Changeset 6966 for 2015/30


Ignore:
Timestamp:
2015-07-23 11:48:42 (8 years ago)
Author:
oomahutt
Message:
 
Location:
2015/30/OonaH
Files:
47 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky.cs

  r6936 r6966  
  1616    Image pelaajanKuva = LoadImage("alus4"); 
  1717    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  18     //Image avaruus = LoadImage("avaruus"); 
  19     Image aukkoKuva = LoadImage("aukko2"); 
  20     Image laatikko = LoadImage("laatikko3"); 
  2118    Image myrskynKuva = LoadImage("myrsky2"); 
  2219    Image planeettaKuva = LoadImage("Codis"); 
   
  3229    Image Neptune = LoadImage("neptune"); 
  3330 
   31    Image aukkoKuva = LoadImage("aukko2"); 
   32    Image aukkoVenus = LoadImage("aukkoVenus"); 
   33    Image aukkoEarth = LoadImage("aukkoearth"); 
   34    Image aukkoMars = LoadImage("aukkomars"); 
   35 
   36    Image laatikko = LoadImage("laatikko3"); 
   37    Image laatikkoVenus = LoadImage("laatikkovenus"); 
   38    Image laatikkoEarth = LoadImage("laatikkoearth"); 
   39    Image laatikkoMars = LoadImage("laatikkomars"); 
   40 
  3441    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  3542    Vector nopeusVasen = new Vector(-200, 0); 
   
  3744    Vector nopeusAlas = new Vector(0,-200); 
  3845 
   46    Image[] laatikkoKuvat = LoadImages("laatikko3", "laatikkovenus", "laatikkoearth", "laatikkomars"); 
  3947    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  4048    List<Label> valikonKohdat; 
  4149    Font Fontti = LoadFont("fontti1"); 
   50    Font Fontti2 = LoadFont("fontti2"); 
  4251    int kenttanumero = 1; 
  4352 
   
  4655    public override void Begin() 
  4756    { 
  48         //TODO Useampien kenttien hallitseminen 
  4957        Valikko(); 
  5058    } 
  5159 
  52     void SeuraavaKentta() 
   60    void AloitaKentta() 
  5361    { 
  5462        ClearAll(); 
   
  5664        if (kenttanumero == 1) LuoKentta("kentta1"); 
  5765        else if (kenttanumero == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  58         else if (kenttanumero > 2) Valikko(); 
  59     } 
  60  
  61     void TeePlaneetta(double x, double y, Image kuva, double halkaisija) 
  62     { 
  63         PhysicsObject planeetta = PhysicsObject.CreateStaticObject(halkaisija, halkaisija); 
   66        else if (kenttanumero == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   67        else if (kenttanumero == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   68        else if (kenttanumero == 5) LuoKentta("kentta5"); 
   69        else if (kenttanumero == 6) LuoKentta("kentta6"); 
   70        else if (kenttanumero == 7) LuoKentta("kentta7"); 
   71        else if (kenttanumero == 8) LuoKentta("kentta8"); 
   72        else if (kenttanumero > 8) Valikko(); 
   73    } 
   74 
   75    void TeePlaneetta(double x, double y, Image kuva, double halkaisija, int numero, string nimi) 
   76    { 
   77        Label planeetta = new Label(halkaisija, halkaisija); 
  6478        planeetta.Image = kuva; 
  6579        planeetta.X = x; 
  6680        planeetta.Y = y; 
  6781        Add(planeetta); 
   82 
   83        Label teksti = new Label(nimi); 
   84        teksti.X = x; 
   85        teksti.Y = y + halkaisija*0.5 + 20; 
   86        teksti.TextColor = Color.White; 
   87        teksti.Font = Fontti2; 
   88        Add(teksti); 
   89 
   90        Mouse.ListenOn(planeetta, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, PlaneettaValittu, null, numero); 
   91    } 
   92 
   93    void PlaneettaValittu(int numero) 
   94    { 
   95        kenttanumero = numero; 
   96        Aloita(); 
  6897    } 
  6998 
   
  71100    { 
  72101        ClearAll(); 
   102        Camera.Reset(); 
  73103        PlaneettojenLuominen(); 
  74104 
   
  106136 
  107137        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   138 
  108139    } 
  109140 
   
