Changeset 7018 for 2015/30


Ignore:
Timestamp:
2015-07-24 11:36:05 (8 years ago)
Author:
mivasata
Message:

Uusi kenttä lisätty, mutta vielä ei pääse uuteen kenttään.

Location:
2015/30/ValtteriT/Labyrintti
Files:
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti.cs

  r6998 r7018  
  99public class Labyrintti : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     const double nopeus = 200; 
   11    const double nopeus = 30000; 
  1212    const double hyppyNopeus = 3000; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  1515    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
  1616 
   17    Image PlasmaPanos = LoadImage("PlasmaParticle"); 
   18    //Image LaserBeam = LoadImage("LaserBeam"); 
  1719    Image tankinKuva = LoadImage("Tankki"); 
  1820 
  1921    PhysicsObject pelaaja1; 
  2022    PhysicsObject CannonBall; 
   23    IntMeter Elamat; 
   24 
   25    int kenttaNro; 
  2126     
  2227    SoundEffect RajahdysAani = LoadSoundEffect("RajahdysAani"); 
   
  2429    public override void Begin() 
  2530    { 
   31        ClearAll(); 
   32 
  2633        Gravity = new Vector(0, 0); 
  2734 
   
  3340        Camera.StayInLevel = false; 
  3441    } 
   42 
   43    void SeuraavaKentta() 
   44    { 
   45        ClearAll(); 
   46 
   47        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   48        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   49        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   50        else if (kenttaNro > 3) Exit(); 
   51 
   52        LisaaNappaimet(); 
   53 
   54    } 
   55 
   56    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
   57    { 
   58        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
   59        //tässä luodaan kenttä tekstitiedostosta 
   60    } 
   61 
   62    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   63    { 
   64        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään: 
   65        kenttaNro++; 
   66        SeuraavaKentta(); 
   67    } 
   68 
   69 
  3570 
  3671    void LuoKentta() 
   
  4176        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  4277        kentta.SetTileMethod('4', LisaaMiina); 
   78        kentta.SetTileMethod('5', LisaaMaali); 
  4379        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4480        Level.CreateBorders(); 
  4581        Level.Background.Color = Color.White; 
  4682    } 
   83 
   84    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   85    { 
   86        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   87    } 
   88 
   89         
  4790 
  4891    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  71114        Miina.Tag = "Miina"; 
  72115        Add (Miina); 
   116 
   117        AddCollisionHandler(Miina, "CannonBall", AmmuitMiinan); 
  73118    } 
  74119 
   
  78123        pelaaja1.Position = paikka; 
  79124        pelaaja1.Restitution = 0.5; 
  80         pelaaja1.Mass = 0.5; 
   125        pelaaja1.Mass = 2.5; 
   126        pelaaja1.KineticFriction = 1; 
   127        pelaaja1.LinearDamping = 0.1; 
  81128        pelaaja1.Image = tankinKuva; 
  82129        pelaaja1.Tag = "tankki"; 
   
  85132        Add(pelaaja1); 
  86133 
   134        Elamat = new IntMeter(3, 0, 3); 
   135        Elamat.LowerLimit += delegate { pelaaja1.Destroy(); }; 
   136        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   137        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   138        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   139        elamaPalkki.BindTo(Elamat); 
   140        Add(elamaPalkki); 
  87141         
  88142        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(60, 10); 
  89143        pelaajan1Ase.IsVisible = false; 
  90         //pelaajan1Ase.CanHitOwner = true; 
  91         pelaajan1Ase.FireRate = 20.0; 
  92         pelaajan1Ase.Power.DefaultValue = 200; 
  93         pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   144        pelaajan1Ase.CanHitOwner = false; 
   145        pelaajan1Ase.FireRate = 10; 
   146        pelaajan1Ase.Power.DefaultValue = 150; 
   147        //pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   148        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 25; 
  94149        pelaajan1Ase.X = 20.0; 
  95150        //pelaajan1Ase.ProjectileCollision = CollisionHandler.DestroyTarget; 
  96         pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmuitMiinan; 
   151        //pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmuitMiinan; 
  97152 
  98153        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
   
