Ignore:
Timestamp:
2016-01-10 22:43:05 (7 years ago)
Author:
otjojunt
Message:

Lisätty piirron asettaminen päälle ja pois, värin vaihtaminen ja viivan paksuuden vaihtaminen. Myös nimeämisiä muutettu selkeämmäksi käyttää.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/koodauskerho/otjojunt/Turtle/Turtle/Turtle/Turtle.cs

  r7102 r7103  
  2020 
  2121    GameObject currentObject = null; 
  22     Vector lastPos; 
   22 
   23    Boolean drawingOn = true; 
   24    double drawingWidth = 2.0; 
   25    Color lineColor = Color.Black; 
  2326 
  2427    // Käskyt sisältävä jono 
   
  4245        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  4346 
   47        Camera.ZoomFactor = 0.5; 
   48 
  4449        SeuraavaKasky(); 
  4550    } 
   
  5156    { 
  5257        // TODO: Lisää tähän kilpikonnalle menevät käskyt. 
  53         // Esimerkiksi: LisaaKasky(Liiku, 100.0); 
   58        // Esimerkiksi: Liiku(100.0); 
  5459 
  5560    } 
   
  5964    /// </summary> 
  6065    /// <param name="pituus">Liikkeen pituus</param> 
  61     public void Liiku(double pituus) 
   66    protected void MoveTo(double pituus) 
  6267    { 
  6368        if (moveTimer == null) 
   
  7075            moveTimer.Stop(); 
  7176 
  72         currentObject = new GameObject(0, 1); 
  73         currentObject.AbsolutePosition = turtle.AbsolutePosition; 
  74         currentObject.AbsoluteAngle = turtle.AbsoluteAngle; 
  75         Add(currentObject); 
   77        if (drawingOn) 
   78        { 
   79            currentObject = new GameObject(0, drawingWidth); 
   80            currentObject.AbsolutePosition = turtle.AbsolutePosition; 
   81            currentObject.AbsoluteAngle = turtle.AbsoluteAngle; 
   82            currentObject.Color = lineColor; 
   83            Add(currentObject); 
   84        } 
  7685        moveTarget = turtle.AbsolutePosition + Vector.FromLengthAndAngle(pituus, turtle.AbsoluteAngle); 
  7786        moveTimer.Start(); 
   
  98107            moveTarget = null; 
  99108            SeuraavaKasky(); 
  100             currentObject.Size += new Vector(d.Magnitude, 0); 
  101             currentObject.AbsolutePosition += Vector.FromLengthAndAngle(d.Magnitude / 2, d.Angle); 
   109            if (drawingOn) 
   110            { 
   111                currentObject.Size += new Vector(d.Magnitude, 0); 
   112                currentObject.AbsolutePosition += Vector.FromLengthAndAngle(d.Magnitude / 2, d.Angle); 
   113            } 
  102114        } 
  103115        else 
  104116        { 
  105             currentObject.Size += new Vector(vt, 0); 
  106             currentObject.AbsolutePosition += Vector.FromLengthAndAngle(vt / 2, d.Angle); 
  107             /*GameObject go = new GameObject(1, 1); 
  108             go.AbsolutePosition = turtle.AbsolutePosition; 
  109             go.Color = Color.Black; 
  110             Add(go); 
  111             lastPos = turtle.AbsolutePosition;*/ 
   117            if (drawingOn) 
   118            { 
   119                currentObject.Size += new Vector(vt, 0); 
   120                currentObject.AbsolutePosition += Vector.FromLengthAndAngle(vt / 2, d.Angle); 
   121            } 
  112122            turtle.AbsolutePosition += Vector.FromLengthAndAngle(vt, d.Angle); 
  113123        } 
   
  120130    /// </summary> 
  121131    /// <param name="asteet">Kulma asteina</param> 
  122     public void Kaanny(double asteet) 
   132    protected void TurnTo(double asteet) 
  123133    { 
  124134        if (turnTimer == null) 
   