  127158        Level.Background.CreateStars(); 
  128159 
  129         TeePlaneetta(0, 400, Mercury, 50); 
  130         TeePlaneetta(300, 300, Venus, 70); 
  131         TeePlaneetta(400, 50, Earth, 100); 
  132         TeePlaneetta(350, -200, Mars, 100); 
  133         TeePlaneetta(0, -350, Jupiter, 200); 
  134         TeePlaneetta(-350, -200, Saturn, 170); 
  135         TeePlaneetta(-370, 50, Uranus, 120); 
  136         TeePlaneetta(-250, 300, Neptune, 120); 
   160        TeePlaneetta(0, 400, Mercury, 50, 1, "Mercury"); 
   161        TeePlaneetta(300, 300, Venus, 70, 2, "Venus"); 
   162        TeePlaneetta(400, 50, Earth, 100, 3, "Earth"); 
   163        TeePlaneetta(350, -200, Mars, 100, 4,"Mars"); 
   164        TeePlaneetta(0, -350, Jupiter, 200, 5, "Jupiter"); 
   165        TeePlaneetta(-350, -200, Saturn, 170, 6, "Saturn"); 
   166        TeePlaneetta(-370, 50, Uranus, 120, 7, "Uranus"); 
   167        TeePlaneetta(-250, 300, Neptune, 120, 8, "Neptune"); 
  137168    } 
  138169 
   
  140171    { 
  141172        ClearAll(); 
  142         SeuraavaKentta(); 
   173        AloitaKentta(); 
  143174        LuoLaskuri(); 
  144175        LisaaNappaimet(); 
   
  152183    void LuoKentta(string kenttaTiedosto) 
  153184    { 
  154         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2"); 
   185        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedosto); 
  155186        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  156187        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  161192        Level.CreateBorders(); 
  162193        Level.Background.CreateStars(); 
  163         //Level.Background.Image = avaruus; 
  164         //Level.Background.FitToLevel(); 
  165194        Level.Background.TextureWrapSize = new Vector(3, 1); 
  166195 
   
  201230        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  202231        taso.Position = paikka; 
   232 
   233        // Asettaa tavallisen kuvan, mutta korjaa sen heti 
  203234        taso.Image = laatikko; 
   235        // Asettaa oikean kuvan 
   236        if (kenttanumero - 1 <= laatikkoKuvat.Length) 
   237        { 
   238            taso.Image = laatikkoKuvat[kenttanumero - 1]; 
   239        } 
   240         
  204241        Add(taso); 
   242 
  205243    } 
  206244 
   
  224262        AddCollisionHandler(pelaaja1, "aukko", TormaaMustaanAukkoon); 
  225263        AddCollisionHandler(pelaaja1, "aurinko", TormaaAurinkoon); 
   264        AddCollisionHandler(pelaaja1, "planeetta", PaasiMaaliin); 
  226265        Add(pelaaja1); 
  227266    } 
   
  234273        Add(rajahdys); 
  235274        pelaaja1.Destroy(); 
  236         ClearAll(); 
  237         Begin(); 
   275        Timer.SingleShot(5.0, Begin); 
  238276    } 
  239277 
   
  244282        Add(rajahdys); 
  245283        pelaaja1.Destroy(); 
  246         //ClearAll(); 
  247         Begin(); 
   284        Timer.SingleShot(5.0, Begin); 
  248285    } 
  249286 
   
  261298    { 
  262299        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  263         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Begin, "Lopeta peli"); 
   300        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Lopeta peli"); 
  264301 
  265302        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeusVasen); 
   
  280317        tahti.Destroy(); 
  281318        pisteLaskuri.Value += 100; 
   319    } 
   320 
   321    void PaasiMaaliin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali) 
   322    { 
   323        ClearAll(); 
   324        Level.Background.CreateStars(); 
   325 
   326        Label loppu = new Label(); 
   327        loppu.X = 0; 
   328        loppu.Y = 0; 
   329 
   330        loppu.TextColor = Color.White; 
   331        loppu.Color = Color.Transparent; 
   332        loppu.IntFormatString = "Pääsit maaliin"; 
   333 
   334        Add(loppu); 
   335        kenttanumero++; 
   336        Timer.SingleShot(3.0, Valikko); 
   337         
   338 
  282339    } 
  283340 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky.csproj.Debug.cachefile

