Changeset 7289 for 2016


Ignore:
Timestamp:
2016-06-14 14:49:49 (7 years ago)
Author:
koannak
Message:
 
Location:
2016/24/IlariJ/ShootIO
Files:
10 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/ShootIO.cs

  r7251 r7289  
  99public class ShootIO : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     PhysicsObject pelaaja; 
   11    Image zompi1 = LoadImage("zompi1"); 
   12    Image zompi2 = LoadImage("zompi2"); 
   13    Image zompi3 = LoadImage("zompi3"); 
   14    Image taustaKuva = LoadImage("tausta"); 
   15    AssaultRifle pyssy; 
   16    private double liikkumisnopeus = 100; 
   17    Image tankinKuva = LoadImage("tankki"); 
   18    Tankki pelaaja; 
   19    DoubleMeter elamaLaskuri; 
  1220    public override void Begin() 
  1321    { 
  14     LuoKentta(); 
  15     Camera.ZoomToAllObjects(); 
  16     // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   22        LuoKentta(); 
   23        LuoPelaaja(); 
   24        LisaaOhjaimet(); 
   25        LuoElamaLaskuri(); 
   26        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   27        Camera.Follow(pelaaja); 
   28        Camera.Zoom(4); 
   29        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1730 
  18     PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  19     Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   31        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   32        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2033    } 
  2134    void LuoKentta() 
  2235    { 
  23     //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
  24     ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("mappi"); 
   36        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
   37        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("mappi"); 
  2538 
  26     //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
   39        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
  2740 
  28     ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoEste); 
  29     ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPommi); 
   41        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoEste); 
   42        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPommi); 
   43        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoVihu, zompi1); 
   44        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoVihu, zompi2); 
   45        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), LuoVihu, zompi3); 
  3046 
  31     //3. Execute luo kentän 
  32     //   Parametreina leveys ja korkeus 
  33     ruudut.Execute(20, 20); 
   47        //3. Execute luo kentän 
   48        //   Parametreina leveys ja korkeus 
   49        ruudut.Execute(20, 20); 
   50 
   51        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   52        Level.Background.FitToLevel(); 
  3453    } 
  3554 
  36     void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   55    void LuoPelaaja() 
  3756    { 
  38     pelaaja = new PhysicsObject(10, 10); 
  39     pelaaja.Position = paikka; 
  40     //AddCollisionHandler(pelaaja, "pommi", TormaaPommiin); 
  41     Add(pelaaja); 
   57        pelaaja = new Tankki(10, 10); 
   58        pelaaja.Position = new Vector(0,0); 
   59        AddCollisionHandler(pelaaja, "pommi", TormaaPommiin); 
   60        Add(pelaaja); 
   61        pelaaja.Image = tankinKuva; 
   62        pelaaja.IgnoresExplosions = false; 
   63        pelaaja.CanRotate = false; 
   64 
   65        LuoAse(); 
   66 
  4267    } 
  4368 
  4469    void LuoEste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  4570    { 
  46     PhysicsObject este = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  47     este.Position = paikka; 
  48     este.Image = LoadImage("este"); 
  49     este.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  50     Add(este); 
   71        PhysicsObject este = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   72        este.Position = paikka; 
   73        este.Image = LoadImage("este"); 
   74        este.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   75        Add(este); 
  5176    } 
  5277 
  5378    void LuoPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  5479    { 
  55     PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(5, 5); 
  56     pommi.IgnoresCollisionResponse = true; 
  57     pommi.Position = paikka; 
  58     pommi.Image = LoadImage("pommi"); 
  59     pommi.Tag = "pommi"; 
  60     Add(pommi, 1); 
   80        PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(11, 11); 
   81        pommi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   82        pommi.Position = paikka; 
   83        pommi.Image = LoadImage("pommi"); 
   84        pommi.Tag = "pommi"; 
   85        Add(pommi, 1); 
  6186    } 
   87 
   88    void LisaaOhjaimet() 
   89    { 
   90        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, new Vector(-liikkumisnopeus, 0)); 
   91        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, null, Vector.Zero); 
   92        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, new Vector(liikkumisnopeus, 0)); 
   93        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, Vector.Zero); 
   94        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, null, new Vector(0, -liikkumisnopeus)); 
   95        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, null, Vector.Zero); 
   96        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, null, new Vector(0, liikkumisnopeus)); 
   97        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, null, Vector.Zero); 
   98        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pyssy); 
   99 
   100    } 
   101 
   102    void Liikuta(Vector speed) 
   103    { 
   104        pelaaja.Velocity = speed; 
   105    } 
   106 
   107    void TormaaPommiin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pommi) 
   108    { 
   109        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
   110        rajahdys.Position = pommi.Position; 
   111        Add(rajahdys); 
   112        pommi.Destroy(); 
   113        this.pelaaja.ElamaLaskuri.Value -=2; 
   114        elamaLaskuri.Value -=2; 
   115        rajahdys.Speed = 100.0; 
   116        rajahdys.Force = 100; 
   117    } 
   118 
   119    void LuoElamaLaskuri() 
   120    { 
   121        elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   122        elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
   123        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   124 
   125        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   126        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   127        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   128        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
   129        Add(elamaPalkki); 
   130    } 
   131 
   132    void ElamaLoppui() 
   133    { 
   134        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat, voi voi."); 
   135    } 
   136 
   137    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   138    { 
   139        //ammus.Destroy(); 
   140    } 
   141 
   142    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   143    { 
   144        PhysicsObject ammus = pyssy.Shoot(); 
   145 
   146        if (ammus != null) 
   147        { 
   148            ammus.Size *= 0.5; 
   149            //ammus.Image = ... 
   150            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   151        } 
   152    } 
   153 
   154    void LuoAse() 
   155    { 
   156        pyssy = new AssaultRifle(20, 5); 
   157        //pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   158 
   159        //Ammusten määrä aluksi: 
   160        pyssy.Ammo.Value = 1000; 
   161        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   162        pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   163        pyssy.IsVisible = false; 
   164        pelaaja.Add(pyssy); 
   165    } 
   166 
   167    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
   168    { 
   169        Vector suuntaPelaaja = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.AbsolutePosition).Normalize(); 
   170        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   171        pelaaja.Angle = suuntaPelaaja.Angle; 
   172    } 
   173 
   174    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image vihuKuva) 
   175 
   176    { 
   177        PhysicsObject Vihu = new PhysicsObject(10, 12); 
   178        Vihu.Shape = Shape.Rectangle; 
   179        Add(Vihu); 
   180        Vihu.Image = vihuKuva; 
   181        Vihu.Position = paikka; 
   182    } 
   183 
   184 
  62185} 
   186 
   187class Tankki : PhysicsObject 
   188{ 
   189    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 20); 
   190    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   191 
   192    public Tankki(double leveys, double korkeus) 
   193        : base(leveys, korkeus) 
   194    { 
   195        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   196    } 
   197 
   198} 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/ShootIO.csproj.Debug.cachefile

