Changeset 7329 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2016-06-15 14:47:49 (7 years ago)
Author:
taeekotr
Message:
 
Location:
2015/24/EemeliK
Files:
5 added
20 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama.cs

  r7302 r7329  
  1515    public double VY; 
  1616    public double nopeus; 
   17    public string paikka; 
  1718} 
  1819 
   
  2425    public double VX; 
  2526    public double VY; 
   27    public string paikka; 
  2628} 
  2729 
   
  4547public class Nettipelijuttupelihymynaama : PhysicsGame 
  4648{ 
   49    IntMeter rahet; 
   50 
  4751    NetworkConnection yhteys; 
  4852    GameObject cursor; 
   
  5155    PhysicsObject KauppaanMeno; 
  5256    Timer KauppaAjastin; 
  53  
  54     const double nopeus = 100; 
   57    PlatformCharacter kauppaseta; 
   58    PhysicsObject poiskaupastapalikka; 
   59    Timer PoiskaupastaAjastin; 
   60 
   61    const double nopeus = 1000; 
  5562    const double hyppyNopeus = 1450; 
  5663    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  6168    bool onAse = false; 
  6269    bool onKauppaE = false; 
   70    bool KaupastaPois = false; 
   71 
   72    string nykyinenPaikka = ""; 
  6373 
  6474    Image pelaajanKuva = LoadImage("Idle"); 
   75    Image kauppeseta = LoadImage("Kauppaseta"); 
  6576    Image Aajii = LoadImage("Aajii"); 
  6677    Image viisidollaria = LoadImage("5Dollars"); 
   
  6879    Image kursorinKuva = LoadImage("Windows_Cursor"); 
  6980    Image alkuTausta = LoadImage("Tausta1"); 
   81    Image satadollariakuva = LoadImage("satadollaria"); 
  7082    Image Ekuva = LoadImage("e"); 
  7183    Image kauppaTausta = LoadImage("Kauppe"); 
   
  8395    public override void Begin() 
  8496    { 
   97        elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   98        elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
   99        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   100 
   101        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   102        Camera.StayInLevel = true; 
  85103        LuoKentta("kentta1"); 
  86104        LisaaNappaimet(); 
  87105        LuoKursori(); 
  88106        LuoTausta(); 
  89  
  90         KauppaAjastin = new Timer(); 
  91         KauppaAjastin.Interval = 0.1; 
  92         KauppaAjastin.Timeout += KauppaEPois; 
  93         KauppaAjastin.Start(); 
   107        LuoRahaLaskuri(); 
   108 
   109        KaynnistaKauppaAjastin(); 
  94110 
  95111        yhteys = new NetworkConnection("Tasoloikka22"); 
   
  120136 
  121137        Camera.Follow(pelaaja); 
  122         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  123         Camera.StayInLevel = true; 
   138 
  124139 
  125140    } 
   
  134149        base.Update(time); 
  135150    } 
  136  /*   void LuoKauppa() 
  137     { 
  138  
  139         TileMap kauppa = TileMap.FromLevelAsset("kauppa"); 
  140         kauppa.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  141         kauppa.SetTileMethod('K', LisaaKauppaanMeno); 
  142         kauppa.SetTileMethod('*', LisaaViisiDollaria); 
  143         kauppa.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  144         kauppa.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  145         Level.CreateBorders(); 
  146         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  147     }*/ 
  148  
   151    /*   void LuoKauppa() 
   152       { 
   153 
   154           TileMap kauppa = TileMap.FromLevelAsset("kauppa"); 
   155           kauppa.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   156           kauppa.SetTileMethod('K', LisaaKauppaanMeno); 
   157           kauppa.SetTileMethod('*', LisaaViisiDollaria); 
   158           kauppa.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   159           kauppa.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   160           Level.CreateBorders(); 
   161           Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   162       }*/ 
   163 
   164    void KaynnistaKauppaAjastin() 
   165    { 
   166        KauppaAjastin = new Timer(); 
   167        KauppaAjastin.Interval = 0.1; 
   168        KauppaAjastin.Timeout += KauppaEPois; 
   169        KauppaAjastin.Start(); 
   170    } 
   171    void LuoRahaLaskuri() 
   172    { 
   173        rahet = new IntMeter(0); 
   174 
   175        PiirraRahaLaskuri(); 
   176    } 
  149177    void LuoAseKursori() 
  150178    { 
   