  r6936 r6966  
  1919Content\fontti1.xnb 
  2020Content\kentta2.xnb 
   21Content\fontti2.xnb 
   22Content\kentta3.xnb 
   23Content\kentta4.xnb 
   24Content\kentta5.xnb 
   25Content\kentta6.xnb 
   26Content\kentta7.xnb 
   27Content\kentta8.xnb 
   28Content\laatikkovenus.xnb 
   29Content\aukkoVenus.xnb 
   30Content\aukkoearth.xnb 
   31Content\aukkomars.xnb 
   32Content\laatikkoearth.xnb 
   33Content\laatikkomars.xnb 
  2134Content\kentta1.txt 
  2235Content\kentta2.txt 
   36Content\kentta3.txt 
   37Content\kentta4.txt 
   38Content\kentta5.txt 
   39Content\kentta6.txt 
   40Content\kentta7.txt 
   41Content\kentta8.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/bin/x86/Debug/Content/kentta1.txt

  r6936 r6966  
  11......................###########################################################################################################................ 
  22.....................##.....#...*#.......#.....#....#############...a##*.........###..........*#############..................................... 
  3 ........................#.#.#.#.##.####.####.#...#....#........a#.#####.########.###.#########.#...........#.####################................ 
  4 .....................##.#.#...#.#.....#.#a.#.########.#.#.#######.##a##.#......#.###.##...####.#####.#####.#.#####.......########................ 
  5 ......................#.#.#####...###.#.##.#........#...#.........##.##.#.####.#......#.#..###.#.....#....*#.#####.#####.#....###................ 
  6 .....................##.#...#a..###...#..#.#.######.###.#########.##.##.#.#a...########.####...#####.#.#####.......##*##.#.##.###................ 
  7 ......................#.#.#.#######.####.#.#......#*............#.##.##.#.####.#...........#.####....#....a##########.##.#.##.###................ 
  8 ....A................##.#.#.#.....#....###.######.#############.#.##.##.#.#....#.###########....#.#.#################.##.#.##.###................ 
   3........................#.#.#.#.##.####.####.#...#....#........a#.#####.########.###.#########.#...........#.##.#################................ 
   4.....................##.#.#...#.#.....#.#a.#.########.#.#.#######.##a##.#......#.###.##...####.#####.#####.#.##.................#................ 
   5......................#.#.#####...###.#.##.#........#...#.........##.##.#.####.#......#.#..###.#.....#....*#.#####.#####.######.#................ 
   6.....................##.#...#a..###...#..#.#.######.###.#########.##.##.#.#a...########.####...#####.#.#####.......##*##.#....#.#................ 
   7......................#.#.#.#######.####.#.#......#*............#.##.##.#.####.#...........#.####....#....a##########.##.#.##.#.#................ 
   8....A................##.#.#.#.....#....###.######.#############.#.##.##.#.#....#.###########....#.#.#################.##.#.##...#................ 
  99.......................*#.....#.####.###...#*...#.#a......#####.#.##.##.#.#*####...........####.#.#....#a*****.............##*###................ 
  1010.....................##########...a#.#...#.#.##.#.#######.#.....#....##.#.#......#########....#...####.######################.###................ 
  11 .........................#...#######.#.#####..#...#.......#.###########.#.######....###########.#......#######................###................ 
  12 .....................###.#.#.#...#...#.#...##.#####.#######.#...........#.#a..###.#####...#...#.######.###.#.#.##################................ 
  13 ......................#....#...#.#a###*#.#..#.#..*#....#....#.#.#########.###...#.#...#.#.#.#.#.#........#.#.#................###................ 
   11.........................#...#######.#.#####..#...#.......#.###########.#.######....###########.#......#####..................###................ 
   12.....................###.#.#.#...#...#.#...##.#####.#######.#...........#.#a..###.#####...#...#.######.###.#...##################................ 
   13......................#....#...#.#a###*#.#..#.#..*#....#....#.#.#########.###...#.#...#.#.#.#.#.#........#.###................###................ 
  1414.....................##.##.##.######...#.##...#.#.####.#.####.#.#....####...###.#.#.#.#.#.#.#.#.#.######.#...################.###................ 
  1515........................#..a#*.......#..*####...#......#......#...##......#.....#...#...#...#...#.....##*..#*.................###................ 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/obj/x86/Debug/Aurinkomyrsky.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6936 r6966  
  2929C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta1.txt 
  3030C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta2.txt 
   31C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\fontti2.xnb 
   32C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   33C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb 
   34C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta5.xnb 
   35C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta6.xnb 
   36C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta7.xnb 
   37C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta8.xnb 
   38C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkovenus.xnb 
   39C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkoVenus.xnb 
   40C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkoearth.xnb 
   41C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkomars.xnb 
   42C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkoearth.xnb 
   43C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkomars.xnb 
   44C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta3.txt 
   45C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta4.txt 
   46C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta5.txt 
   47C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta6.txt 
   48C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta7.txt 
   49C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta8.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/obj/x86/Debug/cachefile-{95D20900-7005-425A-A0CD-AA83EC175105}-targetpath.txt