  r7251 r7289  
  33Content\pommi.xnb 
  44Content\este.xnb 
   5Content\tausta.xnb 
   6Content\zompi1.xnb 
   7Content\zompi2.xnb 
   8Content\zompi3.xnb 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{8CBB56FE-761C-42CC-99C2-D82A0DF5B03E}.xml

  r7251 r7289  
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\mappi.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-06-13T14:54:04.968462+03:00</Time> 
   20      <Time>2016-06-14T14:44:51.634375+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  3737      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\este.xnb</Output> 
  3838      <Time>2016-06-13T14:48:21.3041201+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>tausta.png</Source> 
   42      <Name>tausta</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\tausta.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-06-14T12:33:32.5605464+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>zompi1.png</Source> 
   51      <Name>zompi1</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi1.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-06-14T14:17:08.4710753+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>zompi2.png</Source> 
   60      <Name>zompi2</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi2.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-06-14T14:17:21.699398+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>zompi3.png</Source> 
   69      <Name>zompi3</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi3.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-06-14T14:17:39.6031882+03:00</Time> 
  3975    </Item> 
  4076    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/obj/x86/Debug/ShootIO.csproj.FileListAbsolute.txt

  r7251 r7289  
  1111C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\obj\x86\Debug\ShootIO.pdb 
  1212C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\este.xnb 
   13C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\tausta.xnb 
   14C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi1.xnb 
   15C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi2.xnb 
   16C:\MyTemp\IlariJ\ShootIO\ShootIO\ShootIO\bin\x86\Debug\Content\zompi3.xnb 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/obj/x86/Debug/cachefile-{8CBB56FE-761C-42CC-99C2-D82A0DF5B03E}-targetpath.txt

  r7251 r7289  
  33Content\pommi.xnb 
  44Content\este.xnb 
   5Content\tausta.xnb 
   6Content\zompi1.xnb 
   7Content\zompi2.xnb 
   8Content\zompi3.xnb 
 • 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIOContent/ShootIOContent.contentproj

  r7251 r7289  
  7373    </Compile> 
  7474  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="tausta.png"> 
   77      <Name>tausta</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="zompi1.png"> 
   84      <Name>zompi1</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="zompi2.png"> 
   91      <Name>zompi2</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="zompi3.png"> 
   98      <Name>zompi3</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
  75103  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  76104  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.