  153181        asecursor = new GameObject(15, 15); 
  154182        asecursor.Image = aseKursorinKuva; 
  155         Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleAseLiiketta, null); 
   183        Mouse.ListenMovement(0.0, KuunteleAseLiiketta, null); 
  156184        Add(asecursor); 
  157185    } 
  158186    void LuoTausta() 
  159187    { 
  160         GameObject alkutausta = new GameObject(ruudunKoko.X, ruudunKoko.Y/2); //Screen.Width, Screen.Height/2 
   188        GameObject alkutausta = new GameObject(ruudunKoko.X, ruudunKoko.Y / 2); //Screen.Width, Screen.Height/2 
  161189        alkutausta.Image = alkuTausta; 
  162190        Add(alkutausta, -3); 
   
  191219        Vector hiirenLiike = hiirenTila.MouseMovement; 
  192220    } 
   221    void PoisKaupasta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   222    { 
   223        poiskaupastapalikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   224        poiskaupastapalikka.Position = paikka; 
   225        poiskaupastapalikka.Color = Color.Black; 
   226        poiskaupastapalikka.Tag = "poiskaupastapalikka"; 
   227        Add(poiskaupastapalikka); 
   228 
   229        E = new GameObject(20, 20); 
   230        E.Image = Ekuva; 
   231        E.X = poiskaupastapalikka.X; 
   232        E.Y = poiskaupastapalikka.Y + 150; 
   233        Add(E); 
   234    } 
  193235    void LuoElamaLaskuri() 
  194236    { 
  195         elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
  196         elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
  197         elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
  198  
   237         
  199238        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  200239        elamaPalkki.X = -Window.Width / 2 + 150; 
   
  228267            muutPelaajat[id].Position = new Vector(paketti.X, paketti.Y); 
  229268            muutPelaajat[id].Velocity = new Vector(paketti.VX, paketti.VY); 
  230  
  231269            muutPelaajat[id].nopeus = paketti.nopeus; 
   270 
   271 
   272            if (paketti.paikka == nykyinenPaikka) 
   273            { 
   274                muutPelaajat[id].IsVisible = true; 
   275                muutPelaajat[id].IgnoresCollisionResponse = false; 
   276            } 
   277            else 
   278            { 
   279                muutPelaajat[id].IsVisible = false; 
   280                muutPelaajat[id].IgnoresCollisionResponse = true; 
   281            } 
   282 
   283 
  232284            return; 
  233285        } 
   
  240292        { 
  241293            AmmusPaketti paketti = yhteys.DeserializeFromString<AmmusPaketti>(viesti); 
  242             LuoAmmus(new Vector(paketti.X, paketti.Y), new Vector(paketti.VX, paketti.VY)); 
   294            if (paketti.paikka == nykyinenPaikka) 
   295            { 
   296                LuoAmmus(new Vector(paketti.X, paketti.Y), new Vector(paketti.VX, paketti.VY)); 
   297            } 
  243298            return; 
  244299        } 
   