  r6936 r6966  
  1919Content\fontti1.xnb 
  2020Content\kentta2.xnb 
   21Content\fontti2.xnb 
   22Content\kentta3.xnb 
   23Content\kentta4.xnb 
   24Content\kentta5.xnb 
   25Content\kentta6.xnb 
   26Content\kentta7.xnb 
   27Content\kentta8.xnb 
   28Content\laatikkovenus.xnb 
   29Content\aukkoVenus.xnb 
   30Content\aukkoearth.xnb 
   31Content\aukkomars.xnb 
   32Content\laatikkoearth.xnb 
   33Content\laatikkomars.xnb 
  2134Content\kentta1.txt 
  2235Content\kentta2.txt 
   36Content\kentta3.txt 
   37Content\kentta4.txt 
   38Content\kentta5.txt 
   39Content\kentta6.txt 
   40Content\kentta7.txt 
   41Content\kentta8.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/AurinkomyrskyContent/AurinkomyrskyContent.contentproj

  r6936 r6966  
  130130      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  131131    </Compile> 
  132     <Compile Include="mercury.png"> 
  133       <Name>mercury</Name> 
  134       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  135       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  136     </Compile> 
  137132    <Compile Include="neptune.png"> 
  138133      <Name>neptune</Name> 
   
  163158      <Importer>FontDescriptionImporter</Importer> 
  164159      <Processor>FontDescriptionProcessor</Processor> 
   160      <SubType>Designer</SubType> 
  165161    </Compile> 
  166162  </ItemGroup> 
   
  171167      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  172168      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   169    </Compile> 
   170  </ItemGroup> 
   171  <ItemGroup> 
   172    <Compile Include="mercury.png"> 
   173      <Name>mercury</Name> 
   174      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   175      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   176    </Compile> 
   177  </ItemGroup> 
   178  <ItemGroup> 
   179    <Compile Include="fontti2.spritefont"> 
   180      <Name>fontti2</Name> 
   181      <Importer>FontDescriptionImporter</Importer> 
   182      <Processor>FontDescriptionProcessor</Processor> 
   183    </Compile> 
   184  </ItemGroup> 
   185  <ItemGroup> 
   186    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   187      <Name>kentta3</Name> 
   188      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   189      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   190      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   191    </Compile> 
   192    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   193      <Name>kentta4</Name> 
   194      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   195      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   196      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   197    </Compile> 
   198    <Compile Include="kentta5.txt"> 
   199      <Name>kentta5</Name> 
   200      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   201      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   202      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   203    </Compile> 
   204    <Compile Include="kentta6.txt"> 
   205      <Name>kentta6</Name> 
   206      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   207      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   208      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   209    </Compile> 
   210    <Compile Include="kentta7.txt"> 
   211      <Name>kentta7</Name> 
   212      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   213      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   214      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   215    </Compile> 
   216    <Compile Include="kentta8.txt"> 
   217      <Name>kentta8</Name> 
   218      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   219      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   220      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   221    </Compile> 
   222  </ItemGroup> 
   223  <ItemGroup> 
   224    <Compile Include="laatikkovenus.png"> 
   225      <Name>laatikkovenus</Name> 
   226      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   227      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   228    </Compile> 
   229  </ItemGroup> 
   230  <ItemGroup> 
   231    <Compile Include="aukkoVenus.png"> 
   232      <Name>aukkoVenus</Name> 
   233      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   234      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   235    </Compile> 
   236  </ItemGroup> 
   237  <ItemGroup> 
   238    <Compile Include="aukkoearth.png"> 
   239      <Name>aukkoearth</Name> 
   240      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   241      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   242    </Compile> 
   243    <Compile Include="aukkomars.png"> 
   244      <Name>aukkomars</Name> 
   245      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   246      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   247    </Compile> 
   248    <Compile Include="laatikkoearth.png"> 
   249      <Name>laatikkoearth</Name> 
   250      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   251      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   252    </Compile> 
   253    <Compile Include="laatikkomars.png"> 
   254      <Name>laatikkomars</Name> 
   255      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   256      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  173257    </Compile> 
  174258  </ItemGroup> 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/AurinkomyrskyContent/kentta1.txt