  109164        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  110165        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  111  
  112         Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tahtaa aseella"); 
   166        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, Begin, "Aloita alusta"); 
   167         
   168        Mouse.ListenMovement(0.0, Tahtaa, "Tahtaa aseella"); 
  113169        IsMouseVisible = true; 
  114170        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase); 
   171        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Liiku, "Liikkuu", pelaaja1); 
  115172 
  116173        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector (-nopeus, 0)); 
   
  119176        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu taaksepäin", pelaaja1, new Vector(0, -nopeus)); 
  120177        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Up, Liikuta, "Ei liiku", pelaaja1, new Vector(0, 0)); 
  121  
   178         
  122179        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  123  
   180         
  124181        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector (-nopeus, 0)); 
  125182        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector (nopeus, 0)); 
   
  129186        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  130187    } 
   188    void Liiku(PhysicsObject hahmo) 
   189    { 
   190        hahmo.Push(Vector.FromLengthAndAngle(nopeus, hahmo.Angle)); 
   191    } 
   192 
  131193 
  132194    void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus) 
   
  149211        rajahdys.Force = 65; 
  150212        Add(rajahdys); 
   213 
   214        Elamat.Value--; 
  151215    } 
  152216 
   
  175239        if(CannonBall != null) 
  176240        { 
  177         CannonBall.Size *= 2; 
  178             //ammus.Image = ? 
  179             CannonBall.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   241        CannonBall.Size *= 1.5; 
   242        CannonBall.Image = PlasmaPanos; 
   243            CannonBall.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.5); 
  180244            CannonBall.Restitution = 1.0; 
   245            CannonBall.Tag = "CannonBall"; 
   246            CannonBall.IgnoresExplosions = false; 
   247            CannonBall.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  181248        } 
  182249    } 
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti.csproj.Debug.cachefile

  r6998 r7018  
  11Content\maali.xnb 
  2 Content\RajahdysAani.xnb 
  32Content\norsu.xnb 
  43Content\tahti.xnb 
   4Content\kentta1.xnb 
  55Content\Rajahde.xnb 
  66Content\Miina.xnb 
   7Content\RajahdysAani.xnb 
  78Content\Tankki.xnb 
  8 Content\kentta1.xnb 
   9Content\LaserBeam.xnb 
   10Content\PlasmaParticle.xnb 
   11Content\kentta2.xnb 
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/obj/x86/Debug/Labyrintti.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6998 r7018  
  3131C:\MyTemp\ValtteriT\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\obj\x86\Debug\Labyrintti.exe 
  3232C:\MyTemp\ValtteriT\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\obj\x86\Debug\Labyrintti.pdb 
   33C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\LaserBeam.xnb 
   34C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\PlasmaParticle.xnb 
   35C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/obj/x86/Debug/cachefile-{15692C82-E01C-4162-86C3-61CF42C88FB4}-targetpath.txt

  r6998 r7018  
  11Content\maali.xnb 
  2 Content\RajahdysAani.xnb 
  32Content\norsu.xnb 
  43Content\tahti.xnb 
   4Content\kentta1.xnb 
  55Content\Rajahde.xnb 
  66Content\Miina.xnb 
   7Content\RajahdysAani.xnb 
  78Content\Tankki.xnb 
  8 Content\kentta1.xnb 
   9Content\LaserBeam.xnb 
   10Content\PlasmaParticle.xnb 
   11Content\kentta2.xnb 
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/LabyrinttiContent/LabyrinttiContent.contentproj

  r6993 r7018  
  9595    </Compile> 
  9696  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="LaserBeam.png"> 
   99      <Name>LaserBeam</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="PlasmaParticle.png"> 
   106      <Name>PlasmaParticle</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   113      <Name>kentta2</Name> 
   114      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
  97118  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  98119  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/LabyrinttiContent/kentta1.txt

