Ignore:
Timestamp:
2016-03-12 14:59:44 (5 years ago)
Author:
aaelruut
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/koodauskerho/AakeR/IMBT/IMBT/IMBT/IMBT.cs

  r7123 r7133  
  99public class Pelaaja : PhysicsObject 
  1010{ 
   11    public SoundEffect tankkiAani; 
  1112    public DoubleMeter healthit; 
  1213    public bool savuttaa = false; 
   
  1516    public bool telaJaljetLimit; 
  1617    public bool voiLiikkua = true; 
   18    public bool liikkuu = false; 
  1719    public double vahinkoKerroin = 1; 
  18  
  19     public Pelaaja(double leveys, double korkeus, Image pelaajanKuva, Image tykkiTorninKuva, Image rajahdysKuva, Image liekkiKuva) 
   20    public GamePad kontrolleri; 
   21 
   22 
   23    public Pelaaja(double leveys, double korkeus, int valinta, Image pelaajanKuva, Image tykkiTorninKuva, Image rajahdysKuva, Image liekkiKuva, SoundEffect aani) 
  2024        : base(leveys, korkeus) 
  2125    { 
  22  
   26        this.tankkiAani = aani; 
  2327        this.Image = pelaajanKuva; 
  2428        this.healthit = new DoubleMeter(100, 0, 100); 
   
  4650            this.Ase.Destroy(); 
  4751            this.Destroy(); 
   52            kontrolleri.Vibrate(1, 1, 0, 0, 2); 
  4853        }; 
  4954 
   
  5156        { 
  5257            this.healthit.Value -= 3.5* vahinkoKerroin; 
   58            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  5359            SavuLiekki(); 
  5460        }); 
   
  5662        { 
  5763            this.healthit.Value -= 12* vahinkoKerroin; 
   64            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.3); 
  5865            SavuLiekki(); 
  5966        }); 
   
  6168        { 
  6269            this.healthit.Value -= 18* vahinkoKerroin; 
   70            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  6371            SavuLiekki(); 
  6472        }); 
   
  7179        { 
  7280            this.healthit.Value -= 2.5*vahinkoKerroin; 
   81            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  7382            SavuLiekki(); 
  7483        }); 
   
  7685        { 
  7786            this.healthit.Value -= 3.5 * vahinkoKerroin; 
   87            kontrolleri.Vibrate(0.5, 0.5, 10, 10, 0.1); 
  7888            SavuLiekki(); 
  7989        }); 
  8090 
  81         this.Ase = new AssaultRifle(30, 30); 
   91        int[] tykkienKoot = { 30, 30, 30, 50 }; 
   92 
   93        this.Ase = new AssaultRifle(tykkienKoot[valinta], tykkienKoot[valinta]); 
  8294        this.Ase.Image = tykkiTorninKuva; 
  8395 
   
  123135            liekki.ScaleAmount = 0.8; 
  124136            Game.Instance.Add(liekki); 
   137            kontrolleri.Vibrate(0.1, 0.1, 0, 0, 1000); 
  125138            liekki.Position = this.Position; 
  126139            Timer seuraajaAjastin = new Timer(); 
   
  136149 
  137150    } 
  138  
  139  
  140151 
  141152 
   
  194205    static Image perusAmmus2 = LoadImage("Kone2PerusAmmus"); 
  195206    static Image perusAmmus3 = LoadImage("Kone3PerusAmmus"); 
  196     static Image perusammus4 = LoadImage("Kone4PerusAmmus"); 
  197  
  198     Image[] perusAmmus = { perusAmmus1, perusAmmus2, perusAmmus3 }; 
   207    static Image perusAmmus4 = LoadImage("Kone4PerusAmmus"); 
   208 
   209    Image[] perusAmmus = { perusAmmus1, perusAmmus2, perusAmmus3, perusAmmus4 }; 
  199210 
  200211    Image hakeutuvaRakettikuva = LoadImage("HakeutuvaRaketti"); 
   
  211222    Image suojaKilpiTykkiKuva = LoadImage("TykkiSuojaKilpi"); 
  212223    Image haulikkoAmmusKuva = LoadImage("haulikkoAmmus"); 
   224    Image superSniperAmmus = LoadImage("SuperSniperAmmus"); 
   225    Image tahtain = LoadImage("Tahtain"); 
   226    Image tahtain2 = LoadImage("Tahtain2"); 
  213227    public Image liekkiKuva = LoadImage("Liekki"); 
  214228    SoundEffect ammusAani = LoadSoundEffect("AmmusÄäni"); 
   
