Changeset 722


Ignore:
Timestamp:
2010-06-11 10:53:20 (13 years ago)
Author:
vajuanse
Message:

Peli on loppu

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/vajuanse/Get the money/Peli.cs

  r686 r722  
  1414        IntMeter pistelaskuri; 
  1515        PhysicsObject raha; 
   16 
   17 
   18 
   19        protected override void Begin() 
   20        { 
  1621         
  17          
  18  
  19         protected override void Begin() 
  20         { 
  21  
  2222            SetWindowSize(true); 
  2323 
  24             pistelaskuri = new IntMeter(0); 
  25             ValueDisplay pistenaytto = new ValueDisplay(); 
  26  
  27             pistenaytto.Text = "rahasi "; 
  28  
  29             pistenaytto.X = Screen.Left + 500; 
  30             pistenaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  31  
  32             pistenaytto.ValueColor = Color.Black; 
  33             pistenaytto.TextColor = Color.White; 
  34  
  35             pistenaytto.BindTo(pistelaskuri); 
  36  
  37             Add(pistenaytto); 
  38 //tässä lisätään pistä näytö-------------------------------------------------------------------- 
   24             
   25   
  3926            luokentta(); 
   27            luoauto(); 
   28            Asetaohjaimet(); 
   29            luopistelaskuri(); 
  4030 
  4131 
   
  4737 
  4838            Level.Background.CreateGradient(Color.Turquoise, Color.SkyBlue); 
  49              
   39 
  5040            KineticFriction = 1.0; // Asetetaan kitka 
  51  
  52  
  53             auto = new Automobile(40, 30); 
  54             auto.Mass = 140.0; 
  55             Add(auto); 
  56             auto.X = 0; 
  57             auto.Y = -140; 
  58             auto.AngularDamping = 0.95;// tämä estää pyörimisen 
   41             
   42        } 
   43 
   44        void luopistelaskuri() 
   45        { 
   46 
   47            pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   48            ValueDisplay pistenaytto = new ValueDisplay(); 
   49 
   50            pistenaytto.Text = "rahasi "; 
   51 
   52            pistenaytto.X = Screen.Left + 500; 
   53            pistenaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   54 
   55            pistenaytto.ValueColor = Color.Black; 
   56            pistenaytto.TextColor = Color.White; 
   57 
   58            pistenaytto.BindTo(pistelaskuri); 
   59 
   60            Add(pistenaytto); 
   61            //tässä lisätään pistä näytö 
   62         } 
   63            void Asetaohjaimet() 
   64            { 
   65 
   66 
   67 
   68            Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "aloitaalusta");// jatka!!!... 
   69            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   70            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   71 
   72            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kiihdyta, "Kiihdytä", auto); 
   73            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, jarruta, "Jarruta", auto); 
   74            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny vasemmalle", auto, Angle.Degrees(19)); 
   75            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny oikealle", auto, Angle.Degrees(-19)); 
   76 
   77            ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down,kiihdyta,"kiihdutää!",auto); 
   78            ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger,ButtonState.Down,jarruta,"jarrutaa",auto); 
   79            ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(10)); 
   80            ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(-10)); 
   81 
   82            ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "näytäohjeet"); 
   83            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu"); 
   84            ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "Aloitaa alusta pelin"); 
   85 
   86            ShowControlHelp(); 
   87            } 
   88 
   89            void luoauto() 
   90            { 
   91                auto = new Automobile(40, 30); 
   92                auto.Mass = 140.0; 
   93                Add(auto); 
   94                auto.X = 0; 
   95                auto.Y = -140; 
   96                auto.AngularDamping = 0.95;// tämä estää pyörimisen 
   97            } 
   98 
   99 
   100        private void luokivi() 
   101        { 
   102            throw new NotImplementedException(); 
   103        } 
   104 
   105        void kiihdyta(Automobile auto) 
   106        { 
   107            auto.Accelerate(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
   108        } 
   109 
   110        void jarruta(Automobile auto) 
   111        { 
   112            auto.Brake(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
   113        } 
   114 
   115        void kaanny(Automobile auto, Angle kaannos) 
   116        { 
   117            auto.Turn(kaannos, Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
   118        } 
   119 
   120        void luokentta() 
   121        { 
   122             
  59123 
  60124            Timer ajastin = new Timer(); 
  61             ajastin.Interval = 3; 
   125            ajastin.Interval = 2; 
  62126            ajastin.Trigger += lisaakivia; 
  63127            Add(ajastin); 
   
