Changeset 6967


Ignore:
Timestamp:
2015-07-23 11:48:46 (8 years ago)
Author:
elalhutt
Message:
 
Location:
2015/30/EliasHu/RescueRanger
Files:
4 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger.cs

  r6929 r6967  
  1515    Label pisteNaytto; 
  1616    IntMeter pistelaskuri; 
  17     int kenttanumero = 1; 
  18  
  19      
   17    int kenttanumero = 1; // tämä numero kertoo kentän aloitusnumeron 
   18    int kenttaNumeroMax = 2; 
   19 
   20    IntMeter pisteetkaikki = new IntMeter(0); 
   21 
   22    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   23 
  2024    IntMeter pisteLaskuri2; 
  2125 
   
  2529    //TODO vikaan kenttään metsäpalo 
  2630    //TODO musiikki taustalle 
  27     //TODO maali texture 
  28     //TODO lääkäri asema loppuun 
   31    //TODO käännä laskuri 
  2932 
  3033 
   
  3740    Image rangerz = LoadImage       ("ranger"); 
  3841    Image fly = LoadImage          ("Flybomb"); 
   42    Image Asem = LoadImage           ("Asema"); 
  3943 
  4044    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect  ("maali"); 
   
  4549    { 
  4650        pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
  47         aloitapeli(); 
  48     } 
  49  
  50     void aloitapeli() 
   51        AlkuValikko(); 
   52         
   53    } 
   54 
   55    void AloitaPeli() 
  5156    { 
  5257        ClearAll(); 
   58        if (kenttanumero > kenttaNumeroMax) 
   59        { 
   60            topLista.EnterAndShow(pisteetkaikki); 
   61            return; 
   62        } 
  5363        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  5464 
   
  5969 
  6070 
   71 
  6172        Camera.Follow(pelaaja1); 
  6273        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  6374        Camera.StayInLevel = true; 
  6475    } 
   76 
   77    void AlkuValikko(Window sender = null) 
   78    { 
   79        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   80"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   81        Add(alkuValikko); 
   82        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   83        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   84        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   85    } 
   86 
   87    void ParhaatPisteet() 
   88    { 
   89        topLista.Show(); 
   90        topLista.HighScoreWindow.Closed += AlkuValikko; 
   91 
   92 
   93    } 
   94 
   95 
   96 
  6597 
  6698    void LuoKentta() 
   
  77109        kentta.SetTileMethod('r', LisaaRanger)    ; 
  78110        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen); 
   111        kentta.SetTileMethod('a', LisaaAsema)     ; 
  79112        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO)  ; 
  80113        Level.CreateBorders(); 
   
  123156        Add(talo); 
  124157 
   158    } 
   159 
   160    void LisaaAsema(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   161    { 
   162        GameObject asema = new GameObject(leveys * 6.5, korkeus * 3.2); 
   163        asema.Position = paikka; 
   164        asema.Image = Asem; 
   165        Add(asema); 
  125166    } 
  126167 
   
  153194        pelaaja1.Destroy()             ; 
  154195        vihollinen.Destroy()           ; 
  155         Timer.SingleShot(2, aloitapeli); 
   196        pisteLaskuri2.Value += 1; 
   197        Timer.SingleShot(2, AloitaPeli); 
  156198    } 
  157199 
   
  202244        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  203245        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   246        Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Pressed, NoClip, "Älä tee sitä!", true); 
   247        Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Released, NoClip, "Älä tee sitä!", false); 
  204248 
  205249        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  225269        hahmo.ForceJump(nopeus); 
  226270    } 
   271 
   272    void NoClip(bool noclip) 
   273    { 
   274        pelaaja1.IgnoresCollisionResponse = noclip; 
   275    } 
   276 
  227277 
  228278    void TormaaElaimeen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Elain) 
   
  238288        if (pistelaskuri.Value == pistelaskuri.MaxValue) 
  239289        { 
  240              
   290            pisteetkaikki.Value += pisteLaskuri2.Value;  //  lisää kaikenkaikkisiin yrityksiin tähä kenttään kuluneet yritykset. 
  241291            kenttanumero++; 
  242             aloitapeli(); 
   292            AloitaPeli(); 
  243293        } 
  244294    } 
  245295    void TormaaPuuhun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Puu) 
  246296    { 
  247         pisteLaskuri2.Value += 1; 
  248         hitmarker.Play(); 
  249         aloitapeli(); 
  250     } 
   297        if (!pelaaja1.IgnoresCollisionResponse) 
   298        { 
   299            pisteLaskuri2.Value += 1; 
   300            hitmarker.Play(); 
   301            AloitaPeli(); 
   302        } 
   303    } 
   304 
  251305 
  252306    void LuoPisteLaskuri() 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger.csproj.Debug.cachefile

  r6929 r6967  
  1616Content\Flybomb.xnb 
  1717Content\Barrels.xnb 
   18Content\Asema.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/obj/x86/Debug/RescueRanger.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6929 r6967  
  2424C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Flybomb.xnb 
  2525C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Barrels.xnb 
   26C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Asema.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/obj/x86/Debug/cachefile-{D77DA1D7-8701-41C1-98B2-08AF5C040485}-targetpath.txt