  220234    SoundEffect shieldAani = LoadSoundEffect("ShieldAani2"); 
  221235    SoundEffect haulikkoAani = LoadSoundEffect("HaulikkoAani"); 
  222     SoundEffect tankkiAani = LoadSoundEffect("TankkiAaniMuokattu"); 
   236    SoundEffect tankkiAaniMuokattu = LoadSoundEffect("TankkiAaniMuokattu"); 
   237    SoundEffect tankkiAani = LoadSoundEffect("TankkiAani"); 
  223238    Pelaaja pelaaja1; 
  224239    MultiSelectWindow alkuValikko; 
   
  262277 
  263278        alkuValikko.Destroy(); 
  264         string Kenttä = RandomGen.SelectOne<string>("Kenttä1", "Kenttä2", "Kenttä3", "Kenttä4", "Kenttä5"); 
   279        string Kenttä = RandomGen.SelectOne<string>("Kenttä1", "Kenttä2", "Kenttä3", "Kenttä4", "Kenttä5", "Kenttä6", "Kenttä7", "Kenttä8", "Kenttä9"); 
  265280        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(Kenttä); 
  266281 
   
  286301    Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int pelaajanr) 
  287302    { 
  288         //int valinta = RandomGen.NextInt(pelaaja1Koneet.Length); 
  289         int valinta = 3; 
  290  
  291         Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8, pelaajienKoneet[pelaajanr - 1][valinta], pelaajienTykit[pelaajanr - 1][valinta], rajahdysKuva, liekkiKuva); 
   303        int valinta = RandomGen.NextInt(pelaaja1Koneet.Length); 
   304        //int valinta = 3; 
   305 
   306        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8, valinta, pelaajienKoneet[pelaajanr - 1][valinta], pelaajienTykit[pelaajanr - 1][valinta], rajahdysKuva, liekkiKuva, LoadSoundEffect("TankkiAani")); 
  292307        pelaaja.AngularDamping = 0.95; 
  293308        pelaaja.Position = paikka; 
   
  302317        kontrollerit[pelaajanr - 1].Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Pressed, Boosti, "", pelaaja, valinta); 
  303318 
   319        pelaaja.kontrolleri = kontrollerit[pelaajanr - 1]; 
   320 
  304321        return pelaaja; 
  305322    } 
   
  373390        if (pelaaja.voiLiikkua) 
  374391        { 
   392            if (!pelaaja.liikkuu) 
   393            { 
   394                pelaaja.tankkiAani.Play(0.5, 0.0, 0.0); 
   395                pelaaja.liikkuu = true; 
   396            } 
   397            if (tatinTila.StateVector.Magnitude < 0.1) 
   398            { 
   399                pelaaja.tankkiAani.Stop(); 
   400                pelaaja.liikkuu = false; 
   401            } 
   402 
  375403            Angle vanhaKulma = pelaaja.Angle; 
  376404            pelaaja.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
   
  385413                telaJaljet.Angle = pelaaja.Angle; 
  386414                telaJaljet.Position = pelaaja.Position; 
  387                 tankkiAani.Play(); 
   415                 
  388416                Add(telaJaljet, -1); 
  389417 
  390418                Timer.SingleShot(0.05, delegate { pelaaja.telaJaljetLimit = true; }); 
   419                 
  391420 
  392421                Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(2.0, 20.0), delegate { telaJaljet.Destroy(); }); 
   
  528557                                    ammus.Image = haulikkoAmmusKuva; 
  529558                                    ammus.Tag = "haulikko"; 
  530                                     Vector suunta = Vector.FromLengthAndAngle(ammus.Velocity.Magnitude, (ammus.Velocity.Angle) + Angle.FromDegrees(RandomGen.NextDouble(-3.0, 3.0))); 
   559                                    Vector suunta = Vector.FromLengthAndAngle(ammus.Velocity.Magnitude, (ammus.Velocity.Angle) + Angle.FromDegrees(RandomGen.NextDouble(-10.0, 10.0))); 
  531560                                    ammus.Velocity = suunta; 
  532561                                    AddCollisionHandler(ammus, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   
  738767 
  739768    } 
   769 
   770    public void TarkistaTatti() 
   771    { 
   772        /* 
   773        if (pelaaja1 != null && ControllerOne.LeftThumbDirection.Magnitude < 0.001) 
   774        { 
   775            tankkiAani.Stop(); 
   776            pelaaja1.liikkuu = false; 
   777        } 
   778        */ 
   779 
   780 
   781 
   782        for (int i = 0; i < pelaajat.Count; i++) 
   783        { 
   784            if (pelaajat != null && pelaajat.Count > i && pelaajat[i].kontrolleri.LeftThumbDirection.Magnitude < 0.0001) 
   785            { 
   786                Pelaaja pelaaja = pelaajat[i]; 
   787                pelaaja.tankkiAani.Stop(); 
   788                pelaaja.liikkuu = false; 
   789            } 
   790        } 
   791         
   792    } 
   793 
   794    protected override void Update(Time time) 
   795    { 
   796        base.Update(time); 
   797        TarkistaTatti(); 
   798    } 
   799 
  740800} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.