  r6905 r6966  
  11......................###########################################################################################################................ 
  22.....................##.....#...*#.......#.....#....#############...a##*.........###..........*#############..................................... 
  3 ........................#.#.#.#.##.####.####.#...#....#........a#.#####.########.###.#########.#...........#.####################................ 
  4 .....................##.#.#...#.#.....#.#a.#.########.#.#.#######.##a##.#......#.###.##...####.#####.#####.#.#####.......########................ 
  5 ......................#.#.#####...###.#.##.#........#...#.........##.##.#.####.#......#.#..###.#.....#....*#.#####.#####.#....###................ 
  6 .....................##.#...#a..###...#..#.#.######.###.#########.##.##.#.#a...########.####...#####.#.#####.......##*##.#.##.###................ 
  7 ......................#.#.#.#######.####.#.#......#*............#.##.##.#.####.#...........#.####....#....a##########.##.#.##.###................ 
  8 ....A................##.#.#.#.....#....###.######.#############.#.##.##.#.#....#.###########....#.#.#################.##.#.##.###................ 
   3........................#.#.#.#.##.####.####.#...#....#........a#.#####.########.###.#########.#...........#.##.#################................ 
   4.....................##.#.#...#.#.....#.#a.#.########.#.#.#######.##a##.#......#.###.##...####.#####.#####.#.##.................#................ 
   5......................#.#.#####...###.#.##.#........#...#.........##.##.#.####.#......#.#..###.#.....#....*#.#####.#####.######.#................ 
   6.....................##.#...#a..###...#..#.#.######.###.#########.##.##.#.#a...########.####...#####.#.#####.......##*##.#....#.#................ 
   7......................#.#.#.#######.####.#.#......#*............#.##.##.#.####.#...........#.####....#....a##########.##.#.##.#.#................ 
   8....A................##.#.#.#.....#....###.######.#############.#.##.##.#.#....#.###########....#.#.#################.##.#.##...#................ 
  99.......................*#.....#.####.###...#*...#.#a......#####.#.##.##.#.#*####...........####.#.#....#a*****.............##*###................ 
  1010.....................##########...a#.#...#.#.##.#.#######.#.....#....##.#.#......#########....#...####.######################.###................ 
  11 .........................#...#######.#.#####..#...#.......#.###########.#.######....###########.#......#######................###................ 
  12 .....................###.#.#.#...#...#.#...##.#####.#######.#...........#.#a..###.#####...#...#.######.###.#.#.##################................ 
  13 ......................#....#...#.#a###*#.#..#.#..*#....#....#.#.#########.###...#.#...#.#.#.#.#.#........#.#.#................###................ 
   11.........................#...#######.#.#####..#...#.......#.###########.#.######....###########.#......#####..................###................ 
   12.....................###.#.#.#...#...#.#...##.#####.#######.#...........#.#a..###.#####...#...#.######.###.#...##################................ 
   13......................#....#...#.#a###*#.#..#.#..*#....#....#.#.#########.###...#.#...#.#.#.#.#.#........#.###................###................ 
  1414.....................##.##.##.######...#.##...#.#.####.#.####.#.#....####...###.#.#.#.#.#.#.#.#.#.######.#...################.###................ 
  1515........................#..a#*.......#..*####...#......#......#...##......#.....#...#...#...#...#.....##*..#*.................###................ 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/AurinkomyrskyContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6936 r6966  
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-07-22T11:05:50.6279851+03:00</Time> 
   29      <Time>2015-07-23T09:53:54.4798141+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  126126      <Options>None</Options> 
  127127      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\mercury.xnb</Output> 
  128       <Time>2015-07-22T13:22:57.135046+03:00</Time> 
   128      <Time>2015-07-23T10:23:22.283659+03:00</Time> 
  129129    </Item> 
  130130    <Item> 
   
