Ignore:
Timestamp:
2016-06-14 14:59:01 (5 years ago)
Author:
aajualal
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/koodauskerho/AarniAR/GunDown/GunDown/GunDown/GunDown.cs

  r7255 r7304  
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   15    bool voiTehdaPommin = true; 
   16 
  1517    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1618    PlasmaCannon pelaajan1Ase; 
   
  1921    Image pelaajanKuva = LoadImage("MainChar"); 
  2022    Image[] pelaajarunkuva = LoadImages("MainCharRun1", "MainCharRun2"); 
   23    Image[] crabdemonmoveKuva = LoadImages("CrabDemon1", "CrabDemon2", "CrabDemon3"); 
   24    Image crabKuva = LoadImage("CrabDemon1"); 
  2125    Image tahtiKuva = LoadImage("DiamondGem"); 
  2226    Image aseenkuvaOikea = LoadImage("Revolver"); 
   
  3135    Image stoneKuva = LoadImage("Stone"); 
  3236    Image topKuva = LoadImage("StoneTop"); 
   37    Image chestKuva = LoadImage("ClosedChest"); 
   38    Image chestopenKuva = LoadImage("OpenChest"); 
  3339 
  3440    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  4147 
  4248        LuoKentta(); 
   49 
   50        MessageDisplay.Add("You have fallen down. Your story begins here!"); 
  4351 
  4452        LisaaNappaimet(); 
   
  5866        kentta.SetTileMethod('S', LisaaCrackStone); 
  5967        kentta.SetTileMethod('T', LisaaStonetop); 
   68        kentta.SetTileMethod('D', LisaaCrabDemon); 
   69        kentta.SetTileMethod('C', LisaaChest); 
  6070        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  6171        Level.CreateBorders(); 
   
  7989    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  8090    { 
  81         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   91        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*0.5, korkeus*0.5); 
  8292        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  8393        tahti.Position = paikka; 
   
  8999    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  90100    { 
  91         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   101        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 0.5, korkeus); 
  92102        pelaaja1.Position = paikka; 
  93103        pelaaja1.Mass = 4.0; 
   
  98108 
  99109        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   110        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaVihu); 
   111        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Chest", TormaaChest); 
  100112        Add(pelaaja1); 
  101113 
   
  106118        pelaajan1Ase.X = 3; 
  107119        pelaajan1Ase.Y = -3; 
  108         pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   120        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = Ammusosuuvihuun; 
   121 
   122         
  109123 
  110124        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
   
  121135        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  122136        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, AsetaPommi, "Pelaaja asettaa pommin", pelaaja1); 
  123         Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   137        Mouse.ListenMovement(0.0, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
  124138        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Pelaaja Ampuu", pelaajan1Ase); 
  125139 
   
  148162    { 
  149163        maaliAani.Play(); 
  150         MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   164         
  151165        tahti.Destroy(); 
  152166    } 
   
  168182    void AmmuAseella(PlasmaCannon ase) 
  169183    { 
   184        if (pelaaja1.IsDestroyed) 
   185            return; 
   186 
  170187        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  171188        //TimeSpan aika = new TimeSpan(0, 0, 2); 
  172189        //ammus.MaximumLifetime = aika; 
  173190 
   191        //ammus. += Ammusosuuvihuun; 
  174192 
  175193        if (ammus != null) 
   
  177195            ammus.Size *= 1; 
  178196            ammus.Image = bulletKuva; 
   197            ammus.Tag = "Bullet"; 
  179198            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.5); 
  180199        } 
   
  183202    { 
  184203        ammus.Destroy(); 
   204 
   205         
   206             
   207         
  185208    } 
  186209    void LisaaCrackStone(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  200223    void LisaaPommi() 
  201224    { 
  202         PhysicsObject pommi = new PhysicsObject(20, 20); 
  203         pommi.Position = pelaaja1.Position; 
  204         pommi.Image = bombKuva; 
  205         Add(pommi); 
  206         Timer.SingleShot(1.0, delegate { rajahda(pommi); }); 
   225        if (voiTehdaPommin) 
   226        { 
   227            voiTehdaPommin = false; 
   228            PhysicsObject pommi = new PhysicsObject(20, 20); 
   229            pommi.Position = pelaaja1.Position; 
   230            pommi.Image = bombKuva; 
   231            Add(pommi); 
   232            Timer.SingleShot(1.0, delegate { rajahda(pommi); voiTehdaPommin = true; }); 
   233        } 
  207234    } 
  208235    void rajahda(PhysicsObject pommi) 
   
  239266        Add(top); 
  240267    } 
   268    void LisaaCrabDemon(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   269    { 
   270 
   271        Vihu crab = new Vihu(leveys, korkeus * 0.5); 
   272        crab.AnimWalk = new Animation(crabdemonmoveKuva); 
   273        crab.AnimWalk.FPS = 5; 
   274        crab.Mass = 4.0; 
   275        crab.Position = paikka; 
   276        crab.Tag = "vihu"; 
   277        Add(crab); 
   278 
   279        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   280        tasoAivot.Speed = 100; 
   281 
   282        crab.Brain = tasoAivot; 
   283    } 
   284    class Vihu : PlatformCharacter 
   285    { 
   286        private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
   287        public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   288 
   289        public Vihu(double leveys, double korkeus) 
   290            : base(leveys, korkeus) 
   291        { 
   292            elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   293        } 
   294    } 
   295    void TormaaVihu(PhysicsObject Tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   296    { 
   297        pelaaja1.Destroy(); 
   298        if (pelaaja1.Weapon != null) 
   299            pelaaja1.Weapon.Destroy(); 
   300        MessageDisplay.Add("You Died. Your story ends here..."); 
   301    } 
   302    void LisaaChest(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   303    { 
   304        PhysicsObject chest = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   305        chest.Position = paikka; 
   306        chest.Image = chestKuva; 
   307        chest.Tag = "Chest"; 
   308        Add(chest); 
   309    } 
   310    void TormaaChest(PhysicsObject Tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   311    { 
   312        if (kohde.Image == chestKuva) 
   313        { 
   314 
   315            PhysicsObject diamond = new PhysicsObject(20, 20); 
   316            diamond.Position = pelaaja1.Position; 
   317            diamond.Image = tahtiKuva; 
   318            diamond.Tag = "tahti"; 
   319            Add(diamond); 
   320            kohde.Image = chestopenKuva; 
   321            MessageDisplay.Add("You opened the chest. There was a Diamond inside!"); 
   322        } 
   323    } 
   324   void  Ammusosuuvihuun(PhysicsObject Tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   325    { 
   326        Tormaaja.Destroy(); 
   327 
   328        if ((string)kohde.Tag == "vihu") 
   329        { 
   330 
   331            kohde.Destroy(); 
   332        } 
   333 
   334    } 
  241335} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.