  70134            Ajastin.Start(); 
  71135 
  72  
  73  
  74  
  75             Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "aloitaalusta");// jatka!!!... 
  76             Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  77             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  78  
  79             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kiihdyta, "Kiihdytä", auto); 
  80             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, jarruta, "Jarruta", auto); 
  81             Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny vasemmalle", auto, Angle.Degrees(19)); 
  82             Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny oikealle", auto, Angle.Degrees(-19)); 
  83  
  84             ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down,kiihdyta,"kiihdutää!",auto); 
  85             ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger,ButtonState.Down,jarruta,"jarrutaa",auto); 
  86             ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(10)); 
  87             ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(-10)); 
  88  
  89             ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "näytäohjeet"); 
  90             ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu"); 
  91  
  92             ShowControlHelp(); 
  93         } 
  94  
  95         private void luokivi() 
  96         { 
  97             throw new NotImplementedException(); 
  98         } 
  99  
  100         void kiihdyta(Automobile auto) 
  101         { 
  102             auto.Accelerate(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
  103         } 
  104  
  105         void jarruta(Automobile auto) 
  106         { 
  107             auto.Brake(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
  108         } 
  109  
  110         void kaanny(Automobile auto, Angle kaannos) 
  111         { 
  112             auto.Turn(kaannos, Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds); 
  113         } 
  114         void luokentta() 
  115         { 
  116  
  117  
  118             PhysicsObject raha = new PhysicsObject(20, 20); 
  119  
   136             
  120137            Camera.ZoomToLevel(); 
  121138 
   
  128145            PhysicsObject alaseina = Level.CreateBottomBorder(); 
  129146            alaseina.Restitution = 1.0; 
  130             alaseina.IsVisible = true; 
   147            alaseina.IsVisible = false; 
  131148            PhysicsObject ylaseina = Level.CreateTopBorder(); 
  132149            ylaseina.Restitution = 1.0; 
   
  147164                MessageDisplay.Add("Game Over"); 
  148165                pistelaskuri.Reset(); 
  149             } 
  150  
   166                ControllerOne.Vibrate(1, 1, 3, 3,3); 
   167            } 
   168            else if (kohde == raha) 
   169            { 
   170                raha.Destroy(); 
   171                MessageDisplay.Add("haahaa raha tuhoutui"); 
   172            } 
   173            else if (kohde == vasenseina) 
   174            { 
   175                kivi.Destroy(); 
   176            } 
  151177        } 
  152178 
   
  173199        void kassitelerahantormays ( PhysicsObject raha, PhysicsObject kohde) 
  174200        { 
   201    
  175202            if (kohde == auto) 
  176203            { 
   
  191218            raha.Color = Color.Green; 
  192219            AddCollisionHandler(raha, kassitelerahantormays); 
   220 
   221            raha.MaximumLifetime = new TimeSpan(0,0,15); 
   222 
  193223            Add(raha);   
  194         } 
   224 
   225        } 
   226 
  195227        void Laskurinylaraja(int arvo) 
  196228        { 
   
  199231        } 
  200232 
   233        void aloitaalusta() 
   234        { 
   235            ClearAll(); 
   236            luokentta(); 
   237            luoauto(); 
   238            luopistelaskuri(); 
   239            Asetaohjaimet(); 
   240        } 
  201241         
  202242 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.