  284339    void LuoKentta(String nimi) 
  285340    { 
   341        nykyinenPaikka = nimi; 
   342 
  286343        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(nimi); 
  287344        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  289346        kentta.SetTileMethod('*', LisaaViisiDollaria); 
  290347        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   348        kentta.SetTileMethod('S', LuoKauppaSeta); 
   349        kentta.SetTileMethod('P', PoisKaupasta); 
  291350        //kentta.SetTileMethod('N', Pelasta); 
  292351        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  293352        Level.CreateBorders(); 
  294         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  295353        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  296     } 
  297  
   354 
   355        if (nimi == "kauppa") 
   356        { 
   357            nykyinenPaikka = "kauppa" + RandomGen.NextInt(0, 99999); 
   358 
   359            LuoKauppaTausta(); 
   360 
   361            PoiskaupastaAjastin = new Timer(); 
   362            PoiskaupastaAjastin.Interval = 0.1; 
   363            PoiskaupastaAjastin.Timeout += EKaupastaPois; 
   364            PoiskaupastaAjastin.Start(); 
   365        } 
   366        else 
   367        { 
   368            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   369 
   370            KauppaAjastin = new Timer(); 
   371            KauppaAjastin.Interval = 0.1; 
   372            KauppaAjastin.Timeout += KauppaEPois; 
   373            KauppaAjastin.Start(); 
   374 
   375            /* 
   376            yhteys = new NetworkConnection("Tasoloikka22"); 
   377            yhteys.OnMessageReceive += UusiViesti; 
   378            yhteys.OnConnect += UusiPelaaja; 
   379            yhteys.OnDisconnect += PoistaPelaaja; 
   380            if (!yhteys.Connect("130.234.162.86", 3074)) 
   381            { 
   382                MessageWindow mw = new MessageWindow("Yhdistäminen epäonnistui"); 
   383                mw.Closed += delegate { Exit(); }; 
   384                Add(mw); 
   385                return; 
   386            } 
   387            Exiting += yhteys.Close; 
   388 
   389            Timer pakettiajastin = new Timer(); 
   390            pakettiajastin.Interval = 0.05; 
   391            pakettiajastin.Timeout += PaivitaPaketti; 
   392            pakettiajastin.Start(); 
   393            */ 
   394        } 
   395    } 
   396    void EKaupastaPois() 
   397    { 
   398        if (Vector.Distance(pelaaja.Position, poiskaupastapalikka.Position) < 100) 
   399        { 
   400            KaupastaPois = true; 
   401            E.IsVisible = true; 
   402        } 
   403        else 
   404        { 
   405            KaupastaPois = false; 
   406            E.IsVisible = false; 
   407        } 
   408    } 
   409    void PoisKaupasta() 
   410    { 
   411        muutPelaajat.Clear(); 
   412        ClearAll(); 
   413        LuoKentta("kentta1"); 
   414        LisaaNappaimet(); 
   415        LuoTausta(); 
   416        LuoKursori(); 
   417        LuoElamaLaskuri(); 
   418        PiirraRahaLaskuri(); 
   419        //LuoKauppaTausta(); 
   420        Camera.Follow(pelaaja); 
   421        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   422        Camera.StayInLevel = true; 
   423    } 
   424    void LuoKauppaSeta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   425    { 
   426        kauppaseta = new PlatformCharacter(75, 100); 
   427        kauppaseta.Position = paikka; 
   428        kauppaseta.Image = kauppeseta; 
   429        kauppaseta.Tag = "kauppesete"; 
   430        Add(kauppaseta); 
   431 
   432        RandomMoverBrain tasoAivot = new RandomMoverBrain(); 
   433        tasoAivot.Speed = 500; 
   434        kauppaseta.Brain = tasoAivot; 
   435    } 
  298436    void Pelasta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  299437    { 
  300          
  301438        Add(pelaaja); 
  302439        pelaaja.Position = paikka; 
   
  352489    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  353490    { 
  354         pelaaja = LuoPelaaja(); 
   491        pelaaja = pelaaja == null ? LuoPelaaja() : KopioiPelaaja(pelaaja); 
  355492        pelaaja.Position = paikka; 
  356493    } 
   494    Pelaaja KopioiPelaaja(Pelaaja vanha) 
   495    { 
   496        Pelaaja uusi = LuoPelaaja(); 
   497        uusi.nopeus = vanha.nopeus; 
   498        return uusi; 
   499    } 
   500 
  357501    Pelaaja LuoPelaaja() 
  358502    { 
  359503        ukkelinKavely = LoadAnimation("ukkeli"); 
  360504 
  361         Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(275, 225); 
   505        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(75, 100); 
  362506        pelaaja.Mass = 4.0; 
  363507        pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
  364508        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  365         AddCollisionHandler(pelaaja, "5dollars", TormaaDollareihin); 
   509        AddCollisionHandler(pelaaja, "5dollars", TormaaViiteenDollariin); 
   510        AddCollisionHandler(pelaaja, "satadollaria", TormaaSataanDollareihin); 
  366511        //pelaaja.Animation = new Animation(ukkelinKavely); 
  367512        pelaaja.AnimWalk = new Animation(ukkelinKavely); 
   