  163173 
  164174    /// <summary> 
   175    /// Laittaa piirtämisen päälle 
   176    /// </summary> 
   177    protected void DrawingOn() 
   178    { 
   179        drawingOn = true; 
   180        SeuraavaKasky(); 
   181    } 
   182 
   183    /// <summary> 
   184    /// Ottaa piirtämisen pois päältä 
   185    /// </summary> 
   186    protected void DrawingOff() 
   187    { 
   188        drawingOn = false; 
   189        SeuraavaKasky(); 
   190    } 
   191     
   192    /// <summary> 
   193    /// Asettaa piirtojäljen paksuuden 
   194    /// </summary> 
   195    /// <param name="paksuus">Kuinka paksua jälkeä piirretään</param> 
   196    protected void DrawingWidth(double paksuus) 
   197    { 
   198        drawingWidth = paksuus; 
   199        SeuraavaKasky(); 
   200    } 
   201 
   202    /// <summary> 
   203    /// Asettaa piirtojäljen värin 
   204    /// </summary> 
   205    /// <param name="color">Minkä väristä jälkeä piirretään</param> 
   206    protected void DrawingColor(Color color) 
   207    { 
   208        lineColor = color; 
   209        SeuraavaKasky(); 
   210    } 
   211 
   212    /// <summary> 
  165213    /// Aliohjelma seuraavan käskyn suorittamista varten. Kutsutaan aina kun 
  166214    /// yksi käsky on saatu suoritettua loppuun. 
   
  175223 
  176224    /// <summary> 
  177     /// Aliohjelma käskyn lisäämiseksi käskyjonoon. 
  178     /// </summary> 
  179     /// <param name="a">Käsky, joka lisätään.</param> 
  180     public void LisaaKasky(Action a) 
  181     { 
  182         actionQueue.Enqueue(a); 
  183     } 
  184  
  185     /// <summary> 
  186     /// Aliohjelma käskyn lisäämiseksi käskyjonoon. 
  187     /// </summary> 
  188     /// <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  189     /// <param name="a">Lisättävä käsky</param> 
  190     /// <param name="p">Käskyn parametri</param> 
  191     public void LisaaKasky<T1>(Action<T1> a, T1 p) 
  192     { 
  193         actionQueue.Enqueue(delegate { a(p); }); 
  194     } 
  195  
  196     /// <summary> 
  197     /// Aliohjelma käskyn lisäämiseksi käskyjonoon. 
  198     /// </summary> 
  199     /// <typeparam name="T1">Ensimmäisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  200     /// <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  201     /// <param name="a">Lisättävä käsky</param> 
  202     /// <param name="p1">Ensimmäinen parametri</param> 
  203     /// <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  204     public void LisaaKasky<T1, T2>(Action<T1, T2> a, T1 p1, T2 p2) 
  205     { 
  206         actionQueue.Enqueue(delegate { a(p1, p2); }); 
   225    /// Liikuttaa kilpikonnaa suoraan 
   226    /// </summary> 
   227    /// <param name="pituus">Matka, jonka kilpikonna kulkee</param> 
   228    public void Liiku(double pituus) 
   229    { 
   230        actionQueue.Enqueue(delegate { MoveTo(pituus); }); 
   231    } 
   232 
   233    /// <summary> 
   234    /// Kääntää kilpikonnaa. Kilpikonna kääntyy vastapäivään, eli jos haluat 
   235    /// kääntää kilpikonnaa myötäpäivään esim. 90 astetta, on se silloin 270 
   236    /// astetta. (360-90=270) 
   237    /// </summary> 
   238    /// <param name="kulma">Kulma asteina</param> 
   239    public void Kaanny(double kulma) 
   240    { 
   241        actionQueue.Enqueue(delegate { TurnTo(kulma); }); 
   242    } 
   243 
   244    /// <summary> 
   245    /// Laittaa kilpikonnan piirtämään viivaa peräänsä 
   246    /// </summary> 
   247    public void PiirtoPaalle() 
   248    { 
   249        actionQueue.Enqueue(DrawingOn); 
   250    } 
   251 
   252    /// <summary> 
   253    /// Ottaa kilpikonnan piirtämän viivan pois päältä 
   254    /// </summary> 
   255    public void PiirtoPois() 
   256    { 
   257        actionQueue.Enqueue(DrawingOff); 
   258    } 
   259 
   260    /// <summary> 
   261    /// Asettaa kilpikonnan piirtämän viivan paksuuden. 
   262    /// </summary> 
   263    /// <param name="paksuus">Kunka paksua viivaa piirretään</param> 
   264    public void AsetaViivanPaksuus(double paksuus) 
   265    { 
   266        actionQueue.Enqueue(delegate { DrawingWidth(paksuus); }); 
   267    } 
   268 
   269    /// <summary> 
   270    /// Asettaa kilpikonnan piirtämän viivan värin. 
   271    /// </summary> 
   272    /// <param name="vari">Piirrettävän viivan väri</param> 
   273    public void AsetaVari(Color vari) 
   274    { 
   275        actionQueue.Enqueue(delegate { DrawingColor(vari); }); 
  207276    } 
  208277} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.