  181181      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  182182      <Time>2015-07-22T14:56:46.1845298+03:00</Time> 
   183    </Item> 
   184    <Item> 
   185      <Source>fontti2.spritefont</Source> 
   186      <Name>fontti2</Name> 
   187      <Importer>FontDescriptionImporter</Importer> 
   188      <Processor>FontDescriptionProcessor</Processor> 
   189      <Options>None</Options> 
   190      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\fontti2.xnb</Output> 
   191      <Time>2015-07-23T10:53:07.901609+03:00</Time> 
   192    </Item> 
   193    <Item> 
   194      <Source>kentta3.txt</Source> 
   195      <Name>kentta3</Name> 
   196      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   198      <Options>None</Options> 
   199      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   200      <Time>2015-07-23T11:30:26.886726+03:00</Time> 
   201    </Item> 
   202    <Item> 
   203      <Source>kentta4.txt</Source> 
   204      <Name>kentta4</Name> 
   205      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   207      <Options>None</Options> 
   208      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb</Output> 
   209      <Time>2015-07-23T11:36:11.2691608+03:00</Time> 
   210    </Item> 
   211    <Item> 
   212      <Source>kentta5.txt</Source> 
   213      <Name>kentta5</Name> 
   214      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   216      <Options>None</Options> 
   217      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta5.xnb</Output> 
   218      <Time>2015-07-23T11:36:11.2561595+03:00</Time> 
   219    </Item> 
   220    <Item> 
   221      <Source>kentta6.txt</Source> 
   222      <Name>kentta6</Name> 
   223      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   224      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   225      <Options>None</Options> 
   226      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta6.xnb</Output> 
   227      <Time>2015-07-23T11:36:11.251159+03:00</Time> 
   228    </Item> 
   229    <Item> 
   230      <Source>kentta7.txt</Source> 
   231      <Name>kentta7</Name> 
   232      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   233      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   234      <Options>None</Options> 
   235      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta7.xnb</Output> 
   236      <Time>2015-07-23T11:36:11.2461585+03:00</Time> 
   237    </Item> 
   238    <Item> 
   239      <Source>kentta8.txt</Source> 
   240      <Name>kentta8</Name> 
   241      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   242      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   243      <Options>None</Options> 
   244      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta8.xnb</Output> 
   245      <Time>2015-07-23T11:36:11.2331572+03:00</Time> 
   246    </Item> 
   247    <Item> 
   248      <Source>laatikkovenus.png</Source> 
   249      <Name>laatikkovenus</Name> 
   250      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   251      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   252      <Options>None</Options> 
   253      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkovenus.xnb</Output> 
   254      <Time>2015-07-23T11:05:35.4255948+03:00</Time> 
   255    </Item> 
   256    <Item> 
   257      <Source>aukkoVenus.png</Source> 
   258      <Name>aukkoVenus</Name> 
   259      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   260      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   261      <Options>None</Options> 
   262      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkoVenus.xnb</Output> 
   263      <Time>2015-07-23T11:12:09.4499933+03:00</Time> 
   264    </Item> 
   265    <Item> 
   266      <Source>aukkoearth.png</Source> 
   267      <Name>aukkoearth</Name> 
   268      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   269      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   270      <Options>None</Options> 
   271      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkoearth.xnb</Output> 
   272      <Time>2015-07-23T11:17:12.1282581+03:00</Time> 
   273    </Item> 
   274    <Item> 
   275      <Source>aukkomars.png</Source> 
   276      <Name>aukkomars</Name> 
   277      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   278      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   279      <Options>None</Options> 
   280      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukkomars.xnb</Output> 
   281      <Time>2015-07-23T11:17:12.1302583+03:00</Time> 
   282    </Item> 
   283    <Item> 
   284      <Source>laatikkoearth.png</Source> 
   285      <Name>laatikkoearth</Name> 
   286      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   287      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   288      <Options>None</Options> 
   289      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkoearth.xnb</Output> 
   290      <Time>2015-07-23T11:17:12.1312584+03:00</Time> 
   291    </Item> 
   292    <Item> 
   293      <Source>laatikkomars.png</Source> 
   294      <Name>laatikkomars</Name> 
   295      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   296      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   297      <Options>None</Options> 
   298      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikkomars.xnb</Output> 
   299      <Time>2015-07-23T11:17:12.1322585+03:00</Time> 
  183300    </Item> 
  184301    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.