  371516        return pelaaja; 
  372517    } 
  373  
   518    void TormaaSataanDollareihin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject satadollaria) 
   519    { 
   520        rahet.Value += 100; 
   521        satadollaria.Destroy(); 
   522    } 
  374523    void LisaaNappaimet() 
  375524    { 
   
  410559        { 
  411560            Menekauppaan(); 
   561            onKauppaE = false; 
   562        } 
   563        else if (KaupastaPois == true) 
   564        { 
   565            PoisKaupasta(); 
  412566        } 
  413567    } 
  414568    void Menekauppaan() 
  415569    { 
   570        pelaaja.Destroy(); 
   571        muutPelaajat.Clear(); 
  416572        ClearAll(); 
  417573        LuoKentta("kauppa"); 
  418574        LisaaNappaimet(); 
  419575        LuoKursori(); 
  420         LuoKauppaTausta(); 
   576        LuoElamaLaskuri(); 
   577        PiirraRahaLaskuri(); 
   578        //LuoKauppaTausta(); 
  421579        Camera.Follow(pelaaja); 
  422580        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   
  424582 
  425583    } 
   584    void PiirraRahaLaskuri() 
   585    { 
   586        Label rahanaytto = new Label(); 
   587        //Vector pos = pelaaja.Position + new Vector(250, 250); 
   588        Vector res = new Vector(250, 250);//Camera.WorldToScreen(pos); 
   589        rahanaytto.X = res.X;//Window.Left + 350; 
   590        rahanaytto.Y = res.Y;//Window.Top + 250; 
   591        rahanaytto.TextColor = Color.Black; 
   592        rahanaytto.Color = Color.White; 
   593        rahanaytto.IntFormatString = "Rahet: {0:D1}"; 
   594        Add(rahanaytto); 
   595 
   596        rahanaytto.BindTo(rahet); 
   597        Add(rahanaytto); 
   598    } 
  426599    void LuoKauppaTausta() 
  427600    { 
  428         GameObject kauppatausta = new GameObject(ruudunKoko.X, ruudunKoko.Y / 2); //Screen.Width, Screen.Height/2 
   601        Level.Width -= 1400; 
   602 
   603        GameObject kauppatausta = new GameObject(ruudunKoko.X / 2, ruudunKoko.Y / 4); //Screen.Width, Screen.Height/2 
  429604        kauppatausta.Image = kauppaTausta; 
   605        kauppatausta.Y = -Window.Height / 4; 
  430606        Add(kauppatausta, -3); 
  431607        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 0.0); 
   608 
   609        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   610        //oikeaReuna.X = Window.Right - 300; 
   611        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   612 
   613        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   614        //vasenReuna.X = Window.Left - 1600; 
   615        vasenReuna.IsVisible = false; 
   616 
   617        Level.Background.Color = new Color(249, 178, 52); 
   618 
  432619    } 
  433620    void Ammu(PlatformCharacter pelaaja) 
   
  446633        paketti.VX = nopeus.X; 
  447634        paketti.VY = nopeus.Y; 
   635        paketti.paikka = nykyinenPaikka; 
  448636        yhteys.SendObject(paketti); 
  449637    } 
   
  462650 
  463651        AddCollisionHandler(Ammus, "pelaaja", AmmusOsuuPelaajaan); 
   652 
  464653        AddCollisionHandler(Ammus, "taso", AmmusOsuu); 
  465654    } 
  466  
   655    void AmmusOsuuSetaan(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject kohde) 
   656    { 
   657        Ammus.Destroy(); 
   658 
   659        SetaRahet(12500, 12500); 
   660        SetaRahet(-12500, -12500); 
   661        SetaRahet(0, 1250); 
   662        SetaRahet(10000, 12500); 
   663 
   664        kauppaseta.Destroy(); 
   665    } 
   666    void SetaRahet(double x, double y) 
   667    { 
   668        PhysicsObject satadollaria = new PhysicsObject(60, 30); 
   669        //fivedollars.IgnoresCollisionResponse = true; 
   670        satadollaria.Y = kauppaseta.Y + 10; 
   671        satadollaria.X = kauppaseta.X + 10; 
   672        satadollaria.Image = satadollariakuva; 
   673        satadollaria.Tag = "satadollaria"; 
   674        Add(satadollaria); 
   675        satadollaria.Push(new Vector(x, y)); 
   676    } 
  467677    void LuoOmaAmmus(Vector paikka, Vector nopeus) 
  468678    { 
   