  r6998 r7018  
  11333333333333333333333333333333333333333333333 
  2 3   3       3   3   3       3   3       3   3 
  3 3   3       3   3   3       3   3       3   3 
  4 3   3       3   3   3       3   3       3   3 
  5 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  6 3   3   3   3   3   3   33333   3   3   3   3 
  7 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  8 3   3   3   3   3   3   3   33333   3   3   3 
  9 3   3   3   3   3   3   3           3   3   3 
  10 3   3   3   3   3   3   3           3  3   3 
  11 3   3   3   3   3   3   3   33333   3   3   3 
  12 3   3   3       3   3   3   3   3   3   3   3 
  13 3   3   3       3   3   3   3   3   3   3   3 
  14 3       3       3   3   3   3   3   3   3   3 
  15 3       3   3   3   3   33333   3   3   3   3 
  16      3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  17 3   33333   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  18 3   34443   3   3   3   3       3   3   3   3 
  19 3   3 4  4  3   3   3   3       3   3   3   3 
  20 3   3   4   3   3   3   3       3   3   3   3 
  21 3   3 4     3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  22 3   34443   3   3       3   3   3   3   3   3 
  23 3   33333   3   3       3   3   3   3   3   3 
  24 3       3   3   3       3   3   3   3   3  3 
  25 3       3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
  26 3       3   3   3   3       3   3   3   3   3 
  27 3   3       3       3       3   3   3   3   3 
  28 3   3  4    3       3       3   3   3   3   3 
  29 3   3       3       3   3   3   3   3   3   3 
   23   3    4  3   3   3       3   3       3   3 
   33   3  4    3   3   3       3   3       3   3 
   43   3     4 3   3   3       3   3       3   3 
   53   3 4 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
   63   3   34  3   3   3   33333   3   3       3 
   73   3   3   3   3   3   3   3   3   3 444   3 
   83   34443  43   3   3   3   33333   3       3 
   93   34443   3   3   3   3           3   3   3 
   103   3   3 4 3   3   3   3           3 4 3   3 
   113   3   3   34443   3   3   33333   3   3   3 
   123   3   3    4  3   3   3   3   3   3   3   3 
   133   34  3  4    3   3   3   3   3   34  3   3 
   143 4     3   4  43   3   3   3   3   3   3   3 
   153     4 3   3   3   344433333   3   3   3   3 
   164    3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 
   173   33333  434443   3   3   3   3   3   33333 
   183   34443   3   3   3   3    4  33333   3   3 
   193   3 4  4  3   3   3   3 4     3   3   3   3 
   203   3   4   3   3  43   3     4 3       44  3 
   213 4 3 4     3   3   3   3  43   3       4   3 
   223   34443   3   3     4 3   3   3       4  43 
   233   33333   3   3  4    3   3  43   3   3   3 
   243       34443   3    4  344 3   3   33333 4 3 
   253       34443   3 4 3   3   34  3   3   3   3 
   263       3   3   3   3    4  3   3       34  3 
   273   3       3 4   4 3 4    43   4       3   3 
   283   3  4    3   4   3    4  3   4       3  43 
   293   3       3 4   4 3   3   3   4   3   3   3 
  30303   3333333333333333333333333333333333333   3 
  31313    44444444444444444444444444444444444    3 
  32 3    44444444444444444444444444444444444    3 
   323    44444444444444444444444444444444444 5  3 
  33333 N  44444444444444444444444444444444444    3 
  3434333333333333333333333333333333333333333333333 
 • 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/LabyrinttiContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6993 r7018  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-07-23T11:00:09.3971539+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-07-24T11:33:22.4736975+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  7373      <Output>C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\Tankki.xnb</Output> 
  7474      <Time>2015-07-23T14:32:28.4159388+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>LaserBeam.png</Source> 
   78      <Name>LaserBeam</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\LaserBeam.xnb</Output> 
   83      <Time>2015-07-24T09:55:06.1242082+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>PlasmaParticle.png</Source> 
   87      <Name>PlasmaParticle</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\PlasmaParticle.xnb</Output> 
   92      <Time>2015-07-24T09:59:55.7947279+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>kentta2.txt</Source> 
   96      <Name>kentta2</Name> 
   97      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\Valtteri(Mikko)T\Labyrintti\Labyrintti\Labyrintti\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   101      <Time>2015-07-24T11:25:39.319988+03:00</Time> 
  75102    </Item> 
  76103    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.