231        // Tapahtuma, joka tapahtuu kun ollaan lähellä kohdetta 
   232        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { vihuLahella(vihu); }; 
   233    } 
   234 
   235    void TormaaLuotiin(PhysicsObject vihu,PhysicsObject ammus) 
   236    { 
   237        vihu.Destroy(); 
   238        ammus.Destroy(); 
   239        pisteLaskuri.Value++; 
   240    } 
   241 
   242    void vihuLahella(PhysicsObject vihu) 
   243    { 
   244        //pelaaja.ElamaLaskuri.Value--; 
   245    } 
   246 
   247    void LuoVihuAjastin() 
   248    { 
   249         
   250        Timer ajastin = new Timer(); 
   251        ajastin.Interval = 0.3; 
   252        ajastin.Timeout += delegate { 
   253            RandomGen.Shuffle(vihuKuvat); 
   254            int index = RandomGen.NextInt(0, 17); 
   255            LuoVihu(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 20, Level.Right - 20), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + 20, Level.Top - 20)), zompiLeveys, zompiKorkeus, vihuKuvat[index]); 
   256        }; 
   257        ajastin.Start(); 
   258    } 
   259 
   260    IntMeter pisteLaskuri; 
   261    void LuoPistelaskuri() 
   262    { 
   263        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   264 
   265        Label pisteNaytto = new Label(); 
   266        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   267        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   268        pisteNaytto.TextColor = Color.White; 
   269        pisteNaytto.Color = Color.Black; 
   270 
   271        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   272        Add(pisteNaytto); 
   273    } 
  185274} 
  186275 
  187276class Tankki : PhysicsObject 
  188277{ 
  189     private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 20); 
  190     public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   278    private DoubleMeter elamaLaskuri = new DoubleMeter(10, 0, 20); 
   279    public DoubleMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  191280 
  192281    public Tankki(double leveys, double korkeus) 
   
  196285    } 
  197286 
   287 
  198288} 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{8CBB56FE-761C-42CC-99C2-D82A0DF5B03E}.xml

  r7289 r7343  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\tankki.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-06-13T14:01:59.3737083+03:00</Time> 
   11      <Time>2016-06-15T10:12:15.4420855+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\mappi.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-14T14:44:51.634375+03:00</Time> 
   20      <Time>2016-06-15T10:12:15.5200855+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\pommi.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-06-13T14:40:18.2205688+03:00</Time> 
   29      <Time>2016-06-15T10:12:15.4420855+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\este.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-06-13T14:48:21.3041201+03:00</Time> 
   38      <Time>2016-06-15T10:12:15.4420855+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\tausta.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-06-14T12:33:32.5605464+03:00</Time> 
   47      <Time>2016-06-15T10:12:15.4576855+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5454      <Options>None</Options> 
  5555      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi1.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-06-14T14:17:08.4710753+03:00</Time> 
   56      <Time>2016-06-15T10:12:15.4264855+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <Item> 
   
  6363      <Options>None</Options> 
  6464      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi2.xnb</Output> 
  65       <Time>2016-06-14T14:17:21.699398+03:00</Time> 
   65      <Time>2016-06-15T10:12:15.4420855+03:00</Time> 
  6666    </Item> 
  6767    <Item> 
   
  7272      <Options>None</Options> 
  7373      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi3.xnb</Output> 
  74       <Time>2016-06-14T14:17:39.6031882+03:00</Time> 
   74      <Time>2016-06-15T10:12:15.4576855+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
  7676    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.