  479689 
  480690        //AddCollisionHandler(Ammus, "pelaaja", AmmusOsuuPelaajaan); 
   691        AddCollisionHandler(Ammus, "kauppesete", AmmusOsuuSetaan); 
  481692        AddCollisionHandler(Ammus, "taso", AmmusOsuu); 
  482693    } 
   
  613824        paketti.VY = pelaaja.Velocity.Y; 
  614825        paketti.nopeus = hahmonopeus; 
   826        paketti.paikka = nykyinenPaikka; 
   827 
  615828        yhteys.SendObject(paketti); 
  616829    } 
   
  620833    } 
  621834 
  622     void TormaaDollareihin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject fivedollars) 
   835    void TormaaViiteenDollariin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject fivedollars) 
  623836    { 
  624837        MessageDisplay.Add("Yo! U got some money!"); 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama.csproj.Debug.cachefile

  r7302 r7329  
  2121Content\kauppa.xnb 
  2222Content\Kauppe.xnb 
   23Content\Kauppaseta.xnb 
   24Content\satadollaria.xnb 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r7302 r7329  
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-06-14T11:41:58.4212078+03:00</Time> 
   47      <Time>2016-06-15T13:47:47.8061904+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  189189      <Options>None</Options> 
  190190      <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kauppa.xnb</Output> 
  191       <Time>2016-06-14T14:30:46.6560193+03:00</Time> 
   191      <Time>2016-06-15T13:28:58.7971904+03:00</Time> 
  192192    </Item> 
  193193    <Item> 
   
  199199      <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppe.xnb</Output> 
  200200      <Time>2016-06-14T14:18:36.4082474+03:00</Time> 
   201    </Item> 
   202    <Item> 
   203      <Source>Kauppaseta.png</Source> 
   204      <Name>Kauppaseta</Name> 
   205      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   207      <Options>None</Options> 
   208      <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppaseta.xnb</Output> 
   209      <Time>2016-06-15T10:13:05.0390948+03:00</Time> 
   210    </Item> 
   211    <Item> 
   212      <Source>satadollaria.png</Source> 
   213      <Name>satadollaria</Name> 
   214      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   216      <Options>None</Options> 
   217      <Output>C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\satadollaria.xnb</Output> 
   218      <Time>2016-06-15T11:34:58.628034+03:00</Time> 
  201219    </Item> 
  202220    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/Nettipelijuttupelihymynaama.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7302 r7329  
  4242C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\kauppa.xnb 
  4343C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppe.xnb 
   44C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\Kauppaseta.xnb 
   45C:\MyTemp\EemeliKKK\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\Nettipelijuttupelihymynaama\bin\x86\Debug\Content\satadollaria.xnb 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r7302 r7329  
  2121Content\kauppa.xnb 
  2222Content\Kauppe.xnb 
   23Content\Kauppaseta.xnb 
   24Content\satadollaria.xnb 
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/NettipelijuttupelihymynaamaContent/NettipelijuttupelihymynaamaContent.contentproj

  r7302 r7329  
  137137    </Compile> 
  138138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="Kauppaseta.png"> 
   141      <Name>Kauppaseta</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="satadollaria.png"> 
   148      <Name>satadollaria</Name> 
   149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
  139153  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  140154  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/NettipelijuttupelihymynaamaContent/kauppa.txt

  r7302 r7329  
  1010                                                                 
  1111                                                                 
  12                               N                                
   12                    P         N         S                      
 • 2015/24/EemeliK/Nettipelijuttupelihymynaama/Nettipelijuttupelihymynaama/NettipelijuttupelihymynaamaContent/kentta1.txt

  r7302 r7329  
  1010                                             #                   # 
  1111                                                                 # 
  12                        N     *                                   # 
   12                       N                                         # 
  1313###K############################################################## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.