  r6929 r6967  
  1616Content\Flybomb.xnb 
  1717Content\Barrels.xnb 
   18Content\Asema.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/RescueRangerContent.contentproj

  r6929 r6967  
  158158    </Compile> 
  159159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="Asema.png"> 
   162      <Name>Asema</Name> 
   163      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   164      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
  160167  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  161168  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/kentta1.txt

  r6929 r6967  
  1 ###############iiiiii##               #############             ########### 
  2 #             ##iiii##                                               ###### 
  3 #              ##ii##                    V                            ##### 
  4 #               ####      #########                  #####            ##### 
  5 #                ##      ##iiiiiiii###             #iiiii###           #### 
  6 #                ##     ###iiiiiiii####         ####iiiiiii###         #### 
  7 #     N          ##     ###iiiiiiii#################iiiii#####          ### 
  8 # tttttttt  #    ##     ############              ##iiiii#               ## 
  9 #          ##     #         uuuu                    uuu #                ## 
  10 #         #i#               uuuu                                        ### 
  11 #         #i#               uuuu         *                              ### 
  12 #         #i#     V         uuuu       =====                           #### 
  13 #         #i###             uuuu                                   ######## 
  14 #         #iiii##           uuuu                    uuu        ############ 
   1###############iiiiii##...............#############.............########### 
   2#.............##iiii##......................V........................###### 
   3#..............##ii##.................................................##### 
   4#...............####.......########..................#####............##### 
   5#................##.......#iiiiiiii###.............#iiiii###...........#### 
   6#...a............##......##iiiiiiii####.........####iiiiiii###.........#### 
   7#......N.........##.....###iiiiiiii#################iiiii#####..........### 
   8#.tttttttt..#.....#.....############..............##iiiii#...............## 
   9#..........##...............uuuu....................uuu.#................## 
   10#.........#i#...............uuuu........................................### 
   11#.........#i#...............uuuu.........*..............................### 
   12#.........#i#.....V.........uuuu.......=====...........................#### 
   13#.........#i###.............uuuu...................................######## 
   14#.........#iiii##...........uuuu....................uuu........############ 
  1515##########iiiiii########################################################### 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/kentta2.txt

  r6868 r6967  
  1 ######################               ##############              ################################################           
  2                                                                                                               
  3                    *                                                                                                  
  4                          #########                                                                                            
  5               *          ############                                                                                             
  6                        #############                                                                                           
  7     N                  #############                                                                                           
  8  ttttttt  #            ############                                                                                           
  9           ##               ####                                                                                      
  10          ###               ####                                                                                                    
  11          ###        *       ####                                                                                                                          
  12              ###               ####                                                                                        
  13          #####             ####                                                                     ===       
  14          #######           ####                                                                                                  
  15 ############################################################################################################## 
   1######################################### 
   2#.....................#.................# 
   3#..a...................#................# 
   4#.....N..................##.............# 
   5#ttttttttt..................##..........# 
   6#.......#.....................########### 
   7#.....#...........####.........#........# 
   8#...###..........#iiii#.......#.........# 
   9#.######.........#iiii#.......#.........# 
   10###uu####........#iiii#......#....####### 
   11##u#####..........####...........#iiiuui# 
   12#u####...........................#iiiuui# 
   13u###.....u..........V............##iiuui# 
   14#......uu.........................##iuui# 
   15#uuuuuu..........#####..............##u.# 
   16#u...............#####......###........u# 
   17#...........#######........##ii##.......# 
   18#...........#iiii################.......# 
   19#.......########iiiiii#######...........# 
   20#.........##....#iiiiiiiiii##........#### 
   21####............#iiiiiiiiii##........#ii# 
   22#iii#...........#iiiiiiiiii##........#ii# 
   23#iii###.........####iiiiiii##........#### 
   24#.uu.####..........##uuuuuu#............# 
   25########........##...uuuuuu......*......# 
   26###uuu###.......#u...uuuuuu.###=====##..# 
   27###uuu###.........uu.uuuuuu..uuuuu###...# 
   28#.uu...............uuuuuuuuuuu..........# 
   29#u......*............uuuuuu.............# 
   30#....========........uuuuuu.............# 
   31#.....######.........uuuuuu.............# 
   32#.....######.........uuuuuu.............# 
   33#.......uu...........uuuuuu.............# 
   34######################################### 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6929 r6967  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-07-22T12:58:49.3534822+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-07-23T11:13:44.8751539+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  47       <Time>2015-07-21T13:47:55.9242693+03:00</Time> 
   47      <Time>2015-07-23T11:35:25.3287406+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  154154      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Barrels.xnb</Output> 
  155155      <Time>2015-07-22T14:41:24.0884186+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>Asema.png</Source> 
   159      <Name>Asema</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Asema.xnb</Output> 
   164      <Time>2015-07-23T09:59:13.1361402+03:00</Time> 
  156165    </Item> 
  157166    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.